انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

انجام پایان نامه|‏تجزيه و تحليل سيستمها و روشها

موضوع:
تجزيه و تحليل سيستمها و روشها
فهرست منابع
1-    زاهدي، شمس السادات، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها (مباني سيستم هاي اطلاعات مديريت)، انتشارات دانشگاه علامه طباطبابب، تهران، 1376.
2-    سيمپرويو، تجزيه و تحليل نظامها، مترجم رضا محسسني، وزارت برنامه و بودجه، مركز مدارك اقتصادي، اجتماعي و انتشارات تهران، 1364.
3-    رضاييان، علي، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، تهران، 1376
4-    جان ج. برچ، گري گراد نيتزكي، سيستمهاي اطلاعاتي در تئوري و عمل (جلد اول و دوم)، مترجم منوچهر غيبي، مركز آموزش مديريت دولتي، تهران، 1372.
5-    روشهاي ساخت يافته تجزيه و تحليل و طراحي سيستم هاي اطلاعاتي – بتول ذاكري
 
فهرست مطالب
                فصل اول
            تعاريف، وظايف و مسئوليتها
بخش 1: تعريف اصطلاحات
    سيستم
    روش
    شيوه يا متد
    تعريف تجزيه و تحليل سيستمها
    مفروضات (داده ها)
    تعريف اطلاعات
    تعريف فرم
بخش 2: وظايف و مسئوليتها
    دلايل آغاز تجزيه و تحليل سيستمها
    فوايد تجزيه و تحليل سيستمها و روشها
    تحليل گر سيستم كيست؟
    تحليل گر سيستم و نقش او در فرايند تجزيه و تحليل و طراحي سستم
                فصل دوم
            مراحل تجزيه و تحليل سيستمها و روشها
مرحله يكم: شناخت مشكل و تبيين آنها
مرحله دوم: ايجاد فرضيه
مرحله سوم: گردآوري اطلاعات
1-    كتابخانه
2-    استفاده از اسناد و مدارك و بايگانيها
3-    جداول و نمودارهاي سازماني
4-    مشاهده
الف – مشاهدة مستقيم
ب – مشاهدة غيرمستقيم
5-    پرسشنامه
الف – پرسشنامه آزاد
ب – پرسشنامه ثابت
6-    مصاحبه
الف – مصاحبه آزاد
ب – مصاحبه منظم
مرحله چهارم: طبقه بنيد اطلاعات
    جدول
    نموادار
    الف – نمودار خطي
    ب – نمودار ميله اي يا ستوني
    ج – نمودار دايره اي
    د – نمودار فضايي
    هـ - نمودارهاي سازماني
مرحله پنجم: تجزيه و تحليل اطلاعات
مرحله ششم: نتيجه گيري و ارائه راه حل
    نحوه ارائه حل
1-    همخواني با برنامه هاي سازمان
2-    ارائه چند راه حل به جاي يك راه حل
3-    مطابقت با قوانين و مقررات
4-    قابليت اعمال
5-    تناسب بين هزينه اجرا و منافع حاصله از اجراي طرح
6-    سهولت اجرا
مرحله هفتم: تهيه و تنظيم گزارش
مرحله هشتم: اجرا
مرحله نهم: آزمايش طرح جديد
مرحله دهم: استقرار طرح جديد
    الف – روش موازي يا هم زمان
    ب – روش تدريجي يا مرحله اي
    ج – روش يكباره
    د – روش اجراي آزمايشي
مرحله يازدهم – ارزيابي عملكرد
فهرست منابع
 
سيستم
1-    سيستم مجموعه اي است كه از چندين جزء وابسته به يكديگر تشكيل يافته است.
2-    تعريف ديگر سيستم اين است كه سيستم عبارت است از يك سري وظايف وابسته به يكديگر كه با اجراي آنها قسمتي از هدف يا منظور سازمان تحقق مي يابد.
روش
روش عبارت است از يك سري عمليات و مراحلي كه براي اجراي تمام يا قسمتي از يك سيستم انجام مي شود. بعبارت ديگر براي اجراي هر سيستم، نياز به تهيه دستورالعملهايياست كه حدود وظايف، ميزان مسئوليتها و نحوة انجام دادن فعاليتهاي گوناگون را مشخص كند. همچنين مي توان روش را اجزائي از يك سيستم محسوب نمود. در هر روش، نوع كار، شخص يا اشخاصي كه عمليات و وظايف مزبور را انجام مي دهند، مراحلي كه بايد طي شود و شيوه هايي كه بايد بكار رود مشخص مي شود.
شيوه يا متد
شيوه عبارت است از تشريح جزئيات و مراحل انجام دادن يك كار. شيوة هر كار نحوة انجام دادن عمليات يا مراحل انجام دادن آن كار را مشخص مي كند. هر  نوع وسيله – اعم از دستي، مكانيكي و الكترونيكي – كه براي انجام دادن هر يك از روشهاي معمول در يك سازمان بكار مي رود شيوه يا متد ناميده مي شود.
به طوريكه ملاحظه مي گردد،‌چند شيوه وابسته به يكديگر، تشكيل يك «روش» را مي دهد و چند روش پيوسته به هم يك «سيستم» را بوجود مي آورد.
شكل (1-1).
 
تجزيه و تحليل سيستمها و روشها
غالب محققان،‌دانش پژوهان و كسانيكه با تكنيك تجزيه و تحليل سيستمها و روشها آشنايي دارند بر اين عقيده اند كه براي تجزيه و تحليل سيستمها و روشها نمي توان يك تعريف جامع و مانع كه معرف صحيح و دقيق آن باشد بيان كرد. نويسندگان مختلف، با توجه به سليقه يا منظور خاص خود، اين اصطلاح را تعريف نموده اند:
1-    نورمن بريش: تجزيه و تحليل سيستمها و روشها عبارتست از مطالعه و بررسي به منظور بهبود بخشيدن به سيستمهاي خدماتي (سرويس دهنده) كنترل كننده و هماهنگ كنندة عمليات يك سازمان. بدين ترتيب، تجزيه و تحليل سيستمها و روشها، خطي مشي آيندة سازمان را مشخص مي كند و با ايجاد يك روش كنترل صحيح، اجراي دقيق طرحهاي پيش بيني شدة آيندة سازمان را تضمين مي نمايد.
2-    آلن ديويس: تجزيه و تحليل سيستمها و روشها را يك وظيفه و كار ستادي و تخصصي تلقي مي كند كه هدف آن مطالعه، بررسي و بهبود بخشيدن به كلية سيستمها و روشهاي موجود در يك سازمان است.
نويسنده اي به نام «چارلز ميكس» تعريف خود را به تجزيه و تحليل مديريت امور دفتري محدود  مي كند و اين تعريف بدين گونه است: «تجزيه و تحليل عبارت است از مطالعة جامع و كامل سيستمها و روشهاي سازمان به منظور بهبود بخشيدن و ساده كردن تمور دفتري»
واضح است كه در اين تعريف، سيستمها و روشهاي اداري و دفتري بيشتر مورد توجه قرار گرفته و عقيده وي اين است كه پي بردن به مسائل و مشكلات اداري و دفتري و بهبود بخشيدن به آنها در بهبود وضع كلي سازمان، اثر قابل ملاحظه اي خواهد داشت.
نويسندة ديگري، تجزيه و تحليل را منحصربه امور اداري مي داند آن را چنين تعريف مي كند: «تجزيه و تحليل اداري عبارت است از مطالعه و بررسي مسائل و مشكلات اداري از نظر وظايف متصديان مربوطه و روشهايي كه براي انجام آن بكار مي رود  و كشف عامل پيدايش اين علل و طرح و تنظيم پيشنهادهاي لازم به منظور حل آنها.
تعارف ياد شده كه بعضي مختصر و برخي مفصل و مانع به نظر مي رسد. نشان دهندة وسعت تكنيم تجزيه و تحليل سيستمها و روشهاست اگرچه در اين تعاريف، تفاوتهايي به چشم مي خورد، ولي وجوه مشترك و اتفاق نظرهاي موجود ميان آنها، به مراتب بيشتر از اختلاف نظرهاست. آنچه كه از تمام تعارف مزبور استنباط مي شود، اين است كه تشخيص مسائل و مشكلات سازمان را ارائه راه حل منطقي براي رفع آنها به پيروي از يك روش صحيح و منظم نياز دارد و اين منظور با استفاده از تكنيك تجزيه و تحليل سيستمها و روشها تامين مي گردد. به طور خلاصه، تجزيه و تحليل سيستمها و روشها را مي توان به شرح زير تعريف كرد:
تجزيه و تحليل سيستمها عبارت است از تكنيكي كه مديران را از وجود مسائل و مشكلات موجود در سازمان آگاه مي سازد و يا بررسيهاي منطقي، راه حلهاي مناسبي براي رفع هر يك از آنها، ارائه مي دهد. اين بررسيها بايد متني بر اصول روش تحقيق علمي باشد تا بتوان با يافتن مشكلات و رفع آنها، كارايي و سود سازمان را افزايش داد و بقاي سازمان را تضمين نمود.
مفروضات (داده ها)
تعريف الف. مفروضات عنصر اصلي هر سيستم بوده و امكان دارد كه كتبي باشد و يا در روي كارت منگنه شده و يا در روي نوار ضبط شده باشد.
تعريف ب. مفروضات، لفظي است كلي كه بر يك يا چند واقعيت، اعداد، حروف و علائم يا حقايق دلالت مي كند و يا آنمها را توصيف مي نمايد. داده ها عناصر اصلي اطلاعات است و مي توان آنها را با وسايل دستي يا ماشيني (كامپيوتر) بوجود آورد يا پرورش داد.
تعريف اطلاعات
اطلاعات كزماني حاصل مي شود كه بين مفروضات يك رابطة منطقي برقار شود. هنگامي مي توان اطلاعات را از مفروضات استخراج و استنتاج نمود كه مفروضات، دقيق و مربوط به موضوع مورد نظر باشد و به موقع در دسترس استفاده كنندگان قرار گيرد. از تركيب مفروضات به صورتهاي مختلف، اطلاعات بدست مي آيد.
تعرف فرم
فرم، كاغذ يا مدركي است كه مفروضات (داده ها) به روي آن ثبت مي شود.
دلايل آغاز تجزيه و تحليل سيستمي
مطمئناً نخستين گام در هر تحليل سيستمي اين است كه به دليل انجام دادن اين تحليل، از سوي تحليل گر سيستمها درك شود معمولاً مصاحبه هاي مقدماتي با كسانيكه درخواست تحليل سيستمي را كرده اند يا اجازة آن را داده اند مي تواند به تحليل گر سيستم كمك كند كه دلايل تحليل سيتمي را اساساً درك كند. دلايل بنيادي آغاز تحليل سيستمي عبارتند از:
1-    حل مساله: احتمال دارد سيستم كنوني چنانكه بايد عمل نكند و از تحليل گر خواسته مي شود كه اين بد عمل كردن را تصحيح كند. يا اينكه احتمال دارد قسمتي در درون سازمان از لحاظ برنامه ريزي برآورد، يا كنترل موجودي مساله اي داشته باشد كه بايد تصحيح يا بهسازي شود.
2-    الزام جديد: دومين دليل دست زدن به تحليل سيستمي ممكن است اين باشد كه الزام يا مقررات جديدي بر سازمان تحميل شده باشد. اين الزام ممكن است قانون جديد، رويه حسابداري، خدمات يا فرآورده هاي سازماني يا رو به مديريت جديدي باشد. تحليل سيستمها صرف نظر از آنچه الزان جديد را بوجود آورده تغييرات لازم را در سيستمهاي اطلاعاتي يا افزودنيهاي ضروري را به اين سيستم شناسائي خواهد كرد تا سازمان را در پاسخگوئي لازم بدين الزام پشتيباني كند.
3-    پياده كردن ايده / تكنولوژي جديد
4-    بهسازي كلي سيستمها

فوايد تجزيه و تحليل سيستم ها و روشها
- تجزيه و تحليل سيستم ها اقدامي مناسب براي بررسي مسائل و مشكلات سازماني است. در اينم كار هم به محيطي كه سيستم در آن محاط شده است توجه مي شود و هم به كليت سيستم و اجزاي تشكيل دهندة آن. تنها به بررسي نشانه هاي ظاهري اكتفا نمي شود بلكه بررسي عميق مسائل و درك و فهم ارتباطهاي موجود نيز دنبال مي شود.
-    بهره وري يك سازمان را به طور معمول، از دو طريق مي توان افزايش داد: نخست با تشويق افراد به كار كردن با سرعت بيشتر، دوم با سادهع كردن و بهسازي و روشهاي كار. با توجه به اين كه سرعت كار اشخاص را تنها تا حد مشخصي مي توان افزايش داد  با تجزيه و تحليل سيستم مي توان كار را ساده كرد و به افزايش بهره وري سازماني ياري رساند.
-    تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها را مي توان اقدامي به منظور مددرساني به مديران و مقامات مسئوول در زمينه سياست گذاري تصميم گيري دانست. با درنظر داشتن هدفهاي عالية سازماني، مشكلات موجود بررسي مي شوند و راههاي گوناگون رفع مشكل و نتايج احتمالي هر يك ، پيش بيني و مقايسه مي شود و اطلاعات به دست آمده در اختيار مديران قرار داده مي شود و آنها خواهند توانست با شناخت كافي از موقعيت، قضاوت آگكاهانه اي داشته باتشند و تصميم مناسبي براي رفع مشكل بگيرند. به اين ترتيب تجزيه و
-    تحليل سيستم را مي توان ابزار نعملي براي كمك به اتخاذ بهترين تصميمات جهت رفع مشكلات پيچيدة سازماني دانست.
-    با تجزيه و تحليل سيستم ها و روشها مي توان ساختار سازماني مناسبتر، روشهاي اجرائي كارآمدتر و شيوه هاي عملياتي پرثمرتر به وجود آورد بر ميزان كارايي و اثربخشي و بهره وري در سازمان افزود.
-    با استفاده از تجزيه و تحليل سيستم ها مي توان از نيرو و تلاش كاركنان بهترين استفاده را كرد و از دوباره كاري و اتلاف مساعي نيروي انساني جلوگيري نمود.
-    تجزيه و تحليل سيستم ها و روشها باعث مي وشد تا از ميزان اشتباهات و خطاها كاسته شود و امر تحويل كالاها و خدمات به مشتريان و كاربران سرعت يابد.
-    يكي از مهمترين نتايج تجزيه و تحليل سيستم ها به دست آوردن اطلذراعات دقيق و به هنگام از وضع موجود است كه اين اطلاعات مبناي مناسبي را براي برنامه ريزي در اختيار مديران و مسئولان قرار مي دهد. بنابراين با توجه به نقش پراهميت برنامه ريزي در ادارة صحيح امور منطقي است كه وقت و انرژي بيشتري به امر تجزيه و تحليل اختصاص داده شود.


انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 


سفارش پایان نامه