انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

انجام پایان نامه| تجزيه و تحليل سيستم مديريت مشاركتي، اصول و مراحل آن 32 ص

فهرست مطالب
عنوان                                                                                   صفحه

فصل اول: كليات                                                                                 
مقدمه                                            4

فصل دوم: مروري بر سيستم مديريت مشاركتي
1-1-    مقدمه                                        6
2-2- استفاده از سيستم پيشنهادات                                7
3-2- طريقه ارائه پيشنهادها و رسيدگي به آنها                        8
4-2- ترقي و تعالي كارگران                                8
5-2- مهم ترين خصوصيات روش مديريت مشاركتي                    10
6-2- گروههاي كنترل كيفيت                                11
7-2- توضيح لازم درباره گروهها                                12
8-2- پاداش هاي نقدي و غير نقدي                            12   
9-2- سيستم پيشنهادات در گروههاي كنترل كيفيت                        13
10-2- منافع گروههاي كنترل كيفيت براي مديران                        14
11-2- وضعيت هاي جديد و لزوم تطبيق كارگران                                                                15
فصل سوم: تجزيه و تحليل سيستم مديريت مشاركتي، اصول و مراحل آن
1-2-    مقدمه                                                                                                                      16
2-3- فلسفه اجراي سيستم                                                                                                           17  
3-3- هدف اجراي سيستم                                                                                                      19
4-3- شرايط لازم براي اجراي سيستم                                                                                        19
5-3- زمينه هاي عملي سيستم                                                                                                   20
6-3- چگونگي اجراي سيستم                                                                                                 21
7-3- مراحل ارائه پيشنهادات                                                                                                   21
8-3- سيستم كنترل كيفيت جامع                                                                                            24
1-8-3- گروههاي كنترل كيفيت                                                                                            25
2-8-3- چگونگي عملكرد گروهها                                                                                         25           
3-8-3- ارائه پيشنهاد از جانب گروهها                                                                                    26   
4-8-3- شرايط تشكيل گروهها                                                                                               26
5-8-3- وضعيت آموزش گروهها                                                                                            26              
6-8-3- زمينه هاي فعاليت گروهها                                                                                         27  
7-8-3- موضوع جلسات گروهها                                                                                           28
8-8-3- موضوعات مورد بحث                                                                                             28
9-8-3- انتخاب موضوعات قابل بررسي                                                                                29
10-8-3- جلوگيري از دوباره كاري                                                                                          30
11-8-3- هزينه ها و جوايز ارزيابي                                                                                         30
9-3- ستاد مركزي گروههاي كنترل كيفيت                                                                              31
10-3- نتايج عملكرد گروههاي كنترل كيفيت                                                                            32
11-3- ويژگي هاي اساسي سيستم                                                                                          32

بسمه تعالي
فصل اول: كليات
1-1-    مقدمه:
آنچه تاكنون دربارة تئوري هاي مديريت خوانده ايم و روش هاي گوناگون آن را كه تاكنون مطالعه نموده ايم، نشان مي دهد كه بر سر اين مقوله دانشمندان و نظريه پردازان گوناگوني با نظرات بعضاً مخالف يكديگر تحقيق نموده اند و نظر داده اند كه البته در اينجا قصد نداريم توضيحي مفصل در رابطه با مكاتب مديريت بدهيم اما اين را بايد گفت كه 3 مكتب عمده تا به امروز مطرح شده كه مكاتب ديگري هم بين اينها و هر كدام نزديكتر به يكي از اينها تا به حال به دست ما رسيده. سه مكتب مزبور عبارتند از كلاسيك كه تئوريسين آن تيلور بود و تكيه مكتب او بر روابط و معادلات علمي است كه عبارت است از نگرشي كه در آن كارگر را به صورت ابزار تلقي مي كند كه معايب و محاسني دارد كه جاي بحث آن نيست.
ديگري مكتب روابط انساني است كه تئوريسين آن التون ماير بود كه عمدة تكية اين مكتب بر بهبود روابط انساني حاكم بر محيط كار در جهت بهتر و بهره ورتر شدن توليد است و سوي مكتب تئوري سيستم هاست كه تفكر سيستمي و نگرش سيستمي را به مشكلات و مسايل سازمان دارد.
اما آنچه تاكنون از ماحصل تمام اين مطالعات و مطالعات ديگر دستگير محققين شده اين است كه انسان موجودي است داراي خلاقيت هايي بي نظير و بسيار وسيع و توانايي عظيم او را هيچكس نمي تواند انكار كند. پس بهتر است كه در جايي كه ما قرار است از آن موجود يعني انسان استفاده كنيم،‌ براي رسيدن به اهدافمان با روش هايي دقيق و برنامه ريزي هاي صحيح بتوانيم از تمام خلاقيت هاي او استفاده كنيم. اين هرگز به معني كشيدن كار بيشتر از انسان و نگريستن به انسان به صورت ابزاري كه توانائي هاي زيادي دارد نيست، بلكه ما در اينجا بايد به دنبال آن باشيم كه اين باور را در افراد و زيردستان خود به وجود آوريم كه اگر آنها بخواهند از خلاقيت هاي ذهني خود استفاده كنند قادرند تغييرات شگرفي در محيط كاري خود ايجاد كنند و اين قبل از هر چيز به نفع خود آنها است و به نفع جامعه اي است كه در آن زندگي مي كنند و نسل هاي آنها كه از ثمرة‌ اين فعاليت ها بهره مند مي شوند. روي همين اصل اگر بتوانيم چنين روحيه اي را در كاركنان ايجاد كنيم، بدون صرف هزينة زيادي، از مقادير بسيار زيادي پيشنهادات و راهنمايي هاي ارزنده برخوردار خواهيم بود كه مي تواند تغيير بنيادي در صنعت ايجاد كند. چنين كاري جزو وظايف سيستم مديريت مشاركتي است و اين همان بحثي است كه قصد داريم در اين مجموعه به آن بپردازيم. در واقع سيستم مديريت مشاركتي پلي است بين مغزهاي تصميم گيرندگان و كاركنان كه از طريق اين پل اطلاعات با ارزشي براي تصميم گيرندگان حاصل مي شود كه خود آنها حتي با صرف هزينه هاي زياد تحقيقاتي قادر به كشف آن در بعضي موارد نبوده اند و در واقع اين همان مسئله تئوري و مشورت كردن است كه در سيستم مديريت مشاركتي در برگيرندة دو روش سيستم پيشنهادات و گروه هاي كنترل كيفيت است و در حال حاضر كاملاً در كشور ژاپن كه آغازگر اين نهضت هم بوده عملي شده و به حق مي توان گفت اين پيشرفت عجيب و حيرت انگيز كه در ژاپن مي بينيم مديون همين سيستم است و ما به تفصيل اين سيستم و دو روش انجام آن را توضيح خواهيم داد.
 
فصل دوم: مروري بر سيستم مديريت مشاركتي
1-2-    مقدمه:
سيستم مديريت مشاركتي بار اول در كشور ژاپن پايه ريزي شد و ثمربخشي قابل توجهي به وجود آورد. چنانچه حقيقتاً پيشرفت چشم گير اين كشور و صنايع آن مديون اين سيستم است.
از آنجا كه اين سيستم به بهترين نحو ممكن در كشور ژاپن پياده شده است، ما طي بحث كلي پيرامون آن عمده مثالهايمان را از نحوة اجراي آن در كشور ژاپن مي آوريم.
اين سيستم به طريقة ارائه پيشنهادات و گروه هاي كنترل كيفيت مطرح شده است. در حال حاضر مديريت مشاركتي به طور جدي و گسترده در ژاپن مرسوم است و كارگران و كاركنان از اين طريق سهم به سزايي را در ازدياد بهره وري مؤسسات اين كشور داشته اند. در ميان دو طبقة سيستم مشاركت، درصد بيشتر مشاركت مربوط به سيستم پيشنهادات است. من باب مثال اگر كارخانه اي تصميم به توليد اتومبيلي با مدل جديد بگيرد، پس از طرح اين مسأله در سطح كارخانه در عرض يكي دو ماه هزاران پيشنهاد از كارگران و كاركنان رده ها و قسمت هاي مختلف براي بهسازي آن اتومبيل جمع آوري مي شود.
با اينكه احتمال دارد تعداد زيادي از اين پيشنهادها قابل استفاده نباشد يا به هر دليلي به كار نرود، اما قطعاً دهها پيشنهاد قابل استفاده و در ميان آنها تعدادي بسيار عالي يافت مي شود كه قادر است كيفيت اتومبيل جديد را در حد غير قابل تصور بالا ببرد، چيزي كه شايد متخصصان و طراحان قسمت هاي مهندسي، هرگز در آزمايشگاههاي خود به آن دست نيابند و اين موارد ريز و اين جزئيات را حتي مشابهش را هم متوجه نشوند و در حقيقت همين تجربيات عملي و پيشنهادات متكي به مهارت هاي فني و تفكر آزادانه در جهت نوآوري و بهبود بهره وري، كمك هاي شاياني را به مؤسسات ژاپني نموده است.
2-2- استفاده از سيستم پيشنهادات:‌
براي مثال در بسياري از مؤسسات ژاپني هم اكنون يكي از سيستم هاي مشاركت حكم فرماست و براي جلب مشاركت كاركنان براي پيشنهادات مفيد و سازنده، پاداش و جوايز متناسب با آن در نظر گرفته مي شود. اين روش بعد از جنگ جهاني دوم براي بهبود توليد در كارخانجات ژاپن به كار رفت و سريعاً‌ گسترش يافت و بعد از بحران هايي كه در سطح جهان به وقوع پيوست مثل بحران نفتي و به وجود آمدن مسايل و مشكلات از جانب آنها استفاده از اين روش جنبه اي حياتي پيدا كرد و تعداد پيشنهادهاي كارگران سير صعودي شگفت انگيزي پيدا كرد.
طبق آماري در سطح 453 شركت طراز اول ژاپن در سال 1980 نشان مي دهد كه 5/23 ميليون پيشنهاد از كاركنان اين كارخانجات دريافت شده كه   آنها قابل اجرا، مفيد و سازنده بوده است.
چنين سيستمي در آمريكا هم به كار رفت اما وسعت چنداني نيافت. ميانگين پيشنهادهاي دريافتي از هر كارگر در مقايسه با ژاپن ناچيز بود و همچنين براي تشويق و ترغيب كاركنان آمريكايي نياز به پاداش هاي عمدتاً مادي بود در سطح كلان كه اين خود عاملي بازدارنده براي توسعة اين روش به صورت گسترده و كارساز بود.
در دوران جنگ جهاني دوم ميليونها كارگر ژاپني در ارائة طرح ها و پيشنهاداتي براي بهبود وضع موجود تلاش كردند كه اين مهم ترين تكيه گاه براي نهضت مذكور بعد از جنگ جهاني دوم شد.
براساس آمار و ارقام در سالهاي گذشته كمپاني هاي تويوتا موتورز و ميتسوبيشي موتورز به طور متوسط سالانه از هر كارگر 20 پيشنهاد دريافت مي كردند. در يك دورة ده ماهه كارخانة ميتسوشيتا الكتريك از هر 1500 كارگر توليدي خود در كارخانجات تلويزيون سازي خود به طور متوسط 50 پيشنهاد دريافت كرده است. اين مربوط به سال 1961 است كه با افزايش اين ارقام تا سال هاي اخير به طور صحيح به ده پيشنهاد از هر نفر رسيده يعني 15000 پيشنهاد از 1500 نفر با يك حساب ساده يعني از   = 03/0 پيشنهاد براي هر نفر به   = 10 پيشنهاد براي هر نفر رسيده است.
3-2- طريقه ارائه پيشنهادها و رسيدگي به آنها:
پيشنهادها در اين سيستم به دو صورت شفاهي و كتبي و دو صورت ديگر فردي يا دسته جمعي تهيه مي شود. در مرحله بعد تمام آنها به دقت بررسي مي شود و لازم است كه پيشنهادات مشابه يا نزديك به هم و يا مربوط به موضوعي واحد به دقت دسته بندي و تنظيم شود.


انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 


سفارش پایان نامه