انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

مشاور پایان نامه|پایان نامه بررسي رژيم درماني و تغذيه‌ي مناسب در كنترل بيماري اسكيزوفرني و نحوه‌ي برخورد با اين افراد در جامعهاز مراجع آقاي محمدرضا ترابي تست MMPI بعمل آمد با توجه به شاخصهاي اعتباري نيمرخ باليني ارائه شده معتبر است گرچه نامبرده در علائم بيماري اغراق مي‌كند تا شايد زودتر به او كمك شود به مشكلات هيجاني خود اعتراف نموده و درخواست كمك مي‌كند به طور مكرر برون ريزي نموده و سپس به خاطر آن تأسف مي خورد دربارة اعمال خود هم بي احساسي افراطي و هم نگراني افراطي دارد كه اين امر ممكن است دوره اي باشد افرادي كه داراي اين پروفايل هستند ناايمن بوده و در دوست يابي مشكل دارند افرادي ناپخته، دمدمي و داراي احساس حقارت و داراي مشكلات معدي روده اي هستند در درمان و همكاري در جلسات درماني به حمايت درماني پاسخ مي دهند اما احتمال ايجاد تغييرات درازمدت در شخصيت آنان كم است.
از مراجع آقاي ارسطو رمضاني تست MMPI بعمل آمد با توجه به شاخصهاي اعتباري نيمرخ باليني ارائه شده معتبر است نامبرده با مشكلاتي ديرپا مواجه بوده كه به آنها تا جايي عادت كرده كه دربارة خودش احساس نسبتاً خوبي دارد دربارة خود احساس امنيت زيادي داشته اما دربارة مشكلاتش بيشتر نگران است افرادي كه داراي اين پروفايل هستند معمولاً با جنس مخالف مشكل دارند سابقه زيادي از نارضايتي شغلي و آسيب هاي مرتبط با شغل دارند مضطرب بوده و داراي شكوه هاي بدني زيادي هستند افرادي بدون تصميم، بدگمان و منفي گرا مي باشند و از مهارتهاي اجتماعي خوبي برخوردارند.
 


 
چكيده پايان نامه

انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

سفارش پایان نامه