انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

جداول اوليه و ارائه شده ، جداول مبنا (base table)  ناميده مي شوند . جدولي كه توسط بعضي از عبارات رابطه اي از اين جداول مبنا بدست مي آيد ، جدول مشتق شده (driven) ناميده مي شود . بنابراين طبق تعريف ، جداول مبنا داراي وجود و موجوديت مستقل بوده (independent existence) درحالي كه جداول مشتق داراي اين تعريف نيستند ( جداول مشتق متكي به جداول مبنا هستند ) .
بنابراين مشاهده مي شود كه يك جدول مشتق دقيقا جدولي است كه برحسب جداول ديگري تعريف مي شود و واضح است كه يك جدول مبنا دقيقا يك جدول مشتق      نمي باشد .
اكنون ، سيستم هاي رابطه اي به طور مشخص بايد درمرحله اول امكاني را براي ايجاد جداول مبنا فراهم سازند، براي مثال در SQL اين مورد توسط عبارت CREATE TABLE انجام مي شود ( توجه كنيد دراينجا منظور از TABLE دقيقا جدول مبنا    مي باشد ) و به طور مشخص جداول مبنا بايد نامگذاري شوند ( درواقع نام آنها درعبارت و دستوري كه آنها را ايجاد مي كند ، قيد خواهد شد .
برعكس ، اكثر جداول مشتق داراي نام نيستند ، بهرحال سيستم هاي رابطه اي معمولا نوع خاصي از جدول مشتق به نام ديدگاه (view) كه داراي نام و اسم بوده را پشتيباني      مي كنند . بنابراين يك ديدگاه (view) ، جدول داراي نامي است كه برخلاف يك جدول مبنا ، بخودي خود داراي موجوديت مستقلي نمي باشد ، بلكه در عوض برحسب يك يا چند جدول داراي نام مربوطه ( جداول مبنا يا ساير ديدگاه ها ) تعريف شده است .
چنانچه عبارت تعريف ديدگاه بطور واقعي ارزيابي شود ، جدول مربوطه منتج خواهد شد ولي در واقع ، منظورابدا به اين صورت نيست كه آن جداول به يك نسخه مجزا(separate copy) اشاره مي كند .يعني هدف ما اين نيست كه پيشنهاد كنيم كه واقعا عبارت تعريف ديدگاه ارزيابي مي شود .
درحقيقت ، ديدگاه بطور موثري تنها يك پنجره (window) بر روي جدول EMP مربوط مي باشد . البته ، مسلما هر تغييري بر روي جدول مربوطه به طور خودكار خيلي فوري از طريق پنجره قابل رويت خواهد بود ( البته اين تغييرات درقسمت بدون سايه جدول EMP قرار ميگيرد) . به طور مشابهي ، تغييرات بر روي TOPEMPS البته به طور خودكار و بلافاصله بر جدول واقعي EMP اعمال مي گردد .و لذا قابل رويت از طريق پنجره خواهد بود .
يك نكته نهايي وجود دارد كه نياز است درخصوص موضوع جداول مبنا و ديدگاه مطرح گردد . تفاوت جدول مبنا و ديدگاه غالبا به صورت زير تعريف مي گردد .
    جداول مبنا " واقعا وجود " دارند بدين مفهوم كه آنها داده هايي را نشان مي دهند كه به طور واقعي در بانك اطلاعاتي ذخيره مي شوند .
    برعكس ديدگاه ها "واقعا وجود " ندارند اما آنها صرفا روشهاي مختلف نگاه نمودن به داده هاي واقعي را فراهم مي كنند .
هرچند اين توصيف در يك حالت غير رسمي يك بحث مفيد است ولي دقيقا وضعيت درست مطالب را منعكس نمي كند . اين مسئله درست است كه كاربران مي توانند جداول مبنا را همانگونه كه آنها به طور فيزيكي وجود دارند ، درنظر بگيرند .
درواقع نكته اصلي و مهم شيوه رابطه اي اين است كه به كاربران اين اجازه را مي دهد تا آنها جداول مبنا را به عنوان يك موجوديت فيزيكي درنظر بگيرند. درحالي كه مجبور نيستند به اين مسئله توجه و دقت كنند كه چگونه اين جداول به طور فيزيكي درحافظه ذخيره مي شوند .
ولي اين مطلب يك اشكال بزرگ دارد بدين مفهوم كه اين روش تفكر نبايد به عنوان مفهومي كه يك جدول مبنا يك جدول ذخيره شده فيزيكي است ، درنظر گرفته شود       ( يعني ، مجموعه اي از ركوردهاي همجوار فيزيكي و فيزيكي ذخيره شده كه هركدام شامل يك كپي مستقيم از يك جدول مبنا هستند ) جداول مبنا بهترين ايده و انديشه به عنوان مجردسازي (abstraction) مجموعه اي از داده هاي ذخيره شده مي باشند        ( مجردسازي كه در آن تمام جزئيات سطح – حافظه پنهان مي باشد ) درعمل ، درجه دلخواهي از اختلاف بين يك جدول مبنا و جدول ذخيره شده وجود دارد .
1. معماري سه سطحي
از آنجا كه درچگونگي معماري "پايگاه داده ها " حداقل درسالهاي آغازين ايجاد اين تكنولوژي ، بين كارشناسان ( از محافل مختلف علمي و تكنيكي ) اتفاق نظر نبود ، لذا ANSI/SPARC با توجه به اهميت محيط انتزاعي ، معماري پايگاه داده ها را ( به عنوان يك معماري استانده (استاندارد)) ، پيشنهاد كرد ، اين معماري به معماري سه سطحي موسوم است .
نكته 1: بايد توجه داشت كه اين سه سطح اساسا سه سطح "تعريف داده ها " هستند : دوسطح درمحيط انتزاعي و سطح سوم در محيط فايلينگ منطقي . داده هاي ذخيره شده   ( درمحيط فيزيكي ) طبعا درفايلهاي فيزيكي جاي دارند و هم از اينروست كه پيشتر گفتيم : ساده ترين و كلي ترين تعريف پايگاه داده ها اين است كه گفته شود : "مجموعه اي است از فايلهاي ...." .
حال نماي كاملتر معماري پيشنهادي ANSI رانشان داده ، به شرح هريك از سطوح معماري مي پردازيم .
دراين معماري علاوه بر سه سطح ، اجزاي ديگر هم ديده مي شود كه درواقع جز"سيستم پايگاه داده ها "هستند . دراينجا سه سطح و نيز اجزا ديگر را نام مي بريم :
    1.  كاربر
    2. زبان ميزبان
    3. زبان داده اي فرعي
    4. ديد خارجي
    5. ديد ادراكي
    6. ديد داخلي
    7. فايل هاي فيزيكي
    8..سيستم مديريت پايگاه داده ها
    9. مدير پايگاه داده ها
2. شرح سطوح سه گانه
ازمهمترين سطح اين معماري ( حداقل از نظر طراح و پياده ساز ) شروع مي كنيم :
2-1 ديد ( نماي ) ادراكي ( مفهومي )
    ديد طراح پايگاه داده هاست نسبت به داده هاي ذخيره شدني درپايگاه
    اين ديد جامع ( سرتاسري) است دربرگيرنده تمام نيازهاي كاربران در محيط عملياتي( درخرد جهان واقع )
    اين ديد در يك محيط انتزاعي مطرح است : بنابراين مبتني است بر يك ساختار داده اي مشخص ( از يك مدل داده اي كه انتزاع لازم را تامين مي كند ) .
    اين ديد ، با استفاده از عناصر ساختاري اساسي همان ساختار داده اي ، طراحي  مي شود .
    اين ديد بايد ( پس از طراحي طبعا ) توصيف شود . به وصف يا شرح ديد ادراكي ، شماي ادراكي مي گوييم ، شماي ادراكي نوعي "برنامه" است حاوي" دستورات داده ها" و "كنترل داده ها" ( و نه دستورات عمليات در داده ها ) سطح ادراكي درواقع همين شماي ادراكي است .
    شماي ادراكي به سيستم داده مي شود و در كاتالوگ سيستم نگهداري مي شود .
     تاكيد : پس پايگاه داده ها از نظر طراح آن در سطح انتزاعي ، همان ديدادراكي است.

2-2 ديد ( نماي ) خارجي
    ديدكاربر خاص است نسبت به داده هاي ذخيره شده در پايگاه داده ها
    اين ديد جزيي است و نه جامع : نشان دهنده محدوده اي از "پايگاه داده ها" كه به نيازهاي اطلاعاتي يك كاربر خاص پاسخ مي دهد .
    اين ديد هم درسطح انتزاعي مطرح است ، بنابراين مبتني است كه بريك ساختار داده اي مشخص و معمولا همان ساختار داده اي كه ديد ادراكي براساس آن طراحي و تعريف مي شود .
    اين ديد روي ديد ادراكي طراحي و تعريف مي شود ( به همين دليل به جدولهاي سطح ادراكي ، جدولهاي مبنا يا پايه مي گويند ) .
    به وصف يا تعريف ديد خارجي ، شماي خارجي مي گوييم . نوعي برنامه كه كاربر سطح خارجي مي نويسد حاوي دستورات" تعريف داده ها "و گاه "كنترل داده ها "درهمان سطح خارجي ، شماي خارجي هم به سيستم داده مي شود ودركاتالوگ آن نگهداري مي شود .
نكته 1 : حداقل از لحاظ نظري مي توان گفت كه ساختار (مدل) داده اي دردو سطح انتزاعي يعني سطح خارجي و سطح ادراكي ميتواند يكسان نباشد . دراين صورت ، طبعا يك واحد نرم افزاري خاص براي تبديل يك ساختار به ساختار ديگر لازم است . اصطلاحا مي گوييم كه سيستم "دوساختاره" است .
    به تعريف مجموعه ديدهاي خارجي كاربر ، سطح خارجي گفته مي شود .
    يك كاربر ميتواند تعدادي ديد داشته باشد .
    چندكاربر ميتوانند دريك ديد مشترك باشند .
نكته 2 : ديدهاي V1 از U1 و V1 از U2 روي جدولSTT ، ديد V2 از U1 روي جدول COT ، ديد V2 از U2 روي جدولهاي STT ، STCOT و COT تعريف   مي شوند . ضمنا ديد V1 از U3 نيز روي جدولهاي STT و STCOT تعريف مي شود و مي بينيم داراي يك ستون (صفت ) مجازي است (AVG : معدل دانشجو درهرترم ).
نكته 3 : كاربر در ناميدن ستونهاي ديد خود آزاد است ( بارعايت ضوابط خاص هر سيستم ) كاربر U1 در ديد V2 ستون شماره درس را با CONUM ، كاربر U2 شماره دانشجو را در ديد V1 ، STNUM و ... انتخاب كرده است .
نكته 4 : مي بينيم كه ديد ادراكي ، جدولي است و ديدخارجي كاربر نيز جدولي است ، اما ديد خارجي يك جدول مجازي است ، به اين معنا كه داده ذخيره شده خاص خود را ندارد .
    پس در هرديد جدولي، ستونها و سطرهايي از يك ( يا بيش از يك ) جدول وجود دارند . بنابراين در تعريف اين نوع جدول ، به نحوي بايد همان عملگرهاي RESTRICT ، PROJECT ،JOIN و ... را متناسبا بكار برد كه خواهيم ديد .
    توجه داشته باشيم كه مفهوم ديد اساسا نوعي پنجره است كه از آن ، كاربر        مي تواند محدوده پايگاه خود را ببيند و خارج از اين محدوده ، هيچ نمي بيند .
نكته 5: آنچه بعد از فراكرد WHERE مي آيد شرط (شرايط) تعريف ديد نام دارد .
تمرين 1: يك تعريف ممكن براي هر يك از ديدهاي كاربران U2 و U3  ارائه كنيد .
نكته 6 : دستور SELECT درتعريف ديد ، يك دستور اجرايي نيست ( بازيابي انجام نمي دهد ) بلكه تنها مكانيسم تعريف ديد روي جدول ( هاي) مبنا را نشان ميدهد ( چه ستونهايي و چه سطرهايي ) .
كنجكاوي 1 : اگركاربربخواهد داده هاي ديد خود را ببيند ، چه بايد بكند ؟
     تاكيد : ديد خارجي هركاربر، نشان دهنده "پايگاه داده هاي" همان كاربر است . پس منطقا كاربر، پس از تعريف" پايگاه خود"، بايد بتواند درآن عمليات انجام دهد :بازيابي، درج ، حذف و بهنگام سازي. اما خواهيم ديد كه عمليات ذخيره سازي درديدها هميشه امكان پذير نيست .
تمرين 2 : درمورد دستورهاي لا زم براي انجام عمليات ذخيره سازي درسطح خارجي و چگونگي انجام آنها از هم اينك انديشه كرده ، مثالهايي با TDS قيد كنيد ، ( توجه داريم كه ديد در TDS بهرحال نوعي جدول است ) . موضوع درجاي خود بررسي خواهد شد .
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 دانلود مقاله | انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه