انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه پروژه مالی موسسه بازرگانی تهران

انجام پایان نامه|پروژه مالی موسسه بازرگانی تهران

پروژه مالی :
- مانده حسابهای دایمی موسسه بازرگانی «تهران» که به خرید و فروش انواع کالاها می پردازد به شرح زیر است :
12000000    ساختمان    52500000    نقد و بانک
11000000    حسابهای پرداختی    1450000    حسابهای دریافتی
400000    حقوق پرداختی    30000000    موجودی کالا
12500000    پیش دریافت فروش    20000000    ملزومات
10000000    وام پرداختنی    5750000    اثاثه
80300000    سرمایه آقای حسینی    2500000    پيش پرداخت بیمه
        8000000    زمین
 
فعالیتهای مالی موسسه بازرگانی تهران به شرح زیر انجام یافته است :
1) خرید 20 دستگاه یخچال به قیمت هر دستگاه 000/200/2 ریال از شرکت تولیدی کارون در قبال صدور چک شماره 178234 از حساب جاری موسسه
2) فروش 5 دستگاه یخچال به قیمت هر دستگاه 000/600/2 به طور نسیه به آقای محمدی
3) خرید نقدی ماشین لباسشویی به ارزش 000/000/5 ریال
4) برگشت 000/000/1 ریال از کالای خریداری شده (ماشین لباسشویی) به علت عیب و نقص
5) خرید کالا به ارزش 000/000/18 که بابت آن یک فقره چک صادر و به دست فروشنده رسیده است .
6) پرداخت مبلغ 000/200 بابت حمل کالای خریداری شده
7) دریافت مبلغ 000/500/2 ریال تخفیف به علت عیب و نقص کالای خریداری شده بند 5
8) خرید نسیه اثاثه (میز و صندلی) به مبلغ 000/650 از فروشگاه اسدی
9) آقای حسینی مبلغ 000/000/20 ریال بابت افزایش سرمایه به حساب جاری موسسه واریز نمود
10) خرید نسیه 10 دستگاه جاروبرقی هر یک به مبلغ 000/350/2 ریال از شرکت کارون
11) فروش نقدی 2 دستگاه یخچال به قیمت هر یک 000/800/2 ریال
12) پرداخت مبلغ 000/000/1 ریال بابت حقوق به کارکناندر قبال صدور چک شماره 178235
13) فروش نقدی مقداری کالا 000/000/7 ریال
14) اعطای مبلغ 000/500 ریال تخفیف به مشتریان به علت عیب و نقص
15) خرید کالا در تاریخ 5/10 - 000/000/5 ریال به شرط نسیه 30-2/5 تخفیف
16) پرداخت مبلغ 000/100 بابت حمل کالای خریداری شده
17) فروش کالا در تاریخ 7/10 - 000/000/4 به شرط نسیه 30 - 2/5 تخفیف
18) برگشت 000/200 ریال از کالای خریداری شده در بند 15 به فروشنده به علت عیب و نقص
19) برگشت 000/300 ریال از کالای فروخته شده در بند 17 به علت عیب و نقص
20) خرید نقدی مقداری تلویزیون از موسسه پیام به ارزش 000/000/8 ریال
21) خرید 3 دستگاه یخچال به قیمت هر دستگاه 000/400/2 از شرکت کارون قیمت کالا پس از کسر 2% تخفیف تجاری با چک شماره 178236 پرداخت شد .
22) برداشت مبلغ 000/000/1 توسط آقای حسینی بابت مصارف شخصی
23) پرداخت مبلغ 000/130 ریال هزینه نظارت فروشگاه
24) فروش 10 دستگاه آبگرمکن در تاریخ 9/10 به آقای صمدی به قیمت هر دستگاه 000/000/3 با شرط نسیه 30- 2/10
25) باز پرداخت نصف مبلغ وام پرداختنی با صدور چک شماره 178239
26) خرید نسیه کالا به ارزش 000/500/2 ریال از فروشگاه شاهد
27) خرید کالا در تاریخ 1/8 به ارزش 000/000/5 به شرط نسیه 30 - 2/10 تخفیف
28) برگشت کالا به ارزش 000/200 ریال از کالای خریداری شده در بند 26 به علت عیب و نقص
29) پرداخت بهای کالای خریداری شده در بند 26
30) خرید نسیه ملزومات به ارزش 000/800 ریال از فروشگاه افق
31) پرداخت بهای کالای خریداری شده در تاریخ 9/8 مربوط به بند 27
32) پرداخت بهای ملزومات خریداری شده در بند 30
33) پرداخت بهای کالای خریداری شده در تاریخ 10/10 مورد بند 15
34) دریافت بهای کالای فروخته شده در تاریخ 11/10 مورد بند 17
35) خرید 8 دستگاه تلویزیون به قیمت هر دستگاه 000/500/2 به طور نسیه
36) دریافت مبلغ 000/000/3 ریال بابتپیش فروش یک دستگاه یخچال
37) پرداخت مبلغ 000/500 ریال بابت حقوق و دستمزد
38) دریافت مبلغ کالاهای فروخته شده به آقای صمدی مربوط به بند 24 در تاریخ 17/10
39) پرداخت مبلغ 000/720 ریال هزینه تبلیغات اسفند ماهانجام پایان نامه حسابداری

 

 

 

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

 

سفارش پایان نامه