انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ مدیریت

انجام پایان نامه‏ ارشد مدیریت

« به نام خدا »
عنوان مقاله : قوانين حيات در دنياي امروزي
نويسنده : حبيب الله احمدي كارشناس ارشد مديريت دولتي
دانشگاه تربيت معلم مجتمع حصارك كرج
چكيده مقاله :
در هر دوره اي از زندگي بشر ، از مجموع عملكرد مديريتي ، اقتصادي ، تكنولوژيكي و فكري ( عملكرد توليدي) قوانيني زاده مي شوند كه به همراه رفتارها و نيازهاي ذاتي بشر ، رفتارهايي از پيشينة تاريخي يك كشور در حيات امروزي آن و ارزش هاي اجتماعي مجموعة قوانيني را تشكيل مي دهند كه مي توان آنها را قوانين حيات ناميد .
لازمة زندگي شرافتمندانه ، مؤثر و رضامند شناخت اين قوانين است ، هر كس ، هر جامعه ، هر سازمان ، هر شركت ، هر دولت و هر ملتي اين قوانين را شناخت و ساختارها و قوانين مختلف اقتصادي ، فرهنگي ، دفاعي ، آموزشي ، سياسي ، پژوهشي ، مطالعاتي و غيره … خود را بر اساس آنها طراحي نمود و به آنها عمل كرد ، مي تواند در صحنه هاي مختلف داخلي و بين المللي نقشي داشته باشند . در غير اينصورت ، به وسيلة همان قوانين حيات نابود خواهد شد .
اگر يك كشور را جزئي از جهان بدانيم . بايد بپذيريم رفتارهايي خاصي كه درهر دوره از زمان بر جهان حاكمند، خواه ناخواه بر رفتارهاي مردم هر كشور تأثير مي گذارند .
امروز ، جهان با رشد و توسعة همه جانبة خود چنان باعث ارتباطات مختلف بين كشورها شده كه ديگر مرزهاي زميني مفهوم خود را از دست داده اند . هر فردي در هر نقطه اي از دنيا كه باشد ، يك شهروند جهاني محسوب مي شود و تشكيل جامعة جهاني واقعيتي انكارناپذير است و هيچ دولتي با تمام توانمنديهايش ، نمي تواند خواسته هاي خود را بر جامعة جهاني تحميل نمايد .
كشور ما نيز جزئي از اين جهان بوده و هست . اين كشور در كشاكش دوران ، زخم هاي كشنده اي خورده و شايد امروز هزاران مشكل و بيماري داشته باشد و اين ما هستيم كه بايد آنها را درمان كنيم تا زندگي زيبا ، لذتبخش ، رضامندي براي فرزندان آن بوجود آيد .
از طرف ديگر بررسي ساختار و رفتار اقتصادي جامعة ما ، اين حقيقت را آشكار مي سازد كه كشور ما از روي تصادف در مسير تحولات اقتصادي ، فرهنگي و شرايط جهان مدرن قرار گرفت ،زيرا كه اين تحولات و شرايط جديد حاصل تلاش و عملكرد مردم ما نبود . بهر حال اين مردم با تحولات جديد درگير شده و هم اكنون فرد و جامعة ايراني با سه مشكل عمده روبرو مي باشد . يكي فشار هاي ناشي از سنت و ساختارهاي مديريتي ، اقتصادي و فرهنگي برخاسته از آن و ديگر مدرنيزم و رفتارهاي مربوط . سومين چالش ، همان موضوع جهاني شدن و مسائل مربوط به آن مي باشد . در اين مقاله تلاش مي گردد كه با توجه به شيوه هاي توليد و رفتار اقتصادي مردم ايران كه كرج هم جزئي از آن مي باشد و مطالب پيش گفته ، به قوانين عمدة حيات در دنياي امروزي به طور مختصر اشاره هايي شود تا با شناخت اين قوانين بتوان در نظام تصميم گيري كلان و خرد كشور آنها را مد نظر قرار داد .
 
بسمه تعالي
قوانين عمده ي حيات در جهان امروزي
محقق و نويسنده : حبيب الله احمدي كارشناس ارشد دانشگاه تربيت حصارك كرج
بررسي تاريخ زندگي بشر از آغاز تا كنون ، اين واقعيت را اثبات مي نمايد كه منشأ همة تحولات زندگي او ، نتيجة كار وتلاش خود بشر مي باشد . هر جايي اين تلاش با آگاهي و خردگرايي بود بشر توانست از تفكر و عملكرد خود دست آورد مفيد و بيشتري نصيب خود بنمايد .
در تمام طول زندگي بشر به جزء در دوران اولية زندگي كه مي توانست نيازهاي خود را بطور فردي برطرف نمايد ، در تعبيري طول حيات خود تاكنون ، آنچه بشر بدست آورده و آنچه برايش رضامندي و مطلوبيت را فراهم نموده ، نتيجة تلاش جمعي بشر بوده است .
در جهان امروزي ، زندگي فردي مفهوم خود را ازدست داده و حتي انسان در تنهايي مطلق هم ، با عقل جمعي و تفكر آموخته از جمع ( فرهنگ) نصميم مي گيرد و رفتار مي نمايد . از طرف ديگر ، چنانچه اين عملكرد فكري و جسمي بشر داراي سامان و نظم مشخص و هدفمند نباشد عملكرد او به منظور پاسخ دهي به نيازهايش دچار اخلال و هرج و مرج مي شود و در اينجاست كه ايجاد سازمان هاي اجتماعي ضرورت پيدا مي كنند و براي رفع نيازهاي انسان بوجود مي آيند . زندگي امروز بشر ، طوري شده كه حتي قبل از تولد تا پس از مرگ شكل دهي افكار و رفتار و پاسخ دهي به نيازهايش را ، نظام هاي اجتماعي به عهده دارند . خود بشر هم ، چه بصورت كل جسمش و چه بصورت كوچكترين واحد تشكيل دهندة جسم او ، يك سازمان پويا محسوب مي گردد كه داراي نوآوري و آفرينش فكري است .
از طرف ديگر خود بشر فرزند نظام بزرگتري به نام منظومة شمسي است و انرژي مورد نياز زيست خود را به صورت مستقيم و غير مستقيم از آن مي گيرد .
بهرحال تامين و ارضاي نيازهاي گوناگون بشر را سازمانهاي اجتماعي به عهده دارند . هر جا هم نظام اجتماعي وجود داشته باشد در آنجا تصميم گيري وجود دارد . هر جا هم تصميم گيري وجود دارد بايد تصميم گيري بر مبناي قوانين معيني باشد . بخشي از ايم قوانين در هر دوره اي از حيات بشري از مجموع عملكرد مديريتي ، اقتصادي ، فكري ، تكنولوژيكي و غيره ( عملكرد توليدي و مناسبات مربوط به آن ) او زاده مي شوند و با توجه به مفهومجهان در هر دوره از حيات بشر ، جهانشمول بوده و مي باشند .
اين قوانين را مي توان رفتارهاي حاكم بر جهان ناميد .
جهان بشر زماني در محدودة يك ده ، زماني در محدودة يك دهستان ، زماني در محدودة يك شهرستان ، زماني در محدودة يك استان ، زماني در محدودة يك كشور ، زماني در محدودة يك منطقه و امروز به كل جهان اطلاق مي شود و جهاني شدن ناميده شد.
بنابراين انسان امروزي براي حفظ و ادامه حيات خود با سه نوع سازمان سروكار دارد ، يكي خود انسان به عنوان يك سازمان پويا كه داراي آفرينش و نوآوري ( نوآفريني فرهنگي ) است .
دوم : سازمانهاي اجتماعي در داخل كشور متبوع خود
سوم : سازمانهاي بين المللي كه مستقيم يا غير مستقيم به خود انسان به عنوان يك سازمان پويا و بر سازمانهاي درون كشوري تاثيرگذار مي باشند .
با چنين تصويري از زندگي بشر امروز هر فرد و كشوري براي اينكه بتواند زندگي رضامند و مطلوبي داشته باشد بايد خود را با واقعيت هاي امروز جهان تطبيق دهد و نظام تصميم گيري خود را با رفتارهاي حاكم بر جهان هماهنگ نمايد . در مورد كشور خودمان به قول معروف: جهاني فكر كنيم و ايراني عمل نماييم . اما متإسفانه در طي تاريخ گذشته و حال ، كشور ما دچار فقدان امنيت بوده و نتوانست زير ساخت هاي لازم را براي يك زندگي مناسب امروزي ، بسازد . در دهه هاي اخير هم كشور ما ، هم از روي اتفاق در مسير تحولات فرهنگي و شرايط جهان نوين افتاد . حال كه درگير اين تحولات شده از يك سو با گذشته خود و نظام سياسي مبتني بر گذشته و سنت خود درگير است و علاوه بر اين دو ، هم اكنون مردم كشور ما با چالش سومي كه همان جهاني شدن است نيز گرفتار مي باشند .
از اينرو تأثير گذشته بر حال ، كم آگاهي به نيازهاي بشري ، عدم شناخت عقلايي وضعيت موجود كشور ، فقدان كم آگاهي در خصوص رفتارهاي حاكم بر جهان امروزي ، ملت مارا سردر گم كرده و نتوانست در طي اين 23 سال كه مي شد كشور ويراني را آباد كرد ، از فرصت ها و توانايي هايش استفاده كند و سهم شايستة خود را درتمدن كنوني جهان به عنوان يك ملت انجام دهد.
با در نظر گرفتن مطالب پيش گفته و توجه به نظام سياسي فعلي برخاسته از گذشته و سنت در كشور ما ، به اين نتيجه مي رسيم كه آنچه مانع شده و مي شود كم اگاهي و يا عدم پذيرش قوانين حيات در جهان امروز توسط مردم كشور ما و نظام سياسي حاكم بر آن است . شايان ذكر است هر نوع آگاهي را كه ضرري به انسان وارد ننمايد مي توان جزء قوانين حيات دانست ، اما در هر دوره اي از حيات بشري قوانيني بر زندگي او حاكم است كه مي توان آنرا قوانين عمده حيات ناميد .
در گذشته هم دانشمندان و انديشمندان علوم اجتماعي متوجه چنين مسائلي شدند و آن را در مفهومي به نام جبر اجتماعي بيان داشتند .
نگارنده اعتقاد دارد اين قوانين را بايد شناخت و به طور حتم در نظام تصميم گيري فردي ، اجتماعي و دولتي مورد استفاده قرار داد ، درغير اينصورت عدم توجه به آنها ، نابودي را به دنبال خواهد داشت . در پي تلاش مي شود به تعدادي از مهمترين قوانين حيات در جهان امروزي ، به طور مختصر اشاره اي شود :
1ـ وجود رفتارهايي از پيشينة تاريخي هر كشور در حيات امروزي آن ( در اينجا كشور خودمان را مي توان در نظر گرفت ) بايد توجه داشت كه هميشه رفتارهايي از پيشينة تاريخي يك كشور در حيات امروزي آن وجود دارد كه اعمال افراد آن كشور را مشروط و قابل پذيرش مي سازد و در واقع آنها را شكل مي دهد .
اگر چه اين رفتارها در طي زمان و يا در پي تغيير توليد و تكنولوژي مربوط و يا ورود توليدات مادي و معنوي از خارج به داخل كشور ، كمي دگرگون مي شوند ولي به دلايل تاريخي عمدة رفتارهاي فعلي مردم كشور ، ريشه در تاريخ گذشته دارند و قبيله اي است . البته جامعه امروز ايران كه از روي اتفاق در مسير تحولات نوين جهاني قرار گرفت و اقتصاد مصرفي برآن حكمفرما شد ، وضعيت و بافت قبيله اي خود را از دست داده است . ولي چون اين تغييرات ناشي از عملكرد اقتصادي خود جامعة ايران نيست ، هنوز بخش قابل توجهي از رفتارهاي قبيله اي جزء ساختارهاي زندگي ، به خصوص ساختارهاي مديريتي مردم ايران مي باشد .

2ـ نيازهاي بشري
نيازهاي بشري كه عموماً بيشترين اهميت را دارند در پنج طبقه شناسايي شده و شامل نيازهاي زيستي ، ايمني ، احترام ، اجتماعي و خوديابي ( آفرينش فكر نو وتلاش براي عملي كردن آن ) مي باشند .
اين نيازها جهانشمول بوده و براي تمام انسانها از هر نژاد و عقيده اي يكسان هستند . به علت اينكه انسان نيازهاي خود را از طريق عملكرد اجتماعي و نظامهاي اجتماعي برآورده مي نمايد پنج طبقه سلسله نيازهاي مذكور جزء ذات هر انسان مي باشند و تقدم ظهور آنها با توجه به وضعيت بيولوژيكي بشر و شرايط محيط اجتماعي ، پشت سرهم مي باشند .
3ـ برابر شدن توان فردي با توان جمعي حتي برابر توان نظامي ارتشي مثل ارتش آمريكا
در جهان امروزي به علت بالا رفتن توان علمي و تخصصي افراد بشر و جهاني شدن علم و اطلاعات و تكنولوژي ، هر فردي در طول حيات خود ، اين امكان برايش فراهم شده كه بتواند با جمع آوري اطلاعات در هر زمينه اي در يك يا چند كامپيوتر و پردازش صحيح و بهينة آنها هر قدرتي را حتي به اندازه قدرت نظامي آمريكا در هم بريزد . به دو نمونة آن در همين دوران اخير به طور مختصر اشاره مي شود :
1ـ در جنگ بالكان يك فرمانده روسي با پردازش صحيح اطلاعات و گرفتن فرودگاه كريشتينا با دويست سرباز با ابزار محدود و معمولي ، به راحتي توانست صحنة جنگ بالكان را به نفع روسيه تغيير دهد و نقش روسيه را به عامل درجه يك در جنگ بالكان برساند و آمريكا و متحدانش را مات و مبهوت نمايد .
2ـ در حمله به برجهاي تجارت جهاني ، اگر چه روش جنايتكارانه اي بود ولي به هر حال اين عمل توسط چند نفر به رهبري يك نفر در قلب قدرتمند ترين ارتش جهان انجام شد .
در واقع جهان امروز ، به علت همين توانمنديها از لحاظ مفهوم قدرت هزاران قطبي شده است . نگارنده تعجب مي كند چرا شرايطي دركشور ما وجود دارد كه آمريكا را از لحاظ قدرت نظامي اين همه بزرگ مي كنند . درحاليكه با تدبير انديشي صحيح در داخل و خارج كشور با استفادة درست ازتوانمنديها و فرصت ها به راحتي مي توانيم آمريكا را در چنگال خود بگيريم و بدون ترس با او ارتباط برقرار نماييم .
4ـ شهروند جهاني شدن وجهاني شدن حقوق بشر
امروز به علت جهاني شدن اقنصاد ، اطلاعات ، علم ، دفاع ، ارتباطات فرهنگ و غيره…. هر فردي علاوه بر اينكه شهروند كشور خود مي باشد ، يك شهروند جهاني نيز هست و از هر آنچه در جهان وجود دارد و يا اتفاق مي افتد مستقيم يا غير مستقيم سود يا زيان مي برد . با يك نگاه منصفانه با وضعيت فعلي زندگي روزمرة كشور خودمان ، به راحتي در مي يابيم كه شايد بيش از 90% وسايل وامكاناتي كه نيازهاي مختلف فردي و اجتماعي ما را تامين و رفع مي نمايند ، حاصل عملكرد اقتصادي و فكري مردم ساير ملل مي باشد و ما فقط گردآورنده هستيم .
همچنين حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي ديگر مفهوم جهاني دارند . حتي مسائلي مانند ازدواج و تشكيل خانواده جهاني شدند . ازدواج هاي انترنتي مؤيد اين ادعا مي باشد
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه مدیریت، انجام پایان نامه ارشد مدیریت، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه