انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

نکاتی درمورد زبان  c++

1.    بعد از هر دستور سيمی کالن وجود دارد ولی قبل از else  وجود ندارد.(در زبان C قبل ازelse   سيمی کالن هست.)  
2.    در زبان c  برخلاف پاسکال قبل و بعد از هر رشته دو کوتيشن قرار می گيرد.
3.    در زبان  c حروف بزرگ و کوچک با هم فرق دارند.
4.    دستور انتساب در    )c =  (است به جای =: در پاسکال و می تواند درتعريف متغير استفاده شود.
5.    زبان C  فاقد متغير نوع Boolean ,String  می باشد.در زمان استفاده صفر به معنای False   وباقی اعداد برای True  به کاربرده می شود.
6.    در C++,C  از علامت های (// و/* و*/ ) برای تو ضيحات استفاده می شود.
7.    می توان متغير مورد  نياز هر دستوررا قبل از آن دستور تعريف کرد.
8.    دستور  include  بايد حتما در اولين خط برنامه باشد.
9.    C  متغير ها را مقدار دهی اوليه نمی کند.
عملگر ها:
کاراکتر های خاصی  که برای انجام عمليات مختلف مورد استفاده قرار می گيرند.
1.عملگر های رياضی
+ ، - ، * ، / ، % ، = ، -- ، ++
2. عملگر های منطقی
!= ، == ، => ، =< ، > ، <  ، && ، || ، !
3. عملگر های بيتی
^ ، & ، |
** چنانچه اشتباهی در کاربرد عملگر ها  صورت گيرد به طور مثال اگر به جای (==) از (=) استفاده شود . هيچ خطايی  اعلام نمی شود تنها جواب مورد نظر به دست نمی آيد.


دستور cout
برای چاپ مقداری در خروجی مورد استفاده قرار می گيرد.


برنامه 1:
#include <iostream.h>
Main()
{
cout <<”***”;
}
برنامه 2:
#include <iostream.h>
Main()
{
cout <<”***”<<”**”;
}


برنامه3:
#include <iostream.h>
Main()
{
cout <<”***”<<”**”<<endl<<”*”;
}
برنامه4:
#include <iostream.h>
Main()
{
cout <<”*”<<endl<<”**”<<endl<<”***”;
}
خروجی
*
**
***
برنامه5:
#include <iostream.h>
Main()
{
cout <<”12+3=”<<12+3;
}
خروجی
12+3=15

دستور cin
مقداری را از ورودی گرفته و به يک متغير خاص نسبت می دهد.

نحوه تعريف متغير
 ;اسم متغير  نوع متغير  
برنامه 6:
#include <iostream.h>
Main()
{
Int  x,y;
Cin>>x;
Cin>>y;
//cin >>x>>y;

cout <<x+y;
}
برنامه7:

#include <iostream.h>
Main()
{
Int  x,y;
Cin>>x;
Cin>>y;
//cin >>x>>y;
cout <<”x+y”<<”=”<<x+y;
}
برنامه 8:
#include <iostream.h>
Main()
{
Int  x,y;
cin >>x>>y;
int z;
z=x*y;
cout <<z;
}
برنامه 9:
#include <iostream.h>
Main()
{
Int  x,y,z;
Cin>>z;
X=y=z;
Int  p=x+y;
cout <<z+p;
}
برنامه 10: برنامه ای بنويسيد که يک مبلغ را دريافت کرده و آن را با سکه های 50، 25،10 تومانی خورد کند.
#include <iostream.h>
Main()
{
Int  x;
cout <<x/50;
x%=50;
cout <<x/25;
x%=25;

cout <<x/10;
x%=10;
cout<<x;
}
برنامه 11: تبديل دلار به تومان
#include <iostream.h>
Main()
{
Int  t,d;
Cin>>d;
T=d*800;
cout <<t;
}
برنامه 12:
#include <iostream.h>
Main()
{
Int  x=z,y=4,z=12,c=5;
X*=2;
Y+=3;
z-=x;
c--;
y++;
x/50;
x=y%5;
cout<<x<<y<<c<<z;
}
دستور شرطی if
; دستور العمل   (شرط)   if -
(شرط)  if -
{
دستورات
}
برنامه1:
#include <iostream.h>
Main()
{
Int  x;
Cin>>x;
If (x%2 == 0)
cout <<”even”;
if (x%2 !=0)
cout<<”odd”;
}
برنامه 2:
#include <iostream.h>
Main()
{
If (1)
cout <<”A”;
if (150)
cout<<”B”;
if (0)
cout<<”C”;

}
برنامه3:
#include <iostream.h>
Main()
{
Int  x;
Cin>>x;
If (x%2)
cout <<”even”;
else
cout<<”odd”;
}
برنامه 4:

#include <iostream.h>
Main()
{
Int  x,y;
Cin>>x>>y;
If ((x<0) && (x>20))
cout <<”invalid”;
if ( !(x>y) || (x==y))
cout<<”A”;
}
** اولويت ابتدا با ! است بعد ||
برنامه 5: ماکسيمم سه عدد
#include <iostream.h>
Main()
{
Int  a,b,c,max;
Cin>>a>>b>>c;
If (a>b)
Max=a;
Else
Max=b;
if (max>c)
cout<<max;
else
cout<<c;
}
برنامه 6: ماکسيمم و مينيمم سه عدد
#include <iostream.h>
Main()
{
Int  a,b,c,max;
Cin>>a>>b>>c;
If (a>b)
{
Max=a;
Min=b;
}
Else
{
Max=b;
Min=a;
}
if (c>max)
Max=c;
if (c<min)

Min=c;

cout<<”max”<<max<<”min”<<min;
}
معرفی چند تابع:
انتقال مکان نما
    Gotoxy(x,y)
پاک کردن صفحه نمايش
Clrscr()
دريافت يک کاراکتر
Getch()
** هر سه تابع فوق در کتابخانه  conio.h قرار دارند.
انواع متغير ها
نوع متغير    کلمه کليدی    تعداد بايت
کاراکتر    Char    1
صحيح    Int    2
اعشاری    Float    4
اعشاری با دقت مضاعف    double    8
هيچ مقدار (مربوط به توابع )    void    -

نکته :
در زبان C  انواع داده ها به طور پيش فرض  ( داده صحيح ) علامت دار در نظر گرفته می شوند در صورتی که متغير هاهيچ وقت مقادِر منفی نپذيرد  از کلمه ی  unsigned  قبل از تعريف آن استفاده می شود.
بدون علامت [255-0]   unsigned  
علامت دار [127  - 128 -] sigend  
 مثال:
Unsigend int  x,y;
Unsigend long p;
نکته: بر خلاف پاسکال که کران بالا و کران پايين هر متغير به دقت چک می شود. در اين زبان اين بررسی انجام نمی شود و می توان مقادير بسيار بزرگی را در داخل يک متغير بريزيم و هيچ خطای کامپايلی رخ ندهد.
نکته : زملنی که يک عددی بزرگتر از کران بالا در يک متغير باشد و در ان ريخته شود . شمارش مجدد از کمترين مقدارمعمولا اعداد منفی آغاز خواهد شد بنابراين ممکن است با وجود ی که يک عدد مثبت را به متغير نسبت داده ایم مقدار متغير منفی شود.
Int  x ;
X=40000  // or x= -40000
Cout << x;
در مثال فوق  x اگر عدد مثبت باشد خروجی حاصل منفی است و برعکس. اگر در مثال بالا  int unsigend باشد، خروجی به درستی چاپ خواهد شد. به طوری که   x  مثبت را مثبت چاپ مي کند و x  منفی را به متمم 2 تبديل کرده وخروجی باز هم مثبت خواهد بود.

نکته :
در زبان  c  بررسی  نوع  برای متغير های معمولی انجام نمی شود و هميشه تبديل نوع به گونه ای انجام می شود که دقت محاسبات حفظ شود .يعنی هميشه قبل ا ز محاسبه مقادير متغير ها به نوع بزرگتر تبد يل می شود.مثلا در برنامه ی زير قبل از عمل جمع مقدار   x  به نوع  float  تبديل می شود.
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

 دانلود مقاله | انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه