انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ مدیریت

انجام پایان نامه‏ ارشد مدیریت

2-11 شناسايي خطر
چطور يك سازمان مي تواند دقت و پاسخگويي در اسرع وقت به نيازهاي و تقاضاهاي بازار را افزايش دهد و در همان زمان مظهر خطر و ريسك اقتصادي مربوط به درگيريها و گرفتارهاي قابل توجه لازم جهت توليدات جديد و دوباره طراحي شده را كاهش دهد. خطرات از موارد زري ناشي مي شود:
1-    توليداتي كه هستند الف) خيلي پيچيده، ب) درگير با تكنولوژي بالا، مواد زياد و فرآيندهاي مربوط به ابداعات و پيشرفتهاي در حال توسعه، ج) توليد كننده زياد (يك موضوع مديريتي حلقه توليد و د) ديگر مصرف كنندگان زياد و روشهاي كاربرئ متنوع مسئله مديريتي رابطه مشتري).
2-     توليداتي كه قبلاً صرفاً «سخت افزلر» بوده اند و هم اكنون يك ابزار الكترونيكي را در بر مي گيرد يا همراه دستگاه هاي مربوطه و اطلاعات ورودي به كامپيوتر توسط انسان برخي دستگاههاي كنترلي محدود «يا مانبتورهاي كوچك» امكانات برگشتي يا feedback را دارا مي باشد.
تطبيق الكترونيكها با توليدات قديمي باعث يك سري ويژگيهاي واقعي ارزشمند ممكن را بوجود مي آورد. اين نوع تقاضاها، اخيراً در تجارت عمومي و توليدات كامپيوتري ديده شده اند، اما آنها رشد روزافزون دارند.
3-    عرضه و ارائه و حمايت توليدات كه خيلي پيچيده است.
4-    حقيقتي كه (به طور خيلي مهمي) سازندة توليدات كه پيش مي روند و به صورت توليدات خيلي پيچيده درآيند.
5-    درست بر اساس تعداد افراد sheer، احتمال از دست دادن مجموعه هاي داده هاي كامپيوتر وجود دارد كه بزرگترين اقتصاد را براي برگرداندن سازمان ارائه خواهد داد. استفاده از اصول OFD اين خطر را كاهش مي دهد، خطري را كه ناديده گرفته خواهد شد. آن همچنين در همة مناطق درك يك سازمان كمك مي كند. آنچه از دانش مورد نياز جمع آوري شود و براي يك همكاري و مشاركت كلي اينجا هم در طراحي و ساخت) در تلاش مهندسي و طراحي روي يك توليد جديد، سهيم شود.
3-11 فرآيند هفت مرحله اي
اصول و روش QFD يك روش ساختاري جذب نيازهاي گفته شده و ناگفته تعدادي مشتري مختلف توليد مي باشد. به طور خاصي آن با يك فرآيند هفت مرحله اي دنبال مي كند.
1-    تعريف مشتريان توليد، به طور دقيق و روشن انتظاراتشان و در جائيكه آنها در سيكل دائمي توليد مي باشند.
2-    تجزيه و تحليل الف) پيشنهادات معني صنعت ب) گرايشات صنعتي از سه بعد كيفيتي: عادي، پيش بيني شده هيجان به خاطر بدست‌اوردن انتظارات مشتري. سه سطح كيفيت از مدل كانو Kano مي باشند و اينكه آنها چگونه مؤسسات وسايل كه براي كسب اطلاعات مشتري انتخاب مي كنند اين مدل مؤثر است يا نه. در محل مدل Kano بعداً بيشتر صحبت خواهيم كرد.
3-    اين وروديها را سازماندهي كنيم و آنها را در اولويت قرار دهيم. تأثير بازار الف و ب) در بند 2 كه در بالا بيان شد. از طريق تحقيق بازار و نفوذ (صداي مشتري و قسمت C در بند 2 بوسيله Verbatism) متمركز مي شوند.
4-    ترجمه و بركرداندن اين صداها به درون اهداف فني. اين مورد در صورتي است كه پلهاي QFD يك شكاف مهمي بين استفاده كنندة توليد و طراحان و سازندگان مي باشد. اين تمرين و كار بي نهايت مفيد يم باشد چون آن تكنولوژيهايي را ارائه مي دهد (طرح و مهندسان و متخصصان پردازشي) كه تلاشهاي توليد و طرح بيشترين مقدار را براي مشتري به همراه دارد و آنها از اهميت ناچيزي برخوردار مي باشند.
5-    استفاده از ترجمة اولية اهداف فني براي تعيين اينكه چگونه هركدام از انتظارات مشتري مي تواند به بهترين وجه برآورد شود. متخصصان مسئول و عهده دار اين وظيفه يعني مفهوم نشأت گرفته از مهندسي طراحي با داده هاي ورودي از مهندسي پردازش مي باشند. براي توسعة اين مفهوم توليد و استفادة نهايي از اين مفهوم نگهداري شده در ذهن در طول طراحي، از سهولت توليد و قبول فوري در بازار اطمينان حاصل شده است.
6-    طراحي براي توليد. اهداف متمركز شده روي مفهوم و طرح از حالت توليد حاصل مي شود. ساختار QFD از تبادل نظر فوري و اطلاعاتي كه مردم در توليد طرح درگيرنده، نشأت مي گيرد. مشاركت در فعاليتهاي طرح  و توليد، آنچه كه باعث صعود سريع و هموار شدن در ح/ال پيشرفت و اوليه مي شود، مي باشد. اگر تقاضاي عرضة post افزايش يابد، عملكردهاي توليدي شانس بهتري براي سرعت توليد هماهنگ عرضه به خاطر راهنمايي مدل QFD خواهد داشت.
7-    به روز درآوردن انتظارات حمشتري اوليه در قالبهاي QFD به عنوان توليد و تغييرات بازار. اگر قالبهاي اولية توليد امروزي شوند. همانطوريكه اطلاعات جديد بدست مي آيند، زمان ارسال توليد مي تواند كاهش عمده و چشمگيري داشته باشد و توليدالت جديد مي تواند به تدريج در مدت و سيكل كوتاهتري عرضه شوند. اين موضع سازمان ها را مجاز به سيكل آموزشي بيشتر و انعطاف پذيري بالاتر و هر دو در فرصتهاي گردهمايي و نشست بازار و پيشرفت و تغيير تولدي را مجاز مي داند.
براي رساندن Synergy به بالاترين حد و در بين بازار، مهندسي طرح و توليد، يك ساختار پروژه مديريتي مناسبي لازم است. همانطوريكه آ“ در يك ساختاري كه اطلاعات روشني را براي گروه پروژه تهيه مي كنند، لازم است. هميشه شانسي از نتايج ناچيز تأثير GIGO (garbage in , garbage out) وجود دارد. براي دور از اين نتايج، لازم است كه دو اصل بيان شود:
1-    يك روند و فرآيند خوب تعريف شده اي براي جمع آوري داده ها و سازمان دادن آن به از درون اطلاعات وجود دارد.
2-    مردم درگير، بهترين منابع براي داده ها و اطلاعات مي باشند.
3-    هر دو از اهميت برابري برخوردارند و در صورتيكه شما دانش لازم را از جايگاههاي مختلف مشتريهايتان را محاسبه كنيد و به نيازهاي بيان شده و بيان نشده پاسخ دهيدو
4-11 مدل كانو Kano
مدل كانو (شكل 6-11) به روشن شدن فرآيند براي جمع آوري داده ها و سازمان دادن به آن كمك مي كند. اين مدل، ديدگاههاي توليد هر گروه از مشتريان در سه نوع از كيفيت تعيين مي كند: انتظار، نرمال، مهيج. هركدام از اين انواع كيفيت به شيوه مختلفي براي جمع آوري داده ها نياز دارد ـ ساده ترين اين شيوه براي جمع آوري اطلاعات در مورد كيفيت نرمال و عادي است. آن پايه بيشترين گفتگوهاي ما در مورد يك گروه توليد ارائه شده است و معمولاً آن پايه اي براي تبليغات است. موضوعات درگير در كيفيت نرمال توسط اكثر مشتريان شناخته شده است. براي مثال، در مورد تايرها tirs دو موضوع اصلي قيمت و مدت ضمانتنامه مي باشد. چون اين موضعات به خوبي شناخته دشه هستند، ممكن است جمع آوري اطلاعات از مشتري با استفاده از زمينه هاي ساده، پست يات از طريق اشخاص صورت گيرد. برآورده كردن انتظارات مشتري جهت كيفيت عادي و معمولي، رقابت جدي را مي طلبد.
موضوعات كيفيت مورد انتظار، مسائلي هستند كه هيچ كس در مورد آن فكر نمي كند چون هر كسي آنها را سهل الوصول مي پندارد تا وقتيكه آنها با هم برخورد نكنند، يك مثال تاير خواهد بود و در سرعت نقش تاير (گل تاير) كه هوا را نگه نمي دارد يا يك تاير كه ديوراه آن صاف صاف مي شود بين 5000 مايلي از تاريخ خريد نمايان مي شود. در اين مورد كيفيت مورد انتظار، با مشتريان مصاحبه شده، از اين كيفيت آگاهي دارند و مي توانند جوابهايي را ارائه دهند، اما غالباً زياده روي مي شود. يك مقدار تجسس و جستجوي بالا نياز دارد و چون اينها غالباً در مورد موضوع از نظر فكري درصد بالايي نيستند. برخي از روشها بكار مي رود. براي كسب اين اطلاعات كه تكي تكي مصاحبه شده ها و در گروهها متمركز شده قادر بودن به برآوردن مسائل كيفيتي مورد انتظار فقط در بازار گفته هاي مورد مصاحبه شده مي تواند كيفيت مورد انظتار در مكانهاي تجاري حاصل شود. براي آن مؤسه يا كارخانه وارد بازار نمايد «محل بازار را براي آن باز نمايد.
نوع سوم كيفيت، وجود كيفيتي است كه بدست آوردن اطلاعات در مورد آن مشكل مي باشد، چون بر خلاف كيفيت مورد انتظار و معمولي، مشتري از مسائل كيفيتي موجود آگاه نيست. در بسياري از موارد، يك ويژگي جديد يا عملكرد ممكن است از لحاظ فني عملي و امكانپذير باشد. اما اشخاص فني
به عبارت ديگر، مشتري به طور فني آگاهي كافي در مورد ابتكار و نوع آوري را دنبال مي نمايد. در مورد تايرها نمونه اي از كيفيت موجود است، تايري است كه هرگز صاف نخواهد شد يا تايري است كه هرچند صاف شده باشد مي تواند مايلها به حركت خود ادامه دهد. براي نشان دادن وجود كيفيت، لازم است گفتگوهاي چندگانه اي با مشتريان در حال پيشرفت و در حال زياد شدن و طراحان مبتكر داشته باشيم. اين گفتگوها گروههاي به صورت گروههاي تمركز يافته تا سهولت را به بار بياورد و به بهترين نحو راهنمايي مي كند. موفقيت در فراهم نمودن كيفيت موجود در ايجاد در يك مؤسسة بازرگاني با كيفيت جهاني كمك مي كند.
در حاليكه مدل كانو Kano (در شكل 6-11) زمينه اي را براي جمع آوري داده ها از گروههاي مختلف مشتريان پيشنهاد مي كند، اطلاعات بازاريابي كلي و خاص (شامل اندازه گيري ارزشي كه تجزيه و تحليلهاي رقابتي مورد استفاده قرار مي گيرند. براي هر دو مورد انتظارات مشتري و جمع آوري داده ها و اطلاعات رقابت بازار، لازم است تا روشن شود كه با چه كسي مشورت خواهد شد (اشخاص مناسبي كه در كار درگير هستند). شما از آنها مي خواهيد كه نمونه اي انتخابي خوبي از گروههاي مختلف باشند.
تصوير مدل Kana نشان مي دهد كه نقشه كشي مسائل كيفيتي در حداقل نارضايتي مشتري مي باشد. آن به هيچ وجه در رضايت مشتري تأثيري ندارد. مسائل كيفيتي نرمال مي تواند باعث رضايت يا نارضايتي ايجاد كند از طريق ارائه پيشنهاد براي بالا بردن رضايت مشتري. مسائل كيفيتي موجود هرگز باعث نارضايتي مشتري نمي شود (چگونه آنها مي توانند وجود داشته باشند در صورتيكه مشتري حتي نمي داند كه آنها وجود دارند؟) اما آنها مي توانند تأثير فوق العاده اي روي رضايت مشتري داشته باشند. كار اضافي از چيزهايي هستند كه كيفيت را به صورت نرمال بوجود مي آورند و موارد كيفيتي نرمال مورد انتظار مي باشد.
وقتيكه جمع آوري اطلاعات از گروههاي مختلف مشتريان، براي گروه درنظر گرفته شده مهم است تا اهميت تعريف مفهوم طرح اصلي را تشخيص دهيم. آن همچنين براي بررسي مفهوم مقابل همة اطلاعات «inputs» مشتري مهو است و قبل از اقدام معتبر است. هزينة تغيير مفاهيم و در مرحلة مفهوم اندك است و سپس به طور تصاعدي بالا مي رود. اين دليلي است كه آن خيلي مهم است كه توليدات جدا از تلاش QFD از اولين فاز و مرحله (يعني مفهوم انتخاب) باشند. اين مفهوم براي نمودار توليد در شكل 7-11، نشان داده شده است كه نشان مي دهد چگونه يك شركت مي تواند به سرعت از لحاظ مالي براي يك مفهوم، متعهد شود.
5-11 به بحث گذاشتن صحبتهاي مشتريان
به محض اينكه گروههايي از مشتريان مشخص شومد، اطلاعاتي از هر گروه در مورد سه نوع مختلف كيفيت همانطوريكه در مدل Kano تعريف و مشخص شده، ارائه خواهد شد. نتايج جمع آوري شده از مذاكرات از گروههاي مشتري در جدول نظريات مشتري (شكل 8-11) وارد خواهد شد. سپس مذاكرات براي تناسب دسته ها در جدول 2 نظريات مشتريان دوباره بيان مي شود. شكل 8-11 نمونه هايي از جدول نظريات مشتري در جدولهاي 1 و 2 براي روشن شدن مطلب نشان مي دهد. دسته هاي جدول شماره يك خود توصيف مي باشند، اما جدول شمارة دو دسته ها در زير توصيف شده اند.
* كيفيت درخواست شده يك بيان كيفيت مناسب توليد است كه بهخ مشتري ارائه مي شود. اين بيانات بايد به صورت خلاصه، نحوه بيان به طور مثبت مي باشد براي مثال مي تواند به آساني برگزار شود.
* خصوصيات كيفيتي، كمي هستند – چيزي كه مي تواند اندازه گيري شود و به كيفيت درخواست شده كمك مي كند، براي مثال قطر.
* عملكرد، هدف تولدي است. از مقدار كار استاندارد مهندسي نشأت مي گيرد. يك عملكرد بعنوان يك فعل به اضافع مفعول بيان مي شود براي مثال «هدف باقي مي ماند.» Keeps aim.
* اعتبار طول عمر مورد انتظار توليد است. در اينجا حالتهاي ناموفق، ادعاها و تقاضاي ضمانتهاي خاص و شكايات مشتري را مي تواند شامل شود. يك نمونه شكايتي خواهد بود كه سه چرتغ قوه «روشن نخواهد شد، يا روشن نمي شود.
* موارد ديگر بايد چيزي باشد كه در اين پروژه طرح خاص از قبيل ايمني، تأثير محيط، قيمت و هزينه سيكل – زندگي تأگيد مي كند.
6-11 خانة كيفيت (HOQ)
اين نتايج از جدول نظريات مشتري 2 ورودي هاي اصلي براي ماتريس شروع QFD كه در شكل A9-11 نشان داده شده است، مي باشد. در بعضي مواقع كه آن ماتريس 1-A و برخي مواقع تجارت خانه كيفين (HOQ) ناميده مي شود، اين اولين ماتريس اطلاعات را از گروههاي مختلف مشتري و همچنين اطلاعات فروشگاه سازماندهي مي كند و بخشهاي مختلف يا «اتاقهايي» دارد كه به مقدار زيادي از اطلاعات اجازه مي دهند كه سازماندهي شوند.
اوليت اتاق در خانه كيفيت، نيازهاي گروههاي مختلف مشتري را كه به عنوان «خواسته ها» - به آنها اشاره شده است، ليست شده اند. هركدام از آنها از نظر به جدول مشتري، بدست مي آيد و يك سرعت مهمي دارد (همچنين از مشتريان) شمل B9-11 قسمت 1 را ملاحظه فرمائيد).
ممكن است كه يك HOC واحد بتواند براي خواسته هاي مختلف يا يكي از خواسته ها ممكن است براي HOWs مورد نياز باشد. اشكال B9-11 را ملاحظه فرمائيد.
اتاق سوم ماتريس قرار گرفته رابطة بين خواسته ها و چطورهاست. آن گسترش را نشان مي دهد كه خواسته ها و چگونه ها به هم مربوطند و وزني را براي استحكام رابطه فراهم مي آورد. يك رابطة قوي 9 برآورد مي شود، يك رابطة متوسط 2 و رابطة ضعيف 1 و در قسمت چپ كه ننوشته شده اند، هيچ رابطه اي وجود ندارد (شكل 3B#9-11 را ملاحظه فرمائيد.
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه مدیریت، انجام پایان نامه ارشد مدیریت، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه