انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

انجام پایان نامه|‏ بررسي اثر عملكرد زنجيره تامين بر عملكرد سازماني

فصل اول :

             طرح تحقيق


موضوع تحقيق : بررسي اثر عملكرد زنجيره تامين بر عملكرد سازماني
 
هدف تحقيق: هدف اين تحقيق بررسي اثر عملكرد زنجيره تامين بر عملكرد سازماني مي باشد . و اين تحقيق با توجه به سه معيار اصلي و زير معيارهاي هر يك از اين معيارها عملكرد زنجيره تامين را مورد ارزيابي قرار مي دهد . وسيله ارزيابي ايجاد شده منعكس كننده كارايي خدمات براي صنعت ، اثر بخشي عمليات براي تامين كنندگان خدمات و كارايي خدمات براي دريافت كننده ها ست و عملكرد سازماني نيز با توجه به دو معيار اصلي و زير معيارهاي اين معيارها مورد ارزيابي قرار مي گيرد . به اين اميد كه تحقيق موجود گامي در جهت توسعه به كارگيري معيارهاي ارزيابي عملكرد زنجيره تامين و عملكرد سازماني باشد و بتوان اين دو را در راستاي يكديگر و در جهت توسعه صنايع ايران به كار گرفت .
مسئله تحقيق : آيا بين عملكرد زنجيره تامين و عملكرد سازماني رابطه_ اي وجود دارد ؟
فرضيه تحقيق : عملكرد زنجيره تامين بر عملكرد سازماني تاثير مستقيم   دارد .
                   : منابع بر عملكرد سازماني تاثير مستقيم دارند .
                   :  خروجي ها بر عملكرد سازماني تاثير مستقيم دارند .
                   :  انعطاف پذيري بر عملكرد سازماني تاثير مستقيم دارد .
محدوده ي زماني : از بهمن ماه 1385 تا شهريور ماه 1386
محدوده ي مكاني: صنايع ايران در شهرهاي مختلف كشور ( تهران ، اصفهان ، يزد ، شيراز ، و..... )
جامعه آماري: شركت هاي توليدي از صنايع ايران (صنايع ماشين سازي ،
                   صنايع لاستيك ، صنايع قطعه سازي ، و....... )
نمونه آماري :  87 شركت از صنايع ايران در شهرهاي مختلف ( تهران ،      
                  اصفهان  ، يزد ، شيراز ) ازجمله صنايع ماشين سازي ، قطعه
                 سازي ، لاستيك ، كاشي  و......
لغات كليدي :زنجيره تامين ، عملكرد سازماني ، معيارهاي ارزيابي عملكرد
                  زنجيره تامين      
زنجيره تامين : به طور رسمي ، زنجيره تامين فرآيندي منسجم است كه در آن مواد خام به محصول نهايي تبديل شده و بعد از آن به مشتريان تحويل داده مي شود . ( از طريق توزيع ، خرده فروشي ها يا هر دو ) يك زنجيره تامين شامل چهار سطح 1. تامين ، توليد ، توزيع و مشتري ها مي
- باشد .
عملكرد سازماني: عملكرد سازماني به كمك چندين بعد تعريف مي شود:
مشتري ( سطوح و گرايش ها در رضايتمندي مشتري ، حفظ مشتري ، و ...) ، مالي ( قابليت سودآوري ، سهم بازار ، ROI) منابع انساني ( رضايتمندي كاركنان توسعه كاركنان و..) و اثر بخشي سازماني ( شاخص هاي عملكردي عملياتي ، توليد و تحويل ، سيكل زماني و...)   
                       
خلاصه ارزيابي معيارهاي عملكرد
    سيستم ارزيابي عملكرد بايد تاكيدش را بر سه نوع مجزا از معيارهاي عملكرد شامل : معيارهاي منابع (R) ، معيارهاي خروجي (O) ، معيارهاي انعطاف پذيري  (F)بگذارد . هر يك از اين سه نوع معيارهاي عملكرد اهداف مختلفي دارند كه در جدول (1) توضيح داده شده اند . سيستم ارزيابي عملكرد زنجيره تامين با يد هر يك از اين سه نوع (F,O,R) را اندازه گيري كند . چنانچه هر نوعي از اين معيارها درمجموع براي موفقيت عملكرد زنجيره تامين ضروري هستند . هر يك از اين سه نوع معيارها خصوصيات مهمي دارند و هر يك از اين معيارها بر معيارهاي ديگر تاثير مي گذارد . و تاثير متقابل بين اين سه نوع معيار در شكل شماره (1) توضيح داده شده اند .                                                                   

  جدول شماره(1) اهداف انواع معيارهاي عملكرد  
purpose    goal    نوع معيار عملكرد
مديريت منابع كار براي سودمندي  حياتي است     سطح بالاي از كارايي    منابع
با خروجي غير قابل پذيرش مشتريان به زنجيره هاي تامين ديگر برگشت داده مي شوند .    سطح بالاي خدمت به مشتري     خروجي
در يك محيط نامطمئن زنجيره تامين بايد قادر به پاسخگويي تغييرات باشد.    توانايي پاسخگويي به تغييرات محيطي     انعطاف پذيري شكل شماره (1) سيستم ارزيابي زنجيره تامين

                                                         
1- منابع
   معيارهاي منابع شامل سطوح موجودي ، نيازمنديهاي پرسنلي ، تجهيزات مورد استفاده و انرژي مورد استفاده و هزينه مي باشد . ارزيابي منابع بخش مهمي از سيستم ارزيابي مي باشد.    
در زير مثالي از معيارهاي عملكرد منابع زنجيره تامين آورده شده است :  
هزينه كل منابع استفاده شده :
1.    هزينه توزيع : كل هزينه توزيع شامل هزينه حمل و نقل و هزينه
باربري
2. هزينه توليد : كل هزينه توليد شامل نيروي كار ، نگهداري و هزينه - هاي مجدد كار
3. موجودي : هزينه هاي مرتبط با نگهداري موجودي
- سرمايه گذاري موجودي : ارزش سرمايه گذاري  نگهداري موجودي
- كهنگي و منسوخ شدن موجودي هزينه هاي مرتبط با كهنه شدن
   موجودي ؛ گاهي اوقات در بر گيرنده استهلاك موجودي است .
    - كار در جريان ساخت : هزينه هاي مرتبط با كار در جريان ساخت .
    -  كالاي تمام شده : هزينه هاي مرتبط با نگهداري موجودي هاي
     كالاي تمام شده
4. نرخ بازده سرمايه گذاري (ROI) :معيارهاي سودمندي سازمان  . نرخ بازده سرمايه گذاري به طور كلي توسط نرخ خالص سود به كل دارا يي ها به دست مي آيد .
5. نسبت گردش موجودي كالا : نسبت بهاي تمام شده موجودي كالاي تمام شده به موجودي كالا
6. نسبت خالص سرمايه در گردش : خالص سرمايه در گردش به كل دارايي
- خالص سرمايه در گردش : كل بدهي ها منهاي كل داراييها  
خروجي ها
   معيارهاي خروجي شامل : پاسخگويي مشتري ، كيفيت و كميت محصول نهايي توليد شده ، مي باشد .
در مجموع معيارهاي خروجي بر پايه ي افق هاي زماني كوتاه و محدود مي باشند .  معيارهاي عملكرد خروجي تنها نبايد با اهداف استراتژيك سازماني مطابق باشند ، بلكه از آنجايي كه اهداف استراتژيك به طور كلي در تامين نيازمنديهاي مشتري مورد نظر هستند ، اين معيارهاي عملكرد خروجي بايد با اهداف و ارزشهاي مشتري نيز مطابق باشند .  در زير يك مثال از معيارهاي عملكرد خروجي زنجيره تامين ذكر شده است :
1. فروش : درآمد كل
2. سود درآمد كل منهاي هزينه
3. نرخ تكمبل : نسبت سفارشات تكميل شده
- هدف نائل شدن به نرخ تكميل : تا چه حدي به يك هدف نرخ تكميل نائل شده ايم .
- متوسط اقلام نرخ تكميل ك مجموع نرخ تكميل به تعداد اقلام توليد شده
4. تحويل هاي به هنگام اين معيارها عملكرد تحويل محصول يا سفارش يا اقلام را اندازه گيري مي كنند .
- تاخير محصول : زمان تحويل منهاي تاريخ سررسيد
- متوسط تاخيرات سفرش : مجموع تاخيرات به تعداد سفارشات تقسيم مي شود .
- درصد تحويل به هنگام : درصد سفارشاتي كه به موقع يا قبل از تاريخ سررسيد تحويل داده شده اند .
5. فقدان موجودي سفارش انجام نشده : اين معيارها عملكرد موجوديت محصول يا سفارش يا آيتم را اندازه گيري مي كنند .
- احتمال فقدان موجودي : احتمال اينكه آيتمي براي موجودي مورد نياز  است ولي  آن ايتم وجود ندارد .
- ميانگين سطح سفارش انجام نشده : تعداد اقلام شفارش انجام نشده به دليل فقدان موجودي .
6. زمان پاسخگويي به سفارش : مقدار زمان بين يك سفارش و مطابق آن تحويل سفارش .
7. lead time   توليد : كل مقدار زمان مورد نياز براي توليد يك آيتم خاص يا گروهي از آيتم ها .
8. تعداد آيتم هايي كه نادرست ساخته شده اند و يا نادرست تحويل داده شده اند .
9. شكايات مشتري : تعداد شكايات ثبت شده مشتري .
انعطاف پذيري :
بعضي از فوايد سيستم هاي زنجيره تامين منعطف :
-    تقليل تعداد سفارشات انجام نشده
-    تقليل تعداد فروش هاي از دست رفته
-    تقليل در تعداد تاخير سفارشات
-    افزايش رضايتمندي مشتري
-    توانايي پاسخگويي و مد نظر داشتن تغييرات سفارشات به طور فصلي
- توانايي پاسخگويي  و مد نظر داشتن دوره هاي نبود عملكرد توليدي (خرابي ماشين )
 - توانايي پاسخگويي و مد نظر داشتن دوره هاي فقدان عملكرد تامين كننده ها
- توانايي پاسخگويي و مد نظر داشتن دوره هاي فقدان عملكرد تحويل
- توانايي پاسخگويي و مد نظر داشتن محصولات جديد ، بازارهاي جديد يا رقباي جديد
   انعطاف پذيري در موفقيت  زنجيره تامين واقعا ضروري و حياتي است زيرا زنجيره تامين در يك شرايط نا مطمئن قرار دارد .
 خواننده ي علاقه مند مي تواند ، براي بازنگريهاي جامعي از ادبيات در انعطاف پذيري سيستم به   Sethi, sethi 1991Gupta , Goyal(1989)   مراجعه كند . نويسنده چهار نوع انعطاف پذيري سيستم را تعريف مي كند . كه در جدول شماره (2) شرح داده شده اند .
جدول شماره (2) انواع انعطاف پذيري سيستم
تعريف     نوع انعطاف پذيري
توانايي تغيير سطوح خروجي محصولات توليد شده    انعطاف پذيري حجم
توانايي تغيير داده هاي تحويل برنامه -
ريزي شده     انعطاف پذيري تحويل
توانايي تغيير محصولات توليد شده     انعطاف پذيري تركيبي
توانايي معرفي و توليد محصولات جديد كه شامل تعديل محصولات موجود نيز
 مي شود.    انعطاف پذيري محصولات جديد
 

فصل دوم :

              ادبيات تحقيق


1. ارزيابي عملكرد                                                                                          هنگامي كه يك رويه ، يك مدل، يك رويكرد و يا يك مورد مطالعاتي و يا هر تحقيق ديگري كه بر عهده گرفته شده است ؛ عموما بعضي از معيارهاي عملكرد سيستم ارائه شده اند و شايد تجزيه و تحليل شده اند .به طور خاص در سيستم هاي توليد وتوزيع و موجودي تعداد زيادي از انواع مختلف معيارهاي عملكردي براي توصيف سيستم ها ارائه شده اند؛ اينچنين تعداد زيادي از معيارهاي عملكردي موجود، انتخاب معيار عملكرد را مشكل مي سازد. به طور كلي تحقيق ارزيابي عملكرد بر تجزيه و تحليل سيستم هاي ارزيابي عملكرد ، طبقه بندي معيارهاي عملكرد و سپس مطالعه ي معيارها در يك طبقه و ايجاد قاعده ي عملي و ايجاد چارچوبها تمركز مي كنند؛ كه به وسيله آن سيستم هاي ارزيابي عملكرد براي انواع مختلفي از سيستم ها توسعه داده مي شوند.                                              
    Beamon (1996) تعدادي از خصوصياتي كه در ايجاد سيستم ارزيابي عملكرد مؤثر هستند را ارائه داده است و بنابراين مي توانند در ارزيابي كردن اين سيستم هاي ارزيابي استفاده شوند.اين خصوصيات شامل: جامعيت (ارزيابي همه جنبه هاي مربوط) ، جهاني بودن (اجازه ي مقايسه و تطبيق تحت شرايط عملياتي مختلف) ، قابليت اندازه گيري (داده هاي مورد نياز قابل اندازه گيري باشند) ، وثبات (سازگاري اهداف با معيارهاي سازماني) مي باشند. در كنار تجزيه و تحليل معيارها و بر پايه اثر بخشي آنها، bench marking   يك روش مهم ديگري است كه در ارز يابي معيارهاي عملكرد استفاده شده است . bench marking  مي تواند به طور مفيدي به جاي ابزار شناسايي فرصت ها ي محيطي به كار گرفته شود. Camp (1989) بحث هاي جامعي از bench marking  به طور عا لي فراهم مي كند.
   به منظور مطالعه ي تعداد زيادي از معيا رهاي عملكرد موجود ، محققان آنها را طبقه بندي كرده اند .Neely (1997) و همكارانش تعداد كمي از طبقات شامل : كيفيت ، زمان انعطاف پذيري و هزينه را در مقاله اي ارائه دادند . اين طبقه بندي ابزاري مفيد در تجزيه و تحليل سيستم مي باشد  پس مدل مي تواند lead time   توليدي يا تاريخ سررسيد عملكرد را به وسيله تغيير تركيب (شكل) سيستم مقايسه كند . در اين روش تنها يك نوع معيار ، زمان  انتخاب شده است . اما در اين طبقه بندي معيارهاي خاص خيلي متفاوتي از زمان مي تواند مورد استفاده قرار گيرد .بنابراين معيارها در يك طبقه بندي مي توانند مقايسه و تجزيه و تحليل شوند . بنابراين معيارهاي عملكرد انتخابي مي توانند به سادگي طبقه بندي شوند.
      Neely (1995)  و همكارانش اشاره مي كنند كه چارچوبهاي ارزيابي مختلفي توسعه داده شده ا ند وديگران معياري را براي طراحي سيستم
 ارزيا بي عملكرد فراهم كرده اند. به هر حال به طور كلي يك رويكرد سيستماتيك قابل اجرا براي ارزيابي عملكرد نمي تواند توسعه داده شود. زيرا انواع مختلف سيستم ها به ويژگي هاي سيستم ارزيابي خاصي احتياج دارند. بنابراين كارهاي قبلي در صدد توسعه ي ، چارچوبهاي اندازه گيري  عملكرد متنوع براي انواع مختلف سيستم هايي كه در خصوصيات حياتي معيني مشاركت دارند ، مي باشند .
2. معيارهاي عملكرد زنجيره ي تا مين
   مدلهاي زنجيره تامين به طور برجسته اي دو معيار عملكردي مختلف را مورد مطالعه قرار مي دهند :
1. هزينه   2. تركيبي از هزينه ها و پاسخ گويي به مشتري
هزينه ها شامل هزينه هاي عمليا تي و هزينه هاي موجودي مي باشند .معيارهاي پاسخ گويي به مشتري شامل :Lead time و احتمال عدم وجود موجودي و نرخ تكميل مي باشد. جدول1بعضي از معيارهاي موجود در زنجيره تامين و مطابقت معيارهاي عملكردي استفاده شده را خلا صه كرده است .آن مدلهاي عملكردي ليست شده را به عنوان اهداف استفاده مي_ كند كه هر كدام براي تابع قرار دادن محدوديت هاي عملياتي متنوع حداقل يا حداكثر شده اند .(
انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 


سفارش پایان نامه