انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

انجام پایان نامه|‏ EFQM01 42 ص

 
 
رهبری
تعریف : رهبران سرآمد چشم انداز و مأموریت سازمان را تدوین و زمینه دست یابی به آنهارا تسهیل می کنند . آنها ارزش ها و سیستم هایی را که برای موفقیت پایدار سازمان مورد نیازند ایجاد کرده و آنها را با اعمال و رفتارهای مناسب خود اجرا می کنند . در دوره های و رفتارهای مناسب خود اجرا می کنند . در دوره های تغییر و تحول سازمان ، آنها ثبات در مقاصد را حفظ می کنند . هر جا که لازم باشد ، این رهبران قادر به تغییر جهت گیری سازمان و ترغیب کارکنان به پیروی از آن هستند .

زیر معیارهای معیار رهبری موارد زیر هستند که در این قسمت به معرفی آنها می پردازیم :
1a- رهبران مأموریت ، چشم انداز ، ارزش ها و اخلاقیات سازمان راتدوین و خودشان به عنوان الگوی فرهنگ سرآمدی ، عمل میکنند .
1b- از ایجاد ، توسعه و به کارگیری سیستم های مدیریت و بهبود مستمر آنها شخصا اطمینان حاصل می نمایند .
1c- رهبران با مشتریان و شرکا و نمایندگان جامعه در تعامل هستند .
1d- رهبران فرهنگ سرآمدی را در بین کارکنان سازمان تقویت می کنند .
1e- رهبران ، تحول سازمانی را درک کرده و از آن حمایت می کنند .رهبری
تعریف : رهبران سرآمد چشم انداز و مأموریت سازمان را تدوین و زمینه دست یابی به آنهارا تسهیل می کنند . آنها ارزش ها و سیستم هایی را که برای موفقیت پایدار سازمان مورد نیازند ایجاد کرده و آنها را با اعمال و رفتارهای مناسب خود اجرا می کنند . در دوره های و رفتارهای مناسب خود اجرا می کنند . در دوره های تغییر و تحول سازمان ، آنها ثبات در مقاصد را حفظ می کنند . هر جا که لازم باشد ، این رهبران قادر به تغییر جهت گیری سازمان و ترغیب کارکنان به پیروی از آن هستند .

زیر معیارهای معیار رهبری موارد زیر هستند که در این قسمت به معرفی آنها می پردازیم :
1a- رهبران مأموریت ، چشم انداز ، ارزش ها و اخلاقیات سازمان راتدوین و خودشان به عنوان الگوی فرهنگ سرآمدی ، عمل میکنند .
•    تدوین مأموریت وچشم انداز سازمان و ایجاد و توسعه فرهنگ سازمانی
•    تدوین ارزشها و اخلاقیات و پاسخ گویی های اجتماعی که پشتیبانی کننده فرهنگ سازمانی هستند و ایفای نقش الگو درعمل به آنها در سازمان
•    بازنگری و بهبود اثر بخشی نحوه رهبری فردی (توسط خود رهبران )
•    حضور شخصی و فعال در فعالیت های بهبود
•    ایجاد انگیزه وتشویق توانمند سازی (تفویض اختیار ) ، خلاقیت و نوآوری از طریق تغییر ساختار سازمان و سرمایه گذاری روی فعالیت های یادگیری و بهبود
•    تشویق ، پشتیبانی و عمل براساس یافته های یادگیری
•    اولویت بندی فعالیت های بهبود
•    ترغیب و تشویق جهت همکاری در درون سازمان
1b- از ایجاد ، توسعه و به کارگیری سیستم های مدیریت و بهبود مستمر آنها شخصا اطمینان حاصل می نمایند .
1c- رهبران با مشتریان و شرکا و نمایندگان جامعه در تعامل هستند .
1d- رهبران فرهنگ سرآمدی را در بین کارکنان سازمان تقویت می کنند .
1e- رهبران ، تحول سازمانی را درک کرده و از آن حمایت می کنند .

رهبری
تعریف : رهبران سرآمد چشم انداز و مأموریت سازمان را تدوین و زمینه دست یابی به آنهارا تسهیل می کنند . آنها ارزش ها و سیستم هایی را که برای موفقیت پایدار سازمان مورد نیازند ایجاد کرده و آنها را با اعمال و رفتارهای مناسب خود اجرا می کنند . در دوره های و رفتارهای مناسب خود اجرا می کنند . در دوره های تغییر و تحول سازمان ، آنها ثبات در مقاصد را حفظ می کنند . هر جا که لازم باشد ، این رهبران قادر به تغییر جهت گیری سازمان و ترغیب کارکنان به پیروی از آن هستند .

زیر معیارهای معیار رهبری موارد زیر هستند که در این قسمت به معرفی آنها می پردازیم :
1a- رهبران مأموریت ، چشم انداز ، ارزش ها و اخلاقیات سازمان راتدوین و خودشان به عنوان الگوی فرهنگ سرآمدی ، عمل میکنند .
1b- از ایجاد ، توسعه و به کارگیری سیستم های مدیریت و بهبود مستمر آنها شخصا اطمینان حاصل می نمایند .
•    هم راستا کردن ساختار سازمان درجهتی که موجب تحقق خط مشی و استراتژی شود .
•    اطمینان یافتن از این که سیستمی برای مدیریت فرآیندها ، توسعه یافته و اجرا می شود .
•    تعیین شفاف مالکیت برای فرآیندها .
•    اطمینان یافتن از این که فرآیندی برای اندازه گیری ، بازنگری و بهبود نتایج کلیدی در سازمان ، توسعه یافته و اجرا می شود .
•    اطمینان یافتن از این که فرآیند یا فرآیندهایی درسازمان ، توسعه یافته و اجرا می شوند که با ترغیب ، درک ، برنامه ریزی و اجرای بهبود هایی که در سازمان اتفاق می افتد (مثلادرفعالیت های مرتبط با خلاقیت ، نوآوری و یادگیری ) موجب تقویت این راه کارهای بهبود می گردند .
1c- رهبران با مشتریان و شرکا و نمایندگان جامعه در تعامل هستند .
1d- رهبران فرهنگ سرآمدی را در بین کارکنان سازمان تقویت می کنند .
1e- رهبران ، تحول سازمانی را درک کرده و از آن حمایت می کنند .


 
 
 
رهبری
تعریف : رهبران سرآمد چشم انداز و مأموریت سازمان را تدوین و زمینه دست یابی به آنهارا تسهیل می کنند . آنها ارزش ها و سیستم هایی را که برای موفقیت پایدار سازمان مورد نیازند ایجاد کرده و آنها را با اعمال و رفتارهای مناسب خود اجرا می کنند . در دوره های و رفتارهای مناسب خود اجرا می کنند . در دوره های تغییر و تحول سازمان ، آنها ثبات در مقاصد را حفظ می کنند . هر جا که لازم باشد ، این رهبران قادر به تغییر جهت گیری سازمان و ترغیب کارکنان به پیروی از آن هستند .

زیر معیارهای معیار رهبری موارد زیر هستند که در این قسمت به معرفی آنها می پردازیم :
1a- رهبران مأموریت ، چشم انداز ، ارزش ها و اخلاقیات سازمان راتدوین و خودشان به عنوان الگوی فرهنگ سرآمدی ، عمل میکنند .
1b- از ایجاد ، توسعه و به کارگیری سیستم های مدیریت و بهبود مستمر آنها شخصا اطمینان حاصل می نمایند .
1c- رهبران با مشتریان و شرکا و نمایندگان جامعه در تعامل هستند .
•    برآورده کردن ، فهمیدن و پاسخ گویی به نیازها و انتظارات
•    ایجاد شراکت های سازمانی و مشارکت دراین کار
•    راه اندازی فعالیت هایی که هدفشان بهبود با شرکا ومشارکت در این کار
•    قدر دانی از افراد وگردههای ذینفعان برای وفاداریشان و نقشی که درسازمان و کسب و کار دارند .
•    عضویت درانجمن های تخصصی و شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای تخصصی ، بویژه ترویج سرآمدی سازمانی و حمایت از آن
•    ترویج ،حمایت ومشارکت درفعالیتهایی که هدفشان بهبود شرایط محیطی جهانی ومشارکت سازمان درجامعه است . باحفظ احترام به قوانین و حقوق نسل های آینده
1d- رهبران فرهنگ سرآمدی را در بین کارکنان سازمان تقویت می کنند .
1e- رهبران ، تحول سازمانی را درک کرده و از آن حمایت می کنند . 
 
 
رهبری
تعریف : رهبران سرآمد چشم انداز و مأموریت سازمان را تدوین و زمینه دست یابی به آنهارا تسهیل می کنند . آنها ارزش ها و سیستم هایی را که برای موفقیت پایدار سازمان مورد نیازند ایجاد کرده و آنها را با اعمال و رفتارهای مناسب خود اجرا می کنند . در دوره های و رفتارهای مناسب خود اجرا می کنند . در دوره های تغییر و تحول سازمان ، آنها ثبات در مقاصد را حفظ می کنند . هر جا که لازم باشد ، این رهبران قادر به تغییر جهت گیری سازمان و ترغیب کارکنان به پیروی از آن هستند .

زیر معیارهای معیار رهبری موارد زیر هستند که در این قسمت به معرفی آنها می پردازیم :
1a- رهبران مأموریت ، چشم انداز ، ارزش ها و اخلاقیات سازمان راتدوین و خودشان به عنوان الگوی فرهنگ سرآمدی ، عمل میکنند .
1b- از ایجاد ، توسعه و به کارگیری سیستم های مدیریت و بهبود مستمر آنها شخصا اطمینان حاصل می نمایند .
1c- رهبران با مشتریان و شرکا و نمایندگان جامعه در تعامل هستند .
1d- رهبران فرهنگ سرآمدی را در بین کارکنان سازمان تقویت می کنند .
•    مدیران شخصا مأموریت ، چشم انداز ، ارزش ها ، خط مشی و استراتژی ، برنامه ها و اهداف بلند مدت و کوتاه مدت سازمان رابین کارکنان اشاعه می دهند .
•    دردسترس بودن ، گوش دادن فعال و دل گرم کننده و به کارکنان سازمان ، ایجاد وحدت بین آنها و پاسخگویی به آنان
•    کمک به کارکنان سازمان و پشتیبانی از آنها برای دستیابی به برنامه ها اهداف بلند مدت و و کوتاه مدت شان
•    برانگیختن و توانا کردن کارکنان برای مشارکت در فعالیتهای بهبود
•    قدردانی به موقع و مناسب از تلاش های فردی و تیمی در تمامی سطوح سازمان
•    ترویج و ترغیب ایجاد فرصت های برابر و گوناگونی
1e- رهبران ، تحول سازمانی را درک کرده و از آن حمایت می کنند .
 
 
 
رهبری
تعریف : رهبران سرآمد چشم انداز و مأموریت سازمان را تدوین و زمینه دست یابی به آنهارا تسهیل می کنند . آنها ارزش ها و سیستم هایی را که برای موفقیت پایدار سازمان مورد نیازند ایجاد کرده و آنها را با اعمال و رفتارهای مناسب خود اجرا می کنند . در دوره های و رفتارهای مناسب خود اجرا می کنند . در دوره های تغییر و تحول سازمان ، آنها ثبات در مقاصد را حفظ می کنند . هر جا که لازم باشد ، این رهبران قادر به تغییر جهت گیری سازمان و ترغیب کارکنان به پیروی از آن هستند .

زیر معیارهای معیار رهبری موارد زیر هستند که در این قسمت به معرفی آنها می پردازیم :
1a- رهبران مأموریت ، چشم انداز ، ارزش ها و اخلاقیات سازمان راتدوین و خودشان به عنوان الگوی فرهنگ سرآمدی ، عمل میکنند .
1b- از ایجاد ، توسعه و به کارگیری سیستم های مدیریت و بهبود مستمر آنها شخصا اطمینان حاصل می نمایند .
1c- رهبران با مشتریان و شرکا و نمایندگان جامعه در تعامل هستند .
1d- رهبران فرهنگ سرآمدی را در بین کارکنان سازمان تقویت می کنند .
1e- رهبران ، تحول سازمانی را درک کرده و از آن حمایت می کنند .
•    درک محرک های بیرونی و درونی تحول سازمانی
•    شناسایی و انتخاب تحولاتی که نیاز است درون سازمان ، در الگوی سازمان و در روابط بیرونی آن اتفاق بیفتد .
•    رهبری در تدوین طرح های تحول سازمانی
•    فراهم کردن سرمایه ، منابع و پشتیبانی لازم برای تحول سازمانی
•    مدیریت ارائه برنامه های تحول سازمانی و ریسک های موجود در پورتفو لیوی کلی این برنامه ها
•    اطمینان یافتن از ایجاد مؤثر تحول و پشتیبانی از آنها
•    اندازه گیری و بازنگری اثر بخشی تحولات سازمانی و تسهیم دانش بدست آمده در این خصوص .
کارکنان
تعریف : سازمان های سرآمد ،دانش و تمامی توان بالقوه کارکنان شان را در تمامی سطوح فردی ، تیمی و سازمانی مدیریت کرده ، توسعه داده و از آن بهره میبرند . این سازمان ها عدالت و برابری را ترویج داده ، کارکنان شان را توانمند کرده و درکارها مشارکت می دهند . آنها به نحوی از کارکنان مراقبت کرده ، با آنها ارتباط برقرار کرده ، از آنها قدردانی نموده و به آنها پاداش می دهند که در آنها رغبت و تعهد ایجاد میکند تا ازمهارت ها و دانش خود به نفع سازمان استفاده نمایند .

زیرمعیار های معیار منابع انسانی (کارکنان) موارد زیر هستند که در این قسمت به معرفی آنها می پردازیم :
3a- منابع انسانی ، برنامه ریزی و مدیریت شده و بهبود می یابند .
3b- دانش و شایستگی کارکنان شناسایی شده ، توسعه یافته و نگهداری می شود .
3c- کارکنان در مسایل سازمان مشارکت داده شده و توانمند می شوند .
3d- بین کارکنان و سازمان ، گفتمان دوسویه برقرار است .
3e- کارکنان مورد تشویق ، تقدیر و توجه قرار میگیرند .کارکنان
تعریف : سازمان های سرآمد ،دانش و تمامی توان بالقوه کارکنان شان را در تمامی سطوح فردی ، تیمی و سازمانی مدیریت کرده ، توسعه داده و از آن بهره میبرند . این سازمان ها عدالت و برابری را ترویج داده ، کارکنان شان را توانمند کرده و درکارها مشارکت می دهند . آنها به نحوی از کارکنان مراقبت کرده ، با آنها ارتباط برقرار کرده ، از آنها قدردانی نموده و به آنها پاداش می دهند که در آنها رغبت و تعهد ایجاد میکند تا ازمهارت ها و دانش خود به نفع سازمان استفاده نمایند .

زیرمعیار های معیار منابع انسانی (کارکنان) موارد زیر هستند که در این قسمت به معرفی آنها می پردازیم :
3a- منابع انسانی ، برنامه ریزی و مدیریت شده و بهبود می یابند .
•    تدوین خط مشی ، استراتژی و برنامه های توسعه منابع انسانی
•    مشارکت دادن کارکنان و نمایندگان آنها در تدوین خط مشی ها ، استراتژی ها و برنامه های منابع انسانی
•    همسو کردن برنامه های منابع انسانی با خط مشی ، استراتژی ها ، ساختار سازمانی و چارچوب فرآیندهای کلیدی .
•    مدیریت فرآیند استخدام ، توسعه راه کاره شغلی و برنامه ریزی تعیین جانشین .
•    ترویج و اطمینان یافتن از وجود عدالت درتمامی شرایط استخدامی از جمله تعیین خط مشی ، استراتژی ها و برنامه هایی برای ایجاد فرصت های مساوی
•    استفاده از نظر سنجی و سایر روش های اخذ باز خورد از کارکنان جهت بهبود خط مشی ها ، استراتژی ها و برنامه های منابع انسانی .
•    استفاده از متدلوژی های نوآورانه سازمانی جهت بهبود روش های انجام کار مانند سازماندهی مجدد زنجیره تأمین و کار تیمی انعطاف پذیر .
3b- دانش و شایستگی کارکنان شناسایی شده ، توسعه یافته و نگهداری می شود .
3c- کارکنان در مسایل سازمان مشارکت داده شده و توانمند می شوند .
3d- بین کارکنان و سازمان ، گفتمان دوسویه برقرار است .
3e- کارکنان مورد تشویق ، تقدیر و توجه قرار میگیرند .


کارکنان
تعریف : سازمان های سرآمد ،دانش و تمامی توان بالقوه کارکنان شان را در تمامی سطوح فردی ، تیمی و سازمانی مدیریت کرده ، توسعه داده و از آن بهره میبرند . این سازمان ها عدالت و برابری را ترویج داده ، کارکنان شان را توانمند کرده و درکارها مشارکت می دهند . آنها به نحوی از کارکنان مراقبت کرده ، با آنها ارتباط برقرار کرده ، از آنها قدردانی نموده و به آنها پاداش می دهند که در آنها رغبت و تعهد ایجاد میکند تا ازمهارت ها و دانش خود به نفع سازمان استفاده نمایند .

زیرمعیار های معیار منابع انسانی (کارکنان) موارد زیر هستند که در این قسمت به معرفی آنها می پردازیم :
3a- منابع انسانی ، برنامه ریزی و مدیریت شده و بهبود می یابند .
3b- دانش و شایستگی کارکنان شناسایی شده ، توسعه یافته و نگهداری می شود .
•    شناسایی ، دسته بندی و منطبق کردن دانش و شایستگی های کارکنان با نیازهای سازمان
•    تدوین و به کار گیری برنامه های آموزش و توسعه (منابع انسانی) جهت اطمینان از انطباق کارکنان با توانمندی های مورد نیاز حال و آینده سازمان
•    آموزش ، مشاوره و توسعه قابلیت های تمامی کارکنان برای کمک به آنها جهت دستیابی و تحقق کامل توان بالقوه شان
•    طراحی و ترویج فرصت های یادگیری فردی ، تیمی و سازمانی
•    توسعه مهارت های کار تیمی
•    همسو کردن اهداف فردی و تیمی با اهداف سازمان
•    بازنگری و به روز کردن اهداف بلند مدت فردی و تیمی
•    ارزیابی عملکرد کارکنان وکمک به آنها جهت بهبود عملکردشان
3c- کارکنان در مسایل سازمان مشارکت داده شده و توانمند می شوند .
3d- بین کارکنان و سازمان ، گفتمان دوسویه برقرار است .
3e- کارکنان مورد تشویق ، تقدیر و توجه قرار میگیرند .

   
کارکنان
تعریف : سازمان های سرآمد ،دانش و تمامی توان بالقوه کارکنان شان را در تمامی سطوح فردی ، تیمی و سازمانی مدیریت کرده ، توسعه داده و از آن بهره میبرند . این سازمان ها عدالت و برابری را ترویج داده ، کارکنان شان را توانمند کرده و درکارها مشارکت می دهند . آنها به نحوی از کارکنان مراقبت کرده ، با آنها ارتباط برقرار کرده ، از آنها قدردانی نموده و به آنها پاداش می دهند که در آنها رغبت و تعهد ایجاد میکند تا ازمهارت ها و دانش خود به نفع سازمان استفاده نمایند .

زیرمعیار های معیار منابع انسانی (کارکنان) موارد زیر هستند که در این قسمت به معرفی آنها می پردازیم :
3a- منابع انسانی ، برنامه ریزی و مدیریت شده و بهبود می یابند .
3b- دانش و شایستگی کارکنان شناسایی شده ، توسعه یافته و نگهداری می شود .
3c- کارکنان در مسایل سازمان مشارکت داده شده و توانمند می شوند .
•    تشویق و حمایت از مشارکت فردی و تیمی در فعالیت های بهبود
•    تشویق و حمایت از مشارکت کارکنان ، به طور مثال از طریق برگزاری کنفرانس های داخلی و مراسم و پروژه های اجتماعی
•    ایجاد فرصت هایی که مشارکت کارکنان را ترغیب نماید و از رفتارهای نوآورانه و خلاقانه حمایت کند
•    تشویق کارکنان برای کار با یکدیگر در تیم ها
3d- بین کارکنان و سازمان ، گفتمان دوسویه برقرار است .
3e- کارکنان مورد تشویق ، تقدیر و توجه قرار میگیرند . 
 
کارکنان
تعریف : سازمان های سرآمد ،دانش و تمامی توان بالقوه کارکنان شان را در تمامی سطوح فردی ، تیمی و سازمانی مدیریت کرده ، توسعه داده و از آن بهره میبرند . این سازمان ها عدالت و برابری را ترویج داده ، کارکنان شان را توانمند کرده و درکارها مشارکت می دهند . آنها به نحوی از کارکنان مراقبت کرده ، با آنها ارتباط برقرار کرده ، از آنها قدردانی نموده و به آنها پاداش می دهند که در آنها رغبت و تعهد ایجاد میکند تا ازمهارت ها و دانش خود به نفع سازمان استفاده نمایند .

زیرمعیار های معیار منابع انسانی (کارکنان) موارد زیر هستند که در این قسمت به معرفی آنها می پردازیم :
3a- منابع انسانی ، برنامه ریزی و مدیریت شده و بهبود می یابند .
3b- دانش و شایستگی کارکنان شناسایی شده ، توسعه یافته و نگهداری می شود .
3c- کارکنان در مسایل سازمان مشارکت داده شده و توانمند می شوند .
3d- بین کارکنان و سازمان ، گفتمان دوسویه برقرار است .
3e- کارکنان مورد تشویق ، تقدیر و توجه قرار میگیرند .
•    همسو کردن پاداش های سازمانی ، آرایش مجدد نیروی کار ، نیروی کارمازاد و سایر مقررات استخدامی با خط مشی و استراتژی سازمان
•    قدردانی از کارکنان برای ترغیب آنها به مشارکت ، توانمند سازی و حفظ کارکنان
•    ارتقاء آگاهی هاو مشارکت دادن کارکنان در امور مربوط به سلامتی ، ایمنی ، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی
•    تعیین سطوح مزایای شغلی نظیر برنامه های بازنشتگی ، کمک هزینه های درمانی و حق مراقبت از اولاد
•    به رسمیت شناختن و بها دادن به گوناگونی و پیش زمینه های فرهنگی متفاوت در کارکنان و ترویج فعالیت های اجتماعی و فرهنگی
•    تأمین منابع و خدماتی که از نظر قانونی الزامی هستند و در برخی موارد ، فراتر رفتن از این الزامات


انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 


سفارش پایان نامه