انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

انجام پایان نامه|‏ نقاط قوت و ویژگیهای مؤثر بر یک مدیر  17 ص

*(نهج البلاغه یا راه سخن رسا گفتن)*

این ترکیب زیبا نامی است که سید شریف رضی بر گرد آورده خود از خطبه ها ، نامه ها و گفتارهای کوتاه
مولی امیر المؤمنین حضرت علی ( علیه السلام ) نهاده است .
در این کتاب پُرمَعنا نکاتی چند در خصوص اهمیت مدیریت بیان شده است که در ابتدای مبحث به آن می پردازیم .
نامۀ 35 دستور حضرت علی ( علیه السلام ) به مالک اشتر نخعی از جمله آن است :

1 ) در آشتی با دشمن :
با دشمن صلح کن زیرا اولاً رضای خدا در آن است و ثانیاَ سربازان تو در آسایش هستند  ولی به او پند داد که پس از آشتی با دشمن مواظب نزدیکی با او باش که از غفلت تو به سود خود استفاده می برد . پس دوراندیش
باش و اگر با دشمنت پیمان دوستی نهادی و او را در امان خود قرار دادی به عهد خود وفا کن .
که از واجبات است : بزرگ شمردن وفای به عهد

2 ) استمداد از خدا و رسول اکرم ( صلی ا... علیه وآله ) :
خداوند خطاب به مردمی که دوستدار راهنمایی هستند می فرماید : ای کسانیکه ایمان آورده اید خدا و رسول و
خداوندان امر خویش را فرمان برید ، پس اگر در چیزی با یکدیگر خصومت ورزیدید آن را به خدا و سول باز
گردانید .
و باز گرداندن به خدا گرفتن محکم کتاب او قران است
و باز گرداندن به رسول گرفتن سنت جامع اوست که پذیرفتۀ همگان است .

3 ) با دانشمندان نشستن
با دانشمندان فراوان گفتگو کن و با حکیمان فراوان سخن در میان نِه ، در آنچه کار شهرهایت را استوار دارد
و نظمی را که مردم پیش از تو بر آن بوده اند ، برقرار

4 ) باز داشتن نَفس
می فرماید نَفس خود را از پیروی آرزوها باز دار و هنگام سرکشیها به فرمانش آر که «همانا نفس به بدی وا
میدارد ، جز که خدا رحمت آرد »

5 ) برقراری آیین نیک
آیین پسندیده ای را بر هم مریز که بزرگان این ملت بدان رفتار نموده اند ، و مردم بدان وسیلت به هم
پیوسته اند و آیینی مَنه که چیزی از سنتهای نیک گذشته را زیان رساند ، تا پاداش از آنِ نهندۀ سنت است
و گناه شکستن آن بر تو ماند .

( 1 )

6 ) بزرگی نفروختن
بپرهیز که در بزرگی فروختن ، خدا را همنبرد خوانی و در کبریا و عظمت خود را همانند او دانی که خدا هر
سرکشی را خوار می سازد و هر خود بینی را بی مقدار

7 ) پرهیز از خود پسندی
بپرهیز از خود پسندی ، و به خود پسندی مطمئن بودن ، و ستایش را دوست داشتن که اینها همه از بهترین
فرصتهای شیطان است تا بتازد ، و کردۀ نیکوکاران را نابود سازد .

8 ) پرهیز از منت نهادن
بپرهیز که با نیکی خود بر رعیت منت گذاری یا آنجه را کرده ای بزرگ شماری یا آنان را وعده ای دهی و در
وعده خلاف آری که منت نهادن ارج نیکی را ببَرد و کار را بزرگ شمردن نور حق را خاموش گرداند و خلاف
وعده خشم خدا را برانگیزد . و خدای تعالی فرموده : « بزرگ دشمن است نزد خدا که بگویید و نکنید ».

9 ) خود را از مردم نهان نکردن
نهان شدن از رعیت ، والیان را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده است باز دارد ، پس کار بزرگتر آنان خُرد
به شمار آید و کار خُرد بزرگ نماید و ...

10 ) خود را مقدم نداشتن
بپرهیز از آنکه چیزی را به خود مخصوص داری که بهره همۀ مردم در یکسان است . و از غفلت در آنچه
بدان توجّه باید ، و در دیده ها نمایان است و ...

11 ) داد ، دادن
داد خدا و مردم و خویشاوندان نزدیکت را از خود بده ، و آن کس را که از رعیت خویش دوست می داری ،
که اگر داد انان را ندهی ستمکاری ، و هیچ چیز چون بنیاد ستم نهادن ، نعمت خدا را دگرگون ندارد ، و کیفر
او را نزدیک نیارد ، که خدا شنوای دعای ستمدیدگان است .ودر کمین ستمکاران .

12 ) دوری از عیب جویان
از رعیت آن را از خود دورتر دار و با او دشمن باش که عیب مردم را بیشتر جوید ، که همه مردم را عیبهاست
، والی از هر کس سزاوارتر به پوشیدن آنها است .

13 ) دوستی حق
باید از کارها آن را بیشتر دوست بداری که نه از حق بگذرد ، و نه فرو ماند ، و عدالت را فراگیرتر بُود و رعیت
دلپذیرتر

( 2 )

14 ) عاملان
در کار عاملان خود بیندیش ، و پسِ آزمودن بکارشان گیر ، و به میل خود و بی مشورت دیگران ، کاری
مخصوصشان مدار ، که به هوای خود رفتن و برای دیگران ننگرستن ، ستمگری بُود و خیانت .  

15 ) عدالت
بر تو واجب است خاطر داشتن آنچه بر والیان پیش از تو رفته است ، از حکومت عدلی که کرده اند ،
و سنت نیکویی که نهاده اند .


16 ) کردار نیک
نیکوترین اندوخته خود را کردار نیک بدان و هوای خویش را در اختیار گیر ، و بر نَفس خود بخیل باش
و زمام آن را در آنجه برایت روا نیست رها مگردان .

17 ) مشورت کردن
بخیل را از رأی زنی خود در میاور که تو را از نیکوکاری باز دارد . و از درویش می ترساند .

18 ) نزدیکان والی
والی را نزدیکان است و خویشاوندان ، که خوی برتری جستن دارند گردن فرازی کردن و در معاملت انصاف
را کمتر بکار بستن ، ریشة ستم اینان را با بریدن اسباب آن برآر ، و به هیچ یک از اطرافیان و خویشاوندانت
زمینی را به بخشش وا مگذار  ( همان عدم روابط بجای ضوابط )

19 ) نیکوکار و بدکار
مبادا نیکوکار و بدکار در نظرت برابر آید ، که آن رغبت نیکوکار را در نیکی کم کند ، و بدکردار را به بدی
وادار می کند .

20 ) واجبات خدا
باید گذارد واجباتی که خاص خداست ، از آن جمله بود که دینت را برای آن خالص می گردانی ، پس در
بخشی از شب و روز تن خود را خاص پرستش خدا گردان و آنچه را به خدا نزدیکت کند به درستی به
انجام رسان که رسول اکرم ( صلی ا... علیه و آله ) فرموده اند :
در حد توانایی ناتوانانِ آنان بگذار و بر مؤمنان رحمت آر .
( 3 )
تفسیر نمونة ( آیت ا.. مکارم شیرازی )

تفسیر سوره یوسف آیه هایی آمده است که در آن به نقش مدیریت اشاره شده است .

هر چند هرگز موافق مکتب های تک بعدی که همه چیز را در بُعد اقتصادی خلاصه می کنند و انسان و ابعاد وجود او را نشناخته اند نیستیم ، ولی با این حال اهمیت ویژه مسائل اقتصادی را در سرنوشت انسان هرگز نمی توان نادیده گرفت .
آیاتی در این سوره به این مسئله اشاره دارد که یوسف از میان تمام پستها انگشت روی خزانه داری گذاشت
تا با سر و سامان دادن این بخش قسمت عمده ای از نابسامانیهای کشور را سامان بخشد . واز طریق عدالت
اقتصادی بر سازمانهای دیگر کنترل داشته باشند. در روایات نیز به این موضوع اشاره شده است از جمله حدیث حضرت علی ( علیه السلام ) :
یکی از دو پایة اصلی زندگی مادی و معنوی مردم (قوام الدین والدنیا)
مسائل اقتصادی قرارداده شده است . در حالی که پایة دیگر : علم ، دانش ، آگاهی شمرده شده است .

در تعبیری دیگر در این سوره نیز آمده است (( انی حفیظ علیم ))
 دلیل براهمیت مدیریت در کنار امانت است و نشان می دهد که پاکی و امانت به تنهایی برای پذیرش یک پست حساس اجتماعی کافی نیست بلکه علاوه بر آن آگاهی و تخصص و مدیریت نیز لازم  است .
سیره پیامبر اکرم ( صلی ا... علیه وآله ) وحضرت علی (علیه السلام ) در دوران حکومتشان نشان می دهد که
آنها به مسأ له آگاهی و مدیریت همانند امانت و درستکاری اهمیت می دادند .

 در جایی دیگر از این سوره بر اهمیت نظارت بر مصرف نیز یاد شده است و آگاهی به این حقیقت که تولید
بیشتر هنگامی مفید است که نسبت به مصرف ، کنترل صحیحی باشد و کنترل مصرف ، هنگامی مفید است
که باتولید بیشتر همراه باشد .
سیاست اقتصادی یوسف ( علیه السلام ) در مصر ، نشان داد که یک اقتصاد اصیل و پایا نمی تواند منحصر
به زمان حال باشد و باید آینده نگری نیز کرد .  
   


( 4 ) یکی از مهمترین فعالیتها در زندگی اجتماعی بشر امروز مدیریت می باشد که موجب :
1- تحقق اهداف سازمانها     2-بهره برداری از منابع وامکانات موجود   3- بالفعل کردن استعداد انسانها شده است.
 مدیریت  ، تنها عامل تولید است که چگونگی استفاده از دیگر عوامل تولید در سازمان به آن بستگی دارد.
پس از رنسانس ، (( تحلیل مبتنی بر تجربه صرف علمی )) بر روح تحقیق  در غرب حاکم گردید و انسان نیز بعنوان یکی از عوامل تولید در ردیف ماشین و دیگر منابع به شمار آمد.اما امروزه صاحب نظران غربی متوجه شده اند که در تحلیلهای مهندسی انسانی ، انسان را به عنوان یک عامل صرف محسوب نکنند.
یکی از نتایج در هم ریخته شده نظام ارزشی غرب ، حاکم شدن( اصالت نفع Utilitarianism   ) بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولیدی است و پیروان این مکتب یک عمل راتا آنجا درست قلمداد می کنند که برای فرد یا افراد بیشترین خوشی را در بر داشته باشد .
به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج آن است نه شیوه انجام آن عمل.
در واقع طرفداران این مکتب چهره اصلی هرعمل که همان انگیزه آن می باشد را بی ارزش جلوه می دهند.
در این مکتب میزان درستی نتیجه بستگی به میزان سود دهی آن نتیجه دارد. به این ترتیب این تمدن بعد از انقلاب صنعتی به یک تمدن سود انگار تبدیل شد.و در نتیجه انقلاب صنعتی تولید انبوه موجب جدائی مالکیت و مدیریت شد.
میزان کار آیی مدیر:
 به نوبه خود سازگاری فعالیتهای داخلی سازمان را با کارکرد سازمان ، تکنولوژی ، نیازهای اعضاء سازمان و محیط خارجی لازم می سازد.

چهار چوب مفید برای این منظور وظایفی است که تحت عنوان اصول مدیریت که شامل:

1- برنامه ریزی                                             4- هدایت و سرپرستی  
2- سازماندهی                                              5- کنترل
3- بسیج منابع و امکانات  
می باشد برای مدیر قائل شده اند.

تئوری های مدیریت عبارتند از :
1-چارت سازمانی                                          3- سیستمهای سازمانی
2- رفتار سازمانی                                           4- منابع انسانی

( 5 )
                              

تئوریهای مدیریت :  نقشه ها والگوهایی هستند که بر حسب اوضاع واحوال سازمانی ، راه حلهایی را  
                               برای مشکلات تجویز می کنند.
تئوریهای مدیریت : راههای هستند برای مشاهده وتجزیه وتحلیل سازمان به صورت  دقیق تر و عمق تر .
                             وکاربرد آنها این است که بر صلاحیت ، شایستگی ، اثر بخشی وکار آیی مدیر می افزاید
                             و باعث میشود که مدیر بتواند در موقعیتهای مختلف واکنش مناسب و مقتضی را نشان     
                             دهد.
تئوریهای مدیریت : چار چوبی است که مدیر را به هدفهای سازمانی نزدیک می کند.
                              اولین چیزی که مطرح می شود ، مدیریت در سازمان است.

اهمیت مدیریت :
« بسیاری از صاحبنظران ، علت موفقیت و شکست نهادها را در تفاوت مدیریت آنها می دانند. »
در توضیح این مطلب میتوان ادامه داد عواملی که در کنار یکدیگر خصوصیات بارز یک مدیر موفق در مجموعه را شامل می شود ، مؤثر در نحوه مدیریتی آن مدیر خواهد بود. وهر چه از این خصوصیات به نحو مطلوب ،بهره و سود ببرد ، سازمان ومجموعه ای که مدیریت آن بر عهده اوست را می تواند به اهداف خود نزدیک و نزدیکتر سازد.
 
اکنون به نظرات تنی چند از صاحبنظران ، اندیشمندان و دانشمندان در این زمینه می پردازیم:

1 – پیتر دراکر:
« عضو حیات بخش هر سازمان ، مدیریت آن است. »
می توان نتیجه گرفت که مدیریت در هر سازمان مانند مغز در بدن انسان عمل می کند وحکم فرماندهی و نظارت بر سایر عوامل زیر نظر را بر عهده دارد ( در مغز نیز بسان یک سازمان تصمیم گیریها در آن انجام
 می شود ، برنامه ریزی و سازماندهی صورت می گیرد و کنترل و نظارت اعمال می شود ) و می تواند با فرمانها و دستورات مؤثر ، بجا و سنجیده   باعث پیشرفت در امور و نیل به اهداف سازمانی گردد.

2 – هارولد کنتز:
«  مدیریت ، مهمترین زمینه فعالیت انسان است. »
وظیفه اصلی مدیران در تمام سطوح و در همه واحدها تهیه و نگهداری محیطی جهت کار گروهی اعضاء
 و دستیابی به اهداف تعیین شده است.

( 6 )

3– چارلز پرو:
تقسیم بندی دیگری در مورد نظام کاری سازمانها ارائه کرد.
پرو در این طبقه بندی سعی کرد تا ساختاری مناسب ، برای کارآیی بیشتر در هر یک از انواع نظامهای کاری ارائه دهد.
از نظر وی مدیریت زمانی موفق خواهد شد که با توجه به نظامهای کاری موجود در هر سازمان به امور زیر بپردازد:
الف): برنامه ریزی         ب): سازماندهی       ج): کنترل        د): هدایت

4 – فردریک وینسلو تیلور:
در کتابی تحت عنوان  (( اصول مدیریت علمی ))  به بیان این اصول  پرداخته است.
الف): جایگزینی اصول علمی بجای محاسبات سر انگشتی            ( علم بجای تجربه محض )
ب):  کسب هماهنگی در فعالیت گروهی بجای تشتت در عمل        ( هماهنگی بجای افتراق )
پ):  جلب همکاری افراد بجای آشفتگی حاصل از فرد گرایی     ( همکاری بجای استقلال فردی )
ت):  کار و تلاش در جهت به حداکثر رساندن بازده           ( حداکثر تولید بجای محدودیت محصول )
ث):  تلاش در جهت ارتقاء سطح رشد تمام کارکنان جهت ترقی روز افزون خود سازمان

 5 – لوتر گیولیک :
یکی از دانشمندان معاصر علوم اداری ، وظایف مدیر را در اصطلاح لاتین( POSDCORB   )
خلاصه می کند . این اصطلاح معنی خاصی ندارد و تنها برای کمک به حافظه وضع گردیده. بنا بر طبقه بندی گیولیک ، حروف لاتین اصطلاح نامبرده معرف وظایف مدیر بشرح زیر است.
الف): تنظیم برنامه (Planning    )
شامل پیش بینی عملیات اساسی وتعیین طرق اجرای آن بمنظور تـاُمین  هدف سازمان می شود.

ب): تشکیل سازمان ( Organizing   )
شامل تعیین صریح حدود اختیارات می گردد که طبق آن وظایف از هم تفکیک می شوند و در عین حال بین
وظائفی که اجرای آنها برای تحقق اهداف معینی لازم است ، ارتباط و هماهنگی برقرار می گردد.

پ): کارگزینی ( Staffing  )
شامل استخدام ، کار آموزی و همچنین تاٌمین شرائط مساعد کار می گردد.

ت): فرماندهی (  Directing   )
شامل عمل مداوم اخذ تصمیم های خاص یا کلی و صدور  دستور بمنظور هدایت و رهبری سازمان می شود.( 7 )


ث): هم آهنگ کردن ( Coordinating  )
شامل عمل مهم تطبیق وظایف مشاغل مختلف سازمان بمنظور تحقق یافتن هدف مطلوب می گردد.

ج): ارتباطات ( Reporting  )
بمعنای آنکه مجری کسانی را که در برابر آنها مسئول است از جریان پیشرفت امور آگاه سازد.
گزارش دهنده و زیر دستان او باید در اثر مطالعه مدارک ، تحقیق و بازرسی خود از پیشرفت امور اطلاع کامل داشته باشند.

د): بودجه بندی ( Budgeting   )
شامل تنظیم طرح مالی عواید و مخارج سازمان و نظارت بر اجرای آن می شود .

 با نگاهی گذرا به طبقه بندی بالا مشاهده می کنیم که گیولیک نامی از کنترل یا نظارت که بدون شک یکی از عناصر مهم مدیریت است نبرده ، ولی سیستم ارتباطات و گزارش گیری و هچنین بودجه بندی را جزو وظایف مدیر بشمار آورده است.باتوجه به این نکته که منظور از کنترل یا نظارت مقایسه نتایج عملیات با هدفهای پیش بینی شده است ، و این عمل از طریق تنظیم برنامه و سیستم گزارش گیری و همچنین بودجه بندی طبق روشهای جدید میسر است ، بنا بر این دیده می شود که گیولیک موضوع کنترل را نادیده نگرفته است بلکه برای آن اهمیت خاصی قائل شده است.

6 – هنری فایول :
او در طی جنگ جهانی اول تجربیات خود را در کار مدیریت بصورت وظایف مدیری منعکس کرد.
که به آن نظریه اداری مدیریت ( فرایندگرایی یا اصول گرایی )  گویند.
فایول کل سازمان را پیکره واحدی می دید که فعالیتهای آن به 6 دسته تقسیم می شود.
که به ترتیب عبارتند از :

الف):  امور فنی  (   از قبیل تولید و تغییر شکل اشیاء )
ب):  امور بازرگانی (  از قبیل خرید ، فروش ، مبادله )
پ): امور مالی  ( تعیین منابع مالی و مصرف بهینه )
ت): امور حسابداری ( تعیین وضع موجود مالی )
ث): امور ایمنی ( حفاظت از اموال و افراد )
ج): امور اداری ( پیش بینی و برنامه ریزی ، سازماندهی ، کنترل ، هماهنگی )
( 8 )


    منظور از پیش بینی و تنظیم برنامه : مداقه در دور نمای آینده و تنظیم برنامه عملیات است .
    منظور از سازمان دادن  : بنای ساختمان دو گانه انسانی و مادی دستگاه است .
    منظور از  فـرمانـدهـی : مداومت فعالیتهای کارکنان را در بر می گیرد .
    منظور از هماهنگ کردن: ایجاد همبستگی، وحدت و سازگاری بین فعالیتها و کوششهای مختلفی که
                                        در سازمان صورت می گیرد.
    منظور از کنترل  : تضمین مطابقت عملیات با موازین و مقررات موضوعه است .

 
انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 


سفارش پایان نامه