انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

انجام پایان نامه| مطالعه تطبيقي الگوهاي نوين مديريت منابع انساني و ارائه الگوي مناسب براي ايران 33 ص

 


مطالعه تطبيقي الگوهاي نوين مديريت منابع انساني و ارائه الگوي مناسب براي ايران
 
در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي جمهوري اسلامي ايران،طرح تحقيقاتي (( مطالعه تطبيقي الگوهاي نوين مديريت منابع انساني و ارائه الگوي مناسب براي ايران ))  انجام پذيرفته و با ياري پروردگار متعال به مرحله نهايي رسيده است .
در انجام اين طرح تحقيقاتي ، يک گروه پنج نفره متشکل از مدير طرح ( آقاي محمد رضا عاطفي ) ، يک کارشناس ارشد و سه کارشناس ، زماني حدوداً سه ماهه را به تحقيق و مطالعه در زمينه سيستم هاي مديريت منابع انساني (HRM ) ، بررسي وضع موجود منابع انساني در وزارت بهداشت و درمان و مدلهاي نوين در اين زمينه گذرانيده اند .
گروه مذکور ضمن استفاده از بسياري منابع داخلي موجود در ايران ، به اين منابع  قناعت ننموده و با استفاده از شبکه جهاني اينترنت  ده ها  مقاله و گزارش چندين کنفرانس مربوط را در زمينه HRM مورد کنکاش و بررسي قرار داده است .
طرح تحقيقاتي مذکور ، در چهار مرحله به انجام رسيده ، که از قرار ذيل مي باشد :
مرحله اول ) مطالعه قوانين اداري و استخدامي جمهوري اسلامي ايران و استخراج مواردي از اين قوانين که مرتبط با مقوله مديريت منابع انساني و يا خطاب به وزارت بهداشت و درمان و کارکنان آن .
مرحله دوم ) استخراج کليات و ادبيات مديريت منابع انساني با استفاده از منابع علمي داخلي و خارجي .
مرحله سوم ) بررسي موضوعي مدلهاي نوين مديريت منابع انساني از طريق مقالات و تئوريهاي روز جهان در اينترنت و مراجعه به کتابخانه هاي دانشگاهها و استفاده از متن سخنرانيها و پايان نامه ها .
مرحله چهارم ) ارائه پيشنهادات و الگوهاي مناسب براي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي با در نظر گرفتن الگوهاي نوين جهاني و نتايج حاصل از بررسي چالشهاي موجود در اين بخش .
    گروه مجري طرح ، سيستم مديريت منابع انساني را در زمينه هاي ذيل مورد بررسي قرار داده اند :
1.    طراحي ساختار سازماني
2.    تامين نيروي انساني
3.    آموزش و بهسازي نيروي انساني
4.    مديريت عملکرد
5.    نظامهاي پرداخت حقوق و دستمزد
6.    حفظ و نگهداري منابع انساني
7.    جابجايي و ترک نيروي انساني
8.    روابط کار
9.    سيستم هاي اطلاعاتي منابع انساني
در اين نوشتار کوتاه تنها به شمه اي از آنچه در موارد فوق به انجام رسانيده اشاره مي گردد:
1.    طراحي ساختار سازماني : در اين مبحث کارشناسان طراح ، ضمن مطالعه دقيق ، الگوهايي را در باره چرايي و چگونگي ارتباط تنگاتنگ طراحي ساختار سازماني با مديريت منابع انساني ، طراحي ساختار سازماني ، رويکرد نظام مند در طراحي ساختار ، طراحي شغل و تعيين شرايط احراز و همچنين شرح وظايف شغل ارائه نموده اند و شغل هاي موجود در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي را به گروه هاي تخصصي ، مديريتي ، اداري و خدماتي تقسيم نموده اند .
2.    تامين نيروي انساني : در زمينه تامين نيروي انساني به چگونگي دسته بندي اهداف در دسته هدف گذاري هاي استاندارد گرا و نتيجه گرا پرداخته و همچنين روند مراحل استخدام از ابتدا تا انتها مورد بررسي قرار گرفته اند . در اين زمينه نيز ، راهکارهاي نوين جهاني و اهميت کيفيت استخدام و همچنين چگونگي برآورده کردن انتظارات در زمينه شرايط احراز مورد بررسي قرار گرفته اند .
3.    آموزش و بهسازي نيروي انساني : در اين مبحث ، آموزش ، چگونگي هدف گذاري آموزش با توجه به اهداف استراتژيک سازماني ، روند دستيابي به نيازهاي آموزشي و همچنين روند برنامه ريزي آموزش و نحوه آموزشهاي داخلي و خارجي مورد بررسي قرار گرفته است . در رابطه با بهسازي نيروي انساني نيز به عمليات رفاه کارکنان و نظريه هاي انگيزش پرداخته ايم که خود بحثي جداگانه و قابل تعمق مي باشد .
4.    مديريت عملکرد : آنچه در اين وادي مطرح شده است ، بيان اهداف مورد نظر از انجام اين فرايند ، تعريف شاخصهاي ارزيابي عملکرد ، برنامه ريزي و روند اجراي فرايند ارزيابي عملکرد مي باشد . بعلاوه مبحثي نوين در رابطه با تجزيه و تحليل عوامل شکست در ارائه خدمات (FMEA) بيان شده و اميد است که با بکارگيري دقيق آن ، در ادامه شاهد نتايج مثبتي باشيم .
5.    نظامهاي پرداخت حقوق و دستمزد : در اين مبحث ضمن بهره گيري از منابع موجود ، به نقش پرداختي ها در افزايش بهره وري در ارائه خدمات پرداخته شده است . گروه اجرايي طرح همچنين ضمن بررسي الگوهاي موجود در اين زمينه به طبقه بندي اين الگوها مبادرت ورزيده و الگوي پرداخت بر اساس شايستگي عملکرد – که مرتبط با شاخصهاي تعريف شده عملکرد مي باشد را پيشنهاد نموده ،  همچنين فرمولهاي ساده اي را جهت اجرا ارائه نموده اند .
6.    حفظ و نگهداري منابع انساني :  در زمينه حفظ و نگهداري منابع انساني ، گروه مذکور چگونگي ايجاد حس وفاداري نسبت به سازمان و انگيزش قواي انساني را مد نظر قرار داده ، پيشنهادات نويني را به موازات آنچه در دنياي امروز در اين راستا بکار گرفته مي شود ارائه نموده اند .
7.    جابجايي و ترک نيروي انساني :  در اين طرح تحقيقاتي جابجايي ، عمدتاً بصورت جابجايي عمودي در نمودار سازماني بررسي شده و همچنين شرايط و چگونگي جابجايي بهينه شرح داده شده است . در مورد ترک نيروي انساني چه به صورت طبيعي آن ( بازنشستگي ) و چه به صورت غير طبيعي ( مثل اخراج کارکنان ) مباحثي ارائه گرديده است .
8.    روابط کار : در اين مبحث نوع روابط بين سازمان و کارمندان و تاثير گذاري اين روابط بر ارائه خدمات به جامعه مورد بحث قرار گرفته ، همچنين بر احراز جايگاه کادر بهداشت و درمان در جامعه و احساس مسوليت متقابل بين سازمان و کارمندان تاکيد گرديده است .
9.    سيستم هاي اطلاعاتي منابع انساني( HRIS )  :  در اين زمينه ، ضمن تعريف سيستم هاي اطلاعاتي به صورت عام و سيستم اطلاعاتي منابع انساني به صورت خاص ، چگونگي پردازش اطلاعات توسط اين سيستم و اجزاي اين سيستم مورد بررسي قرار گرفته اند .

در ادامه چگونگي استفاده از سيستم هاي e-HRM که از شبکه هاي الکترونيک استفاده مي نمايند و کاربردشان در زمينه بهداشت و درمان شرح داده شده است .
در پايان تذکار اين مهم را لازم مي داند ، که طرح فوق الذکر ، علي رغم همه تلاشها و کوششهاي مجريان آن قطعاً داراي نواقص و ايراداتي است که عمدتاً ناشي از کمبود زمان و عدم امکان بررسي هاي دقيق ميداني مي باشند ؛ لذا گروه مجري طرح ، خاضعانه پذيراي انتقادات صادقانه خبرگان تحقيق و پژوهشمي باشد .
اميد است با ياري پروردگار بزرگ ، روند تحقيق و پژوهش در کشور عزيزمان ، رونق يافته و نتايج اين تحقيقات بتواند راهگشاي بخشهاي مختلف اداري و خدماتي در جمهوري اسلامي ايران باشد .
مقدمه
     امروزه با رشد و توسعه تكنولوژيهاي پيشرفته در ابعاد مختلف توام با افزايش پيچيدگي و تنوع فعاليتها، درك اين تغييرات و سنجش تاثيرات آن بر هزينه هاي سازماني اهميت زيادي دارد. اهميت اين امر براي واحدهاي خدماتي با توجه به اينكه درجه تنوع و تغييرات در آنها، نسبت به فعاليتهاي توليدي بيشتر است، مضاعف مي باشد. بديهي است كه شناخت اين فعاليتها و سنجش تاثيرات آن برهزينه هاي سازماني مستلزم طراحي يك سيستم مناسب هزينه يابي در اين زمينه مي باشد. اهميت شناخت وكنترل هزينه ها چه در موسسات دولتي و چه در سازمانهاي خصوصي بر كسي پوشيده نيست. اما دستيابي به اين مهم، نيازمند طراحي يك سيستم مناسب و كارآ است كه قادر به شناخت تنوع وپيچيدگي فعاليتهاي، وسنجش تاثيرآن بر هزينه هاي ارائه خدمات باشد. سيستم هاي سنتي هزينه يابي، خصوصا سيستمهايي كه در سطح بيمارستانهاي كشور استفاده مي گردد، بدليل ماهيت آن عملا قادر به برآوردن اين انتظارات نمي باشد. چون اين سيستمها بر اساس يكسري تعرفه هاي ثابت وضع شده و بدون توجه به شرايط و وضعيت هر بيمارستان، بهاي تمام شده خدمات ارائه شده را محاسبه مي كند. بديهي است كه استفاده از اين روش علاوه بر اين كه باعث ايجاد اشكالات و نواقصي در محاسبه بهاي تمام شده واقعي مي گردد، اطلاعات مناسبي را براي تصميم گيري در اختيار مديران قرار نمي دهند. بنابراين لزوم استفاده از سيستمهاي نوين هزينه يابي كه در سطح دنيا معمول مي باشد، بعنوان يك ضرورت اساسي مطرح است. يكي از سيستم هاي نوين هزينه يابي كه كاربردهاي گوناگون آن در فعاليتهاي خدماتي روز به روز در حال گسترش است، سيستم “هزينه يابي برمبنا ي فعاليت“  يا اصطلاحا سيستم  "ABC"1 است. اين سيستم با بكارگيري روشهاي مناسب، اثرات حاصل از تغييرات فعاليتها، پيچيدگي، تنوع و ويژگيهاي خاص هر فعاليت را در محاسبه هزينه هاي آن منظور مي كند. يكي از ويژگيهاي اين سيستم كه آن را از ساير سيستم ها متمايزمي كند، توانايي شناسايي دقيق هزينه ها وارائه اطلاعات غير مالي جهت بهبود عملكرد وافزايش كار آيي فعاليتها مي باشد. و تا حد ممكن با بكارگيري روشهاي مناسب اين اثرات را بطور كمّي جذب محاسبه بهاي تمام  شده خدمات  و محصولات مي كند.

 

 

انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 


سفارش پایان نامه