انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ مدیریت

انجام پایان نامه‏ ارشد مدیریت
گزارش كارآموزش مديريت
بيمارستان شهيد رجايي كرج

فهرست
   عنوان                                                                                                        صفحه
مقدمه ..............................................................................................................................  3
تشكر..................................................................................................................................4
فصل اول..........................................................................................................................7
تاريخچه.............................................................................................................................8
بخش ها..............................................................................................................................9
كلينيك هاي تخصصي.......................................................................................................11
شركتها و سازمانهاي طرف قرارداد با بيمارستان.................................................................12
نيروي انساني....................................................................................................................13
چارت سازماني..................................................................................................................14
شرح وظايف امور مالي.....................................................................................................15
شرح وظايف امور اداري....................................................................................................18
فصل دوم:.......................................................................................................................20
بخش اول : اصول حسابداري.............................................................................................21
مراحل به بارآمدن هزينه...................................................................................................21
تنظيم اسناد حسابداري......................................................................................................23
نمونه سند هزينه فرم 1.....................................................................................................24
توضيحات سند هزينه فرم2...............................................................................................25
نمونه مثال هاي سند هزينه................................................................................................26
توضيحات........................................................................................................................34
نمونه مثال هاي روكش سند.............................................................................................35

ثبت دفتر روزنا مه............................................................................................................43
انتقال به دفاتر كل ............................................................................................................47
بخش دوم: طرح كارانه ي پزشكان....................................................................................57
طرح كارانه ي پزشكان.....................................................................................................57
نمونه مثالي از طرح كارانه................................................................................................59
توضيحات طرح.................................................................................................................63
بخش سوم: حقوق و دستمزد................................................................................................69
توضيحات حكم كارگزيني..................................................................................................69
نمونه مثال هايي از حقوق و دستمزد...................................................................................70
فصل سوم .......................................................................................................................77
نمونه ي كلي يك سند هزينه ............................................................................................78
سند حسابداري مربوط به سند صفحه ي 31.......................................................................79
سند حسابداري طرح كارانه ي پزشكان در مهر 84 مربوط به مثال صفحه 59 ....................80
سند حسابداري پرداخت حقوق پرسنل در آبان 1385...........................................................82
ضمايمتاريخچه:

بيمارستان شهيد محمد علي ‌رجايي با اهدا‌‌ي زمين وبنا توسط مرحوم يدالله دهستاني وبا مالكيت دولتي از سال 1345درحصارك كرج به صورت درمانگاه شروع به كارنموده است. از سال 1361 با دايرنمودن بخش داخلي و اورژانس با تعداد 100 تخت به  فعاليت خود ادامه داده است ، زير بناي بيمارستان در ابتدا ،1374 متر مربع بوده ، كه با گسترش فضاي فيزيكي‌در سالهاي 66 و 77 هم اكنون مساحت كل زمين بيمارستان 7750 متر مربع و زير بناي 6000 متر مربع ميباشد.
درحال حاضر با ايجاد تمهيداتي پروژه هاي سي تي اسكن ،گاما اسكن ( پزشكي هسته‌اي ) جراحي قلب بازوآنژيوگرافي وفيزيوتراپي‌درحال راه اندازي مي باشدكه با مساعدت افراد خيردرقالب شركتهاي خاور ميانه و… صورت خواهد گرفت .


بخش ها:

بيمارستان شهيد رجايي با 192 تخت مصوب و 133 تخت فعال داراي بخش هاي داخلي زنان و مردان (داخلي عفوني و داخلي مغز و اعصاب ) ، بخش هاي ويژه ( سي تي يووپست سي سي يو و آي سي يو ) بخش دياليز و بخش فوريت هاي پزشكي بوده و آماده ي ارائه ي خدمات به مراجعين محترم مي باشد .

بخش هاي  داخلي :

بخش هاي داخلي زنان و مردان با داشتن 62 تخت فعال دردوبخش مجزا با به‌كارگيري متخصصين سرشناس وخوشنام درگرايش هاي داخلي ، عفوني‌، داخلي مغزواعصاب ، راديولوژي ، گوارش ، نفرولوژي، وپرستاران ما‌هرو ورزيده باداشتن امكانات وتجهيزات پزشكي وغيرپزشكي به مراجعين سرويس دهي نموده وبه منظور بهبودكيفي وضعيت ساختماني وتجهيزاتي به صورت‌روزانه ، ماهيانه و ساليانه تحت نظارت وبازرسي سوپروايزران بيمارستان بوده است وطبق برنامه ريزي واجراي مناسب صورت مي گيرد .

بخش هاي سي سي يوو پست سي سي يو :

بيمارستان شهيد رجايي با داشتن‌دو بخش سي سي يو و دو بخش پست سي سي يو واتاق پيسينگ به‌عنوان بزرگترين بلوك غرب استان تهران پذيراي بيماران عزيز بوده و با به كارگيري پزشكان وپرستاران دلسوزوآخرين دستاورهاي‌ تجهيزات پزشكي‌درراستاي ارائه ي خدمات مربوط فعاليت مي كند .بخش آي سي يو:

بيمارستان شهيد رجايي در سطح شهرستان كرج به عنوان تنها مركز درماني داراي بخش آي سي يو داخلي مي باشد.

بخش دياليز :

اين بخش با به كارگيري پزشك فوق تخصص نفرولوژي و پرستاران آموزش ديده در قالب چهار شيفت كاري درتمام ايام هفته نسبت به ارائه ي سرويس به بيماران دياليزي اقدام مي نمايند.

بخش فوريت هاي پزشكي :

بخش فوريتهاي پزشكي با داشتن 18 تخت فعال درقالب اتاق هاي احياء قلبي، ريوي، تحت نظر، نوار قلب ،تزريقات وداروخانه ي اورژانس به صورت شبانه‌روزي فعال بوده و با به‌كارگيري پزشكان عمومي به ارائه‌ي خدمات درماني به بيماران مبادرت مي ورزد .
كلينيك هاي تخصصي:

كلينيك تخصصي ‌بيمارستان شهيد رجايي طبق برنامه‌ي تنظيم شده درتمام ايام هفته به‌ جزايام تعطيل جهت انجام خدمت به عموم مردم آماده بوده وشامل تخصص‌هاي زير ميباشد :

     داخلي :  
     داخلي مغزواعصاب                  
              اعصاب و روان
               قلب وعروق
               عفوني
               پوست
               نفرولوژي( فوق تخصص)
               قلب اطفال ( فوق تخصص )
               گوارش ( فوق تخصص )
               كلينيك تغذيه

 ساير خدمات قابل ارائه دركلينيك تخصصي شامل موارد زيرمي باشد:
    آندوسكوپي
     كولونو سكوپي
     اسپيرو‌متري
     تست ورزش
     اكووكارديوگرافي
   
 
 الكتروآنسفالوگرافي ( نوار مغز )                
  الكتروكارديوگرافي ( نوار قلب )
   سونوگرافي
   راديولوژي
   آزمايشگاه
   فيزيوتراپي


شركت ها و سازمانهاي طرف قرارداد با بيمارستان :

بيمه درماني پايه    بيمه هاي مكمل    ساير    بانك ها
تامين اجتماعي
خدمات درماني
كارمندان، ساير اقشار ، روستايي ، شهري
نيروهاي مسلح
كميته امداد
    
دانا
آتيه سازان
ايران
دي
سينا    
شركت نفت
تيپ دوم عاشورا    
ملت
صادرات
تجارت

نيروي انساني :

بيمارستان شهيد رجايي‌كرج داراي‌تعداد 400 نفر پرسنل دربخش هاي مختلف بيمارستان مي باشد.
كاركنان به 3 دسته تقسيم مي شوند شامل :
        1 -  كاركنان رسمي
2  -كاركنان طرحي
3 -كاركنان پيماني
از اين سه‌گروه حدود 110نفركاركنان رسمي ، 190 نفر به صورت پيماني وبقيه يعني تعداد100 نفركاركنان طرحي‌ مي باشند.

تعداد كارمندان‌ رسمي به صورت‌ثابت ميباشد ، اما تعدادكارمندان طرحي ممكن است متغير باشد چراكه ممكن است طرح هريك ازپزشكان وپرستاران به اتمام رسيده وديگردراين مكان مشغول به فعاليت نباشند.


 


چارت سازماني :شرح وظايف امورمالي:

هزينه:

 دربيمارستان رجايي ودراماكن‌دولتي ‌ابتدا هزينه از محل درآمد هاي اختصاصي مي باشد و سپس با اسناد و مدارك دراختيار داشته ، تمام هزينه هاي مرتبط‌ را شناسايي‌كرده وازدانشگاه علوم پزشكي تهران‌درخواست وجه مي‌كنند. البته قابل ذكر است‌كه دانشگاه  مبلغي‌را به عنوان بودجه‌دراختيار بيمارستان قرارمي‌دهد .يا اينكه هزينه‌اي انجام مي شود ودر قبال آن بدهي براي موسسه ايجاد مي شود براي پرداخت اين بدهي ازدانشگاه درخواست وجه مي كنند .

دفترداري:

 بعد از اينكه تمام اسناد هزينه تامين اعتبار شد ومورد رسيدگي قرارگرفت و به تاييد رياست حسابداري ورياست بيمارستان رسيد وظيفه دفترداري اين است كه :
تمام هزينه هاي رخ داده شده را دردفاتر معين ، روزنامه و كل وارد نمايد.

حسابداري:

 وظايف حسابداري شامل موارد زير مي باشد:
1-    محاسبه طرح كارانه ي پزشكان
2-    حقوق وكاركنان رسمي ، طرحي و پيماني
3-    ثبت هزينه دراسناد هزينه
4-    محاسبه ي درآمد اختصاصي بيمارستان
5-    ترازعمليات مالي دراواخر هر ماه


6-    تامين اعتباراسناد هزينه
7-    ارائه ليست بيمه به اداره ي تامين اجتماعي

اموال:

 مسئوليت ثبت و نگهداري اموال واثاثه وتجهيزات دربيمارستان رادارد اين اموال وتجهيزات طبق شماره سريال خود دردفاتر ثبت مي شود . ( جز سرمايه ي بيمارستان به حساب مي آيد كه در دفاتر با نام تملك سرمايه اي ثبت مي شود.)

ترخيص:

در اين قسمت پرونده هاي مربوط به بيماران تكميل مي‌گردد وترخيص بيماران دراين بخش صورت مي گيرد . رابطه اي كه با بخش حسابداري دارد اين است كه پرونده هاي بيماران را به طوركامل تكميل كرده ودراختيار حسابداري قراردهد اطلاعاتي از قبيل:
1-    نوع بيماري
2-    تعداد روزهاي بستري شده
3-    خدمات انجام شده براي بيمار
4-    مشاوره ي بيمار
5-    مبلغ كل خدمات ارائه شده

ترخيص به دين ترتيب مي باشد:كه بعد از ارسال پرونده ازبخش بستري شده ي بيمار، مبلغ قابل پرداخت براي بيماردر پرونده قيد مي شود ويك نسخه ازآن را به بيماران براي تصفيه حساب مي
دهندكه بايستي وجه را به صندوق واريز كنند و قبض آن را براي ضميمه كردن پرونده به مسئول ترخيص تحويل دهند و بعد ازآن بيمارترخيص مي شود.

اسناد پزشكي:

 در اين قسمت كليه پرونده هاي بيماران ، فوتي ها وكليه اطلاعات مربوط به آنان بايگاني مي شود.
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه مدیریت، انجام پایان نامه ارشد مدیریت، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه