انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

1.    برنامه توليد و شرايط عملكرد واحد
    مسلم است كه در سال هاي اول توليد به دليل مسائل گوناگون در رابطه با تكنولو ژي و بهره برداري از آن و همين طور ارتباطات تجاري، معمولاً نمي توان بظرفيت اسمي كارخانه دست يافت .(حتي اگر همة مسائل توليدي هم حل شوند. با رسيدن به حجم فروشي و گرفتن سهم بازار مورد نظر به تدريج مقدور مي گردد)به طور كلي با توجه به ماهيت و اوضاع و احوال اقتصادي ، فرض رسيدن به حدود نصف ظرفيت اسمي در سال اول رقم نا معقولي نيست و معمولاً دستيابي بظرفيت كامل حدود 3 تا4 سال طول مي كشد.بهره برداري كامل
از ظرفيت اسمي كارخانه از يك طرف تحت تأثير رشد تدريجي شناخت مصرف كنندگان به محصول و از طرف ديگر تحت تأثير افزايش تدريجي مهارت نيروي كار است . بر اين اساس برنامه توليد پيشنهادي براي پنج سال اول به اين صورت مي باشد وكه طرح در سال اول بهره برداري با 75% ظرفيت و در سال دوم 90% ظرفيت و در سال هاي چهارم و پنجم به ظرفيت اسمي توليد خواهد رسيد.  
جدول (1-1)در صد توليد نسبت به ظرفيت اسمي در پنج سال اول راه اندازي
نام محصول      واحد                  سال 1(75%)                        سال 2(90%)    سال 3(100%)    سال 4(100%)    سال 5 (100%)
اسپيكر كامپيوتر    هزار عدد                    150                                            180    200    200    200

شرايط عملكرد واحد
  مشخصه عملكرد واحد شامل تعداد 1 شيفت كاري با 5/7ساعت زمان فعال كاري و 270روز تعداد روزهاي فعال كاري در سال بوده و در حقيقت نشان دهنده برنامه هاي زماني عمليات توليدي در واحد مي باشند.
2.    برآورد ميزان مصرف مواد اوليه
مواد اولية مورد نياز طرح :
براي توليد اسپيكر كامپيوتر نياز به دو دسته مواد اوليه اصلي ، بسته بندي مي باشد، كه در زير مورد بررسي واقع شده است .
مواد اولية اصلي :
  گرانول ا.بي.اس
گرانول ا.بي.اس جهت توليد قطعات پلاستيكي اسپيكر بكار مي رود . ميزان مرصرف آن براي هر عدد اسپيكر كامپيوتر بطور متوسط 600گرم با احتساب ميزان ضايعات بوده و با توجه به ظرفيت سالانه طرح گرانول مورد نياز در يك سال برابر است با :
120 تن=600ضربدر200000
رابيتس:
براي هر اسپيكر كامپيوتر نياز به 2 عدد رابيتس مي باشد و ضايعات در نظر گرفته نمي شود، بنابر اين با توجه به طرح ، ميزان رابيتس مورد نياز در سال برابر است با :                          عدد400000= 2 ضربدر 200000
بلند گو :
  براي هر اسپيكر كامپيوتر نياز به 2 عدد بلند گو مي باشد و ضايعات در نظر گرفته نمي شود بنابر اين با توجه به ظرفيت طرح ، ميزان
بلند گوي مورد نياز در يك سال برابر است با :             عدد400000= 2 ضربدر 200000
برد الكترونيك :
  براي هر اسپيكر كامپيوتر نياز به 1 عدد برد با كليد خاموش و روشن مي باشد. ضايعات در حدود 1% برآورد مي شود، بنابر اين با توجه به ظرفيت طرح ، ميزان برد مورد نياز در يك سال برابر است با :             عدد200000= 1 ضربدر 200000
آداپتور :
براي هر اسپيكر كامپيوتر نياز به 1 عدد آداپتور 220 ولت AC  به 9 ولت AC مي باشد و ضايعات در نظر گرفته نمي شود، بنابر اين
با توجه به ظرفيت طرح ، ميزان آداپتور مورد نياز در يك سال برابر است با :             عدد200000= 1 ضربدر 200000
سيم :
   براي هر اسپيكر كامپيوتر نياز به 30 سانتيمتر سيم تك رشته براي انتقال ولتاژ مي باشد. ضايعات در حدود 2% برآورد مي شود، بنابر اين با توجه به ظرفيت طرح ، ميزان سيم مورد نياز در يك سال برابر است با :             عدد61200= 02/1 ضربدر 30/0ضربدر 200000
كابل استريو :
براي هر اسپيكر كامپيوتر نياز به 1 عدد كابل كواكسيال 3 رشته نمره 5/0بطول 2 متر با فيش سرخود استريو مي باشد و ضايعات
در نظر گرفته نمي شود، بنابر اين با توجه به ظرفيت طرح ، ميزان كابل استريو مورد نياز در يك سال برابر است با :
                                                                                                                                                 عدد200000= 1 ضربدر 200000
كابل برق :
براي هر اسپيكر كامپيوتر نياز به 1 عدد كابل برق دو رشته با دوشاخة سرخود استريو مي باشد و ضايعات در نظر گرفته نمي شود، بنابر اين
با توجه به ظرفيت طرح ، ميزان كابل برق مورد نياز در يك سال برابر است با :                           عدد200000= 1 ضربدر 200000
رابط استريو :
براي هر اسپيكر كامپيوتر نياز به 2 عدد كابل رابط استريو 3 رشته سرخود استريو مي باشد و ضايعات در نظر گرفته نمي شود، بنابر اين
با توجه به ظرفيت طرح ، ميزان رابط استريو مورد نياز در يك سال برابر است با :                           عدد400000= 2 ضربدر 200000

مواد اولية بسته بندي
مقواي چاپ شده با لفاف پلاستيكي :
براي قرار دادن يك اسپيكر كامپيوتر بكار مي رود . بنابر اين مصرف آن 1 عدد براي هر محصول بوده و  ضايعات در نظر گرفته نمي شود،
با توجه به ظرفيت سالانه طرح و با احتساب ضايعات ميزان مورد نياز در يك سال برابر است با :            عدد200000= 1 ضربدر 200000
كارتن :
  كارتن براي قرار دادن 12 جعبة مقوايي حاوي اسپيكر كامپيوتر بكار مي رود . با توجه به ظرفيت سالانه طرح و با احتساب ضايعات 1% ميزان مورد نياز در يك سال برابر است با :                                 عدد16840= 01/1 ضربدر (12تقسيم بر200000)
جدول (2-1)انواع و مقادير قطعات و مواد مورد نياز جهت توليد و بسته بندي محصول بر اساس ظرفيت مورد تقاضا
رديف    نام و مشخصات مواد اوليه    واحد سنجش    منابع تأمين    كاربرد
در محصول    ميزان مصرف در واحد محصول    ميزان ضايعات    مصرف ساليانه
1    گرانول ا.بي.اس    تن    داخلي    مواد بدنه    600 گرم در هر عدد    -%    120
2    رابيتس    هزار عدد    داخلي    جلوي بلند گو و  بوفر    2 عدد    -%    400
3    بلند گو    هزار عدد    داخلي    پخش صوت    2 عدد    -%    400
4    برد الكترونيك    هزار عدد    داخلي    مدار و كليدها    1 عدد    -%    200
5    آداپتور    هزار عدد    داخلي    تأمين ولتاژ مدار    1 عدد     -%    200
6    سيم    هزار متر    داخلي    انتقال ولتاژ به مدار    30 سانتيمتر    -%    2/61
7    كابل استريو    هزار عدد    خارجي    رابط كامپيوتر با اسپيكر    1 عدد     -%    200
8    كابل برق    هزار عدد    داخلي    انتقال ولتاژ به آدابتور    1 عدد    -%    200
9    رابط استريو    هزار عدد    خارجي    رابط بين دو اسپيكر    2 عدد    -%    400
10    جعبه مقوايي با لفاف    هزار عدد    داخلي    بسته بندي    1 جعبه براي هر محصول    -%    200
11    كارتن    هزار عدد    داخلي    بسته بندي    1 عدد براي 12 عدد    1%    84/16
12    ديافراگم بزرگ    500 عدد    داخلي    بم بوفر    اعدد     -%    200

3.    برآورد ميزان مصرف مواد اوليه
معرفي تجهيزات و دستگاه هاي خط توليد:
  از فاكتورهاي لازم در تعيين و انتخاب ماشين آلات ميتوان به ظرفيت ، توان كاري و همچنين ديگر مشخصات فني آن ها نظير سرعت ، دقت
و كيفيت عملكرد ، برخورداري از سيستم هاي كنترل و همچنين ميزان استهلاك آن ها اشاره نمود . در طرح حاضر با توجه به نيازهاي
خط توليد و مراحل توليد ماشين آلات از داخل انتخاب شده است.  
دستگاه تزريق :
   جهت تهيه قطعات پلاستيكي بكار رفته و با توجه به ظرفيت تزريق سالانه (120 تن )حداكثر نياز به يك دستگاه تزريق مي باشد. همچنين با توجه به ابعاد و تعداد قطعات پلاستيكي مورد نياز از دستگاه تزريق 300 گرمي و قالب هاي 24 حفره اي استفاده مي شود.
جدول (3-1)معرفي ماشين آلات و تجهيزات خط توليد
رديف    نام ماشين    مشخصات فني    تعداد    منبع تأمين
1    دستگاه تزريق    دستگاه تزريق با ظرفيت 30 ضربه در دقيقه به صورت چند حفره اي با تزريق 300 گرمي با قالب هاي مربوطه     1 دستگاه    داخلي
2    كامپيوتر هاي تست     كامپيوتر با نرم افزارهاي مربوطه    4 دستگاه    داخلي
3    تجهيزات خط توليد    تجهيزات شامل ميزهاي تست و آزمون ميزهاي بسته بندي و ابزار دستي     1 سري    داخلي

 دانش فني :
    جهت راه اندازي طرح نياز به دانش فني و كمك هاي فني خاصي نبوده و اطلاعات لازم براي دستگاه ها و همچنين نصب و راه اندازي و آموزش توسط فروشنده ماشين آلات ارائه مي گردد.
نقشه استقرار ماشين آلات
 


تجهيزات آزمايشگاه :
  از مواردي كه در مبحث كنترل كيفي محصول بعنوان آزمايش هاي مورد نياز مواد اوليه و محصول ذكر گرديد. واضح است كه به دليل ويژگي ها و شرايط خاص آزمايش ها ، وجود آزمايشگاه ضروري است . بنا براين در اين واحد آزمايشگاهي براي انجام آزمايش هاي مذكور پيش بيني مي گردد كه داراي تجهيزات ازمايشگاهي مورد نياز باشد . اين تجهيزات عبارتند از  اسيلوسكوپ تا 20 كانال ، منبع تغذيه آزمايشگاهي 30-0 ولت 2 آمپر ، فانكشن ژنراتور با موجهاي مختلف تا 1 مگاهرتز ، مولتي متر ديجيتال ، ولت متر ، اهم متر و ابزارهاي عمومي مي باشد.
تجهيزات تعميرگاه :
  بمنظور انجام تعميرات اوليه و اظطراري دستگاه ها و تجهيزات واحد ، تعميرگاهي با امكانات محدود پيش بيني ميگردد. اين تعميرگاه داراي امكانات گيره كارگاهي و انواع ابزار دستي مي باشد.
تأسيسات برق :
  برق مصرفي مورد نياز حداكثر 7/88 كيلو وات مي باشد كه از اين ميزان 60 كيلو وات براي خط توليد و بقيه در مواردي مانند روشنايي ساختمان ها و تأسيسات استفاده مي شود . جداول زير برق مصرفي را به تفكيك بخش هاي مختلف نشان ميدهد.
جدول (4-1)برآورد برق مصرفي واحد
رديف    نام دستگاه    برق مصرفي     تعداد    جمع (كيلو وات)
1    دستگاه تزريق    53     1 دستگاه    53
2    تجهيزات توليد     7    1 سري    7
3    جمع (كبلو وات)     60

جدول (5-1)برآورد برق مصرفي تأسيسات و تعميرگاه
رديف    نوع تأسيسات    برق مصرفي     ملاحظات
1    تأسيسات گرمايش و سرمايش    3    چرخش سوخت و مايعات
2    فن هاي تهويه    2    
3    پمپ آب    1    
4    تعميرگاه    1    
5    ساير    3/1    
جمع (كيلو وات)    3/8    

جدول (5-1)برآورد برق مصرفي واحد
رديف    نوع بخش    برق مصرفي     ملاحظات
1    فرايند توليد    60    مطابق بند جدول (4-1)
2    تأسيسات و تعميرگاه    3/8    مطابق بند جدول (5-1)
3    ساختمان ها    8/13    روشنايي داخل ساختمان ها
4    محوطه*    0/0    
5    ساير    6/6    15% بيشتر از حد نياز
راه اندازي و ضروري
جمع (كيلو وات)    7/88    
 
سایر تاسیسات
سیستم هوای فشرده
ماشین تزریق نیاز به هوای فشرده به میزان حداکثر 8 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع دارند بنابراین نیاز به یک کمپرسور 400 لیتری می باشد.
برق اضطراری
به منظور تامین برق مورد نیاز قسمتی از فرایند تولید در مواقع قطع برق و جلوگیری از آسیب رسیدن به فرایند تولید، دیزال ژنراتوری برای تولید 80 کیلووات در طرح پیش بینی می گردد.
سیستم سرد کن
آب مورد سیکل در خط تولید سرد شود که برای این منظور یک سیستم سرد کن مورد نیاز می باشد. سیستم سرد کن دارای پمپ آب برای گردش مجدد آب بوده و دارای 250 لیتری می باشد.
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 دانلود مقاله | انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه