انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

سفارش پایان نامه|پارك چيتگر
         

فهرست عناوين
عنوان                                                                                      صفحه
1-    مقدمه
2-    ضرورت تحقیق
3-    کلیات مربوط به پارک جنگلی چیتگر
    3-1- موقعیت و وسعت پارک
    3-2- تارخچه پارک
    3-3- آب و هوای پارک
        3-3-1- درجه حرارت
        3-3-2-بارندگی
        3-3-3- باد
    3-4- پستی و بلندی
    3-5- ژئومورفولوژی
    3-6- سنگ شناسی
    3-7- خاک شناسی
    3-8- هیدرولوژیچ
    3-9- ترکی توده های درختی
عنوان                                                                           صفحه
    3-10- ارزش تفریحی و تفریحگاهی و مسائل اقتصادی واجتماعی
4- عوامل مخرب پارک
    4-1- عوامل مخرب غیر زنده
    4-2- عوامل مخرب زنده
 5-روش بررسی
    5-1- روش آماربرداری
    5-2- تعداد قطعات نمونه
    5-3- مساحت قطعات نمونه
    5-4- شکل قطعات نمونه
6-مشخصه های اندازه گیری شده در قطعات نمونه
    6-1- مشخصه های کلی
    6-2- مشخصه های کمی
    6-3- مشخصه های کیفیگ
7- محاسبات و تجزیه و تحلیلهای آماری ونتایج آماری
    7-1- نتایج کمی
        7-1-1- مساحت قطعات جنگلکاری شده
عنوان                                                                                  صفحه
7-1-2- ترکیب و درصد گونه ها
        7-1-3- قطر
            7-1-3-1- پراکنش قطری
            7-1-3-2- مشخصات رقومی قطر
        7-1-4- ارتفاع
            7-1-4-1- مشخصات رقومی ارتفاع
            7-1-4-2- منحنی ارتفاع
        7-1-5- ضریب لاغری
        7-1-6-تعداد درخت در هکتار
        7-1-7- تعداد کنده در هکتار
        7-1-8- طول تاج
        7-1-10- زادآوریچ
        7-1-11- علل عدم زادآوری
        7-1-12- پوشش علفی
        7-1-13- سطوح خالی از پوشش گیاهی
        7-1-14- تاج پوشش در ردیف کاشت
عنوان                                                                                  صفحه
7-1-15- تاج پوشش بین ردیف کاشت
        7-1-17- سایر صدمات
        7-1-18- ضخامت، نوع وتجزیه لاشبرگ
        7-1-19- بررسی روابط تاج پوشش با:
            7-1-19-1- پوشش زادآوری
            7-1-19-2- پوشش علفی
            7-1-19-3- سطوح خالی از پوشش گیاهی
        7-1-20- اشکوب بندی توده های درختی
        7-2- نتایج کیفی
            7-2-1- ضخامت پوست
            7-2-2- شاخه دوانی
            7-2-3- بررسی شادابی درختان
                7-2-3-1- طول تاج سبز
                7-2-3-2- رنگ برگ (سوزن)
                7-2-3-3- تراکم برگ (سورن)
                7-2-3-4-زردی
            
عنوان                                                                                  صفحه
            7-2-4- فرم تنه
                7-2-4-1- شاغولی بودن تنه
                7-2-4-2- مستقیم بودن تنه
                7-2-4-3- دوشاخگی
                7-2-4-4- چند شاخگی
        7-2-5- وضعین جوانه انتهایی
8- نتیجه گیری کلی و پیشنهادات
9- عکسها
10- منابع مورد استفاده


1-    مقدمه
فضای سبز دریک شهر همچون ریه های تنفسی شهرنشینان بشمار می آید و به همین دلیل نیبود آن ، به معنی نبود سلامت و تندرستی در شهرهاست. عموماً مردم د رمورد تأثیرات فضای سبز درختان روی تندرستی و بهداشت به اندازه کافی آگاهند و در حقیقت به آنها همچون نشانه های سلامتی می نگرند. بدون اینکه کاملاً رابطهع مشخصی بین درختان واثرات مختلف آن با بهداشت و سلامتی بر ایشان کاملاً روشن باشد.
پارکها یکی از عوامل شکل دهنده شهرها بشمار می آیند و بدلیل فضای سبز قابل ملاحظه  خود،علاوه بر داشتن تأثیرات زیست محیطی به سبب ایجاد چشم اندازهای زنده و سبز خود در زیبایی شهرها سهمی بسزا دارند. ثمر بخشی پارکها درتناسب میزان انبوهی و تنوع درختان، درختچه ها،بوته های  آن و فضای باز، معابر ، امکانات و وسعت آن قرار دارد. پارکهای وسیع بیش از پارکهای با وسعت کم در آب و هوای محخلی مناطق شهری تأثیر دارند. طبق مطالعات انجام شده (1974. Serber ) حداقل وسعتی را که یک پارک می تواند تأثیر ملموس خود را درآب و هوای مجاور خود بگذارد ،2/1-1 هکتار است. بهر جهت بیشترین پارک در آب و هوای شهرها مربوط به بخش درخت زار آن است وهر چقدر وسعت درخت زار بیشتر باشد، تأثیرات مفید آن بیشتر است. (1974-Sperber) .
اولین پارک دنیا که با وسعت زیاد، به منظور حفظ و حمایت منابع طبیعی بکر و جالب توجهش برای عموم مردن و نسلهای آینده و استفاده ازمنافع تفریحی، علمی، فرهنگی آن با سیستم خاصی در وسعت بیش از 800 هزار هکتار تأسیس گردید،پارک ملی یلواستون (Yellowstone) د رکشور ایالات متحده است که درسال 1872 میلادی تأسیس گردیده است. از آن به بعد ایجاد پارکها به سیستم پارکهای ملی و سیستمهای دیگر درکشورهای مختلف دنیا رواج یافت.
در ایران نیز تبدیل اراضی لم یزرع اطراف شهرها مخصوصاً تهران به پارکهای مصنوعی وغرس نهال به وسعت قابل ملاحظه در آنها از جمله اقداماتی است که به منظور مبارزه با آلودگی هوا و ایجاد فضای سبز، پس از ملی شدن جنگلها و مراتع کشور به عمل آمده است.
اگر چه اولین پارک جنگلی دست کاشت به عنوان پارک اهواز درسال 1342 دراهواز احداث گردید ولی پارک جنگلی خرگوش دره تهران (با وسعتی بالغ بر 140 هکتار) اولین تفریحگاه جنگلی (جنگل دست کاشت) است که در ایران پس از ملی شدن جنگلها، به منظور ایجاد فضای سبز و محلی برای تفریح شهروندان تهرانی در سال 1343 احداث گردید.
2-    ضرورت تحقیق
با نگاهی به پیشینه پارکهای جنگلی دست کاشت در می یابیم که تأسیس اکثر این پارکها دردهه 40 قرن اخیر و پس از ملی شدن جنگلها و مراتع کشور اتفاق افتاده است. زمانیکه جنگلکاری و تب کشت سوزنی برگان در ایران بالا گرفته بود و با مطالعات بسیار محدود اولیه ومنابع اندک موجود در آن زمان اقدام به کاشت سوزنی برگان در سطوح وسیع گرید که ماحصل آن پارکهای جنگلی دست کاشت بزرگی هستند که ما امروزه آنها را به نامهای چیتگر ، لویزان، سرخه حصار و ... می شناسیم پارکهای جنگلی ای که از بدو احداث آنها حدود 30 سال می گذرد.
اما اینکه آیا از آن زمان تاکنون مطالعات جامع و کامل درمورد این پارکها صورت گرفته تا مشخص گردد که جنگلکاریهای انجام شده دردهه های قبل موفقیت آمیز بوده یاخیر؟ کشت گونه های سوزنی برگ مثبت بود یا خیر؟ ،وضعیت بقا و ادامه حیات پارکها چگونه است؟ امری است که جای بحث و تفحص دارد.
بعداز گذشت 30 سال هنوز تجربیات ما به مطالعات بسیار اندکی محدود می گردد که دراین فاصله زمانی طولانی و اکثراً به صورت موردی و پراکنده انجام شده است. کم تجربگی و عدم استفاده ازمنابع معتبر علمی موجود باعث شده تا امروزه حیات اکثر پارکهای جنگلی به خطر بیافتد. چنانچه این مورد درپارک جنگلی چیتگر بررسی شده و نتایج امر شاهدی بر این ادعاست.
پارکهای جنگلی علاوه بر اینکه خصوصیات توده های جنگلی را دارا هستند. فضای سبز مناسبی را جهت استفاده عموم مردن مهیا می سازند. متأسفانه دیدگاه حاکم بر نظام جنگلبانی سالیان گذشته ایران با دیدگاه امروزی بسیار متفاوت است . کشتهای وسیع تک گونه ای با نظم و ترتیب تصنعی بالطبع رسیدگی و نگهداری از این مناطق را آسانتر می کند. امروزه ثابت شده که سیستمهای خالص و تک کشتی قادر به ایجاد اکوسیستمهای پایدار نمی باشند، موردی که درعلم جنگلشناسی نوین از اهمیت خاصی برخوردار است.
به تجربه ثابت شده که جنگلکاریهای مخلوط به مراتب کیفیت و وضعیت بهتری نسبت به جنگلکاریهای تک کشتی دارند. چرا که پایداری جنگل ، مقاوت در برابر آفات و امراض، جلوگیری از خطر آتش سوزی، تولید چوب مرغوب و متنوع و ... تنها در جنگلها و جنگلکاریهای مخلوط در حالت ایده آل موجود است.
امروزه ضروری است تا این گونه جنگلکاریهای تک گونه ای درسطوح وسیع، با ایجاد اصلاحات و رعایت اصول جنگلشناسی به نحوی به سمت جنگلهای طبیعی و آمیخته سوق داده شوند. د رغیر این صورت درچند سال آتی شاهد نابودی این ذخایر طبیعی خواهین بود. هدف از این تحقیق بررسی کمی و کیفی جنگلکاریهای انجام شده در پارک جنگلی چیتگر است تا نتایج حاصله بتواند برای اصلاح و بهبود وضعیت توده های درختی پارک مود استفاده قرار گیرد. لازم به توضیح است که از سال 1347 (بدو تأسیس پارک جنگلی چیتگر) تا کنون عمده ترین مسائلی که در پارک مورد بررسی قرار گرفته اند، عبارتند از : مسائل اقتصادی، اجتماعی ( مجنونیان، 1356) – خاک (سرمدیان، 1368) – پوش گیاهی (جوانشیر 1368) و ژئومورفولوژی (احمدی ، 1368).
3-    کلیات مربوط به پارکجنگلی چیتگر
3-1- موقعیت و وسعت پارک
پارک جنگلی چیتگر یکی از مهمترین پارکهای کلان شهر تهران با وسعتی معادل 814 هکتار می باشد که از نظر جغرافیایی درشمال غرب تهران، حاشیه شمالی اتوبان تهران- کرج، به فاصله 15 کیلومتری تهران و 18 کیلومتری کرج و در حد فاصل عوارضی اتوبان و مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع (پیکان شهر) قرار دارد.
(نقشه شماره 1 ضمیمه) طول پارک به موازات اتوبان تهران کرج حدود 5/5 کیلومتر و عریضترین قسمت آن 8/2 کیلومتر می باشد. این پارک د ر51 درجه و 10 دقیقه طول شرقی و 35 درجه و 45 دقیقه عرض شمالی قرار دارد. پارک جنگلی چیتگر ازشمال ب اراضی پادگان دانشگاه امام حسین و اراضی زراعی کن، از مغرب به پیکانشهر و مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع و ازمشرق به جاده کوهک محدود می شود.
3-2- تاریخچه پارک
عملیات جنگلکاری و احداث پارک از نیمه دوم سال 1345 توسط اداره منابع طبیعی استان تهران آغاز گردید. این عملیات 2 سال به طول انجامید ودر سال 1347 به پایان رسید. کاشت درختان در این مدت به صورت مرحله ای انجام گرفت. بدین ترتیب که ابتدا قطعه اول پارک به وسعت 600 هکتار و سپس قطعه دوم به وسعت 400 هکتار ودر نهایت قطعه سوم به وسعت 400 هکتار کشت شده اند که جمعاً سطح زیر کشت را که 1400 هکتار می باشد، شامل می شوند. 20 هکتار باقی مانده حاصل توسعه سنوات اخیر بوده است. (مجموع این جنگلکاریها سطحی معادل 1420 هکتار راشامل می شود و این درحالی است که مساحت مسطحه و واقعی پارک همانطور که در قسمتهای آتی خواهد آمد، 814 هکتار می باشد.)
کلیه مناطق جنگلکاری شده قبل از کاشت جزو مراتع بوده و به وسیله دام چرا می شده است. مالکیت پارک قبل از ملی شدن جنگلها و مراتع خصوصی بوده و قسمتی از منطقه به عنوان مرتع دارای مالک بوده است ولی پس از اجرای قانون ملی شدن جنگلها (سال 1342) منطقه پارک نیز ملی شناخته شده و مالکیت خصوصی آن از بین رفته است.
پس از انقلاب اسلامی اداره این پارک زیر نظر بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی انجام شد و پس ازآن به شهرداری تهران واگذار گردید. ابتدا زیرنظر سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران واز اوایل سال 1373 زیر نظر اداره فضای سبز شهرداری منطقه 5 تهران اداره می شود.
3-3- آب وهوای پارک
جهت بررسی فاکتورهای اقلیمی پارک، به دلیل مجاورت پارک با ایستگاه مهرآباد، آمار 10 ساله (1372-1363) این ایستگاه که درموقعیت 51 درجه و 21 دقیقه طول شرقی و 35 درجه و 42 دقیقه عرض شمالی با ارتفاع 1191 متر از سطح دریا قرار دارد، مورد استفاده واقع گردید. دراین رابطه نمودارهای مربوطه نی ترسیم شد.
3-3-1- درجه حرارت
طبق آمار ایستگاه مهر آباد درجه حرارت در طول این 10 سال ازکمیته منهای 10 درجه درماه بهمن (سال 1368) تا بیشینه 6/41 درجه درماه تیر (سال 1368) درنوسان بوده است. میانگین روزانه درجه حرارت نیز از مقدار کمینه 9/0 درجه دردی ماه (سال 1368) تا مقدار بیشینه 8/31 درتیرماه (سال 1368) در تغیی بوده است.
درجه حرارت متوسط سالانه پارک جنگلی چیتگر 4/17 درجه می باشد(نمودار های شماره 1و2و3و4). میانگین سالانه روزهای یخبندان حدود 42 روز است و این مقدار برای روزهای دارای مه 4 روز می باشد.
3-3-2- بارندگی
میزان متوسط بارندگی سالانه بر اساس آمار 10 ساله ایستگاه مهر آباد (72-1363) 242 میلیمتر می باشد. حداکثر میزان بارندگی مربوط به اسفند ماه (سال 1370) با 7/141 میلیمتر بارندگی و حداقل میزان بارندگی مربوط به ماههای خرداد تا مهر می باشد که هیچ بارندگی صورت نگرفته است.
بیشترین تعداد روزهای بارندگی مربوط به مهرماه سال 1363 با 17 روز بارندگی می باشد و کمترین آن مربوط به ماههای خرداد تا شهریور می باشد که هیچ روز بارندگی نداشته اند. حداکثر بارندگی سالانه درسال 1366 به وقوع پیوسته که میزان آن 8/289 میلیمتر بوده است و حداقل بارندگی سالانه در سال 1368 با میزان 3/166 میلیمتر رخ داده است. (نمودارهای شماره 5و 6)
فصل خشکی د رپارک بر اساس منحنی آمبروترمیک (نمودار شماره 7) حدود 8 ماه در سال می باشد که از فروردین ماه آغاز گردیده و درآبانماه پایان می پذیرد . بدین ترتیب اقلیم پارک جنگلی چیتگر، نیمه خشک می باشد.
3-3-3- باد
جهت اصلی باد در پارک در فصول پاییز و زمستان از غرب به شرق می باشد و در فصول گرم جهت بادهای غالب از جنوب به شمال و جنوب غربی به شمال شرقی می باشد.بادهای فصول سرد با شدت زیاد می وزند، در صورتیکه بادهای مربوط به فصول گرم اغلب به طور ملایم وبا سرعت کم می وزند، لذا نمی توانند خسارتی را متوجه درختان پارک سازند. با این وجود درقسمتهایی از پارک کج شدگی درختان کاج ناشی از اثرباد دیده می شود. (عکس شماره 19
3-4- پستی وبلندی
از دیدگاه فیزیئوگرافیک گستره تهران و پیرامون آنرا می توان از شمال به جنوب به چهار بخش زیر تقسیم نمود:
1-    دامنه های جنوبی البرز
2-    چینهای کناری البرز
3-    دشت سرتهران (کوهپایه تهران)
4-    دشت تهران-ری
دشت سر تهران دردامنه جنوبی کوههای البرز مرکزی قرار گرفته و منطقه چیتگر دراین دشت واقع شده است.
قسمت شمال پارک را دامنه های جنوبی البز پوشانیده که پس از قطع این دانه ها اراضی نسبتاً مسطحی شروع می شود که در قسمتهایی از اراضی فوق تپه ماهورهای نسبتاً مرتفعی قرار گرفته اند. به طور کلی منطقه پارک بسته به نقاط مختلف آن دارای عوارض و پستی و بلندی های متعددی است وبه همین نسبت نوسانات شیب آن زیاد به طوریکه از صفر شروع وتا 80 درصد نیز می رسد. حداکثر ارتفاع پارک 1313 متر از سطح دریا و حداقل آن 1225 متر از سطح دریا و متوسط آن 1269 متر می باشد. (نقشه توپوگرافی ضمیمه شماره 2)
3-5- ژئومورفولوژی
منطقه از نظر ژئومورفولوژی از 5 واح تشکیل شده است:
1-    پادگانه آبرفتی هزاردره (شیب بالای 30 درصد) خاک بسیار کم عمق، سطحی و بدون تحول است.
2-    پادگانه آبرفیت نا همگن (شیب 20 تا 30 درصد) خاک کم عمق همراه مواد درشت وسنگریزه و تحول چندانی نیافته است.
3-    پادگانه آبرفیت تهران (شیب 10 تا 20 درصد) خاک کم عمق و سطحی است با عناصر درشت و تحول چندانی نیافته است.
4-    پادگانه آبرفتی وروم- رییس (شیب 5 تا 10 درصد) خاک عمیق تا نسبتاً عمیق با بافت متوسط تا سنگین، تحول خاک خوب است.
5-    پادگانه آبرفتی جدید (شیب صفر تا 5 درصد) بجز رخساره بستر رودخانه که خاک ندارد، دربقیه رخساره ها خاک با تحول محدود، نسبتاً عمیق است.
3-6- سنگ شناسی
دشت سر تهران بر روی نهشته های آبرفیت بناشده است. نهشته های آبرفتی منطقه تهران که از کوهپایه های البرز تا فرونشت جنوبی گسترش دارد، حاصل فعالیت رودخانه ها و سیلابهای فصلی جریان یافته از کوههای البرز میباشد. بطور کلی نهشته های آبرفتی تهران به 5 بخش تقسیم شده است. این رسوبات از قدیم به جدید عبارتند از:
1-    سازند آبرفتی هزار دره
2-    سازند آبرفتی ناهمگن شمال تهران
3-    سازند آبرفتی تهران
4-    آبرفتهای کنونیچ
5-    سیلت های ریس کهریزک
قدیمیترین نهشته آبرفتی گسترده تهران را (1966 – 1955 /Reiben ) بنام سازند هزاردره یا (بخش A ) نامیده است که درمناطق کن،اوین، قیطریه،عباس آباد و گردنه قوچک و منطقه چیتگر به شکل تپه های بلند با دره های نسبتاً زیاد (هزاردره) گسترش دارد.
سازند هزاردره از کنکلومرای همگن با قلوه سنگ، شن و ریگ تشکیل شده و فضای میان دانه ها راماسه و سیلت پر کرده است. این سازند سیلابی بوده ولی درحال حاضر مورفولوژی رودخانه اصلی تغذیه کننده آن قابل تشخیص نیست. (1974/ Tchalenko) ویژگیهای پادگانه آبرفتی هزاردره عبارت است از:
•    ضخامت زیاد حدود (1200 متر) و همگنی خوب سازند
•    لایه بندی منظم داشته و بطور محلی دارای لایه ها و عدسیهایی از رس وماسه سنگ است.
•    سیمان خوب و سخت شده
•    اندازه متوسط قلوه سنگها (25-10 سانتیمتر) و درجه دگرسانی پیشرفته
•    سیمان مقاوم و سخت
•    رنگ خاکستری روشن
•    شیب زیاد لایه ها( تا 90 درجه)
•    قلوه سنگها نیمه مدور و 90 درصد آنها از سازند کرج و 10 درصد از سایر سنگها
این سازند در بخش زیرین دارای خلل و فرج بسیار کم و هوازدگی ومقاومت مکانیکی بسیار زیاد است و هر چه به قسمتهای بالایی نزدیکتر شویم. خلل و فرج زیادتر و هوازدگی ومقاومت مکانیکی کمتر می شود. بدین معنی که قلوه سنگها دربخش بالای هزاردره تازه بوده و درسیمانی از سیلت و ماسه سست قرار گرفته اند، بطوریکه با ضربه ملایم چکش به آسانی از هم پاشیده می شوند.
3-7- خاکشناسی
خاک این منطقه با رژیم رطوبتی خشک و رژیم حرارتی گرم از رسوبات تشکیلات البرز منشا گرفته که عمدتاض آهکی است، در بعضی قسمتها مارن مشاهده می شود . جنس سنگ و اغلب سنگریزه ها آهکی وتوف است.
با توجهبه میزان بارندگی کمتر از 300 میلیمتر درسال وطول دوره خشکی درحدود 8 ماه در سال و درجه حرارت بالا امکان شستشوی املاح کم بوده و افقهای کلسیم، گچ ، Cambic نیز تشکیل گردیده است. میزان پستی و بلندی خاک منطقه زیاد می باشد. در بعضی قسمتها نیز به علت رسوبات رودخانه ای وتراسهای رودخانه ها و بستر آبراهه ها اراضی دارای پستی وبلندی کم می باشد . عمده ترین واحدهای فیزیوگرافی منطقه:
1-    یالها: پستی و بلندی آن زیاد بوده و در اغلب قسمتها از سنگریزه های درشت و سنگ تشکیل شده است.
2-    پادگانه رودخانه ای: شیب و پستی وبلندی آن کم بوده و از سنگریزه های درشت و سنگهای مدور وغیر مدور تشکیل شده است.
3-    دشتهای مسطح: درای رسوبات ریز بوده واغلب دارای سنگریزه های کمتر از 15 درصد درپروفیل خاک است. خاک ، عمیق و بدون فرسایش ومتکاملتر از خاکها بقیه قسمتهاست. دراین منطقه 7 سری قابل تشخیص است. (جدول 1- نقشه ضمیمه شماره3) مشخصات کلی این خاکها به شرح زیر است:
1-    دراین خاکبافت سطحی از سبک تا متوسط و بافت زیرین از متوسط تا سنگین تغییر می نماید. آهک ازمقدار 5 تا 30 درصد در پروفیلهای خاک متغیر است. مقدار سنگریزه درسطح خاک از 5 تا 30 درصدو درخاک زیرین تا 60 درصد درتغییر است. عمق این خاکها بیش از 80 سانتیمتر می باشد. نفوذپذیری متوسط تا سریع بوده و از نظر وضعیت زهکشی نیز دارای زهکشی خوب تا نسبتاً سریع هستند. شوری وجود ندارد (هدایت الکتریکی کمتر از یک میلی موز بر سانتیمتر) واسیدیته گل اشباع آنها بین 4/7 تا 8/7 متغیر است. از نظر مواد آلی فقیر است و دارای کمتر از یک درصد مواد آلی و غالباً کمتر از 2/0 درصد موادآلی است از نظر حاصلخیزی نیز ضعیف بوده و فسفر و پتاسیم ضعیف است.
2-    دراین خاک بافت سطحی از متوسط تا سنگین و بافت خاک زیرین از سبک تا متوسط تغییر می نماید. آهک از مقدار 4 تا 25 درصد د رپروفیلهای خاک متغیر است. مقدار سنگریزه های خاک سطحی از 30 تا 50 درصد و در خاک زیرین از 20 تا 60 درصد متغیر می باشد. عمق این خاکها بین 20 تا 40 سانتیمتر بوده ولایه محدود کننده این خاکها افقی با ضخامت زیاد و بیش از 75 درصد سنگریزه می باشد. نفوذپذیری این خاکها سریع بوده و دارای زهکشی نسبتاً سریع هستند. این خاکها فاقد شوری می باشند و اسیدیته آنها از 5/7 تا 6/7 تغییر می کند. از نظر مواد آلی فقیر بوده و دارای کمتر از 5/0 درصد مواد آلی هستند. حاصلخیزی بسیار ضعیف داشته و مقدار ازت و فسفر کم و پتاسیم متوسط است. عمق خاک محدودیت زیاد داشته، درسطح و پروفیل آنها سنگریزه زیاد دیده می شود.
3-    بافت سطحی ازمتوسط تا سنگین و بافت خاک زیرین سنگین می باشد آهکاین خاکها از 5 تا 22 درصد در پروفیل متغیر می باشد مقدار سنگریزه درخاک سطحی کمتر از 15 درصد بوده و خاک زیرین نیز دارای کمتر از 15 درصد سنگریزه می باشد. نفوذپذیری این خاکها متوسط بوده واز نظر زهکشی نیزدارای زهکشی خوب هستند. خاک این سری فاقد شوری بوده واسیدیته آنها بین 6/7 تا 8/7 تغییر می کند. مواد آلی این خاکها از 7/0 درصد کمتر بوده و از نظر فسفر وازت فقیر بوده و پتاسیم این خاکها درحد متوسط می باشد.
4-    بافت سطحی از متوسط تا سنگین وبافت زیرین از سنگین تا خیلی سنگین تغییر می نماید. آهکاین خاکها از 5 تا 20 درصد در پروفیل خاک متغیر می باشد. مقدار سنگریزه های کوچک در خاک سطحی کمتر از 10 درصد و درخاک زیرین کمتر از 5 درصد می باشد. این خاکها دارای حداقل 2/1 متر عمق بوده و جز خاکهای خوب تا نسبتاً خوب می باشند. مواد آلی این خاکها نسبتاً خوب بوده و در حدود 1 تا 5/1 درصد موا آلی درخاک سطحی وجود دارد ازنظر فسفر در حد ضعیف و از نظر پتاسیم نسبتاً خوبند.

انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

سفارش پایان نامه