انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

Vفهرست مندرجات
تعريف كامپيوتر :
تعريف سخت افزار و نرم افزار :
اجزاء اصلي سخت افزاري :
واحد پردازش مركزي يا CPU :
آشنايي با صفحه كليد :
ماوس (mouse) :
اسكنر يا پويشگر (scanner) :
اهرم بازي :
قلم نوري :
صفحه نمايشي لمسي :
انواع خروجيها :
آشنايي با صفحه نمايش و كارت گرافيك :
رسام يا پلاتر :
تعريف حافظه هاي كامپيوتر :
حافظه اصلي يا اوليه :
حافظه جانبي يا ثانويه يا كمكي :
معرفي واحدهاي حافظه :
تعريف مادربورد :
انواع كامپيوترها از نظر قدرت پردازش :
انواع كامپيوترها از نظر نحوه پردازش :
برتري كامپيوتر نسبت به ماشين هاي ديگر :
كاربردهاي كامپيوتر :
نرم افزارهاي مترجم و زبانهاي برنامه نويسي :
نرم افزارهاي كاربردي :
آشنايي با محيط كار Windows :
روش استفاده از ماوس :
آشنايي با اجزاي پنجره هاي Windows :
درايوها و نحوه نامگذاري آنها :
تعريف فايل و روش نامگذاري آن :
كاراكترهاي عمومي (Wideards) :
فرمان Find از منوي start :
روش ايجاد يك folder :
روش ايجاد يك فايل :
تغيير نام يا شاخه :
روش كپي كردن فايلها و شاخه ها از يك مسير به مسير ديگر :
روش انتقال دادن فايلها و شاخه ها از مسيري به مسير ديگر :
آشنايي با كاوشگر ويندوز (windows explorer) :
روش حذف آيكونها :
روش تنظيم زمان و تاريخ :
تغيير زمينه ميز كار windows :
دستور كار :
انواع شبكه :
شبكه اينترنت (internet) :
شبكه تار عنكبوتي جهان گستر (world wide web)
زبان (Hyper Text Mark  - up Language) :
پروتوكل (Hyper Text Transfer Language) HTTP :
ارتباط با اينترنت :
برنامه  Mierosoft Internet Explorer :
آدرس Site  :
آدرس  ( Uniform Resource Locator URL) :
جستجو در اينترنت (E - Mail) :
حساب E - Mail :
برنامه Microsoft Outlook Express:
Folder  هاي برنامه :
استفاده از برنامه Outlook Express:


« به نام خدا »
مباني كامپيوتر
1ـ تعريف كامپيوتر 1
كامپيوتر به معني ماشين محاسبه مي باشد . اين كلمه از فعل لاتين to compute به معني محاسبه كردن گرفته شده است . ابتدا كامپيوتر تنها به منظور محاسبه اختراع شد . اما اكنون از اين دستگاه در زمينه هاي مختلف استفاده مي شود . براي مثال كامپيوتر در حال حاضر اكنون بعنوان سيستم مالتي مديا2 كاربرد دارد .
2ـ تعريف سخت افزار و نرم افزار :
علوم كامپيوتر را ميتوان به دو دسته سخت افزار 3 و نرم افزار 4 تقسيم نمود .
الف ) به كليه قسمتهاي قابل لمس كامپيوتر سخت افزار مي گويند . مانند جعبه يا كيس ـ صفحه نمايش 5 ـ صفحه كليد 6 يا ماوس . بدليل آنكه رايانه تنها وسيله اختراع شده بشر است كه كمك به فكر انسان مي نمايد ، همواره آنها را با انسان مقايسه مي كنند ، در اين رابطه سخت افزار كامپيوتر را به جسم انسان تشبيه مي كنند .
ب ) نرم افزار به معني كليد برنامه ها و فرمانها و دستور العملهايي است كه روي سخت افزار نصب و اجرا مي شود و باعث مي شود كامپيوتر بعنوان يك دستگاه مفيد مورد استفاده قرار گيرد .
 در مقايسه با انسان ، نرم افزار ، مانند روح انسان مي باشد كه به جسم جان مي بخشد .
با توجه به اين تقسيم بندي ، گرايشهاي تحصيلي در اين زمينه نيز به دو گرايش مختلف سخت‌افزار و نرم افزار تقسيم مي شود و علاقمندان ، مي توانند در هر يك از گرايشها ادامه تحصيل دهند .
3ـ اجزاء اصلي سخت افزاري :
هر كامپيوتر شامل يك سري اجزاي اصلي مي باشد كه براي كار اوليه سيستم مورد نياز است . اين وسايل عبارتند از :
•    واحد ورودي
•    واحد پردازش
•    واحد خروجي
ـ هر سخت افزاري كه توانايي ورود اطلاعات را به كامپيوتر داشته باشد ،‌واحد ورودي   ناميده مي‌شود .
ـ واحد خروجي    در كامپيوتر دستگاهي است كه توانايي خروج و نمايش اطلاعات پردازش شده را داشته باشد .
قبل از توضيح راجع به واحد پردازش لازم است به بيان چند نكته بپردازيم .
تعريف پردازش   : هدف از وارد كردن اطلاعات به كامپيوتر انجام عملياتي خاص روي آنها مي‌باشد.
به مجموعه عمليات انجام شده روي داده هاي ورودي پردازش مي گويند . اين عمليات شامل مقايسه ـ محاسبه ـ تفكيك و ... مي باشد .
تعريف داده يا اطلاعات خام و اوليه   : هرگونه اطلاعاتي كه به منظور انجام عمليات پردازشي وارد سيستم كامپيوتر مي شود ،‌اطلاعات خام يا داده هاي اوليه ناميده مي شود . به طور كلي داده همان اطلاعات پردازش نشده است .
تعريف اطلاعات مفيد   : روي اطلاعات اوليه عملياتي انجام مي شود و نتيجه بايستي به اطلاع كاربران رسانده شود . به نتايج حاصل از پردازش ، اطلاعات مفيد مي گويند كه حاصل كار كامپيوتر است .
كار كامپيوتر بطور ساده عبارت است از :
واحد ورودي                                    واحد پردازش                                   واحد خروجي
مانند :
صفحه كليد                             كيس كامپيوتر و اجزاي داخلي آن                   صفحه نمايش
عملكرد :
داده هاي خام                         تفكيك ، مقايسه ، محاسبه و ...                        اطلاعات مفيد در مقايسه با انسان :
حواس پنجگانه                            مغز و مخچه انسان                            زبان و اندام حركتي
4ـ واحد پردازش مركزي يا CPU :    
يكي از مهمترين قسمتهاي يك سيستم است . كليه عمليات بر روي داده هاي خام توسط آن انجام مي شود . به همين دليل به آن قلب سخت افزار گفته مي شود . هر CPU داراي يك كارخانه سازنده ،‌مدل و سرعتي خاص مي باشد .
از جمله شركتهاي سازنده CPU شركت Intel است .
مدلهاي CPU به ترتيب شامل 8086 ـ 8088 ـ 80186 ـ 80286 ـ 80386 ـ 80486 ـ 80586 (يا همان پنتيوم ) مي باشد . در ضمن مدل پنتيوم خود داراي انواع مدلهاي ديگر از جمله IV – III – II است .
واحد سرعت CPU را بر حسب MHZ و يا GHZ بيان مي كنند .
هر M  (مگا ) برابر   است بنابراين هر مگا هرتز بيانگر يك ميليون عمل در ثانيه است .
هر G ( گيگا ) برابر   است بنابراين هر گيگاهرتز بيانگر يك ميليارد عمل در ثانيه است.
هنگاميكه ريز پردازنده از نوع P III 800 M در اختيار داريم بايستي بدانيم كه مدل CPU پنتيوم III و سرعت آن 800 مگا هرتز است و قادر است در يك ثانيه 800 ميليون نوسان الكتريكي (دستور العمل ) انجام دهد و زمانيكه ريز پردازنده G 2،2 PIV در اختيار داريم بايد بدانيم كه مدل آن پنتيوم 4 و سرعت آن 2 ، 2 ميليارد عمل در ثانيه مي باشد .
هر CPU داراي قسمتهاي زير مي باشد :
1ـ واحد كنترل   CU  :
اين واحد وظيفه كنترل و نظارت بر كليه عمليات ورودي و خروجي و پردازش را دارد .
بدين ترتيب ، اطلاعات بطور مرتب وارد قسمت پردازش شده و عمليات لازم در قسمت پردازش انجام شده و نتيجه خروجي به خروجيها ارسال مي شود .
2ـ واحد محاسبه و منطق   ALU :
اين واحد وظيفه انجام محاسبه ، مقايسه و ... را به عهده دارد .
3ـ واحد ثبات (Register)  :
اين واحد محلي است كه CPU براي ثبت موقت داده ها و انجام عمليات مختلف از آن استفاده مي‌كند .
5ـ انواع وروديها :
1ـ آشنايي با صفحه كليد :
متداولترين و مهمترين وسيله ورودي كامپيوتر است كه براي وارد كردن اطلاعات به سيستم بكار مي رود و بطور كلي بر دو نوع است : صفحه كليد استاندارد و معمولي كه در آن كليدها در چهار رديف در كنار يكديگر مرتب شده اند .
صفحه كليد ارگونوميك كه در آن كليدهاي مربوط به دست راست و چپ از هم با زاويه اي جدا شده اند .
صفحه كليد ها توسط كابل رابط و از طريق يك فيش دايره اي شكل به پشت كامپيوتر يعني درگاه ورودي روي مادر برد متصل هستند .
نحوه كار صفحه كليدها به اين ترتيب است كه در زير هر كليد دو مدار غير متصل وجود دارد با
 فشار آن كليد دو مدار به يكديگر متصل شده و از اين اتصال جريان منحصر به فردي ايجاد مي شود كه توسط كنترل كننده صفحه كليد كراكتر مربوط به آن شناسايي شده و براي مادربرد و درنهايت بر روي صفحه نمايش ارسال مي گردد .
2ـ ماوس (Mouse) :
يك وسيله ورودي است كه براي ورود عكس ، تصوير و دست نوشته ها به صورت پيكسل به پيكسل به داخل كامپيوتر استفاده مي شود . از نظر ظاهري دستگاهي شبيه به فتوكپي مي باشد . لازم است تصوير روي صفحه شيشه اي داخل آن قرار گرفته و فرمان ورود اطلاعات را صادر كنيم .
نكته : واحد دقت اسكنر DPI به معني Dot Per Inch ( تعداد نقطه در يك اينچ ) مي باشد .
4ـ Digitizer يا رقمي كننده   :
يك وسيله ورودي است كه براي ورود اطلاعاتي مانند نقشه هاي جغرافيايي به كامپيوتر استفاده مي‌شود . از اين وسيله براي ورد barcode اجناس در فروشگاههاي بزرگ استفاده مي شود .
5ـ اهرم بازي   :
يك وسيله ورودي است كه براي جابجايي اشكال و كاراكترهاي مربوط به بازيهاي كامپيوتري بكار مي رود . اهرم بازي داراي يك دستگيره است كه با حركت آن كاراكترهاي بازي جابه جا مي شوند.
6ـ قلم نوري   :
يك وسيله ورودي است كه مي توان مستقيما توسط آن روي صفحه نمايش ترسيم نمود ،
 به اين ترتيب ترسيم ايجاد شده دقيقا به همان شكل رسم شده وارد كامپيوتر مي شود .
7ـ صفحه نمايش لمسي :
يك دستگاه ورودي و خروجي است ، كه مي تواند ورودي آن انگشت دست باشد .
6ـ انواع خروجيها :
1ـ آشنايي با صفحه نمايش و كارت گرافيك :
مهمترين و متداولترين وسيله خروجي صفحه نمايش يا همان مانيتور است . براي نمايش اطلاعات در كامپيوتر به دو وسيله سخت افزاري نياز داريم :
الف ـ صفحه نمايش يا مانيتور
ب ـ كارت گرافيك يا برد تصوير
كيفيت نمايش بستگي به كيفيت هر يك از اين دو دارد .
انواع صفحه نمايش :
Liquid crystal display - LCD (صفحه نمايش كريستال مايع ) : اين نوع صفحه نمايش كم حجم و سبك ميباشد و در كامپيوترهاي قابل حمل و نقل و كيفي استفاده مي شود .
‌Cathod ray tube -CRT (لامپ اشعه كاتدي ) : اين نوع صفحه نمايش داراي لامپ اشعه كاتدي بوده و كيفيت نمايش بالايي دارد سيستم كار اين نوع مانيتور ها بسيار شبيه به تلويزيون است . اين نوع مانيتورها داراي حجم و وزن بيشتر بوده و قابليت حمل و نقل را به آساني ندارند.
نحوه نمايش اطلاعات به اين ترتيب است كه اطلاعاتي كه به شكل 0 و 1 در CPU موجود ميباشد. بايستي به شكل نوري در صفحه نمايش ظاهر شوند . اين عمل توسط كارت گرافيك انجام ميشود.  
يعني اطلاعات از CPU به كارت گرافيك و سپس به روي صفحه نمايش منتقل ميشوند .
درون مانيتور تفنگ الكتروني كاتد ، اطلاعات دريافت شده از كارت گرافيك را به روي صفحات مشبك فسفري موجود در زير شيشه مانيتور پرتاب مي كند و در نهايت نور حاصله از محل موردنظر خارج شده و نمايش داده مي شود . به سوراخهايي كه مولد تصوير هستند ،‌سلول تصويري يا Pixel ميگويند زيرا اين سوراخها هستند كه تصاوير و متنها را به نمايش در مي آورند .
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 دانلود مقاله | انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه