انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

انجام پایان نامه|‏ مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک 13ص

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
تعریف استراتژی:
واژه استراتژی به چهار مقوله استناد می کند:
1.    نهادینه ساختن خشونت
2.    فعال سازی ذهن
3.    بهبود بخشیدن به تصویرگری ذهن
4.    روش شناسی منفک بودن از زمان
توجه به عامل زمان و تفکیک آن به دو سطح:
•    زمان تاکتیک، که گردش آن بدون توقف و پیوسته است و انجام امور خرد و بی نهایت مولد در حیات یک موسسه، شرکت و سازمان را شامل می شود.
•    زمان استراتژیک، که گردش آن ناپیوسته است و برای تصمیمات بزرگ و عمده تنظیم می شود، زیربنای آن مکاتب و اصولی است که تفکر انتقادی مداوم را امکان پذیر می سازد؛ لذا به ایجاد یک دوگانگی می انجامد و در یک زمان گذشته و حال با هم حضور می یابند.

مدیریت استراتژیک از دیدگاه اجتماعی:
•    مدیریت استراتژیک نوعی مدیریت آینده نگر، انطباق پذیر و خلاق و پویاست.
•    مدیریت استراتژیک یک فراگرد است نه یک پدیده. فراگردی که از بینش و نگرشی آینده نگر و آینده ساز آغاز می شود.
ویژگی های یک مدیر استراتژیک:
•    دارای قدرت تخیل وذهن مبتکر و نوآور
•    اهل خطر کردن
•    توانمند در تشخیص واقعیتها از امورغیر واقعی و خیالی
•    شکیبا و پیگیر
•    دارای ارزیابی درست از امکانات و محدودیتهای محیط بیرونی و درونی
•    ترسیم آینده قابل تحقق
•    متوجه زمینه فرهنگی جامعه
 
استراتژی توسعه
•    استراتژی توسعه در گذشته اساسا بر رشد اقتصادی پایه ریزی شده بود، در حالی که توسعه فراگردی است جامع و فراگیر که تمامی وجوه زندگی انسانها را دربر می گیرد.
•    توسعه حقیقی، توسعه ای است متوازن که در آن حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به صورت اجزاء بهم پیوسته یک کل، همزمان تحول پیدا می کنند.
•    توسعه را می توان افزایش حق انتخاب یا آلترناتیوها تعریف کرد که هسته اصلی آن خلاقیت و نوآوری است.
•    توسعه اساسا گسترش توانایی های ذهنی انسان را هدف گرفته است یعنی توسعه فرهنگ را.
•    توسعه فرهنگی به معنی گسستن ازسنتهای گذشته نیست، زیراسنتها انباشت و ذخیره تجربیات گذشته یک جامعه است.
•    توسعه بر مبنای گسترش سنتها و تجارب گذشته انجام می گیرد و نه بر اساس نفی آنها.

•    نظام آموزشی نوین همراه انتقال علوم و تکنولوژی و نظام ارتباط جمعی در کشورهای جهان سوم تا کنون در جهت تقویت دوگانگی فرهنگی (فرهنگ نخبگان و فرهنگ مردم) عمل کرده است.
•    نظام آموزشی در آینده باید در جهت کاستن این شکاف عمل کند.
•    نظام آموزشی باید با فراهم کردن زمینه نوآوری و بازاندیشی افراد را برای تغییر آماده کند.
•    مدیریت استراتریک
مدیریتی است که بتواند روشهای مناسبی برای ایجاد تغییر در سازمان پیدا کند
•    مدیریت استراتژیک فرایند اتخاذ تصمیماتی است که منجر به توفیق، ادامه حیات و یا مرگ سازمان میشود.
•    وظیفه استراتژیستها (طرح ریزان) عبارت است از بهترین نوع استفاده از منابع مؤسسه در یک محیط در حال تغییر.
•    استراتژی یک برنامه واحد، همه جانبه و تلفیقی است که محاسن یا نقاط قوت اصلی سازمان را را با عوامل و تغییرات محیط مربوط می سازد و به نحجوی طراحی شده است که با اجرای صحیح آن از دستیابی به اهداف اصلی سازمان اطمینان حاصل می شود.
استراتژی
•    استراتژی به طور کلی با این امور سر و کار دارد:
1- فعالیت مؤسسه چیست؟
2- این فعالیت چه باید باشد؟
3- تولیدات مؤسسه چیست و بازار کار آن کجاست؟
4- مؤسسه برای دستیابی به اهداف خود به چه اقداماتی نیازمند است؟
 
عناصر مدیریت استراتژیک:
رسالات مؤسسه
•    برای ادامه حیات و بقاء لازم است مؤسسه مشروعیت داشته باشد.
•    رسالت مؤسسه موجب مشروعیت آن می گردد.
•    بیان درست رسالتها موجب می شود افراد در داخل و خارج مؤسسه بدانند مؤسسه به چه دلیل به وجود آمده و شخصیت و تصورات آن چه می باشد.
•    رسالتها باید آنقدر روشن و مشخص باشد که راهنمای عملیات مؤسسه قرار گیرد.
بیانیه رسالت
 بیانیه رسالت مؤسسه باید این ویژگی ها را داشته باشد تا بتواند در ارزیابی تصمیمات استراتژیک مورد استفاده قرار گیرد:
•    باید تا حد امکان دقیق باشد.
•    اجزاء اصلی استراتژی را بیان نماید.
•    نشان دهد که چگونه می توان به اهداف مؤسسه دست یافت.
تعریف فعالیت مؤسسه اولین قدم در تجزیه و تحلیل استراتژی است.
اهداف مؤسسه
•    قصدهایی را که سازمان می خواهد با وجود و فعالیت خود به آنها دست یابد اهداف سازمان گویند.
•     نکات مهم در مورد اهداف:
1.    حتی ساده ترین سازمانها بیش از یک هدف را دنبال می کنند.
2.    سازمانها معمولا بعضی اهداف را کوتاه مدت و برخی را بلند مدت دنبال می کنند.
3.    چون زمان و منابع محدود است اولویت بندی اهداف واجد اهمیت بسیاری است.


•    برای اندازه گیری و تعیین موفقیت در هر هدف، راههای گوناگونی وجود دارد:
1.    کارایی
2.    اثر بخشی
3.    مصالحه بین ایندو
4.    مصالحه بین اهداف کارآیی بخشهای مختلف
•    بین اهداف رسمی و اهداف واقعی تفاوت وجود دارد
•    اهداف استراتژی نیستند، بلکه استراتژیها وسیله رسیدن به اهداف هستند.
ضرورت تدوین اهداف برای یک استراتژیست:عوامل مؤثر برتدوین اهداف:
1.    نیروها و منابع داخلی
2.    نیروهای محیط خارجی
3.    اهداف گذشته و رشد مؤسسه
4.    ارزشهای مدیریت عالی
 
مراحل تکامل فراگرد هدف گذاری


ویژگی های مدیریت استراتژیک:  
1.    وظیفه یک مدیر عالی است
2.    معطوف به آینده بوده و به اهداف بلند مدت سازمان مربوط است
3.    سازمان را به صورت یک سیستم نگاه می کند
4.    سازمانها را به صورت سیستم باز می نگرد
5.    مدیران رده پایین راراهنمایی می کند
6. اهداف سازمان را با منافع جامعه بطور یکپارچه مورد بررسی قرار می دهد.

7. در ارتباط با توضیع بسیار مؤثر منابع سازمان است
8. منابع وداده های معلومات مورد استفاده در تصمیم گیری متفاوت است
فرایند و مراحل مدیریت استراتژیک:
1.توسعه و بالندگی استراتژی ها
2.اجرای استراتژی ها
3. کنترل و ارزیابی استراتژی


انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 


سفارش پایان نامه