انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

باسمه تعالي
آزمون كتبي هفتمين دوره مسابقات آزمايشگاهي و رايانه استان اصفهان ـ فروردين 85

1 ـ كداميك از موارد زير در مورد قابليت‌هاي يك  Memory Flash   صدق نمي‌كند؟
      الف ـ سرعت نوشتن اطلاعات در آن از  EEPROM  بيشتر است.
       ب ـ حافظه‌اي است فقط براي خواندن اطلاعات
       ج ـ حافظه‌اي با قابلیت پاک شدن مجدد است
       د ـ در وسايلي چون دوربين ديجيتالي، چاپ‌گر و تلفن همراه به كار مي‌رود.

2 ـ رمز عبور سيستم عامل در كدام حافظه ذخيره مي‌شود؟
       الف ـ Ram             ب ـ  Rom              ج ـ CMOS          د ـHard   Disk   

3 ـ كدام‌ يك از دستگاه‌هاي زير جهت ثبت امضاي ديجيتالي به كار مي‌رود؟
       الف ـ  touch  Pad                    ب ـ track  ball  
        ج ـ graphic  tablet                  د ـ touch screen  

4 ـ وسيله لازم براي دريافت و ارسال داده‌ها در شبكه‌هاي WAN و LAN  به ترتيب  … و …  مي‌باشند.
        الف ـ كارت شبكه ـ مودم                        ب ـ هاب ـ مودم
         ج ـ سوئيچ ـ كارت شبكه                         د ـ مودم ـ كارت شبكه
 
5 ـ بهترين مكان براي نگهداري نسخه‌هاي پشتيباني امنيتي كجاست ؟
        الف ‌ـ CD - Rom           ب ـ Hard  Disk        ج ـ Buffer         د ـ Cache

6 ـ كدام يك از موارد زير جزء مزاياي شبكه‌هاي كامپيوتري نيست؟
       الف‌ ـ امنيت اطلاعات                              ب ـ اشتراك سخت افزار
        ج ـ اشتراك داده‌ها                                 د‌- حذف محدوديت‌هاي جغرافيايي

7 ـ كدام يك از وظايف سيستم عامل نيست؟
      الف ـ مديريت دستيابي به اطلاعلات         
       ب ـ ترجمه زبان‌هاي برنامه‌نويسي به زبان ماشين
       ج ـ زمان‌بندي اجراي دستورالعمل‌هاي يك برنامه
        د ـ رابط بين سخت‌افزار و كاربر

8 ـ يك DVD با ظرفيت G 17 حداكثر چند كاراكتر را مي‌تواند در خود ذخيره كند .
      الف ـ 5× 230×7/1      ب ـ 5× 220×17       ج ـ 5×30 2×4/3         د ـ 5×20 2×4/3   

9 ـ وقتي مي‌گوييم سرعت يك پردازنده MHZ 200 است يعني پردازنده آن در چه مدت زمان يك پالس ايجاد مي‌كند؟
     الف ـ  109×5           ب ـ 9- 10×5             ج ـ  108×2              د ـ 8-10 ×2

10 ـ در يك كامپيوتر 16 بيتي عدد 1025 چگونه نشان داده مي‌شود؟
     الف ـ 0000010000000000                  ب ـ 1000010000000000
      ج ـ 0000010000000001                    د ـ 1000010000000001

11 ـ حاصل تفريق عدد 2(101) از عدد 2(100000) كدام است؟
      الف ـ 2(100101)         ب ـ 2(11101)         ج ـ 2(11011)         د ـ 2(10111)

12 ـ ظرفيت ديسكي با 1024 سيلندر و 5 عدد هد و 40 عدد قطاع در هر شيارکه هر قطاع 512 بایت است ، برابر است با :
       الف ـ 100 مگا بايت                     ب ـ 100 كيلو بايت
       ج ـ 100 گيگا بايت                      د ـ 100 هزار بايت

13 ـ كدام گزينه با بقيه متفاوت است؟
     الف ـ Head         ب ـ Track         ج ـ Sector          د ـ Cylinder

14 ـ چه عواملي تعيين كننده‌ي برتري يك رايانه شخصي بر ديگري است؟
      الف ـ حجم رايانه و سرعت انجام عمليات        
      ب ـ ظرفيت حافظه ‌، قابليت و سرعت انجام عمليات    
      ج ـ ظرفيت حافظه و سرعت انجام عمليات
      د ـ قابليت، سرعت انجام عمليات و حجم رايانه

15 ـ به محل اتصال لوازم جانبي كامپيوتر  … گويند.
       الف ـ port        ب ـ bus          ج ـ bridge         د ـ connector

16 ـ پس از cut كردن يك فايل يا فولدر حداكثر چند مرتبه مي‌توان عمليات paste انجام داد؟
      الف ـ 1 مرتبه          ب ـ 12 مرتبه        ج ـ 16 مرتبه         د ـ به دفعات دلخواه

17 ـ كدام عمليات از طريق منوي كليك راست روي درایوهاي ديسك سخت امكان پذير نيست؟
     الف ـ Format        ب ـ Open          ج ـ Explore        د ـ Disk copy  

18 ـ براي نصب كارت صوتي از  ............ استفاده مي‌كنند.
       الف ـ Speech  در پنجره Control  Panel        
       ب ـ ADD/REMOVE PROGRAM  در پنجره Control  Panel        
       ج ـ ADD NEW  HARDWARE در پنجره Control  Panel        
       د ـ SOUND  AND  MULTIMEDIA  در پنجره Control  Panel        

19 ـ كدام گزينه غلط است؟
      الف ـ به كمك Recycle  Bin اطلاعات حذف شده از فلاپي ديسك قابل بازيابي است.
      ب ـ از طريق Recycle  Bin نمي‌توان فايل‌هاي حذف شده را تغيير نام داد.
      ج ـ با حذف ميانبرها اطلاعات اصلي مرتبط با آن‌ها حذف نمي‌شود.
      د ـ امكان دسترسي سريع به برنامه‌هاي منتخب از طريقQuick lunch   صورت مي‌گيرد.

20 ـ از ملزومات ارتباطات ........... است .
      الف ـ سرويس‌هاي  ON LINE                              ب ـ كانال‌هاي ارتباطي
      ج ـ پست صوتي                                                  د ـ تلفن تصويري

21 ـ رعايت نكردن كدام يك ازموارد زير درافزايش SPAM (هرزنامه‌ mail ـ E) تاثيربه‌سزايي دارد.
      الف ـ تنها افراد مجاز حق جمع‌آوري اطلاعات را دارند.
       ب ـ اطلاعات جمع‌آوري شده براي يك منظور نبايد براي مقاصد ديگر بكار رود.
       ج ـ اطلاعات افراد بدون اجازه خودشان نبايد تغيير يابد و يا در اختيار ديگران گذاشته شود.
       د ـ استفاده از شبكه‌ها براي مبادله اطلاعات نمي‌تواند روش مناسبي باشد.

22 ـ ‌مزيت سرويس «وب» بر ديگر سرويس‌هاي اينترنت چيست؟
       الف‌ ـ دسترسي سريع‌تر به آن                     ب ـ تعاملي بودن آن
       ج ـ چند رسانه‌اي بودن آن                         د ـ حجم كمتر آن

23 ـ عمل fetch ، از وظايف  ......... است .
       الف ـ حافظه‌ي CMOS      ب ـ كارت گرافيكي     ج ـ ريز پردازنده    د ـ واحد حساب و منطق

24 ـ كدام عبارت «پروتكل» را توصيف مي‌كند؟
       الف ـ استانداردي كه امكان برقراري ارتباط بين مترجم يك زبان برنامه‌نويسي و سيستم‌هاي عامل مختلف را فراهم مي‌كند.
       ب ـ استانداردي كه تركيب تصوير و صدا را در برنامه‌هاي رايانه‌اي فراهم مي‌كند.
       ج ـ يك قالب‌بندي براي پرونده‌ها كه امكان نمايش آن‌ها را مستقل از برنامه كاربردي كه آن‌ها ايجاد كرده،فراهم مي‌آورد.  
       د ـ روشي استاندارد براي برقراري ارتباط

25 ـ كدام يك از موارد زير مرورگراست؟
    الف ـ Opera        ب ـ Netscape        ج ـ Internet Explorer          د ـ هر سه مورد

26 ـ كدام يك از گزينه‌هاي زير براي اتصال به اينترنت نياز نمي‌باشد؟
     الف ـ كارت اينترنت         ب ـ خط تلفن          ج ـ نرم‌افزار مرورگر        د ـ كارت شبكه

27 ـ اگر بخواهيم با استفاده از ايميل شخصي در ياهو، نامه‌اي را به چند نفر همزمان بفرستيم بين آدرس آن‌ها كدام يك از نشانه‌هاي زير قرار مي‌گيرد؟
    الف ـ dash        ب ـ underline        ج ـ comma          د ـ semicolon
28 ـ‌ براي فارسي نمودن اعداد در پنجره Equation  Editor كدام مسير را طي مي‌كنيم؟
    الف ـ (انتخاب فونت فارسی )Number /       / Define Style /
    ب ـ (انتخاب فونت با پسوند B  ) Number /       / Define Style /
    ج ـ (انتخاب فونت فارسی )    Matrix _ Vector  /  / Define Style /
    د ـ ( انتخاب فونت با پسوند‌ B  ) Matrix _ Vector  /   / Define Style /

29 ـ نامه‌هاي توده‌اي كه متن يكسان ولي اسم و آدرس متفاوت دارند به كمك ابزار   …. در Wordتوليد مي‌شوند.
    الف ـ Mail  Merge از منوي tools       ب ـ Protect  Document از منوي tools
    ج ـ File / Page Setup /Layout          د ـ / Margine File / Page Setup  

30 ـ كدام عمليات بر روي Auto  Shape امكان‌پذير نيست؟
    الف ـ Rotate             ب ـ Add  Text         ج ـ Ungroup        د ـ Shadow  Style      

31 ـ مي‌خواهيم در محيط Excel اگر متن طولاني‌تر از عرض سلول شود، متن در آن سلول به سطر بعدي برود، كدام مورد نياز است؟
   الف ـ روي سلول راست كليك مي‌كنيم از گزينه Insert گزينه   Text  Format و  سپس گزينه
Wrap Text     را انتخاب مي‌كنيم.
   ب ـ از منوي  Format گزینه Cells   برگه Font و سپس گزينه Wrap text را انتخاب مي‌كنيم.
   ج ـ روي سلول كليك راست كرده وگزينه Properties و سپس گزينه  Wrap text را انتخاب مي‌كنيم.
   د- روي سلول كليك راست مي‌كنيم از گزينه Cells Format برگه Allignment وسپس       گزينهWrap text را انتخاب مي‌كنيم.

32 ـ اگر بخواهيم سلول‌هاي B1 تا B5 را با هم جمع نموده و نتيجه را بر حاصل جمع از سلول D1 تا D5         تقسيم نماييم و نهايتاً پاسخ را به توان دو برسانيم كدام صحيح است.
    الف ـ Sum (B1:B5) /(D1:D5)^2            ب ـ  Sum (B1:B5) / Sum (D1:D5))^2  (
     ج ـ Sum (B1:B5 / D1:D5)^2                  د ـ    2^Sum (B1:D5)

33 ـ فرمول (D1 : D5 ; B5 : B10 ) Average كدام عمل را انجام مي‌دهد.
    الف ـ معدل‌گيري از خانه‌هاي B 5  تا D5
    ب ـ تقسيم خانه‌هاي B5 بر B10 و D1 بر D5 و سپس معدل‌گيري از حاصل آن‌ها     
    ج ـ ميانگين مجموع خانه‌هاي B5 تا B10 و D1 تا D5
    د ـ مجموع B5 تا B10 را بر مجموع D1 تا D5 تقسيم مي‌كند.

34 ـ در برنامه زير اگر  K >100   باشد هدف كدام است                                   
الف ـ محاسبه فاكتوريل عدد   K                  ب ـ محاسبه فاكتوريل رقم صدگان K
ج ـ محاسبه فاكتوريل رقم دهگان   K            د ـ محاسبه فاكتوريل رقم دهگان  N
K     Input
                                        1 0  MOD  K \ 10) ( =R
                                                  R   )   (  NF ?
                                                                  END
                                           (N  )  NF  Function
1 =         F
                                                   N      TO     1 = J   F OR         
J * f =                   f                                                                                    
        NEXT J
 NF=F     
FUNCTION  END

35 ـ در برنامه شماره قبلی  اگر 1350 = K باشد خروجي برابر است با:      
        الف ـ 120               ب ـ 6                ج ـ صفر                د ـ 1

36ـ اگر ورودي عدد 15096 باشد خروجي برابر است با :
 Cls:input n: s=0:k=0
While n>0
     S=s*10+n  mod  10
    K=k+1
    N=n\10
wend

        الف ـ 30                 ب ـ 5                ج ـ 15096             د ـ 69051

37 ـ در برنامه زير اگر  18 = N      و 12 = M     باشد خروجي كدام است :
Cls :input n,m : z=m*n
While  m>0
    R=n  mod  m
    N=m
    M=r
Wend
K=z\n : ? k,n : end
        الف ـ 6 و 6             ب ـ 6 و 216         ج ـ صفر و 36         د ـ 6 و 36
 

38 ـ اولين عددي كه در برنامه‌ي زير چاپ مي‌شود كدام است؟
Cls
For n=2  to  1000
    S=0
    For  i=1 to n
                 If   n  mod  i=0  then  s=s+I
    NEXT  I
    IF  S=2*N THEN  ?N
NEXT  N

END

       الف ـ 6               ب ـ 2                ج ـ1                 د ـ 12

39 ـ در برنامه بالا چه اعدادي چاپ مي‌شوند (سؤال شماره 38 )
        الف ـ كليه اعداد كوچكتر يا مساوي 1000
         ب ـ كليه اعداد تام كوچكتر يا مساوي 1000
         ج ـ كليه اعداد اول سه رقمي
         د ـ كليه اعداد تام سه رقمي

40 ـ كدام دسته اعداد زير مي‌توانند خروجي برنامه باشند.
FOR  I=1  TO  9  STEP 2
    FOR  J=0  TO  9
        FOR  K=2  TO 5  STEP  2
            N=I*100+J*10+K
        NEXT K
    NEXT J
NEXT I
        الف ـ صفر و 994 و 102                       ب ـ 909 و 101 و 342
         ج ـ 112 و 914 و 704                         د ـ 111 و 105 و 125
 
                                                                           بسمه تعالي
كارشناسي تكنولوژي و گروه‌هاي آموزشي متوسطه استان اصفهان
آزمون عملي هفتمين دوره مسابقات رايانه ـ فروردين 85
مدت پاسخگويي :   85  دقيقه

سؤالات عملي ويندوز

1 ـ پس زمينه ميز كار خود را به شكل زير تغيير دهيد به گونه‌اي كه در هر مستطيل نام و فاميل شما درج شده باشد . (2 نمره)
 

2 ـ براي محافظ صفحه نمايش خود تنظيماتي انجام دهيد كه پرچم ايران را به صورت متحرك پس از 15 دقيقه نمايش دهد . (2 نمره)
3 ـ در محيط ويندوز تنظيماتي انجام دهيد تا با كليك راست منوي ظاهر شده مشخصات زير را داشته باشد

 

4 ـ تمام فايل‌هاي با پسوند .TXT   و DOC .  را در درايو  D:   جستجو نموده سپس نتيجه جستجو را با  FIND2000  در پوشه‌اي  روي  DESKTOP   كه با نام خود ساخته‌ايد ذخيره نمایید. (2 نمره)

5 ـ ظرفيت حافظه ، سرعت ، مدل كارت گرافيك و ظرفيت درايوهاي ديسك سخت كامپيوتر خود را در يك فايل متني يادداشت نماييد و در پوشه خود با نام      INFO2000    ذخيره كنيد .  (2 نمره)
بسمه تعالي
كارشناسي تكنولوژي و گروه‌هاي آموزشي متوسطه استان اصفهان
آزمون عملي هفتمين دوره مسابقات رايانه ـ فروردين 85

سؤالات عملي اينترنت

صفحه پيش فرض IE را به گونه‌اي تنظيم كنيد كه :

الف ـ صفحه پيش فرض IE سايت كارشناسي تكنولوژي گروه‌هاي درسي متوسطه با آدرس http://etu.isfedu.org قرار گيرد.

ب ـ تصاوير نمايش داده نشوند.

ج ـ دگمه Go روي نوار آدرس حذف شود.

د ـ به روز رساني IE به صورت دستي انجام شود.

ه ـ فايل‌هاي پوشه موقتي اينترنت بعد از بسته شدن IE حذف شود.


 

بسمه تعالي
كارشناسي تكنولوژي و گروه‌هاي آموزشي متوسطه استان اصفهان
آزمون عملي هفتمين دوره مسابقات رايانه ـ فروردين 85

سؤالات عملي WORD

صفحه پيوست را با تمام جزئيات در محيط Microsoft Word  طراحي كنيد.

به نكات زير توجه كنيد :
   
           ـ صفحه سربرگ و پاصفحه دارد.

           ـ تصوير وسط صفحه  بطور دلخواه انتخاب شود.

           ـ صفحه پاورقي دارد .
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 دانلود مقاله | انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه