انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ مدیریت

انجام پایان نامه‏ ارشد مدیریت

كليات
1ـ1ـ اهداف
2ـ1ـ منابع و مدارك مرجع


1ـ كليات
     1ـ1ـ اهداف
            هدف از تهيه اين گزارش مشروح از مكانيزه نمودن عمليات دستي سيستم استهلاك دارائيهاي ثابت مي باشد عمليات مكانيزه نمودن سيستم فوق با توجه به بررسي هاي اوليه در نظر گرفته شده و به منظور :
1ـ سهولت و سرعت بخشيدن به روش دستي سيستم .
2ـ قابليت مرتبط بودن با ساير سيستمهاي مجتمع .
3ـ ايجاد كد هاي واحد در سيستم جهت يكپارچه سازي بيشتر.
4ـ بهره گيري ازمحدوديت هاي متنوع در گزارشات .
5ـ محدودنمودن دستيابي به اطلاعات براي عناصر غيرمجاز .
6ـ ارائه آمارتلفيقي و خروجيهائي كه داراي پردازشهاي تكراري و زياد در زمان اندك باشند .

2ـ1ـ منابع و مدارك مرجع
 به منظور طراحي مشروح و راه اندازي سيستم مكانيزه مطرحه بخش هاي گوناگون مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت و اطلاعات لازم در مورد وروديها،
خروجيها ، گردش كار ،وظايف نيروي انساني و ارتباطات با ديگر قسمت ها از اين طريق كسب گرديد.

2- شرح سيستم
1-2- تعريف سيستم
2-2 – نمودار سيستم


2ـ شرح سيستم
1ـ2ـ تعريف سيستم
هدف از اين سيستم مكانيزه نمودن عمليات حسابداري اموال مي باشد كه به منظور سهولت و سرعت بخشيدن در روند تعيين استهلاك اموال و صدور سند
حسابداري آن طراحي گرديده . اين سيستم امكاناتي نظير سهولت در بازاريابي اطلاعات توان تعيين ماهانه استهلاك اموال بر حسب طبقه بندي خاص آن پشتيباني و حفظ امنيت سيستم با تعويض اسم رمزها ، فشرده سازي و باز سازي ونسخه برداري داده ها را در اختيار مي گذارد .
سيستم حسابداري اموال در حالت كلي به زيرسيستم هاي ذيل تقسيم مي گردد:
الف ـ ورودي اطلاعات .
(ثبت و تصحيح اطلاعات جمعداري و حسابداري اموال و قطعي نمودن دوره)
1ـ ثبت اطلاعات
2ـ نقل و انتقال بين مراكز هزينه
3ـ ثبت سند خريد
4ـ ثبت سند تعديلات
5ـ حذف يا فروش مال
6ـ پاكسازي اطلاعات بانك
7ـ ثبت قطعي دوره
 ب ـ بخش عمومي سيستم
( ورود و تصحيح كدينگ عمومي سيستم )
1ـ كد محل مال
2ـ كد نوع مال
3ـ كدينگ حساب گروهها
4ـ كدينگ مراكز هزينه
5ـ كد تحويل گيرنده
6ـ نوع حذف
ج ـخروجي سيستم
(گزارشات استهلاك و جمعداري اموال )
1ـ صدور كارت دارائي ثابت
2ـ صورت ريز استهلاك

3ـ صورت استهلاك مركز هزينه
4ـ صورت استهلاك انباشته
5ـ گزارش سوابق انتقالات اموال
6ـ گزارش سوابق اموال حذف شده
7ـ گزارش ليست اموال مستهلك شده
د ـ اپراتور
(توانائيهاي مورد نياز كاربران سيستم )
1ـ تغيير محدوديت كاربران
2ـ نسخه برداري
3ـ بازسازي
4ـ صفحه كليد
5ـ بارگذاري
6ـ فشرده سازي
و ـ گزارش آماده
لازم بذكر است تقسيم بندي فوق صرفا جهت آشنائي با عملكرد سيستم بوده و هيچگونه اولويت بندي مد نظر نبوده در صورتيكه روابط و اولويتها مد نظر نبوده در صورتيكه روابط و اولويتها مد نظر باشد بايستي بصورت زير مد نظر گرفته شود.
بخش ذخيره سازي اطلاعات اسناد خريد اموال از اولويت اولبرخوردار است و سپس بخش ذخيره سازي اطلاعات اسناد تغييرات اموال ، در واقع اين بخش فعال نخواهد بود
مگر بعد از ورود اطلاعات خريد اموال .
        بعد از قسمتهاي بالا بازيابي اطلاعات و صدور سند استهلاك را مي توان نام برد .
ذكر اين نكته حائز اهميت است كه توانائي اپراتور داراي قدرت و رمز گذاري و امكان    دهي به كاربران و ايجاد محدوده كاري براي آنان مي باشد ، جاي مشخص در ترتيب و توالي مراحل فعاليتهاي سيستم ندارد . ترتيب انجام فعاليتهاي سيستم بصورت نمودار زير است .


  ذخيره سازي اطلاعات اسناد
           خريد اموال

  ذخيره سازي اطلاعات اسناد
             تغييرات اموال

        بازيابي اطلاعات
          حسابداري اموال

  ارتباط با مالي و صدور سند
               استهلاك        


3- وروديهاي اوليه سيستم

0-3- صفحه اول ورود به سيستم
1-3 – صفحه ورودي ثبت اطلاعات
2-3- صفحه ورودي ثبت سند تعديلات
3-3- صفحه ورودي نقل و انتقالات بين مراكز هزينه
4-3- صفحه ورودي حذف يا فروش مال
5-3- صفحه ورودي ثبت سند خريد
6-3- صفحه ورودي سند خريد
7-3- صفحه بخش عمومي


0ـ3ـ صفحه اول ورود به سيستم
1ـ0ـ3ـ شكل صفحه


2ـ0ـ3ـ شرح صفحه

    الف ـ كد كاربر : طول اين مشخصه شش كاركتر مي باشد . اين كد تعيين كننده كاربري است كه با سيستم مشغول به كار است .
    ب ـ تاريخ : در اين مقطع سال مورد نظر وارد مي گردد و بر حسب آن فهرست مربوطه و فايلهاي آن باز مي شوند.


صفحه انتخاب ورودي اين بخش به شكل زير است
                                                       سيستم استهلاك دارائي ثابت


                         ثبت و تصحيح اطلاعات جمعداري و حسابداري اموال و قطعي نمودن دوره   در اين منوي اوليه هر كدام از موارد بالا خود داراي زير مجموعه هائي هستند كه با زدن كليدENTERزير مجموعه هاي مربوطه باز مي شود كه به قرار زير مي باشد.1ـ3ـ صفحه ورودي ثبت اطلاعات
   1ـ1ـ3ـ شكل صفحه
          جهت ورود اطلاعات اموال به سيستم جمع داري از اين منو استفاده مي شود .

                                    بخش ورود اطلاعات اموال سيستم جمع داري

  شماره برچسب:                                                 كد آخرين تحويل گيرنده :
            
  نوع مال:                                                             تاريخ برگه اعلام وصول:

  محل مال:                                                           شماره برگه اعلام وصول:

  تاريخ تحصيل:                                                   وضعيت مال:

  شماره قبض انبار:                                               توضيحات:

  تاريخ قبض انبار:   برچسب قبلي :PgUp                                          برچسب فعلي:‍PgUp        
   نوع مال:
محل مال:
نام تحويل گيرنده:

2ـ1ـ3ـ   شرح صفحه
در اين فرم شماره برچسب به طول 7 رقم به صورت عددي پر مي شود شماره برچسب نمي تواند خالي باشد و از دو قسمت (گروه) +(شماره مسلسل)تشكيل ميگرددكه به وسيلة(-)ازهم جدا ميشود .
در اين فرم در صورت وارد كردن ،اگر شماره برچسب وجود داشته باشد دستگاه اطلاعات مربوط به ان اموال را ريز ميكنند كه در اين صورت سوالي مبني بر وارد كردن اين كد جديد مي نمايد كه در صورت بلي/خير مراحل بعدي كار انجام مي شود :
در اين اطلاعات خواسته شده كاربر ميتواند نوع مال ، محل مال و كد آخرين تحويل گيرنده را با زدن
(؟)و بعد Enter اطلاعات را به صورت به صورت ضبط شده از روي سيستم انتخاب كند و موارد بعدي از طريق سند هاي موجود در دست ثبت قابل اجرا مي شود.
منوي وضعيت مال در صورتي كه مال شركتي يا اماني باشد بااستفاده از كليد <Space>مي توانيد نسبت به انتخاب آنها اغدام نمايد .
منوي توضيحات در صورتي كه توضيح اضافي نسبت به مال وجود داشته باشد با انتخاب كردن منوي توضيحات مي توانيد به صورت خلاصه متني را مبني بر مال مورد نظر يادداشت كرده وبا كليد <Esc>يا<Enter> متن مورد نظر را به ثبت برسانيد .
در پايان در صورتي كه اطلاعات واردشد پنجره اي به شكل زير باز مي شود.


2ـ3ـ صفحه ورودي ثبت سند تعديلات
1ـ2ـ3ـ شكل صفحه
با انتخاب اين منو پنجره اي به شكل زير باز مي شود

بخش ورود اطلاعات اسناد تغييرات حسابداري اموال

شماره بر چسب :                     شماره سند :


نوع  مال :
محل مال :


2ـ2ـ3ـ شرح صفحه
پس از ورود اطلاعا ت شماره بر جسب به صورتيكه شرح آن در بالا آمد در صورتيكه براي بر چسب مربوط سند خريد قبلا زده شده باشد ، مبادرت به گرفتن شماره سند مي نمايد در اين حالت در صورتي كه (؟) زده شود ليست تمامي سندهاي مربوط به شماره برچسب براي انتخاب نمايش داده مي شود . لازم به توضيح است كه شماره وارد شده نبايد شماره سند خريد باشد .
بعد از زدن شماره سند در صورتي كه سند وجود داشته باشد نوع تغيير مشخص بوده و در صفحه نمايش داده مي شود و در صورتي كه سند وجود نداشته باشد منويي براي انتخاب نمايش داده مي شود تا نوع تغيير مشخص گردد.


پس از مشخص نمودن نوع تغيير فيلدهاي شماره و تاريخ برگه وضع تاريخ و شرح سند از كاربر گرفته مي شود و در صورت تعديل جابجايي فيلد كد حساب و در صورت فروش به صورت عددي 12 رقمي نيز گرفته مي شود.
پس از پر نمودن اطلاعات فوق منويي بصورت زير براي انتخاب ظاهر مي گردد كه بنا بر انتخاب كاربر عمل مربوطه را انجام مي دهد .


3ـ3ـ صفحه ورودي نقل و انتقال بين مراكز هزينه
1ـ3ـ3ـ شكل صفحه
منوي مربوطه به شكل زير مي باشد :

بخش ورود اطلاعات سوابق نقل و انتقال

شماره جمعداري :                 تاريخ برگه :

شماره برگه :                    تحويل دهنده :

قسمت تحويل دهنده :                تحويل گيرنده :

قسمت تحويل گيرنده :

ملاحظات :

نوع مال :
محل مال :
تحويل گيرنده :
2ـ3ـ3ـ شرح صفحه
با وارد كردن شماره جمعداري مال مورد نظر  شماره برگه و تاريخ برگه را وارد مي كنيد .
كدهاي قسمت تحويل دهنده و تحويل گيرنده با كليد (؟) كه يك به يك مراحل كد گذاري را انجام مي دهند .
در قسمت تحويل دهنده كد بصورت سلسله مراتبي وارد مي گردد كه بر اساس تقسيمات وارد شده در كدينگ عمل مي نمايد و منوي تحويل دهنده از يكسري اسمها كه با كدهايي از هم مشخص شده مجزا شده است منوي قسمت تحويل دهنده و تحويل گيرنده هم بصورت منوي پايين عمل مي شود.
4ـ3ـ صفحه ورودي حذف يا فروش مال
1ـ4ـ3ـ شكل صفحه

بخش ذخيره سازي اطلاعات حذف يا فروش اموال سيستم جمع داري

       شماره بر چسب :

      شماره برگه حذف :

     تاريخ برگه حذف :

    علت حذف :

    توضيحات :

         قبلي PGDN                        بعدي PGUP        

       وضعيت سال :
      تاريخ تحصيل :
      نوع مال :
    محل مال :
    نام تحويل گيرنده :
2ـ4ـ3ـ شرح صفحه
با وارد كردن شماره بر چسب اگر حذف يا فروش صورت گرفته باشد اطلاعات بر روي صفحه مشخص مي شوددر غير اينصورت سئوالي به شكل زر ايجاد مي شود .

               كد مربوطه وجود ندا
كه در صورت تصميم گيري ، سيستم مراحل بعدي را انجام مي دهد .در پايان منوي مربوط به

نمايان مي شود .
5 _ 3 _ صفحه ورودي ثبت سند خريد
1_5_3_ شكل صفحه
منوي مربوط به شكل زير مي باشد:
بخش ورود اطلاعات اسناد خريد حسابداري اموال
شماره برچسب:                                                           شماره سند:
نوع مال:
محل مال:

2  _ 5_3_ شرح صفحه
 ابتدا شماره برچسب را وارد كرده و بعد از<Enter>   اگر شماره سند داشته باشد سيستم قيد مي كند در غير اينصورت شماره سند جديد را وارد كرده و تاُييد مي كنيد.
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه مدیریت، انجام پایان نامه ارشد مدیریت، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه