انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

انجام پایان نامه|تجهيزات نگهداري و حمل و نقل كالا  47 ص

تجهيزات نگهداري و حمل و نقل كالا
تجهيزات نگهداري كالا
وسايل و تجهيزات نگهداري به وسايلي اطلاق مي شود كه جهت ذخيره سازي و انباشتن كالا در انبار از آنها استفاده مي شود. وسايل نگهداري كالا در انواع مختلفي است كه هر يك با توجه به كاربرد خاص آن داراي معايب و مزايايي است كه در انتخاب بايد به آنها توجه شود. در نمودار زير انواع تجهيزات نگهداري كالا در انبار بطور خلاصه و كلي نشان داده شده است.
تجهيزات نگهداري قابل حمل
به وسايلي كه جهت نگهداري و جابجايي اقلام در سطح انبار و آمادگاه بصورت واحد بار مورد استفاده قرار مي گيرد اطلاق مي شود.
تجهيزات نگهداري ثابت (غير قابل حمل)
تجهيزاتي است كه جهت نگهداري و استقرار اقلام در انبار مورد استفاده قرار مي گيرد و نصب آنها در انبارها هزينه بر بوده و در صورتيكه بخواهيم آنها را پس از نصب جابجا نماييم مستلزم زمان و هزينه نسبتاً زيادي است.
شرح تجهيزات نگهداري:
الف- پالت: سكوي كوچك قابل حملي است كه از آن براي تشكيل واحد بار از كالاهاي داراي بسته بندي محكم و منظم، حمل و نقل كالا توسط وسايل حمل واحد بار و ذخيره سازي در انبارها روي هم و يا در قفسه بندي استفاده مي شود و در انواع چوبي، فلزي و پلاستيكي از نظر جنس و در انواع دو طرفه و چهار طرفه و يا دو رو و يك رو، دو باله و يا يك باله و پالت مخصوص از نظر طرح و شكل وجود دارند.
پالتها از نظر جنس با توجه به مزايا و معايب آنها و نوع كالا و نوع انبار و نوع اقليم محل مورد استفاده انتخاب مي شوند ولي از نظر طرح با توجه به نحوة ذخيره سازي و وسيله حمل و نقل و … انتخاب مي گردند.
از پالتهاي مخصوص جهت تشكيل واحد بار، حمل و نقل و ذخيره سازي بسته هاي مخصوص مانند بشكه استفاده مي شود.
ب- باكس پالت: پالت ديوار داري است كه جهت تشكيل واحد بار از بسته هاي كوچك و ضعيف و يا قطعات نامنظم، شكستني و … و ذخيره سازي آنها روي هم تا ارتفاع زياد و حمل و نقل كالا توسط وسايل حمل واحد بار در انبارها و كارخانه ها استفاده مي شود. و در انواع ديواره دار و بدون ديواره و ديوار مشبك و همچنين باكس مخصوص نيز وجود دارند.
از باكسهاي مختلف با توجه به نوع كالا استفاده مي شود مثلاً براي وسايل باريك و برنده از باكسهاي ديواره دار غير مشبك و جهت اجسامي كه بايد ديده شوند از باكسهاي ديواره مشبك و جهت كالاهاي مخصوص مانند لاستيك از باكسهاي مخصوص لاستيك استفاده مي شوند.
در باكسهاي معمولاً جهت دسترسي آسان به كالاي درون آن، يك درب بصورت افقي تا نيمه و يا اينكه يك طرف آنها بصورت باز (بدون ديوار) در نظر گرفته مي شود.
ج- زير چين ها: چهارپايه هايي هستند كه از آنها جهت ذخيره سازي كالا در كف انبار استفاده مي شود و معمولاً از كنار هم قرار دادن آنها در انبار يك پارت (قسمت) جهت تشكيل انباشته از كالاها تشكيل مي گردد. كه معمولاً بصورت فلزي با سطح مشبك مي باشند.
د- ظروف: محفظه هاي چوبي، فلزي و يا پلاستيكي هستند كه قابل حمل و نقل توسط دست بوده و از آنها جهت نگهداري و حمل و نقل لوازم و قطعات ريز استفاده مي شود.
هالوار: استوانه چهارگوش چوبي است كه از آنها جهت ذخيره سازي اقلام سنگين در كف انبار يا بارانداز استفاده مي شود.
و- قفسه بندي: قاب فلزي است كه توسط صفحات و يا تيرهاي افقي به قسمتهاي مختلف تقسيم شده است و از آن براي استفاده بيشتر از فضاي انبار، بالا بردن تنوع و گوناگوني اقلام، عدم وجود محدوديت در قرار دادن واحدهاي بار، دسترسي سريع به اقلام، افزايش نظم در انبار و … استفاده مي گردد. و در انواع مختلف زير وجود دارند:
1-    قفسه بندي براي نگهداري اقلام و بسته هاي قابل حمل با دست كه در انواع زير وجود دارند:
-    قفسه بندي سبك معمولي
-    قفسه بندي نيمه سنگين معمولي
-    قفسه بندي سبك دوار
-    قفسه بندي سبك ابزار
-    قفسه بندي سبك لوله و ميله
-    قفسه بندي سبك شيب دار
2-    قفسه بندي براي ذخيره سازي واحدهاي بار و اقلام سنگين كه اين تجهيزات عبارتند از:
-    قفسه بندي سنگين معمولي
-    قفسه بندي سنگين قابل ورود به وسيله ليف تراك
-    قفسه بندي سنگين شيب دار
-    قفسه بندي سنگين متحرك
-    قفسه بندي سنگين با عمق زياد
-    قفسه بندي سنگين قابل دسترسي بوسيله كارگر
ز- خرك: وسيله اي كه از آن براي انبار نمودن اقلام طويل و سنگين از قبيل، ميلگرد، نبشي، تيرآهن و … وقتي كه تنوع كالا زياد باشد استفاده مي گردد و از نظر شكل و طرح در انواع يكطرفه و دو طرفه وجود دارد.
تجهيزات حمل و نقل كالا
تعريف حمل و نقل:
حمل و نقل از مفاهيمي است كه تا كنون به طرق گوناگوني تعريف شده است كه يك تعريف ساده براي آن عبارتست از «جابجايي و انتقال اشياء از جايي به جاي ديگر به هر طريق ممكن همانند، جابجايي مواد.
در يك ارگان نظامي، حمل و نقل عبارتست از، تغيير مكان (جابجايي) افراد، وسايل، تجهيزات و ساير نيازمنديهاي نظامي بوسيله انواع وسايل و تجهيزات ترابري از قبيل قطار، خودرو، هواپيما و …
با عنايت به تعاريف فوق حمل و نقل را مي توان چنين تعريف كرد، حركت مواد، قطعات و يا افراد از مكاني به مكان ديگر با هزينه، زمان و وسيله اي مناسب.
اهداف حمل و نقل:
هدف حمل و نقل، همانطور كه در تعاريف فوق بيان شده عبارت است از انتقال اشياء از نقطه اي به نقطه ديگر، و در يك مركز نگهداري اقلام، هدف عمدة حمل و نقل عبارت از انتقال كالا از نقطه اي به نقطه ديگر، در كوتاه ترين مسير ممكن، بدون انجام عمليات مجدد (دوباره كاري) و به بهترين روش، به بيان ديگر اهداف حمل و نقل در يك مركز نگهداري اقلام عبارت است از:
1-    استفاده بهتر از فضاي موجود انبار
2-    كاهش هزينه هاي كنترل موجودي
3-    به حداقل رساندن جابجايي ها
4-    به حداقل رساندن زمان تخليه، بارگيري و ذخيره سازي
5-    كاهش هزينه هاي حمل
6-    كاهش خسارت هاي ناشي از حمل و نقل غلط
7-    ارائه سرويس مناسب در زمان محدود
8-    استفاده مؤثر از نيروي انساني و وسايل حمل و نقل
انواع حمل و نقل
در دنياي امروزي عمده مصرف وسايل حمل و نقل، براي انتقال كالا و انسان بوده و وسايل حمل و نقل مورد استفاده، هواپيما، خودرو، قطار و كشتي مي باشند. فرق اساسي حمل و نقل كالا با انسان، سيستم راحتي در آن است، كه براي انسان تعبيه شده است.
براي حمل و نقل روش ديگري نيز وجود دارد كه آن انتقال، بوسيله خطوط لوله و پمپاژ برخي مواد است كه براي اين سيستم، مناسب باشند. بطور كلي سيكل فعاليت حمل و نقل عبارت است از:
1-    بارگيري
2-    جابجايي
3-    تخليه
در حمل اقلام هر سه مرحله فوق انجام مي پذيرد و آنچه در ارتباط با هر نوع و يا طبقه اي از اقلام قابل تغيير است، عبارت است از، وسايل و روشي كه در ارتباط با هر يك از مراحل فوق بكار گرفته مي شود.
با توجه به روشهاي موجود و وسايل مورد استفاده، حمل و نقل به دو دسته كلي، تقسيم مي گردد.
الف- حمل و نقل در مسيرهاي طولاني (خارجي)
ب- حمل و نقل در مسيرهاي كوتاه (داخلي)
الف- حمل و نقل در مسيرهاي طولاني (خارجي)
حمل و نقل در مسيرهاي طولاني، بيشتر در خارج از مراكز نگهداري، مثلاً، انتقال اقلام از مراكز توليد و خريد به آمادگاهها و يا حمل اقلام از مراكز نگهداري به مراكز مصرف، مطرح مي باشد. روشهاي حمل و نقل خارجي عبارتند از:
-    حمل و نقل جاده اي
-    حمل و نقل هوايي
-    حمل و نقل دريايي
-    حمل و نقل راه آهن
-    خط لوله
ب- حمل و نقل در مسافتهاي كوتاه (داخلي مراكز نگهداري و انبار)
در اين قسمت به شرح نوعي ديگري از حمل و نقل مي پردازيم كه سيكل فعاليت ها و كاري آن نيز همانند حمل و نقل خارجي است، يعني در اغلب مواقع شامل عمليات تخليه، جابجايي و بارگيري مي باشد و شايد بتوان گفت كه مكمل حمل و نقل خارجي در مراكز نگهداري مي باشد. اين نوع حمل و نقل در مراكز نگهداري بين انبارها، سكوهاي تخليه و بارگيري، باراندازها و داخل انبارها و غيره انجام مي شود و در مقايسه با روش حمل و نقل خارجي از طول مسير كمتري برخوردار است و شايد نتوان از اين جهت آنها را با هم مقايسه كرد ولي آنچه در اين نوع حمل و نقل قابل توجه است اين است كه بدون آن فعاليت و يا سيكل حمل و نقل خارجي تكميل نمي گردد. ولي بدليل تفكيك سازماني و مأموريتي، لازم است اين دو نوع حمل و نقل بطور جداگانه ولي مرتبط و هماهنگ با هم مورد بررسي قرار گيرند.


انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 


سفارش پایان نامه