انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ مدیریت

انجام پایان نامه‏ ارشد مدیریت

          نحوه برخورد حسابرسان در رسيدگي به وجوه نقد                                       49
          چقدر زمان براي حسابرسي وجوه نقد ؟                                                     49
          برنامه حسابرسي وجوه نقد                                                                       50
حسابهاي دريافتني ، اسناد دريافتني و معاملات فروش                            52
          منشا و ماهيت حسابهاي دريافتني                                                               52
          منشا و ماهيت اسناد دريافتني                                                                    52
          هدفهاي حسابرسان از رسيدگي به دريافتني ها                                            53
          برنامه حسابرسي دريافتني ها و معاملات فروش                                         54
موجوديهاي مواد و كالا و بهاي تمام شده كالاي فروش رفته                   56
        منشا و ماهيت موجوديهاي مواد و كالا و بهاي تمام شده كالاي فروش رفته     56
        چگونگي برخورد حسابرسان در رسيدگي به موجوديهاي مواد و كالا              57
         برنامه حسابرسي موجوديهاي موادوكالاو بهاي تمام شده كالاي فروش رفته   58


        عنـوان                                                                                                            صفـحـه

اموال ، ماشين آلات و تجهيزات ؛ استهلاك و تهي شدن                               60
         چگونگي برخورد حسابرسان با حسابرسي اموال ، ماشين آلات و تجهيزات              60
         برنامه حسابرسي اموال ، ماشين آلات و تجهيزات                                                 61
        استهلاك                                                                                                         62
          برنامه حسابرسي ـ هزينه استهلاك و استهلاك انباشته                                          64
حسابهاي پرداختني و ساير بدهيها                                                             66
          منشا و ماهيت حسابهاي پرداختني                                                                       66
          چگونگي برخورد حسابرسان با رسيدگي به حسابهاي پرداختني                              67
          برنامه حسابرسي                                                                                                68
بدهي هاي بلند مدت و حقوق صاحبان سرمايه ؛ زيانهاي احتمالي                      70  
          بدهي هاي بهره برداري                                                                                      70
          چگونگي برخورد حسابرسان با رسيدگي به بدهي هاي بهره دار                              71
          برنامه حسابرسي بدهي هاي بهره دار                                                                   72
          منابع و ماهيت حقوق صاحبان سرمايه                                                                 73
          برخورد حسابرسان با حسابرسي حقوق صاحبان سرمايه                                         73
          برنامه حسابرسي ـ سهام سرمايه                                                                          74
رسيدگي بيشتر به درآمدها و هزينه هاي تكميل حسابرسي                             76
         نوع و ماهيت درآمد و هزينه ها                                                                         76
         چگونگي برخورد حسابرسان با رسيدگي به درآمدها و هزينه ها                            76
اسناد و مدارك                                                                                  77
منابع و مآخذ            مقدمه

اقتصاد دانان تصديق كرده اند كه يك فرد بايد منابع  (زمين ، كار ، سرمايه ) توليد را جهت ايجاد توليد به حركت درآورند و پديده توسعه اقتصادي را از نقطه نظر سرمايه داري تحليل كرده وكارفرما به عنوان مالك ، سرمايه گذار يا موسس عوامل توليد فرض شده است و تصميمهاي او بر اساس سود بيشتر و بازگشت سرمايه گرفته مي شود .
در انقلاب صنعتي قرن نوزدهم ، اقتصاد داناني مانند آدام اسميت و ديويد ريكاردو و كارل ماركس عوامل موثر در رشد اقتصادي را شناسايي كردند . اين عوامل براي مثال اندوختن سرمايه ( شامل پيشرفت تكنولوژي ) ، تغييرات جمعيت ، تقسيم كار و كارآفريني مي باشد اينها پايه بسياري از تئوريهاي رشد اقتصادي هستند .
كارآفريني يكي از عوامل ايجاد توسعه است زيرا كارآفريني عاملي است كه ديگر عوامل را در كنار هم مي گذارد تا موسساتي بهره ور و خلاق ايجاد شوند كه موجب توسعه جامعه باشند .
زماني كه كارآفريني به عنوان شغل توسط بسياري از اعضاي يك جامعه پذيرفته شود ، آن جامعه بسيار بسيار سريع توسعه مي يابد .
نياز به كالا يا خدمات يك موقعيت اقتصادي است زماني كه مردم به چيزي احتياج دارند ، خواهان و مايل به پرداخت پول براي تأمين نيازشان هستند . به طور كلي توانايي اشخاص براي ارائه نوع كالا و خدماتي كه ديگران نياز دارند ، در زمان مناسب و مكان مناسب و به افراد مناسب و با قيمت مناسب را كارآفريني مي گويند .
كارآفريني تأثير مستقيمي روي توسعه اقتصادي و اجتماعي مردم دارد . هر چه يك جامعه بيشتر در فعاليتهاي كارآفريني شركت كند ، سريع تر به توسعه اقتصادي و اجتماعي دست مي يابد .
ما همچنين متوجه شديم كه كشور ما در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته مسير طولاني پيش رو دارد و به اين دليل به طور جدي در حال تشويق توسعه كارآفريني در سطح جامعه مي باشيم .پيشينه حسابرسي:
تداوم انقلاب صنعتي در اروپاي قرن نوزدهم ، ايجاد كارخانه هاي بزرگ و بزرگتر و اجراي طرحهاي عظيمي چون احداث شبكه هاي سراسري راه آهن را مي طلبيدكه نيازمند به سرمايه هاي كلان بود .  تأمين چنين سرمايه هايي از امكانات مالي يك يا چند سرمايه گذار فراتر بود و  از سويي، يك يا   چندسرمايه دار نيز آمادگي پذيرفتن خطر تجارتي چنين فعاليتهاي بزرگي را نداشتند. از اين رو، بهره گيرياز دو دست آورد بزرگ و مفيد انقلاب صنعتي،يعني سازماندهي و همكاري ، شركتهايي  شكل گرفت كه مسئوليت صاحبان سرمايه آنها محدودد به مبلغ         سرمايه گذاريشان بود و در قالب چنين شركتهايي ، سرمايه هاي كوچك تجهيز و راه حل مناسبي
براي تأمين سرمايه هاي كلان و توزيع مخابرات تجارتي فراهم آمد.
سرمايه هاي چنين شركتهايي به سهام تقسيم وسهام آنهاقابل نقل و انتقال بود . رواج معاملات سهام
باعث رونق بازار سرمايه و مشاركت صاحبان سرمايه هاي كوچك در اين بازار شد . تنظيم نحوه اداره شركتهاي سهامي و روابط بين صاحبان سهام از طريق وضع قوانين و مقررات توسط دولتها ، نظم يافتن بخشي از معاملات اوراق بهادار ، ايجاد بورسهاي اوراق بهادار از جمله عوامل ديگري بود كه به نضج شركتهاي سهامي و فزوني شمار طبقه اي از سرمايه گذاران انجاميد كه نه مستقيمأدر اداره شركتها   مشاركت داشتند و نه داراي چنين تمايلي بودند . شركتهاي سهامي توسط هيأتهاي مديره اي اداره مي شدومي شود كه معمولاً از سهامداران بزرگ تشكيل و يا منتخب آنها هستند. ادامه فرآيند تحول در مناسبات مالكيت و اداره سرمايه در كشورهاي توسعه يافته صنعتي به پيدايش گروه تازه اي از مديران كارآزموده و حرفه اي انجاميد  كه در عين اقتدار كامل در اداره واحد هاي اقتصادي گاه در سرمايه آنها سهمي نا چيز داشتند و انديشه جدايي مالكيت از مديريت را مصداق عملي بخشيد.
سازمان جديد سرمايه ، زمينه وظايف حسابداري را گسترده تركرد و تهيه و ارائه گزارشهايي لازم شدكه بتواند  سهامداران را از چگونگي اداره سرمايه هايشان ، ارزيابي عملكرد  و  سنجش  كارآيي مديران  و گردانندگان مؤسسه و بالاخره آينده سرمايه گذاريهايشان مطلع كنند . از طرفي در تداوم  اين  تحول  ،بازار معاملات پولي و اعتباري گسترش يافت و بانكها و مؤسسات اعتباري كه بخش بزرگي ازاعتبارات لازم را براي عمليات جاري و سرمايه اي واحدهاي اقتصادي  فراهم مي آورد متوجه صورتهاي مالي   شركتها وساير واحدهاي اقتصادي شدندو در اين مسير ، دامنه عمليات حسابداري و گزارشگري  مالي گسترش بيشتري يافت.
افزايش موارد استفاده و شمار استفاده كنندگان از اطلاعات مالي واحدهاي اقتصادي به دنبال و درتداوم افزايش شمار شركتهاي سهامي و توسعه و رونق بازارهاي سرمايه و پول ، هدف حسابداري را از رفع نيازهاي محدود صاحب سرمايه به پاسخ گويي به نيازهاي  اطلاعاتي       گروه هاي متعدد  ذيحق  ،  ذينفع  وذيعلاقه ارتقاء دادو به كار حسابداري نقشي اجتماعي بخشيد .

نقش اجتماعي حسابداري را حسابداران شاغل در مؤسسات  نمي توانستند به تنهايي  ايفاء كنند  . زيرا وجود رابطه استخدامي  مستقيم ، آنان را به پذيرش نظرات مديران شركتهاي سهامي و   ساير
واحدهاي اقتصادي ملزم مي كرد و از طرفي اشتغال آنان در مؤسسات ، نوعي جانبداري طبيعي از مؤسسه را در پي داشت . در نتيجه ، صورتهاي مالي كه توسط اين  گروه  از  حسابداران با نظر و مسئوليت مديران تهي مي شد نمي توانست بابي طرفي و اعتماد قابل قبول ، نيازهاي گروههاي مختلف استفاده كننده از  اطلاعات  مالي  را كه حقوق ، منافع و علايق گوناگون و گاه  متعارض
داشتند ، برطرف نمايد .
چاره اين مشكل ، انتحاب حسابداران خبره اي توسط مجامع عمومي صاحبان سهام بود كه با رسيدگي به مدارك ،  اسناد  و حسابهاي  يك  واحد اقتصادي  هر گونه  تقلب  و سوء استفاده اي
را كشف و نسبت به صورتهاي مالي تهيه شده توسط مؤسسه بي طرفانه اظهار نظر نمايند .
تجمع حسابداران متخصص ، باسابقه و ورزيده كه چنين وظايفي را به عهده مي گرفتند در اجمنهايي كه  التزام  به  رعايت  آيين رفتار  حرفه اي  مدوني لازمه عضويت درآنها بود و بالاخره پذيرش  اجتماعي  حسابداران  مستقل  با نمايش  راستگويي  ،  درستكاري  و  تخصص، درعمل ، نخستين نظام حرفه اي حسابداري را در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان   پديد  آورد  كه
مقارن همان سالها و در نيمه اول قرن بيستم در كشورهاي ديگر نيز نظامهاي حرفه اي حسابداري ايجاد و در بعضي از كشورها علاوه بر پذيرش اجتماعي ، ضمانت اجرايي قانوني نيز يافت.
توضيح مختصر بالا نشان ميدهد كه حسابرسي به عنوان يك حرفه ، يك تخصص و يك رشته ، عمرنسبتاً كوتاهي دارد كه به زحمت به بيش از يكصد سال مي رسد . اما همزمان و همراه   با  تحولات  شتاب  آميز يكصد  سال گذشته  ،  حرفه حسابرسي به سرعت خود را با شرايط و اوضاع و احوال زمان تطبيق داده ، به عنوان يك دانش تخصصي مطرح و علاوه بر نشريات مراجع  و جوامع حرفه اي  ،  مؤلفان  و  پژوهشگران  متعددي رسالات  ،  مقالات و كتابهاي گوناگوني  را
تهيه كرده اند كه به بيان اصول ،  روشها  و  عملكرد اين  رشته از فعاليت مي پردازد . در عين حال فرآيند تكاملي حسابرسي با بكار گيري علوم و فنون ديگر ، مانند  آمار و  رياضيات  ، مديريت  و سيستمهاي  اطلاعاتي  در حسابداري  و حسابرسي  همراه  بود  و تغييرات  وسيع   در  تكنولوژي اطلاعات كه به گسترش فزاينده سيستمهاي كامپيوتري پردازش اطلاعات مالي انجاميد
حسابداري را   متحول و تغييرات و تحولات سريع حسابرسي را الزامي كرده است.
انديشه حسابرسي واحدهاي اقتصادي در ايران زاده تغييرات و تحولات اقتصادي كشور نبود ،  به
عبارت ديگر،پيدايش وگسترش شركتهاي سهامي يا با مسئوليت محدود و با توسعه بازار سرمايه ،   نياز   به حسابرسي  را  پديد نياورد  بلكه  دراقتباسي ساده انگار  و  الگو برداري  بدون مضمون از روابط  اقتصادي – اجتماعي غرب ، در قانون تجارت 1310 كه اقتباس از قانون تجارت بلژيك تهيه و تصويب شددر مبحث راجع به شركتهاي سهامي مقرر گرديد كه مجمع عمومي هر شركت سهامي يك يا چند بازرس ( مفتش ) را از بين صاحبان سهام يا از خارج انتخاب كند تا با رسيدگي به حسابها و اسناد و مدارك شركت درباره اوضاع عمومي شركت و صورتهاي مالي كه توسط مديريت تهيه مي شود گزارشي به مجمع عمومي صاحبان سهام در سال بعد بدهد . اگرچه مجامع عمومي شركتهايي كه پس از اين  قانون  ظاهراً به شكل سهامي تشكيل گرديدند بنابر الزام مزبور
بازرس يا بازرساني را انتخاب مي كردند واين بازرسان  گاه به حسابهاي  شركت نيز رسيدگي    مي كردند  اما  انجام  حسابرسي  درمعناي متعارف آن توسط  بازرسان   در كار نبود و هنوز هم نيست .
در سال  1362  موضوع  ادغام  موسسات  حسابرسي  بخش  عمومي مطرح و قانون تشكيل سازمان
حسابرسي به تصويب رسيد .
 

1.  انديشه نظارت مردم بر در آمدها و هزينه هاي دولت زاده انقلاب مشروطيت بود كه در متمم قانون اساسي سابق ( 1325 ه . ق ) بازتاب يافت و به وضع قوانين و مقررات مربوط به ديوان محاسبات و رسيدگي به حسابهاي دستگاههاي دولتي انجاميد كه از موضوع اين بحث مختصر خارج است .
2.  ماده 61 قانون تجارت 1311 .
3.  علاوه بر نضج گرفتن شركتهاي سهامي ، يكي ديگر از دلايل اين موضوع مي تواند انتخاب بازرس يا بازرسان از بين سهامداران بدون هيچگونه  پيشينه تخصصي در زمينه حسابداري باشد .
4.   قانون تشكيل سازمان حسابرسي  مصوب 8/2/1362 و قانون راجع به اصلاح ماده واحده قانون مزبورمصوب
10/7/1363 مصوب مجلس شوراي اسلامي .

با تصويب اساسنامه  قانوني سازمان حسابرسي در سال  1366 ،  موسسات  حسابرسي موجود ، در بخش دولتي ادغام و سازمان حسابرسي تشكيل گرديد .
جنبه حائز اهميت ديگري از سير حسابرسي در ايران ، اقداماتي است كه در زمينه آموزش و تأليف و تدوين مطالب حسابرسي صورت گرفته است . نخستين كتاب حسابرسي در دانشكده حسابداري شركت ملي نفت ايران بود .  با تشكيل دانشكده علوم اداري و بازرگاني دانشگاه تهران
و موسسه عالي حسابداري  در  اوايل دهه  1340 ، آموزش حسابرسي گسترش يافت و كتابها و جزوات  ديگري  منتشر شد و در پي آن  تدريس حسابرسي  به عنوان  يك  درس  دانشگاهي    در رشته هاي ديگر نيز معمول شد .
اقدامات مؤثر بعدي در دهه هاي 1340 و 1350 ، ايجاد رشته هاي حسابداري  در  برخي  ديگر  ازدانشگاهها و موسسات آموزش عالي است كه آموزش حسابرسي را توسعه داد اما تعداد و كيفيت منابع حسابرسي موجود در اين سالها ارتقاء چنداني نيافت .
پس از پيروزي انفلاب اسلامي و با تشكيل مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي ، ترجمه و انتشار وسيع تعدادي از استانداردهاي بين المللي حسابداري آغازي بود بر رواج اصول و ضوابط بر كار حسابداري و حسابرسي كه با ترجمه و انتشار معدودي از رهنمودهاي بين المللي حسابرسي و همچنين ترجمه و انتشار تعدادي از استانداردهاي حسابداري آمريكا كه نحوه اجراي آن در مباحث حسابداري ميانه عنوان شده است ، ادامه يافت .

1 .  جلد اول اصول حسابرسي ، تأليف دكتر عزيز نبوي . ديگران كه در سال 1345 منتشر شد ، منبعي معتبر و قابل ذكر مي باشد كه به روش علمي تهيه شده است اما متأسفانه مجلدات بعدي آن تهيه و منتشر نشد.


انواع مؤسسات حسابرسي
دامنه اندازه مؤسسات حسابرسي از يك نفر تا چندين هزار نفر كاركنان حرفه اي است . از نظر اندازه ، مؤسسات حسابرسي اغلب به چهار گروه زير تقسيم مي شوند :

مؤسسات محلي  -  مؤسسات محلي معمولأ داراي يك يا دو دفتر كار و فقط يك يا چند شريك حسابرس مستقل است كه در يك شهر يا ناحيه ، خدمات خود را به صاحبكاران ارائه مي كنند . خدمات اين مؤسسات بيشتر شامل تنظيم اظهار نامه مالياتي  ، ارائه مشاوره مديريت و خدمات حسابداري است . حسابرسي معمولأ بخش كوچكي از كار آنان است . صاحبكاران حسابرسي ، معمولأ واحدهاي تجاري كوچكي هستند كه صورتهاي مالي حسابرسي شده را براي پيوست كردن به درخواست وام بانكي خود ، مي خواهند .

مؤسسات منطقه اي – بسياري از مؤسسات محلي با افتتاح دفاتر كار بيشتر در شهرها يا ايالتهاي همجوار و افزايش تعداد كاركنان حرفه اي خود به مؤسسات منطقه اي تبديل مي شوند . ادغام با مؤسسات محلي ديگر نيز راهي براي منطقه اي شدن اين مؤسسات است . اين رشد معمولأ به همراه افزايش سهم كار حسابرسي در مقايسه با خدمات ديگر است .

مؤسسات ملي  - به مؤسسات حسابرسي كه در بيشتر شهرهاي اصلي ايالت متحده دفاتري دارند اصطلاحاً مؤسسات ملي گفته مي شود . اين مؤسسات در كشورهاي ديگر نيز يا از طريق دفاتر خود يا از راه  مؤسسات وابسته در آن كشورها ، فعاليت دارند .

هشت مؤسسه بزرگ –  در خبرها اغلب صحبت از بزرگترين هشت مؤسسه حسابرسي در ايلات متحده است كه به هشت بزرگ معروفند . تمام اين مؤسسات در شهرهاي اصلي سراسر جهان دفاتري دارند .  تنها يك مؤسسه خيلي بزرگ است كه كاركنان و امكانات كافي را براي حسابرسي يك شركت فوق العاده بزرگ دارد . تقريباً تمام شركتهاي خيلي بزرگ آمريكايي را اين هشت مؤسسه بزرگ ، حسابرسي مي كنند . اگر چه اين موسسات ، خدمات متنوعي را   ارائه

       1. Audit   Firm    
مي كنند ، اما بيشترين حجم كار آنان حسابرسي است . درآمد سالانه هر يك از هشت مؤسسه بزرگ در حدود صدها ميليون دلار است . اسامي اين هشت مؤسسه بزرگ به ترتيب حروف الفبا عبارت است از  “ آرتور اندرسن ، آرتور يانگ ، ارنست اندويني ، پرايس واتر هاوس ، پيت مارويك مين ، توش راس ، ديلويت هسكينزاند سلز ، كوپر زاند ليبرند . ”
شايعات مربوط به احتمال ادغام بعضي از اين مؤسسات بزرگ  ، بيانگر امكان تبديل هشت برزگ به هفت يا حتي شش بزرگ است .


نقش حسابرسي در اقتصاد كشور   
وجود اطلات مالي قابل اتكا، لازمه بقاي جامعه امروزين است . فرد سرمايه گذاري كه تصميم به خريد يا فروش سهام مي گيرد ، بانكداري كه در مورد تاييد يك تقاضاي وام تصميم مي گيرد  ، و دولت براي وصول درآمد ماليات متكي بر اظهارنامه هاي مالياتي ، همگي بر اطلاعاتي اتكا مي كنند كه توسط ديگران تهيه شده است . در بسياري از اين موارد ، هدفهاي تهيه كنندگان اين اطلاعات ، با هدفهاي استفاده كننده گان از آن مغاير است . نياز به حسابرسان مستقل در چنين استدلالي مستتر است ، يعني افرادي با صلاحيت و صداقت حرفه اي كه بتوانند مشخص كنند اطلاعات مالي كه بر آن اتكا مي شودتصويري مطلوب و كامل از واقعيت امر است يا خير  !
گرچه اطلاعات مالي از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهاي مالي هسته اصلي منابع اطلاعات مالي را تشكيل مي دهد و بنابراين بايد از كيفيت مطلوبي برخوردار باشد . صورتهاي مالي زماني از كيفيت مطلوب برخوردار خواهد بود كه بر اساس ضوابط معتبر يعني استانداردهاي حسابداري تهيه شده باشد .
استانداردهاي حسابداري ضوابط شناسايي و اندازه گيري دارائيها ، بدهيها ، سرمايه ، درآمد ها و هزينه ها را مشخص مي كند و در نتيجه داراي آثار و تبعات اقتصادي است ، از اين رو بايد توسط مراجع مربوط و مسئولي تدوين شود .
در ايران بر اساس بند 4 تبصره 2 قانون تشكيل سازمان حسابرسي و ماده 6 قانون اساسنامه سازمان حسابرسي ، وظيفه تدوين و تعميم اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي به اين سازمان محول شده است . همچنين بر اساس بند ‹ ز› ماده 7 اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي ،  « مرجع تخصصي و رسمي تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي در سطح كشور ، سازمان است و گزارشهاي حسابرسي و صورتهاي مالي كه در تنظيم آنها اصول و ضوابط تعيين شده از طرف سازمان رعايت نشده باشد در هيچ يك از مراجع دولتي قابل استفاده نخواهد بود .»

حسابرسي چيست ؟
نوعي از حسابرسي كه در اين پروژه بيشتر به آن پرداخته مي شود ، رسيدگي به صورتهاي مالي يك شركت توسط يك موسسه حسابرسي است . اين نوع از حسابرسي عبارت است از بازرسي جستجوگرانه مدارك حسابداري و ساير شواهد زير بناي صورتهاي مالي . حسابرسان از راه كسب آگاهي از سيستم كنترل داخلي و بازرسي مدارك ، مشاهده دارائيها ، پرسش از منابع داخل و خارج شركت و اجراي ساير روشهاي رسيدگي ، شواهد لازم را براي تعيين اينكه  صورتهاي مالي، تصويري مطلوب و به نسبت كامل از وضعيت مالي شركت و فعاليتهاي آن در طول دوره مورد رسيدگي ارائه مي كند يا خير ، گردآوري مي كنند .
در هر حسابرسي ، بيان صريح حدود رسيدگي ، مهم است . اين حدود ، واحد مورد رسيدگي و دوره مورد رسيدگي را مشخص مي كند . بنابراين ، از حدود رسيدگي براي تعيين و محدود كردن مسئوليت حسابرسان استفاده مي شود . واحد مورد رسيدگي مي تواند يك واحد با مالكيت فردي ، شركت تضامني ، شركت سهامي و و شركتهاي تابع آن ، يك آموزشگاه يا هر سازمان ديگري باشد . دوره مورد رسيدگي معمولاً يكسال است . اگرچه بعضي از حسابرسيها دوره كوتاهتري را مي پوشاند .
رسيدگيهاي حسابرسان مستقل مبناي گزارش حسابرسي را فراهم مي آورد . “ هرگز حسابرسان بدون اجراي رسيدگي ، نسبت به مطلوبيت ارائه صورتهاي مالي اظهار نظر نمي كنند .” شناخت حسابرس از فعاليت صاحبكار ، حسابرسي هاي  انجام شده در سالهاي گذشته ، اعتقاد به درستكاري مالكان و مديران ، هيچيك از اين عوامل براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي توسط حسابرسان كافي نيست . حسابرسان ، صورتهاي مالي سال جاري را يا رسيدگي مي كنند ، يا نمي كنند . اگر رسيدگي نكنند ، نسبت به مطلوبيت ارائه صورتهاي مالي نيز اظهار نظر نخواهند كرد .

Auditing  1.  

شواهد گردآوري شده توسط حسابرسان در طول رسيدگي ، اثبات خواهد كرد كه دارائيهاي مندرج در ترازنامه واقعاً وجود دارد ، شركت مالك اين دارائيهاست و ارزيابي آنها بر اساس اصول پذيرفته شده حسابداري انجام شده است . شواهدي جمع آوري خواهد شد تا نشان دهد كه ترازنامه تمام بدهيهاي شركت را منعكس مي سازد ، در غير اينصورت ، ترازنامه مي تواند به كلي گمراه كننده باشد ، چرا كه اقلام مهمي از بدهيها ، آگاهانه يا ناآگاهانه ، حذف شده است . حسابرسان به همين ترتيب ، شواهدي را نيز براي صورت سودو زيان گردآوري خواهند كرد . آنان شواهدي را خواهند خواست كه اثبات كند فروشهاي گزارش شده واقعاً روي داده است ، كالاي فروش رفته عملاً براي مشتريان ارسال شده است ، بهاي تمام شده و هزينه هاي ثبت شده مربوط به دوره جاري است و تمام هزينه هاي تحقق يافته ، به حساب گرفته شده است . روشهاي رسيدگي يك كار به ميزان قابل ملاحظه اي متفاوت از كار ديگر است . بسياري از روشهايي كه براي يك فروشگاه كوچك خرده فروشي مناسب است ، براي حسابرسي يك شركت بزرگ توليدي مناسب نخواهد بود . حسابرسان انواع واحدهاي بازرگاني و نيز ، سازمانهاي غير انتفاعي را حسابرسي مي كنند . بانكها ، شركتهاي بيمه ، كارخانه ها ، فروشگاها ، مؤسسات آموزشي ، انجمنهاي خيريه ، شركتهاي حمل و نقل هوايي ، اتحاديه هاي كارگري ، همه معمولاً مورد بازديد حسابرسان قرار مي گيرند . انتخاب مناسب ترين روش حسابرسي براي هر كار ، مستلزم كاربرد قضاوت و تجربه حرفه اي است .   
نكاتي چند در خصوص ماهيت قانوني مؤسسات غير تجاري

در آيين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجاري مصوب  1337 آمده است كه  “مقصود  از تشكيلات و مؤسسات  غير تجاري مذكور  در ماده 584  قانون تجارت كليه تشكيلات و مؤسساتي  است كه  براي  مقاصد  غير تجاري  از قبيل امور علمي يا  ادبي يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي شود  اعم از  آنكه  مؤسسين و  تشكيل دهندگان  قصد  انتفاع  داشته با نداشته باشند  .”
تشكيلات و مؤسسات مذبور مي توانند عناويني از قبيل ، انجمن ، جمعيت و …  و امثال آن انتخاب نمايند و اتخاذ عناويني كه اختصاص به تشكيلات دو لتي و كشور دارد براي مؤسسات ممنوع مي باشد .

مؤسسات به دو دسته تقسيم مي شوند :
1.    مؤسساتي  كه  مؤسسين  قصد  جلب  منفعت  و  تقسيم  بين  خود  دارند  .   اينگو نه  مؤسسات “مؤسسات انتفاعي غير تجاري ”  ناميده مي شوند و ثبت آنها در بعضي موارد محتاج مجوز مي باشد .
2.     مؤسساتي كه مؤسسين آنها قصد جلب منفعت و تقسيم بين خود را ندارند  . اينگونه مؤسسات  “ مؤسسات غير انتفاعي ” ناميده مي شوند  و بايستي قبل از ثبت ، مجوز از نيروي انتظامي دريافت نمايند .
•    مؤسسات اصولاً و ذاتاً غير تجاري مي باشند ، فلذا مؤسسين و مديران مجاز به انجام امور تجارتي كه اختصاص به شركتها و تجار دارد نمي باشند .
•    مؤسسات قابل تبديل به انواع شركتهاي بازرگاني نمي باشند .
•    مؤسات بايستي هر ساله دفاتر قانوني « دفتر روزنامه و دفتر كل » تهيه و در واحد پلمپ دفاتر اداره ثبت شركتها  پلمپ نموده و حسابهاي خود را در آن درج نمايند .
 
روش و مراحل ثبت مؤسسه

الف –  فرم تقاضا نامه ثبت مؤسسه
1.    كامل نمودن فرم تقاضانامه ثبت مؤسسه غير تجارتي و امضاء ذيل آن توسط كليه شركا
2.     تنظيم و امضاء ذيل كليه اساسنامه توسط كليه شركا
3.     تنظيم صورتجلسه مؤسسين و امضاء ذيل آن توسط كليه شركا

ب –     انتخاب نام مؤسسه
چند نام انتخاب و به قسمت تعيين نام اداره ثبت شركتها ارائه گردد . مسئول تعيين نام با توجه به ضوابط و مقررات يكي از نامها را انتخاب و در بالاي فرم تقاضانامه ثبت مؤسسه درج و پس از آن، موافقت با نام تعيين شده از يكي از مسئولين اداره ثبت شركتها اخذ شود .

ج – مدارك لازم جهت ثبت مؤسسه
1.    اساسنامه 2جلد
2.     صورتجلسه مجمع عمومي مؤسس 2 برگ
3.     تقاضانامه 2 برگ
4.     فتوكپي شناسنامه شركا
5.     موافقت نامه شركا در صورتي كه صادر شده باشد  
تحويل قسمت پذيرش اداره ثبت شركتها شده و قبض رسيدي كه در آن ، تاريخ مراجعه براي اعلام نتيجه مشخص شده اخذ شود و سپس در تاريخ معينه براي اخذ نتيجه به قسمت اعلام نتيجه مراجعه شود .

د –
1.    در صورتيكه مدارك داراي نقص يا اشكال در هنگام تنظيم باشد نسبت به رفع ايراداتيكه كارشناس اعلام نموده اقدام شود و سپس مدارك مجدداً به قسمت پذيرش تحويل داده شود .
2.    در صورتيكه موضوع مؤسسه نياز به اخذ مجوز از مرجع خاصي داشته باشد برگ استعلام را اخذ و پس از ثبت آن در دبيرخانه به مرجع نامبرده در برگ استعلام مراجعه و پس از اخذ پاسخ استعلام ، آن را به همراه ساير مدارك تحويل قسمت پذيرش نمائيد  .
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه مدیریت، انجام پایان نامه ارشد مدیریت، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه