انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

انجام پایان نامه| اصول سرپرستي - تعريف سازمانها و، وظايف اصلي آنها 27 ص

بسياري از مهندسان حاذق در صنعت مهندسي شركتهاي توليدي و بعضي از آنها در شركتهاي مشاور طراحي و گروهي از آنها نيز در سازمانهاي عمومي مشغول به كارند. نكته اي كه قابل توجه است اين است كه مهندساني كه از مشاغل مرتبط با مهندسي فاصله مي گيرند هم از مهارتهاي محاسباتي و مديريتي خود در زمينه هايي مانند خدمات مديريتي، مالي و محاسباتي بهره مي كيرند. آنان در سازمانهايي به كار مشغول مي شوند كه كه ممكن است بسيار كوچك و يا بسيار بزرگ باشند. در موقعيتي كه مهندسي، مديريت پروژه و منابع مالي و پرسنلي را عهده دار مي شود درك و شناخت سازمان و الزامات آن برايش ضروري تر جلوه مي نمايد. او بايد از اهداف سازمان خود و نحوه توزيع و يا تركيب فعاليتهاي مهندسي براي نيل به اين اهداف آگاه باشد، علاوه بر اينها، بايد قادر به بررسي چگونگي شكل گيري سازمان،مسير هاي ارتباطي، مقامات صاحب اختيار و قدرت، ارزيابي اثر بخشي ساختار براي دست يابي به اهدافش باشد. ساختار سازمان و شناخت آن براي اجرا و پياده سازي فن آوري عملكردهاي كاري جديد حائز اهميت زيادي است. نحوه شكل گيري سازمان، عمليات آنرا نيز مهدود خواهد كرد، به عنوان مثال، افزايش سرمايه شركت جهت توسعه ممكن است تحت محدوديت هاي قانوني قرار گرفته و به طرقي محدود امكن پذير گردد.

       مشروعيت قانوني سازمان بازرگاني    
پنج شيوه متداول در پيدايش فعاليتي بازرگاني عبارتند از: تجارت شخصي، شراكتي، تعاوني، شركتهاي خصوصي و شركتهاي عمومي. شيوه اي ديگر شيوه حق امتياز است. اين شيوه در بسيارس از كشورهاي جهان مرسوم بوده ولي از لحاظ اشكال قانوني موثر بر آن ممكن است كاملا با هم متفاوت باشند.

     تجارت شخصي
ساده ترين نحوه ايجاد يك فعاليت بازرگاني و انحلال آن تجارت شخصي است. در اين حالت ساده سود متعلق به يك نفر است كه در قبال بدهيها نيز مسئول خواهد بود.
بعضي از ويژگي هاي فعاليت هاي تجاري شخصي يا خصوصي را مي توان به شرح زير برشمرد:
    ضرورتي ندارد كه حسابهاي خود را به اطلاع عموم برسانيد كه در نتيجه امكان دسترسي رقبا به آنها نيز امكان داشته باشد.
     مالك تصميم گيرنده و كنترل كننده مطلق تمام امور است و مزيت اصلي در سرعت بالاي تصميم گيري و عيب آن در محدود بودن حيطه قابليتها و توانمنديهاي مالك در خصوص تصميم گيريهاست.
    تاجر شخصي قادر به ارائه خدمات شخصي خاصي به مشتريان است كه ممكن است از ارزش بالايي برايشان بر خوردار باشد.
    كليه ديون و سود متعلق به مالك است. در صورت و خامت عملكرد ممكن است مالك زير فشار قرار بگيرد زيرا بيشتر مالكان مكنزلشان را در وثيقه بدهيها يا ديون خود قرار مي هدند و با رشد بدهيها يا ديون، امكان فروش آنها وجود نخواهد داشت و به همين سبب امكان توسعه و تجارت نيز محدود خواهد گرديد.
    انجام تمامي كارها به وسيله مالك (اداره امور ، حسابداري و …) مستلزم ساعات كاري طولاني است؛ از اين رو شايد بهتر باشد كه براي ساعات كار خود نيز حقوقي مناسب را منظور نمائيد. سپردن كار به ديگران در ايام تعطيلي مالك نيز مساله مهمي است.
    عدم بهره گيري از صرفه جويي مقياس نيز موسسه را پرهزينه تر خواهد كرد. در مواردي خاص اين مشكل را ميتوان با تباني گروهي از تجار شخصي و انجام امور به شكلي جمعي و گروهي(مانند خريد جمعي در حجم زياد از عمده فروشان جهت خريد به قيمتي نازلتر) تا حدود زياد از ميان برد.

      شراكت
شراكت با وجود تعدادي از افراد كه هر يك بخشي از مالكيت تجاري را بر عهده دارند شكل مي گيرد؛ گرچه اين نوع فعاليت بازرگاني از تشريفات رسمي برپايي فعاليت بي نياز است ولي به هر حال وجود توافقنامه اي براي تقسيم سود سود و منافع به دست آمده در ميان مالكان الزامي مي نمايد. در بعضي از كشورها قانون، حداكثر تعداد شركا را بر حسب انواع فعاليتهاي بازرگاني تعيين كرده است. در اين نوع شراكت (تضامن) هر نوع تعهد شراكتي، صرفنظر از اطلاع قبلي از موضوع تعهد نسبت به شركاي ديگر، حامل تعهدي همگاني براي هر يك از آنها خواهد بود؛ به عنوان مثال اگر شريكي نسبت به تحويل قطعه اي خاص در ظرف زماني معين تعهد كرده باشد و شريكي ديگر مخالف آن باشد، تعهد فوق براي همه آنها الزان آور خواهد بود. در صورت كناره گيري فردي از شراكت  بايد همه شركا در جريان قرار بگيرند تا تعهدات قبلي فرد منظور و از تعهدات آتي مبرا گردد. ويژگي هاي شرامت را ميتوان به شرح زير بيان كرد:
     ديون و تصميم گيريها مشاركتي است. اين امر يه دليل پر بار تر و موثر تر شدن تصميمات يك مزيت به شمار آمده ولي تعهد همگان در قبال كليه ديون شركا عيب اصلي آن به شمار مي آيد. كندي تصميمات نيز به دليل لزوم توافق و تراضي شركا نسبت به حالت تجارت شخصي افزايش خواهد يافت.
    هزينه ها و تشريفات يك شركت تضامني نسبت به شركت هاي خصوصي و عمومي كمتر است.
    به دليل وجود شركاي متعدد امكان تهيه سرمايه بيشتر فراهم است.
    با فوت يا ورشكستگي يكي از شركاء‌ شراكت باطل خواهد شد مگر آنكه در اساسنامه شراكت، چيزي غير از آن ذكر شده باشد.
    امكان جايگزين نمودن شركاء با هم در ايام تعطيلات و بيماري ها مهيا است.





      تعاوني
تعاوني از اجتماع افرادي داوطلب (اعضاي تعاوني ) تشكيل شده كه با هم و به طور جمعي و گروهي در يك موسسه به كار مشغولند. هدف تعاوني ممكن است كسب سود نباشد. در تعوني ها هر فردي صرفنظر از ميزان سرمايه گذاريش داراي يك حق راي خواهد بود. مزيت عمده تعاوني ها،‌حمايت آنها از اعضاي خود است. پنج اصل تشكيل دهنده ويژگيهاي اصلي تعاوني ها را ميتوان به شرح زير بيان كرد:
    عضويت تمامي كاركنان سازمان آزادانه و داوطلبانه خواهد بود.
    هر عضو از يك حق راي برخوردار است؛ به همين سبب مديريت بر ميناي عضويت برگزيده مي شود.
    سود پرداختي به سرمايه محدود است.
    فعاليتهاي بازرگاني بر مبناي دوگانه (سود اعضا و كل سود مشاركتي) هدايت خواهد شد؛ به عبارتي ديگر به افراد به ميزان نيازشان سود پرداخت خواهد شد نه بر ميناي نرخ بازار براي شغلشان.
    فعاليتهاي تعاوني بايد به اطلاع جامعه،‌ ديگر موسسات بازرگاني، مشتريان، عرضه كنندگان و انجمنهاي محلي كه در قبال اطلاع رساني به آنها مسؤليت وجود دارد برسد.

      شركتها
يك شركت از هويت قانوني مجزا از صاحبان خود برخوردار است و با تغيير مديران و مالكان آن اين هويت از بين نرفته و تغيير نخواهد كرد. مالكان شركت، سهامداران آن هستند و مالك به ميزان ارزش اسمي سهام خود در قبال بدهي ها متعهد خواهد بود. ارزش اسمي سهام ارزش حك شده در زمان صدور سهام بر روي آنهاست و ممكن است با قيمت بازاري آن (قيمت مورد معامله در بازار سهام ) متفاوت باشد. ارزش معاملاتي سهام منعكسس كننده ارزشي است كه سرمايه گذار براي شركت قائل است. جهت اخذ هويت قانوني بايد شركتها را به ثبت رسانيد. قوانين و مقررات و مدارم مورد نياز جهت ثبت شركتها در كشورهاي مختلف متفاوت است. شركتها موظفند در چهارچوب اساسنامه خود و در راستاي رسالت وجودي خود گام برداشته و به فعاليت اقدام نمايند. مالكيت در شركتها محدود بوده و عمليات شركت به وسيله مديران آن به اجرا در خواهد آمد. مسؤليت تهيه حسابها و گزارش سالانه طبق موازين قانوني بر عهده مديران است. گزارشات سالانه بايد حداقل دو صورت عمده مالي يعني ترازنامه  و صورت سود زيان را در خود داشته باشد.
شركتهاي بزرگ بايد ساير صورت هاي مالي و اطلاعات عمومي مانند مروري اجمالي از نقطه نظرات مديران و گزارشات حسابرسان را نيز ارائه نمايند. گزارشي از منابع وجوه و طرق مصرف آنها طي دوره حسابداري نيز يكي از صورتهاي مالي مورد نياز ديگر (علاوه بر ترازنامه و صورت سود و زيان) بشمارمي آيد.
در صورتيكه شركت با مشكلات مالي عديده اي روبرو بوده و قادر به بازپرداخت بدهي هايش نباشد ممكن است با حكم دادگاه مجبور به انحلال گردد. انحلال از طريق تبديل ونقد نمودن شركت صورت مي گيرد. تبديل به نقد كردن ممكن است اختياري و ارادي و يا غير ارادي و اجباري باشد. در نوع اول آن دارائيهاي شركت پس از توافق سهامداران به فروش رسيده و تمامي بدهيهاي شركت پرداخت مي شود. در حالت غير اختياري و اجباري آن كه با راي دادگاه تحقق مي يابد شركت مجبور به انجام اين كار مي باشد. تبديل به نقد كردن دارائيها يكي از شيوه ها بوده و ميتوان شركت را به صورت داير آن نيز به فروش رسانيد ونقد كرد.
ويژگي هاي شركت را مي توان به شرح زير بر شمرد:
    تعهد سهامداران در قبال بدهي، محدود به ارزش اسمي سهامشان مي باشد.
    شركت از هويتي قانوني برخوردار بوده و مالكيت از مديريت آن جداست.
    امكان افزايش سرمايه براي شركتها به خصوص از نوع عام آن فراهم تر است؛ زيرا مي توان بدون مشورت با ديگر سهامداران سهام شركت سهامي عام را به عموم عرضه و در قبال اين مشاركت وجوه مالي مورد نياز را تامين كرد.
    با تفكيك مديريت از مالكيت و به محض شكل گيري شركت، عمليات دائمي آن شكل مي گيرد.
    حسابها را بايد به اطلاع عموم رساند؛ اين موضوع امكان كنترل شديدتر آنچه كه در شركت در حال انجام است را براي رقبا تسهيل ميكند.
    فعاليتهاي شركت به آنچه كه در اساسنامه و موضوع شركت ذكر شده محدود مي گردد.

      حق امتياز
يك از شيوه هاي پر طرفدار براي انجام يك فعاليت بازرگاني، حق امتياز است.در اين حالت، فرد مبلغي وجه به سازماني بزرگ مي پردازد و در ازاي آن امتياز فروش محصولات يا خدمات سازمان صاحب امتياز برخوردار مي شود. در قبال پرداخت حق امتياز مربوطه، امكان بهره گيري از نام و بر چسب وبرخورداري از آموزشها و حمايت هاي بازاريابي  سازمان صاحب حساب و اعطا كننده امتياز فراهم خواهد بود. دوره حق امتياز معين بوده و دريافت كننده امتياز ملزم به تهيه تجهيزات لازم براي فعاليت هاي بازرگاني خود است.






انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 دانلود مقاله | انجام پایان نامه

 


سفارش پایان نامه