انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

مقدمه:    SQL Server 2000  يك Engine پايگاه داده ارائه شده توسط شركت مايكروسافت است و ادامه ويرايش SQL Server 7.0 است. بدون اقراق ميتوان گفت اين محصول پر كاربرد ترين Package پايگاه داده محسوب ميشود. البته مايكروسافت ادعا كرده است كه بيش از 60 % بازار Database جهان را به خود اختصاص داده و اين روز به روز در حال افزايش است. شركت IBM در اواخر دهه 70 زبان SEQUEL كه براي Query ها (پرس و جو ها ) استفاده ميشد را ابداع كرد. با تغيير زمان اين زبان نيز تغييراتي كرد و تا آنجا كه فقط براي Query ها استفاده نميشد و از آن ميتوانستيم براي Administrating (مديريت) و Sequrity (امنيت) در Database نيز استفاده كنيم و بعد از مدتها اين زبان به SQL تغيير نام داد. امروزه ورژنهاي متعددي از اين نرم افزار استفاده ميشود كه نرم افزار Microsoft SQL Server 2000 از Transact SQL كه به آن TSQL هم ميگويند استفاده ميكند. SQL Server 2000 هم اكنون داراي 2 نسخه است : يكي SQL Server 2000 Personal Edition كه بر روي Client نصب ميشود (Windows 98 – Windows ME – Windows 2000 Proffessional – Windows XP Home Edition – Windows XP Proffessional Edition) البته اگر بر روي Windows 98 و Windows ME نصب كنيم ، بسياري از قابليتهاي اين Package از بين ميرود. بهترين حالت نصب اين نسخه بر روي سيستم عاملهاي Windows 2000 Proffessional و Windows XP Proffessional است. يك نسخه ديگر اين نرم افزار : SQL Server 2000 Enterprise Edition است كه مختص Server ها است يعني فقط بر روي تمامي نگارش هاي Window 2K Server و Windows Server   2003نصب ميشود.
                                                                                                                     

معرفی SQL و دستورات عمومی آن:
 

توسط SQL ميتوان درون يك بانك اطلاعاتي پرس و جو كرده (Query) و نتيجه را برگرداند. بانك اطلاعاتي شامل آبجكتي به نام جدول (Table) ميباشد.
ركوردها در بانكهاي اطلاعات در جداول ذخيره ميگردند.
جدول شامل سطر و ستون ميباشند.
در زير ميتوان يك جدول را مشاهده كرد :
Last Name First Name Address City
مثال:
Select Last name from persons
پر كاربرد ترين دستورات SQL شامل موارد زير است :
SELECT استخراج يك داده از بانك اطلاعاتي
UPDATE به روز رساني يك داده درون بانك
DELETE پاك كردن يك داده از بانك اطلاعاتي
INSERT وارد كردن يك داده جديد به بانك اطلاعاتي
همچنين در SQL ميتوان داده هايي نيز تعريف كرد :
CREATE TABLE ايجاد يك جدول جديد
ALTER TABLE تغيير دادن يك جدول
DROP TABLE پاك كردن يك جدول
CREATE INDEX ايجاد يك انديس
(كليد جستجو) DROP INDEX پاك كردن يك انديس

SQL و Active Server Pages - ASP :
SQL يكي از قسمتهاي خيلي مهم ASP ميباشد زيرا در ASP براي كار با بانكهاي اطلاعاتي از SQL استفاده ميشود. و توسط تكنولوژي ADO ميتوان از SQL در ASP استفاده كرد.
دستور SELECT :
SELECT column-name(s) FROM table-name
مثال :
نام جدول Persons است
Last Name First Name Address City
Hasani Ali Esfahanدستور Select همراه با شرط :

SELECT column FROM table WHERE column condition value
عملگر ها در SQL:
عملگر مفهوم
= معادل بودن
<> برابر نبودن
> بزرگتر


دستور DISTINCT (جداسازي) :

SELECT DISTINCT column-name(s) FROM table-name
مثال :
نام جدول Order است Company Order Number
sega 3412دستور Order By :

براي مرتب كردن سطرها
نام جدول Order است Company Order Number
sega 3412
ABS Shop 5678
w3s 3212
W3S 6778
مثال :
SELECT Company , OrderNumber


دستور Insert :

INSERT INTO Table-Name ( Column1 , Column2) VALUES

مثال :
DELETE FROM Person WHERE Lastname=’hasani’ نام جدول Persons است last name First name Adress city
alian hasani NO 40 Esfahan
Hasani Ali No 15 Tehran
نتيجه :
last name First name Adress city
alian hasani NO 40 Esfahan
SEGA
W3S
Trio


دسترسي به يك پايگاه داده از يك صفحه ASP :

١-ايجاد يك ADO Connection به يك پايگاه داده
2-باز كردن Connection پايگاه داده
3-ايجاد يك
ADO Record Set 4-باز كردن
Record set 5-گرفتن داده هايي كه نياز داريم از
Record Set 6-بستن
Record Set 7-بستن
Connection


1-ايجاد يك ADO Connection به يك پايگاه داده

١-1- روش DSN-LESS C:/InetPub/wwwroot/nor.mdb مسير فايل نمونه
< % var conn=Server. CreateObject ( “ADODB.
Connection”) Conn. Provider=” Microsoft . Jet . OLEDB.4.0” Conn.Open
(“C:/InetPub/wwwroot/nor.mdb”) % >


2- روش ODBC

-2- روش ODBC : در اين روش ابتدا بايد يك ODBD Connection به Data Base ايجاد كنيم و سپس از طريق ADO به فايل DSN به طريق زير Connect كنيم.
< % var conn=Server. CreateObject


ايجاد يك ODBC Connection به پايگاه داده MS Access :

١- وارد شدن به ODBC از Control Panel
2- انتخاب
System DSN 3- كليك كردن روي دكمه ADD
4- انتخاب Microsoft Access Driver و كليك كردن روي دكمه
Finish 5- در مرحله بعد كليك كردن بر روي دكمه Select و تعيين محل پايگاه داده
6- دادن يك نام در قسمت
Data Source Name 7- كليك كردن روي دكمه OK براي اينكه قادر باشيم اطلاعات يك پايگاه داده را بخوانيم اطلاعات بايد ابتدا در Record Set ، Load شوند. بنابر اين بعد از ساختن يك Connection بايد يك Record Set ايجاد كنيم.
مثال :
نام Data Base = nor.mdb
نام جدول =
Customer C:/Inetpub/wwwroot/nor.mdb Data Base مسير فايل < % conn= Server. CreateObject ( “ADODB.Connection”)
Connection ايجاد
conn.Provider=”Micrisoft.Jet.OLEDB.4.0” conn . Open (“C:/WebData/ nor.mdb”) Connection بازكردن rs=Server. CreateObject (“ADODB.Recordset”)
Record Set ايجاد rs. Open(“Customer”, conn) Record Set بازكردن % > در اين مثال تمام محتويات جدول Customer به rs ريخته ميشود.
حال ميخواهيم در انتخاب محتوياتي از Customer كه ميخواهند به rs انتقال داده شوند از دستور SQL استفاده كنيم.


ساختن يك Connection و Record Set و به كار بردن SQL :

< % set conn=Server. CreateObject (“ADODB .Connection”
conn. Provider=”Microsoft.jet.OLEDB.4.0” conn.
Open ( “C:/Inetpub/wwwroot/nor.mdb”) (Record Se


گرفتن داده هايي كه نياز داريم از Record Set :

بعد از اينكه Record Set را باز كرديم ميتوانيم به داده هايي كه نياز داريم دسترسي داشته باشيم.
مثال :
دسترسي به فيلد name از جدول rs rs(name

چاپ داده ها :

مثال : چاپ فيلد name از جدول rs Response.write(rs(n

بستن Recordset و Connection :

- براي بستن Recordset
rs.close() - براي بستن Connection
فصل دوم:
امنيت 2000 SQL Server


امنيت 2000 SQL Server:

يکی از مهمترين صورتهای مديريت يک پايگاه داده مراقبت کردن از امنيت داده ها می باشد. شما بايد تضمين کنيد که برای هر کسی که به طور قانونی نياز به دسترسی داده ها دارد، بتواند داده هايش را بگيرد البته نه اينکه به کسی دسترسی نامناسب دهيد. در اين درس، ما امتحان می کنيم که چگونه امنيت 2000 SQL Server به کار برده می شود و می آموزيم که چگونه امتيازهای امنيتی را ايجاد و تخصيص دهيم.

شناختن مدهای امنيت
زمانی در مرحله ای از SQL Server يک درخواست برای اتصال دريافت می کنيم. آن از يک Login ID عبور می کند. Login ID معرف Account می باشد که دسترسی به 2000 SQL Server را کنترل می کند. SQL Server بررسی می کند Login ID که داده شده است معتبر باشد. سپس معين می کند که آيا Login ID که پذيرفته شده است امتياز امنيتی کافی برای به انجام رساندن عمليات درخواست شده دارد. اين عمليات به عنوان authentication ناميده می شود. 2000 SQL Server ، authentication را از دو راه می تواند پشتيبانی کند. آن می تواند به NT ويندوز مايکروسافت يا امنيت ويندوز 2000 برای معتبر کردن ID اطمينان کند يا آن می تواند اعتبار سازی را خودش به انجام   رساند.

Authentication (تأييد اعتبار) ويندوز
زمانی که از تأييد اعتبار ويندوز (شناخته شده به عنوان امنيت مجتمع در نسخه های قبلی از SQL Server) مدير سيستم صورتهای امنيتی برای ويندوز NT و Account های ويندوز 2000 و گروهها را می پذيرد. نرم افزار پردازشگر ويندوز يک اتصال معتبر برای Server را درخواست می کند. يک اتصال معتبر از زمانی پذيرفته خواهد شد اگر ويندوز NT يا ويندوز 2000 قبلاً يک User را تصديق کرده باشد. 2000 SQL Server نياز دارد به تضمين Login ID که برای دسترسی پيدا کردن بهServer و پايگاه داده فراهم شده است.
مهم: زمانی که ويندوز 98 نمی تواند ارتباطات معتبر را پشتيبانی کند مواردی از 2000 SQL Server که روی ويندوز 98 اجرا می گردد نمی تواند از مد تأييد اعتبار ويندوز استفاده کند. نرم افزار پردازشگر يا Client می تواند روی ويندوز 98 اجرا شود. اگر چه با استفاده از تأييد اعتبار ويندوز تهيه شده، Server خودش روی ويندوز NT يا ويندوز 2000 اجرا می شود.

تأييد اعتبار SQL Server
به طور کلی توانا بودن تأييد اعتبار Login نماينده برای سيستم امنيتی ويندوز زمانی که آن را از مد تأييد اعتبار ويندوز استفاده می کند، 2000 SQL Server امنيت خودش را به کار می برد، نه به طور حيرت آور، تأييد اعتبار SQL Server (شناخته شده به عنوان امنيت استاندارد در نسخه های قبلی از SQL Server). زمانی که درخواست اتصال صورت گيرد از تأييد اعتبار SQL Server استفاده می کنيم.
2000 SQL Server هر دوی Login ID و Password را دريافت می کند. که آن برخلاف ليست از Login های مشخص شده برای آن به وسيله مدير سيستم معتبر می شود.
مهم: مايکروسافت توصيه می کند که از تأييد اعتبار ويندوز در هر جای ممکن استفاده کنيد.

User Logins
امنيت در داخل 2000 SQL Server از طريق چندين شئی امنيتی کنترل می شود. در بالاترين سطوح Login ها می باشند که يک 2000 SQL Server ، کاربر ويندوز يا يک گروه ويندوز برای Server را مشخص می کند.
مهم: برای تکميل تمرينات زير، شما بايد همچنين مديرهای امنيتی يا وظايف مديرهای سيستم در داخل SQL Server تخصيص داده باشيد لطفاً به مدير پايگاه داده تان رجوع کنيد اگر شما درباره حق انحصاری تان در داخل سيستم مطمئن نيستيد.

ايجاد کردن User Login
Login ها می تواند به طور دستی هدايت کردن آيکون Login از پوشه Security در يک Server ايجاد کنيد و يک Login جديد از منوی Context انتخاب کنيد اما ساده ترين راه استفاده کردن از Create Login Wizard می باشد.

ايجاد کردن SQL Server Login
1- Server را در درخت Console انتخاب می کنيم. SQL Server يک ليستی از شئی های Server در قاب Details نشان می دهد.

2- دکمه Wizard را روی نوار ابزار Manager Enterprise کليک می کنيم. SQL Server کادر محاوره اي Select Wizard را نشان می دهد.

3- در بخش پايگاه داده، Create Login Wizard را انتخاب کرده و سپس OK را کليک می کنيم. SQL Server اولين صفحه از Create Login Wizard را نشان می دهد.

4- Next را کليک می کنيم، ويزارد يک صفحه ای را نشان می دهد که از مد تأييد اعتبار Server برای Login سؤال می کند.

5- دکمهOption برچسب شده اطلاعات SQL Server Login را انتخاب می کنيم که به وسيله سيستم به من تخصيص داده می شود (SQL Server Authentication)

6- Next را کليک کرده، ويزارد يک صفحه که Login ID ، Password را درخواست می کند نشان می دهد.

7- Test ID را به صورت نام و Password که شما مايل هستيد وارد می کنيد.

8- Next را کليک کرده، ويزارد يک صفحه درخواست وظايف امنيتی برای اينکه Login بايد تخصيص داده شود را نشان می دهد.

9- Login را برای وظايف مديرهای سيستم اضافه می کنيم.

10- Next را کليک می کنيم ويزارد يک صفحه را که درخواست می کند از پايگاههای داده که اينLogin بايد دسترسی دهد.


وظايف Server
وظايف Server که به يک Login تخصيص داده می شود معين می کند که چه حق ويژه امنيتی Login در سطح Server دارد. جدول 3.1 حق ويژه تخصيص داده شده به هر وظيفه را تشريح می کند.
Bulk Insert Administrators Bulkadmin می تواند عمليات قرارگيری را به طور عمده به انجام رساند
Database Creators dbCreator می تواند داده های پايگاه را ايجاد، تغيير و حذف کند
Disk Administrators diskadmin می تواند فايلهای ديسک را مديريت کند
Process Administrators Processadmin می تواند عملياتهای اجرايی را در SQL Server را مديريت کند
Security Administrators Securityadmin می تواند Logins و ايجاد پايگاه داده را مديريت کند
Server Administrator Securityadmin می تواند گزينه های قالب بندی کل SQL Server را تنظيم کند و Server را خاموش کند
Setup Administrator Set upadmin می تواند Server های Link شده، روشهای Startup و روشهای ذخيره شده را مديريت کند
System Admin Sysadmin می تواند هر فعاليتی را در SQL Server انجام دهد
توضيحات نام نام کامل

11- Login برای پايگاه داده Aromatherapy اضافه می کنيم.
12- Next را کليک می کنيم. ويزارد يک صفحه را برای تأييد کردن انتخابهايی که شما ساخته ايد نشان می دهد.

مهم:Login هايی که برای وظايف Server های ويژه می باشد به ويژه وظيفه مديرهای سيستم حق ويژه روی همه پايگاه داده ها خواهند داشت، اعم از اينکه آنها برای Login به طور خاص پذيرفته شده اند يا خير.
13- Finish را کليک کرده، ويزارد ايجاد Login يک متنی را برای تأييد اينکه Login اضافه شده است نشان می دهد.

ايجاد کردن Login ويندوز:
1- Server را در درخت Console انتخاب می کنيم. SQL Server يک ليستی از پوشه های Object را در قاب Details نشان می دهد.

2- 2- دکمه Wizard را در نوار ابزار Manager Enterprise کليک می کنيم SQL Server کادر محاوره ای Select Wizard را نشان می دهد.

3- ويزارد ايجادLogin را در بخش پايگاه داده ها انتخاب کرده و سپس OK را کليک می کنيم. SQL Server اولين صفحه از Wizard Create Login را نشان می دهد.

4- Next را کليک می کنيم ويزارد يک صفحه را نشان می دهد که برای مد تأييد اعتبار Server برای Login سؤال می کند تنظيمات پيش فرض را می پذيريم.

5- Next را کليک می کنيم. ويزارد يک صفحه را برای درخواستID Account ويندوز نشان می دهد.

6- Windows ID را در اين فرم وارد می کنيم. Account Name وDomain Name (account name ، می تواند کاربر يا گروه باشد). Next را کليک می کنيم. ويزارد يک صفحه نشان می دهد که وظايف امنيتی برای اينکه Login بايد تخصيص داده شود را درخواست می کند.
راهنمايی: رد دسترسی به گزينه Server در اين صفحه می تواند به طور آشکار برای رد دسترسی به يک گروه کاربر تکی استفاده شود.

7- Login را برای وظيفه ايجاد کننده ها پايگاه داده ها اضافه می کنيم.

8-Next را کليک می کنيم. ويزارد يک صفحه را نشان می دهد که درخواست می کند از پايگاه داده ها که دسترسی به اين Login بايد پذيرفته شود.
9- Login را برای پايگاه داده Aromatherapy اضافه می کنيم.

10- Next را کليک می کنيم. ويزارد يک صفحه که انتخابهای ساخته شده را نشان می دهد تأييد می کند.

مهم:Login هايی که برای نقشهای Server خاص می باشد، به ويژه نقش مديرهای سيستم حق انحصاری در همه پايگاه داده ها خواهند داشت اعم از اينکه آنها برای Login به طور خاص پذيرفته شده اند يا خير.
11- Finish را کليک کرده Create Login Wizard يک متنی را نشان می دهد که Login ها اضافه شده است.


مديريت Logins
در همان راهی که شئی های پايگاه داده ها ديگر نياز به نگهداری گاهگاهی دارند. شما ممکن است نياز به تغيير خصوصيات از يک User Login داشته باشيد. برای مثال، شما ممکن است نياز به تغيير Security Role برای اينکه Login مقرر شود، يا پايگاه داده ها برای اينکه به آن دسترسی پيدا کند داشته باشيد. البته شما بعضی اوقات نياز خواهيد داشت به برداشتن يک Login به طور کامل که همه اين عملياتها با استفاده از Manager Enterprise ساده می باشد.

تغيير دادن خصوصيات Properties Login
1- آيکون Logins را در پوشه Security در درخت Console راهبری می کنيم. SQL Server يک ليستی از Login در قاب Details نشان می دهد.

2- Test ID Login را در قاب Detail دابل کليک می کنيم. SQL Server کادر محاوره ای SQL Server Login Properties را نشان می دهد.

3- زبانه Server Roles را انتخاب می کنيم. SQL Server ، Server Roles را برای اينکه Login برقرار شده نشان می دهد.

4- Login را از نقش مديرهای سيستم (System Administrators Role) برمی داريم.

5- زبانه Database Access را انتخاب می کنيم. SQL Server پايگاه داده هايی را نشان می دهد. برای اينکه دسترسی به Login مقرر شود.

6- North Wind را به ليست پايگاه داده ها اضافه می کنيم.

7- Ok را برای بستن کادر محاوره ای SQL Server Login Properties کليک می کنيم. SQL Server خصوصيات Login را تغيير می دهد.
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه