انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ مدیریت

انجام پایان نامه‏ ارشد مدیریت

introduction 7
به منظور دريافت كردن ادراكي بهتر روي فعاليت پردازش اطلاعات، لازم است سيستمي اداري داشته باشيم كه بايد نكته هاي زيررا درنظر بگيريم:
1- بكارگيري يك اطلاعات پرحجم.        2- تأييد  اعتبار اطلاعات وانتقال آن.
3- تركيب كردن مراحل اطلاعات وتجزيه وتحليل چند بعدي.
4- جستجوي سريع وبازيابي.            5- ذخيره بخش عمده.
6- ارتباط سيستم اطلاعات به كاربر دريك زمان.
7- اجرا كردن نيازهاي متغيراطلاعات.
سيستم اطلاعات مديريت كامپيوترها وتكنولوژي ارتباط را به منظور مواجهه با اين نكات بينهايت مهم بكارمي برد.
3. 1 نقش سيستم اطلاعات مديريتي
نقش MIS : دريك سازمان مي  تواند با نقش قلب دربدن مقايسه گردد.اطلاعات خون و MIS قلب مي باشد. دربدن قلب نقش تغذيه كردن خون خالص به همه اجزاء بدن شامل مغز را افعال    مي نمايد. قلب سريعتر كارمي كند وخون بيشتري را وقتي كه لازم است فراهم مي نمايد. آن ورودي خون ناخالص را تنظيم مي كند وكنترل مي كند مراحل آن را وبه مقصد درمقداري  كه مورد نياز است مي فرستد. آن نيازهاي خوني به بدن انسان را درحالت عادي وهمچنين دربحران فراهم واجرا مي كند.
MIS نيازهاي گوناگوني را ازميان تنوع سيستم ها ازقبيل سيستم هاي پرسنلي، سيستم هاي تحليلي، سيستم هاي مدل دارد. سيستم هاي حامي تصميم را ايفا مي نمايد. MIS درطرح استراتژيك، كنترل مديريت، كنترل عملياتي وپروسه كار اداري كمك مي كند. MIS به پرسنل دفتري دركار اداري كمك مي كند به پرسش هاي كاري آنها درحيطه اطلاعات موجود  پاسخ دهد، همچنين به وضعيت ضبط خاص ومرجع هايي با توجه به تنوع اسناد موجود پاسخ دهد. MIS به پرسنل مديران مياني با فراهم كردن اطلاعات براي طرح، جدول سازي وكنترل كمك مي كند وبه آنها بيشتر درتصميم سازي درسطح عملكردها كمك مي كند تا خروج از وضعيت كنتر را تصحيح كند. MIS درمديريت مياني درطرح كوتاه زماني، هدف گذاري وكنترل نمودن عملكردهاي تجارت كمك مي كند. آن با بكارگيري ابزارهاي مديريتي طرح دار وكنترلي حمايت گرديده است. MIS به مديريت درسطح بالا دروضعيت نهايي، طرح استراتژيكي وظاهر كردن طرح هاي تجاري واجرايشان كمك مي كند.
page : 8
MIS نقش ايجاد اطلاعات، ارتباط، تشخيص شكل را ايفا مي كند، ودرسطح تصميم سازي كمك مي كند.MIS، بنابراين نقش اساسي درمديريت، اداره وعمليات يك سازمان              بازي مي كند.


4. 1 تأثيرمديريت برسيستم اطلاعات
از زماني كه MIS نقش خيلي مهمي را درسازمان بازي مي كند، آن تأثيري روي عملكردهاي سازمان، پيشرفت وبهره وري پديد مي آورد.تأثير MIS روي عملكردها درمديريت آن است. با يك حمايت خوب MIS، مديريت بازاريابي، مالي، توليد وپرسنلي كاراتر مي شود.اثر بازنگري اهداف عملكردي آسان مي شود. عملكردمديران درباره پيشرفت، بهبودها وكمبودها درفعاليت واهداف اطلاع داده شده است. مدير با فراهم كردن اطلاعات معين نشانگرتمايلات اختصاصي درجنبه هاي گوناگون تجارت زيرك نگاه داشته شده است. آن درپيش بيني وداشتن ديدگاه طرفدار بلند مدت كمك مي نمايد. توجه مديربه وضعيتي آورده شده است كه درذات، تحريك او به گرفتن يك عمل ياتصميمي درمورد موضوعي استثناء شده است. يك سيستم گزارش اطلاعات با كلاس پايگاه اطلاعات ساختاري ويك پايگاه دانش براي مردم درسازمان را پديد        مي آورد. اطلاعات آماده درخوني است كه مي تواند بطور مستقيم يا با تلفيق وتجزيه وتحليل كردن، ذخيره كردن زمان ارزشمند مدير بكارگرفته شود.
MIS اثر ديگري درسازمان ايجاد مي كند كه به فهم خود تجارت رابطه دارد.MIS باتعريفي از مفهوم اطلاعات ونشانهاي آن شروع مي شود كه فرهنگ لغتي ازاطلاعات، مفهوم ونشانه ها، به ترتيب بكار مي گيرد، كه براي توليد اطلاعات درسازمان طراحي شده است. از زماني كه همه سيستم هاي اطلاعاتي فرهنگ لغت را بكار مي برند، فهم كلي از موضوعات وتكنولوژي درسازمان با آوردن وضوح درارتباط فهم مشابهي از يك حادثه درسازمان وجود دارد.
MIS براي اصول عملكردهاي تجارت براي طراحي سيستمي مؤثرسخن مي گويد. اين به جريان افتادن عملكردهايي منجرمي شود كه طراحي سيستم را پيچيده مي كنند. آن اجراي تجارت را با آوردن يك كلاس درعملكردهاي آن بهبود مي بخشد همچنانكه هركسي احتياج داشته است تا سيستم ها و روش را دنبال كند واستفاده نمايد. اين مرحله رتبه بالاي حرفه اي را دركارهاي تجاري مي آورد.
اززماني كه اهداف ومنظورهاي MIS محصولات اهداف ومنظورهاي تجارت هستند، آن بطور غيرمستقيمي به كشيدن تمامي سازمان دريك جهت به طرح اهداف ومنظورهاي متحد با فراهم كردن اطلاعات مرتبط به مردم در سازمان كمك مي كند.
يك سيستم طراحي شده خوب با تمركزروي مدير تأثيري روي كارآيي مديريت ايجاد مي كند. پشتوانه اطلاعات دريك مديرروشنفكر ايجاد انگيزه مي كند با تنوعي از ابزارهاي مديريت را بكار گيرد. آن به او كمك مي كند تا بعضي  آزمايش ها ازجمله تجربه ومدل كردن را دوباره            طبقه بندي نمايد. بكارگيري كامپيوترها او را قادرمي سازد تا ابزارها وتكنيك هايي را بكار نبرد كه براي استفاده دستي غيرممكنند. بسته هاي آماده شده اين كار را آسانتر مي سازند. اثر روي توانايي مديريت براي انجام دادن است.آن توانايي تصميم سازي رابطورقابل ملاحظه اي بهبود مي بخشد.
page : 9
از زماني كه MIS روي سيستم هاي اساسي ازقبيل مرحله معامله و پايگاه هاي اطلاعات كار             مي كند، جان كندن كار دفتري به سيستم كامپيوتري شده انتقال مي يابد. آسوده كردن فكر بشر براي كار بهتر. آن مشاهده خواهد شد كه تعداد زيادي نيروي انساني در اين فعاليت در سازمان مشغول شده اند. اگر شما زمان كاربرد فردي  و مقتضيات آن را مطالعه كنيد، متوجه خواهيد شد كه 70 درصد زمان در ثبت كردن، جستجو كردن، پردازش كردن و ارتباط سپري شده است. اين پيشرفت  عظيم در سازمان است. MIS تأثيري مستقيم در اين پيشرفت دارد. آن يك كار فرهنگي بر پايه اطلاعات در سازمان خلق مي نمايد.
5. 1 سيستم اطلاعات مديريتي و كامپيوتر
ترجمه مفهوم واقعي MIS در واقع به طور تكنيكي هست: يك تركيب نشدني  مگرنه اينكه كامپيوتر ها به كارگرفته شده اند. MIS به طور عجيبي روي توانايي سخت افزار و نرم افزار كامپيوتر و توانايي آن براي ذخيره، پردازش بازاريابي و برقراري ارتباط بدون محدوديت جدي تأكيد دارد. تنوع توانايي ها مشخص داشتن سخت افزار امكان آن را مي سازد تا MIS را براي وضعيت خاصي طراحي كند. براي مثال اگر به پايگاه ازاطلاعات بزرگ و پردازش خيلي كوچك نياز دارد، يك سيستم كامپيوتر براي رفع احتياج آماده است. فرض نماييد سازمان چندتا محل تجاري در مسافتهاي طولاني دارد و اگر نياز به آوردن اطلاعات در يك مكان، يك پردازش است و سپس اطلاعات را به محلهاي مختلف مي فرستد، آن امكان پذير است تا يك سيستم كامپيوتري  با توانايي پردازش اطلاعات پخش شده داشته باشيم. اگر مسافت نيز طولاني است سپس سيستم كامپيوتر مي تواند ازسيستم اطلاعاتي ماهواره اي تغذيه كند.
توانايي سخت افزاربا ذخيره كردن اطلاعات و پردازش آن در ميزان خيلي سريع كمك مي كند تا با حجم هاي  اطلاعات، منبع آن و دسترسي آن به طور مؤثري  برخورد نمايد. توانايي كامپيوتر براي طبقه بندي و ظهور  به سازماندهي كردن اطلاعات در روش خاص كمك مي كند و آن را براي محاسبه هاي طولاني پيچيده پردازش مي كند.اززماني كه كامپيوترقادر به انجام رقمي كردن، گرافيك، كلمه، تصوير سازي، صدا سازي و پردازش متن است. آن بهره برداري كردن از توليد علم و نشان دادن آن در فرمي است كه براي كابر اطلاعات آسان از لحاظ درك و فهم است.
توانايي يك سيستم كامپيوتر براي فراهم كردن امنيت اطلاعاتي، اعتمادي را در مديريت در ذخيره اطلاعات در مطبوعات مغناطيسي در يك روش غير شخصي پديد مي آورد. سيستم كامپيوتر وسايل از قبيل فقط بخوانيد جايي كه شما نمي توانيد حذف كنيد يا به روز كردن را فراهم مي سازد. آن يك دسترسي آسان به لايه ها را فراهم مي كند. طبيعت اعتماد اطلاعات           مي تواند در يك سيستم كامپيوتر به دست آيد. با اين توانايي، علاوه بر اين گنجايش سخت افزار را افزايش مي دهد. نرم افزار آماده است تا پردازش اطلاعات داراي رو و بدون روش را بكار گيرد. براي مثال، اگر مي خواهيد يك فرمول را براي حساب كردن يك نتيجه معين بكار بگيريد، زباني كارآمد آماده است تا اين حالت را بكارگيرد. اگر احتياج نداشته ايد فرمول را بكار گيريد اما مجبوريد تا هر لحظه با يك روش جديد دوباره ذخيره نماييد، زبانهاي بدون روش آماده هستند.
نرم افزار آماده است تا اطلاعات را از يك سيستم كامپيوتر به ديگري منتقل نمايد. از رو، شما            مي توانيد نتايج را در يك جا حساب كنيد و آنها را به كامپيوتري در محل ديگر براي كاربردي مشابه قرار گرفته است منتقل نماييد. سيستم كامپيوتر قادر به شكل دادن به نيازهاي  خاص است كه به طراحي يك MIS انعطاف پذير كمك مي كند.
نقش تكنولوژي اطلاعات
درداخل اين متن، ما بر نيازي براي اطلاعات مديريتي كه جاري است در ميان تجارتها و كاربران (مستخدمان) آنها، تجارت ها و فراهم كنندگان آنها، تجارتها و مشتريهاي شان و از اين قبيل تأكيد كرده ايم. از زماني كه تجارتها در مسير وضعي متغيري هستند، آن مديراني  كه سعي مي كنند تا بر روش هاي قديمي انجام دادن كارها تأكيد كنند به سادگي قادر خواهند بود با آنهايي كه آخرين اطلاعات در تكنولوژي  را دارند و مي دانند چگونه آن را بكارببرند رقابت نمايند.
تكنولوژي تجارت اغلب نامها و نقش هايش تغيير يافته است. در دهه 1970، تكنولوژي تجارت به عنوان گذار اطلاعات (DP) شناخته شده بود. اگر چه خيلي از مردم كلمه هاي اطلاعات (information, data) را بدون تغيير به كار مي برندآنها مختلف هستند. data حقايق و ارقام غير سازماني، غير قابل تحليل و رديفي هستند information اطلاعات سازماندهي شده و متناوبي هستند كه مي توانند براي  تصميم مديريتي بكار گرفته شوند.DP تمايل داشتند يك اتاق  مخفي باشند و به ندرت در تماس با مشتريان آيند.
در دهه 1970، تكنولوژي تجارت به عنوان سيستم هاي اطلاعاتي شناخته شد. IS خارج از اتاق به حركت در آمد و به درون مركز تجارتها راه يافت. نقش آن از حمايت كردن تجارت به انجام دادن تجارت تغيير يافت مشتريها شروع كردند به عكس العمل با طيف وسيعي از ابزارهاي تكنولوژي، از ماشين هاي گرمايي اتوماتيك به نامه هاي صوتي. همچنانكه تجارت بكارگيري آن سيستم هاي اطلاعاتي را افزايش داد، آن وابسته تر به آنها گرديد.
تا اواخر دهه 1980، تكنولوژي تجارت فقط يك اضافه كردن به وجود داشتن روش انجام دادن تجارت بود. محافظت كردن از به روز كردن يك نوع بكارگيري تكنولوژي جديد روي                 روش هاي قديمي بود. اما چيزهايي شروع به تغيير كرد كه در دهه 1990 ظاهر شد. تجارتها به كار گيري تكنولوژي روي متدهاي جديد تغيير مكان يافت. تكنولوژي تجارت پس به عنوان تكنولوژي دانش (IT) شناخته شد و نقش آن به تجارت تغيير يافت.
چگونه تكنولوژي اطلاعات تجارت را تغيير مي دهد؟
هميشه زمان و مكان در مركز تجارت بوده اند. مشتريها مجبور بودند به تجارت در زمانهاي شخصي وارد شوند نيازهايشان را برآورده سازند. ما به فروشگاه مي رويم تا لباس بخريم. ما به بانك مي رويم تا قرضمان را ادا كنيم. تجارتها قطعي مي شوند وقتي وجايي كه ما با آنها را انجام داديم. امروزه، IT تجارت را اجازه مي دهد تا محصولات و سودها را تحويل دهد. (P.25) وقتي و جايي كه آن براي مشتري مناسب است. بنابراين، شما مي توانيد لباسها را از شبكه تجارت خانگي سفارش دهيد، يك قرض را از طريق تلفن يا كامپيوتر مرتفع سازيد يا ماشيني  را در اينترنت در هر زماني كه انتخاب كرديد بخريد.
مشمول بر اينكه چگونه IT صنعت سرگرمي را تغيير داده است. اگر خواستيد يك فيلم را 35 سال قبل ببينيد، مجبوريد به تأتر برويد 30 سال قبل شما مي توانستيد منتظر بمانيد براي آن تا در تلويزيون پخش شود 20 سال قبل مي توانستيد براي آن منتظر بمانيد تا در تلويزيون كابلي پخش شود. 15 سال قبل مي توانستيد به يك فروشگاه ويدئو برويد و آنرا كرايه كنيد. اكنون مي توانيد ويدئو را از طريق درخواست از ماهواره يا كابل سفارش دهيد.
همچنانكه IT موانع زماني و مكاني را مي شكند، سازمانها و سرويس هايي خلق مي كند كه مستقل از مكان هستند. براي مثال، Soffcx, Nasdeg مبدل هاي  سيستم الكترونيكي بدون نرخ تجاري هستند. خريداران و فروشندگان علامتها را با كامپيوتر منطقي مي سازند مستقل بودن محيط كار را براي مردم به جاي  مردم براي كار مي آورد. با IT ، اطلاعات مي توانند بيشتر از 8000 مايل در ثانيه منتشر شوند، تجارتها اجازه دارند را در تمام جهان به طور همزمان هدايت كنند. ما در حال حركت به طرف آنچه كه ما آن را مجازيت مي ناميم، هستيم كه قابل دسترسي از طريق تكنولوژي است كه به تجارت اجازه مي دهد مستقل از مكان هدايت شده باشد. براي مثال، شما مي توانيد يك دفتر مجازي را در جيب يا كيفتان حل كنيد. ابزارهايي از قبيل تلفنهاي چند خطي، يجرها، كامپيوترهاي لب تاب(صفحه تخت) ودستياران شخصي به شما اجازه مي دهند تا به مردم و اطلاعات دست پيدا كنيد همچنانكه شما در يك دفتر واقعي هستيد.
همين طورهم، اجتماع هاي مجازي بعنوان افرادي شكل مي گيرند كه گونه ديگر ارتباط برقرارنكنند با همديگر ازطريق اداره پست مجازي ايجادشده توسط شبكه هاي كامپيوتر.
انجام دادن تجارت به طور مؤثري تغيير مي يابد وقتي كه شركتها قابليتهاي تكنولوژي شان را افزايش دهند. براي مثال، ارتباطهاي الكترونيكي مي تواند زمان كسي را براي ذخيره آنچه كه شما در يك مطب، خانه، يا در جاده كار مي كنيدفراهم سازد. نامه الكترونيكي (Email) به بازي هاي كسل كننده تلفني پايان مي دهد و زمان مورد نياز براي نوشتن و مطابقت دادن نامه هاي اصلي الكترونيكي را كاهش مي دهد. اينترنت و بكارگيري ارتباط اينترنتي در اسناد و ديگر روش هايي شركت دارد كه به مشتركان اجازه مي دهد تا روي يك سند معمولي كار كنندبدون ملاقاتهاي معمول وقت گير.  شكل 1. 17  را براي ديگر مثالهايي كه چگونه تكنولوژي اطلاعات تجارت را تغيير مي دهد (عوض مي نمايد) مشاهده نماييد.
حركت كردن از تكنولوژي اطلاعات به طرف تكنولوژي دانش
در اواسط دهه 1990، هنوز  تغيير ديگري در اصطلاح هاي تكنولوژي تجارت رخ داد همچنانكه ما شروع به حركت از تكنولوژي اطلاعات و به طرف تكنولوژي دانش (KT) نموديم. دانش اطلاعات عهده دار شده با هوش كافي است تا آن را مربوط و مفيد سازد KT يك سطح از هوش  را به اطلاعات مناسب فيلتر شده مي افزايد و آنرا تحويل مي دهدوقتي كه لازم است. براي مثال ، شماره 70 را شامل مي شود. به تنهايي، آن معني ندارد. آنرا به 70 درصد تغيير دهيد و آن معني بيشتري مي دهد اما هنوز چيز زيادي به ما نمي گويد. تبديل كنيد آنرا به 70 درصد شانس باران و ما معني بيشتري داريم.
اكنون بياييد تصور كنيم كه شما اولين كسي در محلتان با يك ساعت مچي با مشخصه KT هستيد. همچنانكه به طرف بيرون در قدم مي زنيد، ساعت به شما علامت مي دهد كه پيغام دارد در 70 درصد شانس باران در شهرتان در امروز KT فقط به شما اطلاعات مفيد و مربوط در لحظه اي كه لازم داشتيد اعطا كرد. اكنون شما مي توانيد با يك چتر در دستتان به سر كلاس برويد. با دانستن اينكه شما يك تصميم آگاه يافته گرفتيد.
KT سطح اطلاعات واقعي را تغيير مي دهد، بجاي اينكه يك شخص به  پايگاه اطلاعات برود، پايگاه اطلاعات به جاي شخص مي رود.
Page : 27
1- شكل 2-11. بازرگاني الكترونيكي و تجارت الكترونيكي در سازمان شبكه اي. بازرگاني الكترونيكي اينترنت و تكنولوژي ديجيتالي براي انجام دادن معامله با مشتريان و فراهم كنندگان آن تجارت بكار مي گيرد. در حاليكه تجارت الكترونيكي اين تكنولوژي ها را براي مديريت بقيه سازمان تحارت بكار مي گيرد.
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه مدیریت، انجام پایان نامه ارشد مدیریت، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه