انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

انجام پایان نامه|‏ به حداقل رساندن هزينه و افزايش سودآوري در واحدهاي توليدي 40 ص

مقدمه
مفاهيم و روشهاي ارائه شده در اين تحقيق غالباً در رابطه با واحدهاي توليدي، مورد بحث قرار مي گيرد. اما بايد توجه داشت كه اين مفاهيم و روشها در موارد ديگر از قبيل: (1) واحدهاي تجاري كوچك (بطور اعم) (2) واحدهاي غيرتوليدي مانند فروشگاه ها و مؤسسات خدماتي نظير بانكها، شركتهاي بيمه و هتلها و (3) سازمانهاي غيرانتفاعي مانند بيمارستانها، كتابخانه ها، مدارس، دانشگاه ها و مؤسسات دولتي، كاربرد دارد. عملاً هر سازماني كه مسئوليت استفاده مؤثر از منابع را بعهده دارد، مي تواند و بايد از مفاهيم و روشهاي حسابداري صنعتي استفاده كند. حسابداري صنعتي مانند بسياري از رشته هاي ديگر، در سالهاي اخير تحت تأثير روشهاي مقداري مديريت و مدلهاي تصميم گيري قرار گرفته و روشهائي مانند با صرفه ترين مقدار سفارش، ارزش فعلي جريان وجوه، بررسي و ارزيابي برنامه ها، تحليل سودآوري، تحليل مخاطرات، احتمالات و تحليل همبستگي آماري و برنامه ريزي خطي براي به حداقل رساندن هزينه و افزايش سودآوري، در آن مطرح مي باشد.
در اين تحقيق، علاوه بر تشريح مباحث فوق، مطالبي درباره روشهاي كاملاً تازه مانند نظريه منحني فراگيري، بودجه بندي بر مبناي صفر، بودجه بندي بر اساس احتمالات، مفاهيم جديد بازاريابي، نظريه جديد قيمت گذاري انتقالات داخلي و قيمتهاي سايه به بحث گذارده شده است. تركيب مدلهاي رياضي و تصميم گيري همراه سيستم اطلاعاتي كامپيوتري با جنبه هاي بنيادي نظري و عملي حسابداري صنعتي و مفاهيم مربوط به علوم رفتاري، قابليت استفاده اين كتاب را براي تدريس در كلاسهاي درسي و دوره هاي آموزشي افزايش مي دهد.
مضافا، اين كتاب، علاوه بر قابليت استفاده‌اي كه براي آموزش كامل حسابداري صنعتي در دانشگاه ها و مراكز آموزشي دارد، مي‌تواند بعنوان مرجعي براي بهبود سيستم حسابداري صنعتي واحدهاي توليدي و غيرتوليدي نيز مورد استفاده قرار گيرد.
 
تخصيص هزينه‌هاي سربار برحسب دواير بمنظور هزينه‌يابي و كنترل هزينه
در اين فصل موارد مزبور با استفاده از نرخهاي جذب سربار  كارخانه براي هر دايره، مورد بررسي بيشتر قرار مي دهد. هدف از اين بررسي، تشريح مواردي از قبيل منظور كردن هزينه هاي سربار به محصولات با سفارشات، كنترل هزينه ها از طريق حسابداري سنجش مسئوليت و فراهم آوردن اطلاعات مفيد براي تصميم گيري و تجزيه و تحليل مي باشد. روشهاي كنترل هزينه هاي مواد و دستمزد در جلد دوم مورد بررسي قرار خواهد گرفت. از آنجائيكه توليد هر محصول به حداقل مشخصي مواد و نيروي كار نياز دارد، لذا به ميزان محدودي مي‌توان از طريق كنترلهاي مزبور، اينگونه هزينه ها را كاهش داد. اين وضعيت در مورد سربار كارخانه متفاوت است زيرا هر چه كنترل هزينه‌هاي سربار دقيق تر باشد، امكان كاهش آنها بيشتر مي‌گردد.
اعمال كنترل مسئوليت بمنظور نگاهداشتن بهاي تمام شده يك واحدو كل هزينه ها در سطح بودجه تعيين شده از طريق تخصيص هزينه‌هاي سربار كارخانه به دواير تسهيل مي گردد. تخصيص هزينه هاي سربار كارخانه به دواير در مؤسسات غيرتوليدي و غيرانتفاعي نيز در اين فصل مورد بررسي قرار مي گيرد.
مفهوم تخصيص هزينه هاي سربار به دواير
تخصيص هزينه‌هاي سربار كارخانه به دواير به مفهوم تفكيك كارخانه به بخشهائي (دايره، مركز هزينه) است كه هزينه ها به آن بخشها منظور مي‌گردد. از نقطه نظر حسابداري، دلايل اساسي تفكيك كارخانه به دواير و مراكز هزينه عبارتست از (1) هزينه يابي دقيق تر و صحيح تر سفارشات و محصولات و (2) كنترل مسئوليت هزينه هاي سربار.
از آنجائيكه تخصيص هزينه هاي سربار كارخانه به داوير مستلزم بكارگيري نرخهاي متفاوت جذب هزينه هاي سربار است، لذا اين امر هزينه يابي دقيق تر و صحيح تر سفارشات و محصولات را امكان پذير مي سازد. بدين ترتيب سهمي از هزينه هاي سربار كارخانه هر دايره، با استفاده از نرخ جذب سربار دايره مزبور، به سفارش يا محصولي كه از آن دايره مي گذرد منظور مي شود. بنابراين بجاي اينكه هزينه هاي سربار كارخانه بر اساسر يك نرخ كلي جذب سربار به حساب سفارشات يا محصولات منظور شود، مبالغ متفاوتي از هزينه هاي سربار (برحسب دوايري كه محصولات از آنها مي گذرند) به حساب سفارشات يا محصولات منظور مي گردد.
استفاده از تخصيص هزينه هاي سربار به دواير كه سبب واگذاري مسئوليت وقوع هزينه ها به سركارگر يا سرپرست دايره مي شود، كنترل مؤثر هزينه هاي سربار را امكان پذير مي سازد. هزينه هائي كه منشاء آنها به يك دايره مربوط مي شود از طريق سركارگري كه مسئوليت سرپرستي آن دايره را به عهده دارد شناسائي مي شود.
محاسبه نرخهاي جذب سربار، مستلزم فرآيند تسهيم هزينه هاي برآوردي سربار دواير به يكديگر است. فرآيند مزبور محدود به هزينه‌هاي سرباري است كه تسهيم آنها، براي محاسبه نرخهاي دواير مختلف، قبل از شروع سال مالي ضروري است. هزينه هاي سربار واقعي هر دايره به دواير ديگر تسهيم نمي گردند.
محاسبه بهاي تمام شده بمنظور تعيين قيمت فروش مستلزم شناسائي كليه هزينه هاي ساخت بدون توجه به ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم آنها به يك دايره يا محصول مشخص مي باشد. هر محصول بايد علاوه بر هزينه هاي مستقيم، سهم متناسبي از هزينه هاي غيرمستقيم از قبيل آب و برق و تلفن، نقل و انتقال مواد، بازرسي، انبارداري و غيره را نيز متحمل گردد. انتخاب بهترين شيوه تسهيم هزينه هاي سربار به محصولات، بمنظور تخصيص سهم متناسبي از هزينه هاي غيرمستقيم، امر مهمي است.
فرآيند تخصيص هزينه هاي سربار به دواير، ادامه شيوه‌هائي است كه قبلاً مورد بررسي قرار گرفت. علاوه بر ضرورت انجام برآورد و بودجه بندي هزينه ها و انتخاب يك مبناي صحيح بمنظور جذب آنها، تخصيص هزينه هاي سربار به دواير نياز به برآوردها يا بودجه هاي جداگانه براي هر دايره را نيز ايجاب مي نمايد. هزينه هاي سربار واقعي يك دوره نيز در اين روش بايد از طريق استفاده از حساب كنترل سربار كارخانه و دفتر معين سربار كارخانه براي هر يك از دواير بطور جداگانه گردآوري شود تا مقايسه آنها را با سربارهاي جذب شده توسط هر دايره امكان پذير سازد. اضافه يا كسر جذب سربار كارخانه براي هر دايره بطور جداگانه محاسبه و تجزيه و تحليل مي‌گردد تا انحراف هزينه و انحراف ظرفيت بلا استفاده هر دايره مشخص شود.
دواير توليدي و خدماتي
دواير موجود در يك واحد تجاري برحسب ماهيت آنها به دو گروه توليدي و خدماتي بشرح زير تقسيم مي گردد:
دواير توليدي    دواير خدماتي
برش     تراش     نيروگاه     تعميرات و نگاهداري
طراحي     قالب ريزي    نقل و انتقال مواد    رستوران
مونتاژ    مخلوط كردن    بازرسي     كارگزيني
روكش     تصفيه    انبارداري    كنترل كيفيت
تكميل         حفاظت    بهداشت
        خريد    ارسال كالا
            دريافت كالا

دايره توليدي دايره اي است كه از طريق تغيير دادن در شكل و نوع مواد يا مونتاژ قطعات و تبديل آنها به محصول، در توليد شركت مي‌كند. دايره خدماتي دايره اي است كه خدماتي را بطور غيرمستقيم در جهت ساخت محصول ارائه مي دهد. خدمات ارائه شده بتنهائي قادر به تغيير دادن شكل و ماهيت موادي كه به كالاي ساخته شده تبديل مي گردد، نمي باشد.

انتخاب دواير توليدي
يك واحد توليدي معمولاً از طريق دوايري كه توليد محصولات در آنها انجام مي شود، سازمان دهي مي گردد. فرآيند توليد، نوع سازمان مورد نياز را از نقطه نظر: (1) اجراي عمليات مختلف بنحو مؤثر و كارآ، (2) انتخاب بهترين روند توليد و (3) برقراري و تعيين مسئوليت براي كنترل عيني توليد، مشخص مي نمايد.
سيستم اطلاعاتي حسابداري صنعتي در يك واحد تجاري به گونه‌اي طرح ريزي مي شود كه متناسب با تفكيك فعاليتها به دواير مورد نياز جهت اهداف توليدي باشد. اين سيستم، هزينه هاي توليد را برحسب دواير و بدون در نظر گرفتن نوع عمليات كه ممكن است با استفاده از روش سفارش كار يا مرحله اي انجام گيرد، گردآوري مي‌كند. عواملي كه در تصميم گيري نسبت به نوع دواير مورد نياز جهت كنترل هزينه‌ها و تعيين نرخهاي دقيق سربار هر دايره مورد توجه قرار مي گيرند بشرح زير مي باشد:
1-    تشابه عمليات، مراحل و ماشين آلات در هر دايره.
2-    موقعيت مكاني عمليات، مراحل وماشين آلات
3-    مسئوليتهاي توليد و كنترل هزينه ها
4-    ارتباط عمليات با جريان گردش محصول
5-    تعداد دواير يا مراكز هزينه
ايجاد دواير توليدي بمنظور هزينه يابي وكنترل يكي از مشكلاتي است كه مديريت هر واحد تجاري با آن مواجه ميباشد. هيچگونه دستورالعمل قطعي و صريحي در اين مورد وجود ندارد. معمولاً روش متداول اين است كه كارخانه را به فعاليتهاي مختلفي طبقه بندي كرده و هر فعاليت يا گروه فعاليتهاي مشابه را بعنوان يك دايره تلقي نمود. بمنظور اعمال كنترلهاي مناسب نسبت به هزينه هاي سربار كارخانه و هزينه يابي صحيح سفارشات و محصولات، تفكيك كارخانه به واحدهاي مجزا و مستقل كه با يكديگر در ارتباط ميباشند از اهميت خاصي برخوردار است.


انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 


سفارش پایان نامه