انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

انجام پایان نامه|‏ ISO 9000   - 92 ص

تاريخچه و سوابق ISO 9000
اصل ارزيابي محصول از جنگ دوم جهاني آغاز شده است از سال 1943 كه متفقين كوشش هاي خود را در جنگ افزايش دادند تأمين تجهيزات در ارتش انگلستان دچار مشكلات عديده اي گرديد . زيرا تهيه و تدارك مواد منفجره اي كه در جنگ استفاده مي شدند نه تنها كار بسيار حساسي بود بلكه تضمين كيفيت آنها به گونه اي كه به نحو مطلوبي مورد استفاده قرار گرفته و عمل نمايند نيز از اهميت ويژه اي برخوردار بود . به همين دليل دريافت كننده از يكسو قادر نبود باز خورد آني و يا مؤثري را مخابره نمايد و از سوي ديگر ممكن بود سلسله مراتب فرماندهي در سازمانهاي ارتشي نتوانند آنچه در كيفيت محصول منظور است به نحو شايسته اي ارائه دهند همچنين فشار توليدات نظامي بر توليدات كشوري تعدد زيادي كارگران توليد كننده بدون مهارت و تخصص عدم وجود يك سيستم كيفيت مؤثر و كارا كه جوابگوي نيازهاي پراكنده و گسترده در سطح بسيار زياد باشد موجب بروز معضلات و مشكلات فاجعه سازي ميگرديدند . در پايان آژانس تأمين تداركات نظامي انگلستان سري استانداردهائي كه تدوين نمود كه به طور كلي و عمومي نشانگر توانايي هاي سازمانهاي توليدي در ارائه محصولاتي با كيفيت ثابت و در حد بالائي بودند . اين استانداردها زيربناي سري استانداردهاي
سيستم هاي كيفيتي AQAP بودند كه در اواخر دهه 1960 توسط كشورهاي عضو سازمان ناتو Nato (سازمان پيمان آتلانتيك شمالي) پذيرفته شدند ،‌در اوايل دهه 1970 انگلستان سري استانداردهاي AQAP را به عنوان سري MODO5 توسعه دادسري استاندارهاي MODO5 كه ابتدا براي منظورهاي نظامي تدوين شده بودند براي سازمانهاي خريدار غيرنظامي بسيار زيادي متناسب گرديدند .
MODO5 ها و استانداردهاي ملي ديگري كه در آن زمان در انگلستان متداول بودند همگي به منظور برآورده كردن و تكامل كنترل مديريت برفرآورده ها مورد استفاده قرار مي گرفتند از سوي ديگر نيز در ايالات متحده آمريكا كمپاني هائي كه از تجربه سلسله با ارتش در جنگ دوم جهاني ناراضي بودند ارزش روشهائي را كه سيستم يك سازمان توليدي را ارزيابي ميكنند ، دريافتند .
در انگلستان كمپاني هائي كه با سازمانهاي نظامي به طور مستقيم معامله نمي كردند و اهداف MODO5 را نيز دنبال نمي نمودند از استاندارهاي موازي DS5179 سود مي جستند استانداردهاي BS5179 با وجود اينكه نسبت به استانداردهاي قبلي بهينه سازي شده بودند هنوز به صورت راهنماهائي بودند كه سازندگان به طور داوطلب مي توانستند از آنها استفاده نمايند و كاربردي در قراردادهاي تجاري نداشتند . در سال 1979 استاندارد BS5750 (قسمتهاي 1 ، 2و 3) تدوين گرديد به طوري كه در BS5750 بيشترين نكات كليدي مذكور در ISO 9001 فعلي وجود داشتند .
1ـ BSI : علامت اختصاري مؤسسه استاندارد انگلستان است كه با عنوان :
British standardin istitue
بسياري از شركتها در انگلستان بر استانداردهاي BS5750 ارزيابي شدند و همزمان در اين سالها ، سري استانداردهاي ISO 9000 نيز تدوين گرديدند .
در بين سالهاي 1979 ، 1987 حجم عظيم كار بحث و بررسي روي استانداردهاي سيستم كيفيت انجام شد .
بسياري از كشوهاي اتحاديه اروپا Europeen community ارزشهاي يك استانداردها واحد براي سيستم هاي مديريت را درك كردند و پذيرفتند .
نتيجة اين بحث ها و بررسي ها سري استانداردهاي ISO 9000 (استانداردهاي سيستم كيفيت) بودند كه در سال 1987 منتشر شدند و در اندك زماني جايگزين سيستمهاي قبلي گرديدند . در حال حاضر نيز سري استانداردهاي ISO9000 در اتحاديه اروپا به عنوان EN 29000 و در آمريكا با عنوان ANS/ASQCQ-90 شناخته مي شوند .

كليات ISO 9000
با پديد آمدن سازمان تجارت جهاني W.T.O (گات GATT سابق) روابط اقتصادي كشورهاي جهان به سمتي غير از آنچه كه در گذشته بوده ست ، پيش مي رود و از طرفي ديگر خروجي هاي حاصله از جلسات متعدد و تصميم گيريها در اينگونه سازمانها ، اثري بسيار سريع در روند فعاليتهاي تجاري به وجود مي آورد نمونه اين اثرات ، تغيير در حقوق مشتري بوده است چرا كه منبعد مشتري علاوه بر حق اطلاع يافتن از مشخصات محصول اين حق را هم يافته است از ويژگيهاي فرآيند توليد آن محصول نيز اطلاع كسب كند . نتيجه اعلام اين حق آخري براي مشتري در آخرين دور مذاكرات W.T.O كه در كشورهاي اروگوئه برگزار گرديد اعلام اين توافق همگاني در خصوص تعيين يك حداقل  معيار سنجش به جهت ارزيابي كيفيت فرآيند توليد محصولات عرضه كنندگان به صوت اعتباري بين المللي بوده است و اين امر منجر به پيدايش سري استانداردهاي ISO 9000 توسط سازمان بين المللي استانداردسازي (ISO) گرديد .
ـ ISO لغت يوناني بوده و معناي آن در زبان يوناني «برابر» يا «مطابق» مي باشد .
ـ ISO يك سازمان غير دولتي است .
ـ در حال حاضر استفاده از استانداردهاي ISO اختياري است .
ـ ISO 9000 استانداردي جهاني براي پي ريزي سيستم مديريت به منظور تضمين كيفيت مي باشد .

آشنايي با World Treaty Organization
استانداردهاي ISO 9000 توسط كميته فني 176 سازمان ISO تهيه
مي شوند كه مركز آن در سوئيس است منظور اينست كه هر كشوري اين استانداردها را به زبان خودش منتشر كند و درك تفاهم مشترك بين همه آنها به وجود مي آيد . ايجاد احساسي مشترك مستلزم درك مفاهيم و معاني
واژه ها در زبان هاي مختلف است واژه يابي مناسب براي رساندن مفاهيم صحيح لغت به كار برده شده در زبان اصلي كليد و رمز موفقيت نهايي در آموزش و ارائه و استفاده از سري استانداردهاي ISO 9000 مي باشد.
براي مثال دو واژه كليدي در بحث و بررسي هاي مربوط به ISO 9000 وجود دارند .
واژه اول «واقعيت» يا «Fact» است يا Fact چيزي است كه به عنوان وجود عيني و واقعي شناخته شده باشد . «آنچه كه هست» يا «آنچه كه وجود دارد» و استاندارد ISO 9000 نيز خود يك «واقعيت» است به همين دليل براي واحدهاي توليدي نياز به ثبت شدن تحت اين استانداردها به عنوان گواهينامه تطابق با قوانين تجارت بين المللي نيز يك واقعيت است .
واژه دوم « نظر شخصي » يا «Opinion » مي باشد نظر شخصي يا Opinion ارائه عقايد و قضاوت شخصي بوده كه نوعاً فاقد مدارك كافي براي واقعيت بودن است در واقع بسياري از بحث هاي ISO 9000 نظريه شخصي يا Opinion است براي مثال ممكن است مشاور امورISO 9000 نظرش اين باشد كه سازمان توليدي شما بايستي مطابق با ISO 9001 ثبت شود ولي ارزياب ISO 9000 معتقد است كه سازمانتان با ISO 9002 تطابق دارد اين «نظريات شخصي » آنها است . « واقعيت » اين است كه شما به عنوان مسئول واحد توليدي تصميم نهائي را بايد بگيريد .
مثال ديگر اينست كه بسياري از منابع بر اين عقيده هستند كه مديريت كيفيت جامع TQM و بهينه سازي مستمر اجراء استانداردهاي ISO 9000 هستند در صورتي كه آنها فقط در ISO 9001 ، درسازمانهاي توليدي در واقع بر اساس تطابق با ISO 9004 ثبت نمي شوند ISO 9004 فقط راهنماي ايجاد سيستم كيفيت با Guideline است . بنابراين اينكه شما از اين فلسفه در استانداردهايشان استفاده كنيد يا نه مقوله« نظريه شخصي » يا Opinion
مي باشد .
آشنايي با اصول بيست گانه ايزو 9000 جزوه آموزشي
لذا در كتاب هر جه سخن از « خود استانداردها » است . « واقعيت» بوده و هرگاه بحث بر چگونگي دستيابي به استانداردها باشد و « نظريه شخصي» مي شود بنابراين به خاطر داشته باشيد كه :
ـ استاندارد ISO 9000 ملزومات يك سيستم مديريت است نه ساختار بخش كيفيت داخلي آن .
ـ استاندارد ISO 9000 انعطاف پذير است اگر كارخانه يا سازماني نتواند به طور دقيق و كامل جوابگوي انطباق با يكي از ملزومات باشد اين امكان وجود دارد كه از قسمتي ، قسمت هائي و يا همه آن معاف گردد .
ـ استاندارد ISO 9000 رويكرد كل نگري به تضمين كيفيت توليدات يا خدمات كارخانه ها و سازمان هاي توليدي دارد . بنابراين كليه بخش ها بايستي در دريافت گواهي ISO 9000 درگير شوند ….
ـ استاندارد ISO 9000 بر فرآيند تضمين كيفيت متمركز است ، نه بر توليد نهايي پس به دنبال استانداردهائي كه مشخصات « خروجي ويژه اي » را مي طلبند نباشيد .
ـ واژه كليدي ديگر ، جهاني يا International است . استاندارد ISO 9000 براي بكارگيري در سطح جهان تدوين شده است . لذا اين استاندارد حداقل سيستم تضمين كيفيت را ارائه مي نمايد .
از اين استاندارد بايستي به عنوان سكوي پرتاب يا پله اول از سطوح ملزومات تضمين كيفيت استفاده نمود .
ـ استاندارد ISO 9000 كاربرد بسيار وسيعي در صنايع وجود دارد . با وجود اينكه منظور اوليه از آن اين بود كه به صورت مدل به توافق بين خريدار و تدارك كننده مورد استفاده قرار گيرد در حال حاضر در طيف بسيار وسيع تري از موقعيت هاي صنعتي و خدماتي بكار برده مي شود .
سازمان ISO هزاران نوع استاندارد را منتشر نموده است ولي از بين همه آنها پنج جلد از سري ISO 9000 اثرات فزاينده اي در تجارت جهاني داشته اند كه عبارتند از :
ISO 9000 ,ISO 9001 ,ISO 90002 , ISO 9003 , ISO 9004
ـ ISO 9000 : استانداردهاي مديريت كيفيت ، تضمين كيفيت ـ راهنماهاي انتخاب و استفاده مي باشد . براي كمك به تشخيص اينكه كدام يك از سه استانداردISO 9003 ,ISO 9002, ISO 9001 مورد استفاده براي ثبت و اخذ گواهينامه براي يك سازمان توليدي بخصوص ، مناسب هستند نوشته
شده اند.
بنابراين استاندارد ISO 9000 در واقع يك سري استاندارد پنج تايي كه به صورت 5 كتاب منتشر شده اند .
ـ ISO 9000 : سيستم هاي كيفيت ـ مدل تضمين كيفيت در طراحي / توسعه توليد ، نصب و خدمات است . براي سازمان هاي توليدي كه همه فعاليتهاي توليد را از طراحي و توسعه ناصب و خدمات پس از فروش را انجام مي دهند مناسب است .
ـ ISO 9002 : سيستم هاي كيفيت ـ مدل تضمين كيفيت در توليد و نصب براي سازمانهاي توليدي كه طراحي توسعه محصول و خدمات را انجام
نمي دهند كاربرد دارند .
ـISO 9003 : سيستم هاي كيفيت ـ مدل تضمين كيفيت در تست و بازرسي هاي نهايي براي سازمانهائي كه توليد ندارند در نظر گرفته شده است مانند عمليات توزيع كننده ها يا ware housing? .
ـISO 9004 : مديريت كيفيت وعوامل سيستم كيفيت ـ راهنماي(Guide line) استانداردها است . ISO 9004 معمولاً براي توضيح و كمك به درك ISO 9003 ,ISO 9002 ,ISO9001 مورد استفاده قرارمي گيرد .
استانداردهاي فوق مدل «Model » تضمين كيفيت هستند كه بايستي سازمانهاي توليدي و خدماتي تا حدي كه از نظر اقتصادي و امكان پذيري قابل قبول باشد به آنها نزديك شوند و خود را تطيبق دهند .


كاربرد ISO 9000
براي درك طبيعت منحصر بفرد ايزو9000 ابتدا بايستي اختلاف بين ارزيابي هاي شخص اول ـ ثاني و شخص ثالث را درك نمود . لذا بدين منظور به تعريف ارزيابيAssessment پرداخته مي شود .
ارزيابي روشي براي برآورد وضعيت Evaluation است در اين كتاب به معني برآورد وضعيت متناسب و جوابگو بودن سيستم مديريت سازمانهاي توليدي براي حصول اطمينان از كيفيت توليدات وخدمات بكار رفته است . لغت مشابه و تا حدودي همطراز براي ارزيابي Assessment لغتAudit يا مميزي بوده كه در مدارك مربوط به ISO 9000 بسيار بكار مي رود . به همين دليل در ذيل به اختلاف آنها پرداخته خواهد شد .
«مميزي» يا «audit » اختلاف ، جزئي ، تا ارزيابي دارد . اصولاً مميزي بيشتر از ارزيابي در جزئيات وارد مي شود و تا حدي مي تواند جنبه عكس العملي درموارد نارسائي داشته باشد در صورتي كه ارزيابي فقط به ميزان تطابق و جوابگو بودن يك سازمان توليدي توجه دارد و قادر به تنبيه نمودن نيست . همچنين ارزيابي جنبه كلي تر دارد . به طور كلي مميزي توسط مديريت سازمان صورت مي گيرد و هدف آن رفع مشكلات مي باشددر حاليكه ارزيابي توسط ارزيابان يا مشاورين ISO 9000 صورت مي گيرد و هدف آن تعيين عدم تطابق ها است . بعد از تعريف ارزيابي و مقايسه ارزيابي و مميزي توضيح مختصري دربارة هر يك از ارزيابي سه گانه مي دهيم تا موضوع را بيشتر و بهتر درك كنيم .
ـ ارزيابي شخص اول(First-Party Assessment) در اين روش ارزيابي داخلي سازمان و بررسي سيستم و روش هاي جاري خودي در مقايسه با ميزان جوابگو بودن مورد نياز است . ارزيابي شخص اول به مديران عامل كمك مي كند كه براي اخذ و ثبت گواهي ISO 9000 بهتر آماده شوند .

آشنايي با اصول 20 گانه ايزو ـ جزوه آموزشي
ـ ارزيابي شخص دوم (Secend-Party Assessment) : زماني انجام
مي شود كه مصرف كننده مي خواهد سازمان فروشنده را ارزيابي نمايد تا مشخص شود تا چه ميزان جوابگوي تعهدات مذكور در قرارداد مي باشد . اين گواهي فقط براي همان مصرف كننده ارزش دارد و ساير مصرف كنندگان نيز مي توانند از همان استفاده نمايند . به عبارت ديگر توليدكننده براي هر خريد بايستي ارزيابي جداگانه اي را بپذيرد .
ـ ارزيابي شخص ثالث (Third- Party Assessment) : در زماني انجام مي شود كه مصرف كننده و توليد كننده توافق مي كند كه شخص ثالثي توليد كننده را ارزيابي نمايد . آن را با استانداردهايISO 9000 تأييد نمايد . در چنين حالتي ، شخص ثالث ، گواهينامه اي را مبني بر تطابق توليد كننده صادر مي نمايد كه بتواند براي مصرف كننده هاي ديگر نيز مورد تأييد قرار گيرد .
اخذ گواهينامه از سازمان ISO به عنوان شخص ثالث اين امتياز را دارد كه مورد قبول براي همه مصرف كننده ها مي باشد .
يكي از اشتباات متداول اين است كه بعضي از افراد با مطالعه ISO 9000 تصور مي كنند كه اين استاندارد ها نظير Mil-STD-9858A هستند . در واقع ISO 9000 بستر مناسب براي توليد استانداردهاي Mil-STD-9858A هستند . مورد نظر باشد براي ارزيابي و بررسي پيمانكاران بكار مي رود . با اين توضيح استانداردهاي 9858A بيشتر براي ارزيابي شخص دوم مورد استفاده است درصورتي كه ISO 9000 به سيستم مديريت در يك سازمان توجه دارد .

مزاياي اخذ گواهي ISO 9000
ـ امكان ورود به بازار جهاني و رقابت باساير توليدكنندگان جهاني .
ـ صرفه جوئي قابل ملاحظه در مخارج تست ها و بازرسي هاي متعدد كيفيت فرآورده براي تضمين كيفيت آن .
ـ ايجاد اعتماد و اعتقاد به مديريت در داخل سازمان توليدي بر اساس سيستم مديريت جامع و تعهد مديريت بر سيستم .
ـ ايجاد غرور و افتخار در همه كاركنان و احساس همطراز بودن با پيشرفته ترين متخصصين در جهان .
ـ سيستم مديريت مستند شده و امكان شناسايي و ردگيري نارسائي ها و عدم تطابق ها موجب بهروزي بيشتر و سهولت درحل مسائل مديريتي مي گردد .
ـ كسب رضايت مصرف كننده با تكيه بر بهينه سازي مستمر كيفيت .
ـ برنامه ريزي اصلاح پذيري و آموزش لازم جهت انجام صحيح كارها درهمان مرتبه اول و ارائه محصول و خدمات در زمان تعيين شده .
ـ نارسائي ها در هر شكل و رده اي شناسائي و اصلاح مي شوند .
ـ بهينه سازي فرآيندها ، روش ها و مستند سازي كليه فعاليتها به منظور ارتقاء سطح كيفي كارها .


انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 


سفارش پایان نامه