انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ مدیریت

انجام پایان نامه‏ ارشد مدیریت


 

بسمه تعالی

I . چاههای حفاری شده سواحل خزر

چکیده تاریخچه 1-I چاههای کم عمق حفر شده توسط کشورهای فرانسه – آلمان و اتحاد شوروی سابق

مقدمه : دستیابی به منابع قابل توجه نفت در طبقات پلیوسن زیرین که در منطقه آذربایجان شوروی  سابق و قفقاز و باکو ( باد کوبه ) به Productive Series   معروف بود در اواخر قرن 19 و سپس گسترش چشمگیر فعالیتهای اکتشافی در خشکی و فلات قاره دریای خزر (شبه جزیره آپشرون در غرب خزر میانه ) و سپس شبه جزیره کراسنوودسک ( ترکمن فعلی از جمهوری ترکمنستان ) – بطور یقین از پارامترهای مثبتی بودند که اکتشاف نفت در رسوبات مشابه موجود در سواحل جنوبی دریای خزر را توجیه نمایند – به همین دلیل ببرسی اکتشافی رسوبات چلکن  Productive Series   از دیر باز مورد علاقه دولت ایران بوده است و کارشناسان خارجی مقیم ایران نیز به این اهمیت و لذا هر از چند گاهی با توجه به شرایط مناسب روز ، حفاریهایی در سواحل خزر جنوبی کشورمان انجام داده اند :

- شرکت تحقیقات فرانسه

این شرکت در سالهای بین 1930- 1928  در ناحیه بین علمده تا دره نکاء  ( شکل -1 ) دو چاه اکتشافی کم عمق در نزدیکی چشمه های نفتی (See Page  ) ناحیه حفاری نمود . چاه شماره 1 در نزدیکی (( نفت چال )) در 5/12 کیلومتری شرق بابلسر حفاری و در عمق 5/81 متری بدلایل نامعلوم حفر آن متوقف و متاسفانه اطلاعاتی از آن در دسترس نیست (شکل – 1 ).

چاه شماره 2 در مغرب دهکده دشت کلا در مسیر بابل – بابلسرو حدود 10 کیلومتری شرق – شمال شرق بابل قرار داشته و عمق نهایی آن 107 متر که باز هم طبق مراجع موجود (10) اطلاعاتی از آن در دست نیست ( شکل – 1 ) .- کشور آلمان

توسط متخصصین آلمان در سالهای 39- 1938 دو چاه اکتشافی دیگر در سواحل خزر حفاری گردید :

چاه شماره 1 خشت سر واقع در غرب محمود آباد به عمق 203 متر.

چاه شماره 2 خشت سر نیز در همان حوالی و به عمق 230 متر حفاری شد که هیچگونه اطلاع ثبت شده ای از این دو در دست نیست .

- اتحاد شوروی سابق
کارشناسان روسی در زمان اشغال و اقامت خود در ایران بین سالهای 1942- 1941 به حفاری  دو حلقه چاه اکتشافی در نواحی قائمشهر و بندر ترکمن اقدام نمودند :
چاه شماره 1 در 10 کیلومتری جنوب قائمشهر ( در کنار رود تلاروکمی پائین تر از تقاطع خط آهن با رود مذکور ) ( شکل – 1 ) .

چاه شماره 2 در حوالی شرق بندر ترکمن که مطلقا هیچگونه اطلاعی از موقعیت دقیق این چاه و نیز اطلاعات حاصله از حلقه چاه مذکور در دسترس نمی باشد .

2- I  چاههای اکتشافی حفاری شده توسط شرکت ملی نفت ایران :

در بین سالهای 1970 – 1960 شرکت ملی نفت ایران راسا اقدام به بررسی های اکتشافی در دشت گرگان – منطقه مازندران و دشت گیلان ( ناحیه انزلی ) را نمود و در طی مدت فوق مجموعا 16 حلقه چاه خشکی در سواحل خزر حفاری نمود که از این تعداد 11 حلقه در دشت گرگان ، 3 حلقه در دشت مازندران و دو حلقه  چاه در غازیان و شفا رود گیلان حفر شده
( شکل – 2 ) . از میان آثار نفت و گاز اقتصادی در چاه گرگان 3 گزارش شده است (2) جدول شماره 1 .
آثار نفتی در این چاه از مغزه هایی که از اعماق 826 – 731 متری بدست آمده مشخص شد .
( رسوبات مربوط به آقچاگیل ) و بررسی آزمایشگاهی نیز وجود نفت را در آن تائید نموده است ( 10 و 2 ) بعلاوه در همین چاه به علت برخورد به گاز ( در عمق 2009 متری رسوبات چلکن ) – چاه دچار حریق گردیده و متاسفانه دستگاه حفاری (National   5  ) از بین رفته است .
در چاه جایگزین ( گرگان 3 الف در 300 متری چاه مذکور ) نیز به گاز و همراه – Condensate برخورد شده است که در آزمایشات اولیه قادر به تولید 5/7 میلیون پای مکعب در روز در فاصله 2038 – 2035 متری ( نشسته های چلکن ) بوده است  ( 8 و 2 )
( جدول شماره 2 ) .
در چاه شماره 1 قزل تپه در ناحیه گرگان نیز طی لایه آزمائی های متعددی که همراه با اسید شویی بعمل آمده است یک زون گازی در فواصل 4759 – 4366 متری مشخص گردیده که متاسفانه به علت مشکلات حفاری موفق به آزمایش آن نشده اند ولی با توجه به I . F . P.  تست شماره 1 انتظار 5/6 میلیون پای مکعب در روز – گاز از فاصله فوق ( رسوبات معادل شوریچه سن کرتاسه پائین ) داشته اند که البته بنا به توصیه مهندسی نفت در آنزمان
( سال 1346 ) مقرون به صرفه اقتصادی نبوده است لذا چاه برای همیشه متروکه اعلام گردیده بود . ( 2 ) ( جدول شماره 3 ) .

نتیجه و پیشنهاد : با توجه به مطالب گفته شده در این چکیده و نیز مراجعه به گزارشات تکمیلی چاههای 16 گانه حفاری شده خشکی ( سواحل خزر ) پیشنهاد میگردد که از منتهی الیه شرق خزر به منتهی الیه غرب خزر یعنی از دشت گرگان و گنبد کابوس تا شفارود گیلان بررسی ها و عملیات ذیل صورت پذیرد :

الف – دشت گرگان به ترتیب اولویت :
حفاری جدید یک حلقه چاه به عمق نهایی 3500 متر در فاصله 200 متری گرگان 3 و 100 متری گرگان 3 – الف .

هدف : تولید گاز و یا نفت از نهشته های چلکن و سپس ( احتمالا ) کرتاسه  ( شکل – 3 )

لوله های جداری : Or 2250 m . 20,70m / 13   3/8 ,650 m  /   95/8 , 2150 m   / 7 , 2450 m /5 L . 2110 m T.D.

نوع گل : روغنی ( Oil base mud )

تبصره : پیشنهاد Work over     و یا   deepening  چاه قبلی ( گرگان 3 الف ) داده نمیشود زیرا در طول سالیان دراز ( حدود 35 سال ) قطعا لوله های جداری در اثر فرسودگی های شیمیایی و فیزیکی عمر مفید خود را از دست داده اند .

حفاری جدید یک حلقه چاه به عمق نهائی 5000 متر در فاصله تقریبی 150 متری چاه شماره یک قزل تپه ( با کنترل کامل انحراف چاه در هنگام حفاری )

هدف : ارزیابی و انجام تست فواصل تقریبی 4759 – 4366 متری مربوط به رسوبات کرتاسه زیرین ( که در چاه مذکور بعلت مشکلات حفاری موفق بانجام آن نشده بودند .

3450       2200/5 L . / 8,800M . /95/8,2400 M. /7 L  . -   20, 190 M./ 13 3
T.D.       3550           -

نوع گل : روغنی ( Oil base mud )

ب – دشت ساحلی مازندران به ترتیب الویت :

حفاری جدید یک حله چاه به عمق نهایی حداقل 2500 متر در فاصله 200 متری چاه حفاری شده ملزندران شماره یک .

هدف : رسیدن به راس رسوبات چلکن و حداقل حفاری 1000 متراز رسوبات این مقطع و آزمایش تولیدی آن .

زیرا در چاه مازندران یک به علت کم ظرفیتی دستگاه حفاری به رسوبات تولیدی ( چلکن ) برخورد نشده است ضمن اینکه طبق شواهد موجود (     )  آثار و گاز نفت هم در اعماق 1201 متری هم مشاهده گردیده است .


لوله های جداری : 20.250M. / 13 3/8, 45M. / 95/8 . 1800 M. /7, L.T.D

نوع گل : روغنی ( Oil base mud )

حفاری جدید یک حلقه چاه به عمق نهایی 2500 متر در فاصله 150 متری چاه حفاری مازندران شماره 3.

هدف : آزمایش کامل مقطع کرتاسه ( زیرا وضعیت چاه در سال 1340 تعلیقی اعلام شده و توصیه به Work over آن گردیده است )  ( 2 ) و به عقیده اینجانب احتمال رسیدن به رسوبات ژوراسیک هم در این منطقه می رود که به هر حال تست و تولیدی مقطع کامل کرتاسه و شناسایی چینه شناسی حاصله از حفاری مجدد بسیار مفید است .

لوله های جداری : 20.250M. / 13 3/8, 45M. / 95/8 . 1800 M. /7, L.T.D

نوع گل : روغنی ( Oil base mud )ج – دشت ساحلی گیلان به ترتیب الویت :

1- PV – حفاری جدید و عمیق یک حلقه چاه به عمق نهایی حداقل 2500 متر در فاصله 2000 متری چاه انزلی شماره یک که قریب 30 سال قبل حفاری شده و بعلت کم بودن ظرفیت دستگاه حفاری ( Rig Frank  ) جبرا حفاری در عمق نهایی 1567 متری مقطع و این در حالی بوده است که به هدف نهایی که همانا رسوبات چلکن بوده است نرسیده اند .

هدف : آزمایش و تولید گاز یا نفت از طبقات چلکن

لوله های جداری : 20.250M. / 13 3/8, 45M. / 95/8 . 1800 M. /7, L.T.D

نوع گل : روغنی ( Oil base mud )

1- S.R  - همان مشخصات فوق برای حفاری یک حلقه چاه جدید در فاصله 200 متری چاه شفا رود شماره یک ( واقع در جاده انزلی – آستارا ) و جنب سواحل خزر پیشنهاد می گردد ولی توصیه اکید بر این است که قبل از حفاری چاه اخیرا حتما عملیات لرزه نگاری جدید انجام گردد زیرا طبق مراجع موجود ( گزارش تکمیلی چاه شماره یک اکتشافی شفارود ) گویا این چاه بر دامنه سنکینال ! حفاری شده است و راس طبقات چلکن هم در این چاه مشکوک انتخاب گردیده است .

و پیشنهاد میگردد در خلال حفاری چاههای منتخب در این گزارش حتما نمونه های حفاری شده برای آزمایشات ژئوفیزیکی ( تشخیص سنگ منشاء و نهایتا جهت مهاجرت هیدروکربور در سواحل خزر ) به پژوهشگاه صنعت نفت ارسال و قدم به قدم با نتایج نظرات کارشناسان و تلفیق داده های حفاری زمین شناسی و مهندسی نفت – چاههای  Development , Deliniation  بعدی حوضه ساحلی خزر تعیین و انگاه حفاری شوند .

همانطور که در گزارش اعلام شد انتخاب گل روغنی سبب میشود که ضمن جلوگیری از جذب آب به توسط فواصل طولانی رس ضخیم لایه در چاهها ی سواحل خزر ، ما را بی نیاز از انتخاب گل بسیا رسنگین – جهت جلوگیری از تنگ شدن چاه – نماید و این انتخاب صحیح و فشار Over balance  مناسب باعث میشود که از صدمه زدن به سازند یا Formation damage  - بمانند تجارب تلخ چاههای دریایی خزر – جلوگیری نمائیم .
بسمه تعالی

زمین شناسی سطح الارضی چاه مازندران :

حدود 700 متر  : طبقات اقچاگیل ( پلیوسن بالایی ) شامل ماسه و مارن با اینترکالیشن کنگلومرا که فسیل های شاخص Potamides  ,  Mactera  ,  Cardium     دیده میشود .

700 - 400 متر  : سری قاره ای ( پلیوسن میانی - زیرین ) شامل کنگلومرا که به سمت شرق ( تالار تجن ) ضخامت به 1500 متر میرسد و به سمت شرق گلندرود ضخامت آن کاهش می یابد و اغلب ناپدید میگردد .

450 – 170 متر  : طبقات سارماسین و لایه های Pholas   که به ضخامت چند صد متر در ناحیه ، تجن – تالار گلندرود دیده میشود .

100 متر  : طبقات Spaniodontella   دارد .

30 – 15 متر  : ماسه سنگ خاکستری و کنگلومرا با مارن قرمز مربوط به Vindo – bonian  مطابقت دارد .

130 – 120 متر : مارن خاکستری و رس که با مارن های نواری و باندی     Vindo – bonian  در ناحیه تالار تجن که در بالای دگرشیبی کرتاسه قرار دارد مطابقت دارد .

در سواحل جنوبی خزر آشکوب های جوان تر از آپشرون ( باکو – خزر – خوالیشکین ) بخوبی در رسوبات سطحی توسعه ندارد ولی در کوژهای همجوار خزر این رسوبات بخوبی رخنمون دارند مخصوصا در جمهوری آذربایجان ( باکو ) که آقای Goluobyanikow واحدهای ذیل را ارائه می دهد :

9 متر : رس و رسوبات داخلی  Recent
66 متر : رسوبات قسمت بالائی و میانی کواترنر قدیمی ( آرلوکاسپین ) خزر قدیم
60 متر : رسوبات قسمت پائینی کواترنر قدیمی ( آشکوب باکو )
600 متر : اشکوب آپشرون ( رسوبات دریایی قاعده کواترنری ) که به 3 بخش ( بالایی – میانی – پائینی ) تقسیم می گردد .

60 – 40 متر  : آشکوب آقچه گیل  .

1374 – 1106 متر  : سری Productive  ( پلیوسن میانی – زیرین ) عموما ماسه که بالای رسوبات دریایی پونین سارماسین قرار دارد .

2- 1 تاریخچه چاههای حفاری شده :

در سال 31/1930 گروه پژوهشگران فرانسوی دو چاه کم عمق در دشت ساحلی مازندران در منطقه ، نفت چاه 5/12 کیلومتری شرق بابلسر و دیگری در Daste – Kola  در تالار 10 کیلومتری شرق تا شمال شرق بابل حفاری نموده که عمق اولی 61/35 متر است دومی به عمق 2/107 متر می باشد . هر دو چاه در رسوبات پر فسیل خزر قدیمی حفاری گردیدند . اما آشکوب با کو نرسیدند .

بعد از آن در سال 1936 دولت ایران دو چاه به عمق 203 و 230 متر در 500 متری جنوب چاه M- 1   فعلی حفر نمود که لیتولوژی آن شامل رس ابی تا سبز زیتونی با ماسه و گراول بصورت متناوب و یک لایه ، ولکانیک خاکستری آتشفشانی ( توف ) در عمق 135 متری در کف چاه عمق 220 تا 230 متر یک لایه ماسه ای دارای گاز سولفوره با فشار 35 atm  میباشد دیده شد .

سپس بعد از جنگ جهانی دوم چاه توسط روسها جفر گردید که یکی از آن در محور طاقدیس هفت تن جنوب قائمشهر و دو تای آن نزدیک بندرترکمن حفر شده است .
3- 1 موقعیت چاه :

M – 1 در 4/6 کیلومتری غرب محمود آباد در غرب پل رودخانه Kheshtesar  و جنوب جاده در فاصله 250 متری از ساحل با ارتفاع 24/5 متر نسبت به ساحل حفر گردید .

عمق چاه : عمق چاه 00/1201 متر نسبت به سطح دریای خزر میباشد .2- چینه شناسی رسوبات چاه مازندران 1 :

مجموع سکانس رسوبات چاه مازندران 1 به 8 بخش سنگی تقسیم میگردد که شامل موترد ذیل می باشد :

بخش 1 ) ( 95-74/2 ) 92 متر

لیتولوژی آن شامل ماسه ریز دانه تا متوسط دانه سبز تا خاکستری رنگ که بطور پیوسته به ماسه ، درشت دانه و گراول تبدیل میشود . که دارای اینترکالیشن رس نرم سبز و آبی متمایل به سبز میباشد در قسمت میانی آثار مواد آلی تورب مانند و رس خاکستری – قهوه ای خاکی همراه با فسیل Cardiumedule  دیده میشود . رس خاکی بمقدار کم و بیش حاوی مواد آلی گربنیزه گردیده است و همراه با آثار گیاهی است . فون های موجود شامل : دو کفه ای های
گونه ( D.Trigonoides ) و جنس Monodacna و Adacna  میباشد البته Dreissensids بمقدار فراوان دیده میشیود و گاستروپداهای Micromel ania  و Clessiniola و Neritina دیده میشود و در رسوبات رسیخاکی بخش زیرین گاستروپداهای خشکی یا آب شیرین از نوع Planorbis , Helix دیده میشود .

سن یخش 1 آرلوکاسپینبالایی ( قسمت بالایی خزر قدیم )

بخش 2 ) ( 95 – 225 متر ) ضخامت 130 متر

لیتولوژی آن شامل : رس سبز زیتونی کم و بیش سیلتی کالیشن فراوان از ماسه آرژیلی دانه ریز بخصوص در قسمت بالایی و لایه های الیتی جدا از هم که 30 تا 40 متر در زیر راس بخش 2 دیده میشود .

فونا شامل : Monodacna , D.Trigonoides , Didacna , Dreissenia , Pratrignoides   و گاسستروپدای می باشد .

سن بخش 2 آرلوکاپیسن ( قسمت بالایی خزر قدیم )

بخش 3 ) ( 255 – 225 متر ) ضخامت 30 متر

لیتولوژی آن شامل : ماسه کوربی کولا دار سبز تیره – خاکستری در قسمت بالائی درشت دانه تا کنگلومرائی و در قسمت پائینی ماسه ریزدانه آرژیلی با پیوستگی رسوبی تا بخش 4 در راس بخش آثار نفت و گاز دیده میشود و از نوع آب شیرین ( Freshwater )

فونا شامل : درصد فراوانی از گونه های جنس Corbicula  در کنار Didacna گونه D.Praetriogonoides  و Dreissensia, Monodacna  گاستروپدا با سن پلیمسترن میباشد .
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه مدیریت، انجام پایان نامه ارشد مدیریت، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه