انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

مقدمه :
تمام كامپيوترهاي رقمي ، بدون توجه به اندازه انها ، اساسا دستگاههاي الكترونيكي اي هستند كه براي انتقال ، ذخيره وپردازش اطلاعات ( يعني داده ها) مورد استفاده قرار مي گيرند . كامپيوتر ها قادرند انواع مختلفي از داده ها را پردازش كنند . از اين ميان مي توان داده هاي عددي ، كا راكتري (نام ، ادرس ) داده هاي گرافيكي ( نمودار ،رسم ، عكس ) وصوت ( موسيقي ، سخنراني ) را نام برد.
دو نوع از متداولترين داده ها ، داده هاي عددي وداده هاي  كاراكتري هستند . برنامه هاي كاربردي علمي ومهندسي عمدتا با داده هاي  عددي سروكار دارند ، حال انكه برنامه هاي كاربردي تجاري وبازرگانيمعمولا نيازمند پردازش هر دو نوع داده ي عددي و كاراكتري هستند .
براي پردازش مجموعه خاصي از داده ها ، بايد به كامپيوتر مجموعه اي از دستورها ي مناسب داده شود كه به ان برنامه مي گويند . اين دستورها وارد كامپيوتر شده پس از ان در بخشي از حافظه ذخيره مي شود .
مي خواهيم برنامه اي بنويسيم كه مساحت يك دايره را با استفاده از دستور a=πr² محاسبه كند . داده ورودي شعاع دايره r است كه يك مقدار عددي است . در برنامه به مراحل زير نياز داريم :
1-    مقدار عددي شعاع ديره را بخوانيد .
2-    با استفاده از دستور بالا،  مقدار مساحت را محاسبه كنيد . اين مقدار همراه با داده ورودي ، در حافظه كامپيوتر ذخيره مي شود .
3-    مقادير شعاع ومساحت متناظر با ان را چاپ كن .
4-    پايان .
پايان مقدمه
تاريخچه زبان پاسكال :
انواع زبانها ي برنامه نويسي :
زبانهاي مختلف ومتعددي وجود دارد كه به كمك انها مي توان براي كامپيوتر برنامه نوشت . ابتدايي ترين اين زبان , زبان ماشين است كه از مجموعه اي از دستورهاي رمزي با 0 و1 با جزئيات كامل براي كنترل مدارهاي داخل كامپيوتر تشكيل شده است .معمولا يك برنامه كامپيوتري به يك زبان سطح بالا نوشته مي شود كه مجموعه دستورهاي ان زبان با زبان طبيعي و فرايند انديشه انسان سازگار است . اكثر اين زبانها ، مانند زبان پاسكال ، زبان همه منظوره هستند . از ديگر  زبان هاي همه منظوره مي توان زبان C , C+ +و فورترن را نام برد .
علاوه بر اين زبان هاي يك منظوره متعددي وجود دارد كه براي كاربرد هاي خاص طراحي شده اند مانند زبانهاي CSMP و SIMAN كه معروفتر از بقيه هستند . زبان هاي يك منظوره اخير مخصوص شبيه ساز هستند . زبان يك منظوره LIST زبان پردازش ليست است كه از ان به طور گسترده اي براي برنامه هاي كاربردي هوش مصنوعي استفاده مي شود .
نيكلاس ورث، زبان پاسكال را براي اولين بار در نيمه اول دهه 1970 در دانشگاه صنعتي زوريخ ، در سوئيس ، طراحي كرد . هدف اوليه ورث ايجاد يك زبان برنامه نويسي سطح بالا و منظم براي اموزش برنامه نويسي ساخيافته بود . تعريف اوليه ورث از اين زبان را گاهي اوقات پاسكال استاندارد يا پاسكال استاندارد تعريف شده توسط ينسن و ورث مي گويند .
از سال 1983 ، شركت borland كه يك شركت كوچك نرم افزاري است ، كامپايلر پاسكال ارزان قيمتي به نام توربو پاسكال tuorbo pascal  براي استفاده روي كامپيوتر هاي شخصي به بازار عرضه كرده است . توربو پاشكال ، به خاطر قيمت پائين و استفاده ساده از ان موقيت فراواني كسب كرده است اين كامپايلر همراه با توسعه و تكامل زبان پاسكال ، به يك محيط برنا مه نويسي كامل تبديل شده است كه حاوي يك ويرايشگر و يك اشكال زداي سؤال و جوابي است.
ساختار يك برنامه پاسكال :
مراحل برنامه نوسي :
1-    برسي صورت مساله و اجزاي مربوطه
2-    شناسايي پارامتر هاي ورودي و انتخاب نام يا شاخص مناسب براي هر كدام
3-    شناسايي پارامتر هاي خروجي و انتخاب شاخص مناسب براي هر كدام
4-    طراحي دستورالعمل با الگوريتم مناسب براي حل مساله با توجه به داده هاي ورودي و اطلاعات مورد نياز خروجي . نوشتن الگوريتم به زبان فلوچارت با استفاده از علائم استاندارد مورد نياز .
5-    ترجمه الگوريتم طراحي شده به خطوط برنامه هاي زبان مورد نظر .
6-    تايپ متن برنامه در محيط نرم افزار مورد نظر .
7-    كامپايل كردن و ترجمه برنامه به زبان ماشين ( اين كار توسط ابزار برنامه نويسي انجام مي شود .
8-    اجراي برنامه و رفع اشكالات جواب خروجي ( اين اشكالات  ناشي از الگوريتم اشتباه مي باشد .
مراحل ساختن فايلهايي كه در كامپيوتر براي توليد يك برنامه مورد نياز است :
source code متن برنامه نوشته شده مي باشد كه از الگوريتم برنامه ترجمه شده است .

تمرين 1 :
برنامه اي بنويسيد كه حاصل جمع و ميانگين دو عدد را محاسبه كند و نمايش دهد.
        
            
           out put         input
                        sum =        x وy  

0-    شروع
1-خواندن 2 عدد ورودي و ذخيره در شاخص هاي مربوطه
0-    محاسبه حاصل جمع       x وy      sum        .
3-محاسبه ميانگين و ذخيره در شاخص مربوطه  2    average = sum ⁄
4-چاپ خروجي  sum و average
5-پايان
معرفي علائم فلورچارت :
1- start  \  end                  2- flow                          جهت حركت داده ها
3-    ورودي , خروجي ( I, o )                       
در يافت اطلاعات از key board ,scanner, disk, modem ,
خروجي اطلاعات از monitor , printer,disk, modem
4-                       هر نوع محاسبه اي در اين محل انجام مي شود .

5-NO                    if      هر نوع تصميم گيري در اين مكان انجام مي شود كه    
شرط كلي براي if  اين       
        است كه اگر از بالا يك علامت      وارد شود دو علامت   YES و NO  خارج مي شود .
        YES      
                    
الگوريتم :                                  
                            
تمرين 2 :
برنامه اي بنويسيد كه قيمت يك زمين دايره اي شكل را به ازاي متري 750 هزار محاسبه كند .    
                             خروجي             ورودي
            مساحت area        rediuse متغير   
               pi=3.14    ثابت
                                    p=750000

فلورچارت يا روند نما :
شكل نمايش هندسي الگوريتم است .
-    شرع حداكثر يك خروجي ولي پايان حداقل يك ورودي دارد .
-    متوازي الاضلاع يك يا بيشتر ورودي ولي يك خروجي دارد .
-    مستطيل يكي يا بيشتر ورودي و فقط يك خروجي .
-    لوزي يك يا بيشتر ورودي و فقط يك خروجي يا  yes  و  no.
 مثال 1 :
الگوريتمي بنويسيد كه اضلاع مثلث را دريافت , محيط و مساحت را چاپ كند ؟
0-     شروع  
1-    اندازه سه ضلع را دريافت و در  aو  b و  c بريزد .                   
2-    حاصل جمع a+b+c  را در p  بريزد .
3-    حاصل عبارت p/2 –a ) (p/2-b ) (p/2 –c ) √p/2 (  را در s  قرار بده .
4-    محتويات  p  و  s را نمايش بده .
5-    پايان .
مثال2 :
الگوريتمي بنويسيد كه اندازه شعاع را دريافت و محيط و مساحت دايره را محاسبه نمايد .
0-    شروع                                 
1-    r  را دريافت كن .
2-    π* R2            P
3-   π R*P*             S
5- P  وS  را چاپ كن .
6- پايان .
مثال 3 :
فلورچارت و الگوريتمي بنويسيد كه ضرايب معادله درجه اول را دريافت و معادله را حل وفصل كند .
الگوريتم وفلورچارت كه ضرايب معادله درجه اول را دريافت و معادله را حل وبحث نمايد .
الگوريتم وفلورچارت كه ضرايب يك دستگاه معادله دو مجهول را دريافت و دستگاه را حل و بحث نمايد .
                         معادله درجه 1             1) ax +b=c
  2) ax² + bx + c = 0          Δ =b² - 4 ac   x¹ ,   x ² = _-b ± √ ∆             
نوع نوشتن در پاسكال :          


مثال 4 :
برنامه اي بنويسيد كه محيط و مساحت يك مستطيل را محاسبه كند .
 program   reactangle ;
                                                                                                                         var
                        ;  integer  a ,b :      
                                    integer ;   s , m :   
begin
read  ( a ,b );        
        : = a * b ; s        
                m := ( a+ b ) * 2 ;         
 writeln  ( s , m  )  ;        
 end .
هر برنامه پاسكال از يك عنوان و يك بلاك تشكيل مي شود . عنوان برنامه     با كلمه program  شروع مي شود كه پس از ان برخي اطلاعات اضافي كه ممكن است مورد نياز باشد ظاهر مي شود . معمولا طول اين بخش از برنامه , تنها يك خط است .
بلاك داراي دو بخش اصلي به نام بخش اعلان و بخش دستور است . بخش اعلان , عنصر هاي داده اي مختلفي را تعريف مي كند كه در داخل برنامه مورد استفاده قرار مي گيرد . بخش دستور شامل دستورهاي اجرايي است كه باعث انجام عمليات خاصي مي شوند . در هر برنامه پاسكال , حد اقل بايد يك دستور وجود داشته باشد .
در زير ساختار كلي هر برنامه پاسكال توضيح داده مي شود .
1-    عنوان
2-    بلاك كه تشكيل شده است از :
الف – اعلان ها كه شامل :
-1 برچسب ها      -2 ثابت ها         3- تعريف هاي نوع               4- متغير ها
5 - زير برنامه هاي procedure    و تابع   function
ب- دستورها, است .
اجزاي اصلي يك برنامه از هم تفكيك شده اند تا تاكيدي بر سازمان كلي برنامه باشند .
                                                                                                             program circle;
(* area of a circle *)
var area , radiuse : real ;
begin
read (radiuse) ;
area := 3.14159 *sqr (radiuse) ;
  ; writeln ( area )
end.
در برنامه بالا , ويژگي هاي زير مد نظر بوده است :
1-    بعضي از كلمه ها با حروف بزرگ نوشته شده اند . اين كلمه ها كلمه هاي ذخيره شده ( يا كلمه هاي كليدي ) بوده و داراي معني از پيش تعريف شده اي هستند .
2-    خط اول شامل نام برنامه (circle) است كه عنوان برنامه نام دارد .
3-    خط دوم توضيحي است كه هدف برنامه را مشخص مي كند .
4-    سه خط تو رفته بين begin   و end , دستورهاي برنامه هستند . اين دستورها باعث مي شوند براي شعاع يك مقدار وارد كامپيوتر شوند , براي مساحت يك مقدار محاسبه شود و مقدار مساحت چاپ شود .
5-    مقادير عددي شعاع و مساحت با نام هاي نمادي radiuse  و area نشان داده شده اند  . به اين نامهاي نمادي متغير مي گويند .
6-    نام نمادي sqr  در خط ششم , يك تابع استاندارد است كه براي محاسبه مربع شعاع به كار مي رود .
7-    در پايان برنامه , بيشتر خطها با سمي كالن , ; ,  به پايان رسيده اند .
 بعضي از انها علامت نقطه گذاري ندارند و خط اخر با يك نقطه , . , به پايان رسيده است  نقطه , بخشي از ساختار دستوري زبان پاسكال است .
نمونه هايي از برنامه هاي ساده پاسكال :
مثال 5 :
مساحت يك دايره شامل يك شناسه ثابت , به نام pi  است كه مقدار عددي 3.14159 را نشان مي دهد . علاوه بر اين , با اجراي اين برنامه , پيغامي چاپ مي شود كه مي گويد مقدار شعاع را ( با چاپ rediuse ) وارد كند و پس از ان , مقدار مساحت را با پيغام مناسب در خروجي چاپ مي كند .
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 دانلود مقاله | انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه