انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

سفارش پایان نامه|سوئيچينگ رگولاتور 75 وات   40 ص


يك رگلاتور  ولتاژ مودري است كه يك ولتاژ تقريبا” ثابت را به عنوان ورودي دريافت مي كند و به عنوان خروجي ولتاژي پايين تر از ولتاژ اوليه تحويل مي دهد كه اين ولتاژ خروجي در برابر محدوده مسيعي از تغييرات بار خروجي و يا ولتاژ ورودي ثابت مي ماند و ب اصطلاح گوله شده است – البته در بعضي از انواع منابع تغذيه suntching ولتاژ خروجي حتي بالاتر از ولتاژ ورودي نيز هست . يك منبع تغذيه ولتاژ ac را از منبع تحويل مي گيرد و آن را كويي كند و سپس با استفاده از متغير مناسب ورودي IC رگو لاتور فراهم مي شود و در خروجي ولتاژ گوله شده را خواهيم داشت .
Ic  هاي رگولاتور ولتاژ در محدوده وسيعي از ولتاژهاي خروجي موجود هستند . اين Icها همچنين مي توان براي هر ولتاژ خروجي دلخواه با انتخاب مقاومتهاي خروجي مناسب بكار برد .
بلاگ دياگرام يك منبع تغذيه معمولي در شكل نشان داده شده است . ولتاژ متناوب موجود (معمولا” 120v) به يك ترانسفورماتور متصل شده است كه سطح ولتاژ را بالا يا پايين مي آورد ( معمولا” در مدارها  ولتاژهاي پايين مورد نياز است ) ولتاژ خروجي ترانسفورماتور به يك يكسو ساز نيم موج يا تمام موج ( عموما” تمام موج ) ديودي متصل است . خروجي يكسو ساز به يك فيلتر مناسب متصل است تا تغييرات و متاژاين ناجيه نرمتر شود . اين ولتاژ كه با ripple  يا اعد جاج همراه است به عنان ورودي يك IC   رگولاتور ولتاژ مورد استفاده قرار مي گيرد خروجي اين IC ها در برابر تغببرات وسيع جريان با اعد جاج معيار كم همراه است.
  *   فيلتر ها
وجود مدار  در يكسو ساز براي تبديل ولتاژ متناوب ورودي با ميانگين صفر به سيگنال و تعارضي كه ميانگين غير صفر داشته باشد ضروري است . اما خروجي مدار يكسو ساز به هيچ وجه يك سيگنال dc خاص نيست البته براي مداري مانند شارژ كننده باطري ماهيت نوساني سيگنال تا زماني كه سطح dc  آن به شارژ معقول باطري بيان جامد اهميت چنداني نخواهد داشت اما براي مداري مانند ضبط يك 1 راديو فركانسهاي غير صفر موجود در ورودي در كار مدار اختلال ايجاد خواند كرد براي همين منظور ولتاژ توليد شده بايد سپار نوح ترو داراي تغييرات كم تو نسبت به خروجي مدار مدار يكسو ساز باشد.
p-( 10)
*دكو لاسيون و ولتاژ     ripple
در اين قسمت به طراحي چند معيار براي مقايسه كيفيت كار مدارهاي فيلتر مي پردازيم : شكل 2=   يك خروجي فيلتر ساده را نشان مي دهد . خروجي اين فيلتر داراي يك سطح dc و مقداري اعدجاج)    ( ripple مي باشد اگر چه باطري عموما” داراي خروجي dc مي باشد اما ولتاژ dc حاصل از يك سو سازي و فيلترينگ يك منبع متناوب داراي اعد جاج خواهد بود . هرچه مقدار اين اعدجاج ها به نسبت سطح dc  كمتر باشد عملكرد مدار بهتر ارزيابي مي شود .
فرض كنيد بوسيله يك ولتمتر ولتاژ   dc و ac سيگنال خروجي را اندازه بگيريم . در اين صورت تعريف مي كنيم :
1-          
*  رگولاسيون ولتاژ ( voltage regulation)
عامل مهم ديگر ارزيابي كيفيت عملكرد بيك رگولاتور ولتاژ مقدار تغييرات ولتاژ خروجي در محدوده عملياتي مدار مي باشد . ولتاژ خروجي هنگامي كه از خروجي مدار جرياني كشيده مي شود كمتر از حالت بي باري است . مقدار تييرات ولتاژ خروجي در حالت بي باري و يا بار كامل مورد توجه بسيار فرد ااستفاده كننده از منبع تغذيه خواهد بود .   اين وجه عملكرد مدار با استفاده از تعريف زير سنجيده مي شود .
2-                                                 
اگر مقدار ولتاژ بي باري با ولتاژ بار کامل مساوي باشد V.R برابر صفر خواهد بود که بهترين حا لت ممکن است . اين مقدار نمايانگر اين است که منبع تغذيه مورد نظر يک منبع تغذيه ايده آل است که در آن ولتاژ خروجي مستقل از جريان کشيده شده از منبع است . ولتاژ خروجي بسياري از منابع با افزايش جريان خروجي آنها کاهش مي يابد . هر چه مقدار کاهش اين ولتاژ کوچکتر باشد درصد r.v کمتر است و عملکرد منبع تغذيه بهتر ارزيابي مي شود .
* ضريب اعوجاج سيگنال يکسو شده:
اگرچه ولتاژ يکسو شده، يک سيگنال فيلتر شده نيست اما به هر حال داراي يک جزء dc و يک جزء ac است. بنابراين ما مي‌توانيم اين مقادير dc و ac را محاسبه کرده و ضريب اعوجاج سيگنال يکسو شده نيم موج يا تمام موج را محاسبه کنيم. محاسبات نشان مي‌دهند که سيگنال تمام موج داراي درصد کمتري از اعوجاج است و بنابراين نسبت به سيگنال نيم موج از کيفيت بهتري برخوردار است. البته درصد اعوجاج هميشه مهمترين عامل محسوب نمي‌شود. اگر پيچيدگي و يا هزينه مدار براي ما مهم باشند و درصد اعوجاج در درجه دوم اهميت باشد يک سيگنال نيم موج نيز انتظارات را برآورده مي‌سازد. هم‌چنين اگر مدار يکسوساز جريان کمي را به بار تحويل دهد و نيز يکسوساز موج قابل قبول خواهد بود. از طرفي ديگر وقتي مي‌خواهيم منبع تغذيه حاصل کمترين اعوجاج ممکن را داشته باشد، بهتر است که کار را با يکسوساز تمام موج شروع کنيم، زيرا همانطور نشان خواهيم داد اين سيگنال داراي ضريب اعوجاج کمتري نسبت به سيگنال نيم‌موج است.
براي سيگنال نيم موج سطوح dc برابر است با Vdc=0.318vm. مقدار متوسط جزء ac اين سيگنال نيز به صورت زير قابل محاسبه است:
و داريم:
3-  
براي سيگنال تمام موج سطح dc برابر است با Vdc=0.636vm. بنابراين:
(Append.B)
 
مقدار ضريب اعوجاج سيگنال تمام موج حدود 5/2 برابر کوچکتر از سيگنال نيم‌موج است پس سيگنال تمام موج بهتر فيلتر شده است. توجه داشته باشيد که مقادير ضريب اعوجاج براي اين دو سيگنال هرگز به ولتاژ ماکسيمم بستگي ندارند. يعني اگر ولتاژ ماکسيمم  افزايش پيدا کند سطح dc و سطح ac هر دو به يک نسبت افزايش پيدا مي‌کنند و ضريب اعوجاج ثابت مي‌ماند.
* يک فيلتر خازني ساده
يک مدار فيلتر پرکاربرد مدار فيلتر خازني ساده است. خازن موازي خروجي يکسوساز وصل مي‌شود و ولتاژ خروجي از دو سر خازن گرفته مي‌شود. شکل
  و 40b يکسو از تمام موج قبل و بعد از اتصال فيلتر خازني از دو سر خازن را نشان مي دهد . همانطور که مي بينيم اين سيگنال ها داراي يک سطح dcو مقداري اعد جاج حول اين سطح  dc مي باشد .
شکل 5 يکسو ساز تمام موج و موج خروجي حاصل از آن هنگامي که به بار متصل است را نشان مي دهد . اگر هيچ باري يه فيلتر متصل نمي بود مرجع خروجي به صورت ايده آل برابر ولتاژ ماکسيسم حاصل از مدار  يکسو ساز مي بود . اما به طور کلي هدف از ساخاتن منبع تغذيه عبارت است از فراهم کردن يک ولتاژ dc  بدون اعد جاج براي استفاده در ساير مدارهاي الکترونيکي که در نتيجه آن جرياني در ترمينال خروجي منبع برقرار مي شود .
بنابر اين چون هميشه باري به خروجي متغير متصل خواهد بود . بايد اين مسئله را در محاسباتتان در نظر بگيريم .
براي سيگنال تمام موج نشان داده شده در شکل 5، دو بازه زماني تعريف شده است.   زماني است كه طي آن يك ديود از يكسو ساز در وضعيت هدايت قرار مي گيرد و خازن را تا سطح ماكسيسم  ولتاژ يكسو ساز شارژ مي كند .   زماني است كه طي آن ولتاژ يكسو ساز از ولتاژ ماكسيسم  پائين تر مي آيد و خازن دوباره شارژ مي شود .
اگر خازن فقط كمي دشارژ شود ( دراثويك با ر سبك ) ولتاژ ميانگين به ولتاژ ماكسيسم بسيار نزديك خواهد بود همچنين مقدار اعدجاج نيز براي بار سبك كمك است . اين مسئله به ما نشان مي دهد كه فيلترخازني براي بارهاي سبك ولتاژ dc بالاتر و اعد جاج كمتر براي بارهاي سنگين ولتاژ بالا پائين تر و اعد جاج بيشتري را فراهم مي كند . براي اينكه اين مسئله را بهتر درك كنيم بايد موج خروجي را بيشتر بررسي كنيم . و روتبط بين سيگنال ورودي يكسو نشده ، مقدار خازن ، مقدار مقاومت ، و ضريب اعدجاج مدار را تعيين كنيم .
شكل 6 مرجع خروجي فيلتر را نشان مي دهد كه با خطوط مستقيم شارژ و دشارژ تقريب زده شده است . اين تقريب ، تقريب معمولي است زيرا محاسبات غير خطي بسيار پيچشده هستند و همچنين محاسبات خطي به خوبي با اندازه گيري هاي آزمايشگاهي برابري مي كند . شكل 6 موج خروجي تمام موج فيلتر شده را نشان مي دهد با تحليل اين شكل مربع داريم :
                     -5                                                 
                       -6                                                 
البته اين روابط فقط به خود شكل موج ها بستگي دارند و بايد آنها را بيشتر به اجزاء مدار ارتباط دهيم چون شكل اعد جاج سيگنال هاي نيم موج و تمام موج مشابه يكديگرند اين روابط در هر دوي مدارات صادق هستند .
× ولتاژ اعد جاج      
         Apend .B                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                  
كه در آن ب فركانس موج سينوسي ورودي منبع تغذيه است ( كه معمولا soht ) ، Iac ميانگين جريان كشيده شده از فيلتر به وسيله بار و   مقدار خازن فيلتر است. يك تقريب ساده كننده در اين عبارت اين است كه فرض كنيم براي بارهاي سبك مقدار Vdc با  Vm  برابر است و بنابر                                                                                                               
 در نهايت اگر مقدار عمومي فركانس يعني soht در اين تساوي لحاظ كنيم :
                                               
كه در آن Idc بر حسب ميل آمپر ،  برحسب ميكرو فاراد و Rl  برحسب كيلو اهم است .
* ولتاژdc، و Vac
 با استفاده از تساوي هاي 5،6 و V-a مي بينيم كه ولتاژ dc فيلتر برابر است با
 
 در اينجا هم با استفاده از اين تقريب كه براي بارهاي سبك    ميتوانيم بنويسيم :                                                                     كه در آن اگر f= soht باشد  :
                                                        
 كه د رآنVm ولتاژ ماكسيم ورودي گيسو ساز برحسب ولت ، Idc جريان بار بر حسب ميلي آمپر و با خازن فيلتر بر حسب ميكرو فاراد است .
* اعد جاج خازن فيلتر
با استفاده از تعريف اعد جاج تساوي{  } و تساوي مربوط به ولتاژ     اعد جاج v-c}  { به فرمول براي محاسبه ضريب اعدجاج يكسو ساز تمام موج با فيلتر خازني مي زنيم.
          9-a                        
چون Vdc وIdc با ضريب Rl يعني بار فيلتر با هم متناسب هستند مي توانيم ضريب اعد جاج را اين چنين نيز بيان كنيم :
 
كه در ان Idc  بر حسب ميلي آمپر، c برحسب ميكرو فاراد ، Vdc بر حسب ولت و Rl  بر حسب كيلو اهم است اين ضريب اعدجاج همانطور كه مي بينيم با بار تناسب متقيم و با مقدار خازن تناسب معكوس دارد .
* زمان هدايت و جريان ماكسيم ديود
در بخشهاي پيشين مشخص شد كه هر چه مقدار خازن بيشتر باشد مقدار اعد جاج كمتر بوده و مقدار ولتاژ dc  افزايش پيدا مي كند كه اين بمنزله عملكرد فيلتري بهتر است . بنابر اين ممكن است استنباط كنيم براي ارتقاء عملكرد فيلتر تنها لازم است كه متداو خازن را افزايش دهيم . اما اينكار جريان ماكسيم ديود يكسو ساز را تحت تاثير قرار مي دهد و همانطور كه نشان خواهيم داد هرچه مقدار خازن بيشتر باشد جريان ماكسيم ديود يكسو سازنيز بيشتر است .
اگر به عملكرد يكسو ساز خازن فيلتر برگرديم مي بينيم كه در عملكرد اين دو عنصر دو زمان مجزا قابل تشخيص است وقتي خازن تا ولتاژ ماكسيم يكسو ساز شارژ مي شود يك زمان عدم هدايت ديد سپري مي شود ( شكل s-b) در اين زمان خازن دوباره دشارژ مي شود ( زمان t2) بعد از سپري شدن t2 در زمان t1 ولتاژ خروجي يكسو ساز از ولتاژ خازن بيشتر مي شود و خازن دوباره تا ولتاژ ماكسيم بالا مي رود . جريان متوسط فراهم شده براي خازن و بارد ر اين زمان برابر جريان متوسط كشيده شده و خازن در زمان دشارژ است .
شكل 7  شكل موج جريان ديود براي يكسو سازي نيم موج را نشان مي دهد دقت كنيد كه ديود در زمان كوتاهي در حالت هدايت است . همانطور كه مي دانيم هر چه خازن بزرگتر باشد ، مقدار افت ولتاژ كمتر بوده و در نتيجه زمان شارژ خازن كمتر است در اين زمان كم شارژ ديود بايد همان مقدار جريانمتوسط را عبور دهد و اين كار را تنها بايد با افزايش جريان ماكسيم انجام داد . شكل 8 ولتاژ خروجي و جريان ديود را براي خازنهاي كئچك و بزرگ نشان مي دهد عامل مهمي كه بايد به آن توجه نمود افزايش جريان ماكسيم ديود با افزايش مقدار خازن است . چون جريان متوسط كشيده شده از منبع بايد با جريان متوسط ديود در زمان شارژ برابر باشد مي توان در شكل 8 نوشت :
                  
كه در آن به دست مي آيد :
             
كه در آن داريم :
T1 = زمان هدايت ديود
                            براي ولتاژ      
Idc = جريان متوسط كشيده شده از مدار فيلتر
Ipeac = جريان ماكسيم – ديود
* فيلتر Rc
مي توان اعد جاج ولتاژ خروجي يك فيلتر خازني را كاهش داد . اين كار با افزودن يك طبقه Rc  مانند شكل 9 امكان پذير است اما وتاژ dc خروجي را كاهش مي دهد هدف شبكه اضافه شده اين است كه جزء dc ولتاژ توليد شده روي خازن C1 را به خازن C2 منتقل كند و جزء ac  آنرا تضعيف كند اين كار نسبت اعدجاج به سطح dc  را كاهش مي دهد كه به منزله عملكرد فيلتري مناسب تر است . البته بايد براي اين بهبود عملكرد بهايي را پرداخت و اين بهاء عبارت است از خروجي ولتاژ dc كمتر به دليل وجود افت ولتاژ dc روي مقاومت و همچنين هزينه دو جزء مداري اضافه شده .
شكل 10 عملكرد فيلتر را براي يكسو ساز تمام موج نشان مي دهد . چون يكسو ساز مستقيما به يك خازن متصل است جريان ماكسيم ديود چندين برابر بيشتر از جريان متوسط كشيده شده از منبع است . ولتاژ توليد شده روي خازن  c1 سپس در شبكه مقاومتت خازن (Rc2) بيش از پيش فيلتر مي شود تا ولتاژ خروجي با درصد اعدجاج كمتر روي c2 توليد شود . با كه در اينجا با Rl نمايش داده شده است از راه مقاومت R يك جريان dc را به خاطر ولتاژ dc  كه روي آن ايجاد شده است و از ولتاژdc خازن c1 كمترمي باشد ، مي كشد .اين مدار فيلتري نيز مانند فيلتر خازني ساد ه عملكرد بهتري را در بارهاي سبك خواهد داشت در حاليكه در بارهاي سنگين شاهد افزايش قابل توجه درصد اعدجاج و كاهش دكولاسيون ولتاژ (voultage  regoution) خواهيم بود .
تحميل ولتاژهاي ac,dc توليد شده در خروجي فيلتر با جداسازي سيگنالهاي ac,dc ولتاژ توليد شده روي خازن c1 و استفاده از خاصيت supoopos امكان پذير است . مي توانيم رفتار مدار Rc جداگانه براي ولتاژ dc توليد شده روي c1 و سپس جزءac واتاژ c1 بررسي ميكنيم . مقادير به دست آمده سپس مي توانند براي محاسبه كلي درصد اعدجاج دكولاسيون ولتاژ به كار آيند .
* عملكرد dc قسمت Rc
شكل 11-a مدار معادل قسمت Rc و بار براي ولتاژ dc روي خازن c1 را نشان مي دهد . در اين قسمت هر دو خازن مدار باز شده اند . محاسبه ولتاژ dc توليد شده روي خازن C1 را در قسمتهاي قبل شرح داديم . اكنون با دانستن مقدار ولتاژ dc  توليد شده روي خازن c1  ولتاژ dc توليد شده در خروجي به راحتي قابل محاسبه است همانطور كه در شكل مي بينيم ولتاژ dc ورودي در يك شبكه تقسيم مقاومتي تضعيف مي شود و در نهايت ولتاژ خروجي Vdc برابر است با :
                               (11)              


*عملكرد Ac قسمت Rc  
شكل 11-b مدار معادل قسنت Rc بار را براي ولتاژ ac توليد شده روي خازن C1 نشان مي دهد . ورودي قسمت فيلتر در اين قسمت همان جزء اعد جاج است كه با يك منبع سينوسي تقريب زده شده است . هم قسمت Rc اضافه شده و هم بار ولتاژ ac خروجي را تحت تاثير قرار مي دهد .
براي خازن c2  با مقدار مثلا       در فركانس اعدجاج f=sohz امپرانس ac برابر است با :
                                
 همانطور كه در شكل 11-b مي بينيم اين امپلانس به صورت موازي با بار خروجي بسته شده است . براي مثال براي يك بار خروجي 2kz ، تركيب موازي اين دو امپلانس امپلانسي برابر عبارت زير به دست خواهد آمد :
                                              
اين مقدار همانطور كه انتظار مي رفت نزديك به مقدار امپلانس خود خازن است چرا كه امپلانس خازن بسيار كوچكتر از امپلانس خروجي است و امپلانس تركيب موازي از هر دو امپلانس كوچكتر است . براي داشتن يك قانون سرانگشتي مي توانيم از اثر بار گزاري با روي خازن C2 تا زماني كه بار حداقل 5 برابر از امپلانس خازن بزرگتراست صرف نظر كنيم به خاطر محدوديت با روي منابع تغذيه معمولا امپلانس بار بسيار بزرگتر از امپلانس خازن است كه در محدوده ميكرو فاراد است مي باشد .
در بحث بالا فرض كرديم كه فركانس اعدجاج برابر Sohz خواهد بود . با مراجعه به تساوي     و با استفاده از مقادير خازن بر حسب mf مي اتوانيم بنويسيم :
              12-aنيم موج                                 
12-b             تمام موج                                   
 با استفاده از قانون سر انگشتي كه امپلانس تركيب موازي خازن و بار تقريبا برابر امپلانس خود خازن خواهد بود مي توانيم تضعيف ac قسمت  Rc  را به شرح زير محاسبه كنيم :
                                                             
*  مدار هاي چند برابر كننده ولتاژ :
با دادن تغييراتي در مدار فيلتر مي توان به ولتاژهايي بالاتر از ماكسيم ولتاژ يكسو ساز رسيد .استفاده از اين مدارها به ما اين امكان را مي دهد كه از ترانسفور ماتور ها يي با مشخصه هايي كوچكتر استفاده كنيم و ولتاژ را در اين مدارها دو،سه ، چهار برابر و يا بيشتر بالا ببريم .
شكل 13 يك ، دو برابر كننده ولتاژ نيم موج را نشان مي دهد در نيمه      ولتاژ ، D1 در اين زمان به صورت ايده آل اتصال كوتاه است درنتيجه مي توانيم ولتاژ خازن c1 را در انتهاي اين دوره+vm با علامت نشان داده شده در شكل 4-a فرض كنيم . در جريان نيم شكل منفي ولتاژ ديود d2 هدايت مي كند و ديود d1 قطع مي شود . با فرض افت ولتاژ صفر روي ديود ها مي توان در حلقه خارجيKvl  را نوشت :
 
   
                                                                               
 در نيم سيكل مثبت بعدي ، ديود d2 هدايت نمي كند و خازن c2 در بار تخليه مي شود اگر هيچ باري وجود نداشته باشد هر دو خازن شارژ مي مانند خازن c1 در ولتاژ Vm  و خازن c2 در 2Vm اگر همانطور كه انتظار داريم باري به خروجي دو برابر كننده متصل باشد ولتاژ خازن c2  در نيم سيكل مثبت افت مي كند و در نيم سيكل منفي خازن مجددا هردو ولتاژ 2Vm  شارژ مي شود . شكل موج ولتاژ خازن c2 مانند شكل ولتاژ يك فيلتر خازني متصل به يك يكسو ساز نيم موج است.  ماكسيم ولتاژ معكوس روي هر ديود برابر 2vm خواهد بود .
يك دو برابر كننده ديگو ، دو برابر كننده تمام موج است كه در شكل 15 نشان داده شده است در نيم سيكل مثبت ديود d1 هدايت مي كند و خازن c1 تا ولتاژ Vm  شارژ مي شود در اين نيم سيكل ديود d2 قطع است .
در نيم سيكل منفي ديود d2 هدايت مي كند و ديود d1 قطع مي شود و خازن c2 شارژ مي شود اگر هيچ باري از خروجي كشيده نشود ولتاژ مجموع روي c1,c2 برابر 2vm مي باشد در جمع بندي اين دو قسمت مي توان گفت كه مدار دو برابر كننده ولتاژ نيم موج يا تمام موج – ولتاژي معادل دو برابر ولتاژ طرف ثانويه ترانسفورماتورها در خروجي تحويل مي دهد و Piv ديود ها درآن برابر 2vm است .  براي استفاده از اين مدارها هيچ نيازي به داشتن ترانس سه سر نيست .
* سه برابر كننده و چهار برابر كننده هاي ولتاژ
شكل 17 مداري را نشان مي دهد كه قادر است سه يا چهار برابر ولتاژ ورودي را در خروجي با يكسو سازي نيم موج توليد كند . از طرح اين مدار واضح است كه چگونه مي توان طبقات ديود – خازني را به اين مدار جهت توليد ولتاژهاي 5،6،7،و .....برابر ولتاژ ورودي اضافه كرد .
نحوهكار مدار به اين صورت است كه در نيم سيكل مثبت با قرار گرفتن ديود d1 در حالت هدايت خازن c1 تا ولتاژ vm  شغارژ مي شود در نيم سيكل منفي خازن c2 به وسيله ولتاژ خازن c1 و ولتاژ ترانسفورماتور تا 2vm  شارژ مي شود .
در نيم سيكل مثبت ديود DB هدايت مي كند و ولتاژ خازن C2 باعث شارژ شدن خازن CB تا 2VM  مي شود . در نيم سيكل منفي ديود هاي D2 و D4 هدايت مي كنند و ولتاژ خازنCB C4,  را تا  2VM شارژ مي كند .
ولتاژ توليد شده روي خازن C2 برابر 2VM  ، روي C1 بعلاوه     برابر 7VM و روي c2 بعلاوه c1 برابر 4vm  خواهد بود . اگر طبقات ديود – خازني ديگر هم اضافه شوند ، ولتاژ هر خازن برابر 2vm  خواهد بود .
بنابر اين نيمه بالايي مدار مضارب خود vm و نيمه پاييني مدار مضارب زوج vm  خواهد نمود .
ولتاژ نامي ترانسفور ماتور تنها برابر vm است و هر ديود بايد‍PIV برابر Rvm را تحمل نمايد . اگر بار كوچكتر باشد و شستي خازنها نيز كم باشد ولتاژهاي dc بسيار بالايي بوسيله اين مدار قابل توليد است .
* رگولاتور هاي ولتاژ Discret
 تركيبات بسيار وسيعي از مدارات قادر به انجام عمل رگو لاسيون ولتاژ يا جريان مي باشد . رگولاسيون ولتاژ و جريان را مي توان در اشكال 18 و 19 توضيح داد. در شكل 18-a ولتاژ بي باري منبع با          نمايش داده شده است جريان خروجي در اين حالت برابر     است . حالت بار كامل در شكل 18-b نمايش داده شده است . حالت ايده آل اين است كه براي هر مقدار باري بين حالتهاي بي باري و بار كامل   برقرار باشد . به عبارت ديگر ولتاژ ترمينال مستقل از Rl  باشد .متاسفانه در حال حاضر هيچ منبعي چه نيمه هادي چه الكترو مكانيكي وجود ندارد كه ولتاژ ترمينالي كاملا مستقل از بار كشيده شده فراهم كند . رگولاسيون ولتاژ با فرمول 2  تعريف مي شود . براي تعريف كردن رگولاسيون جريان مي توانيم بنويسيم :
  = رگو لاسيون جريان
* رگولاتور هاي زنر و ترميستو
از نظر اصلي در تركيب پايه براي رگولاسيون ولتاژ يا جريان وجود دارد كه هر كدام در شكل 20 نشان داده شده اند البته رگو لاتور هاي پيچيده از مزاياي هر دو نوع تركيب بندي استفاده مي كنند .
 در حال حاظر هدف ما طراحي يك دستگاه رگو لاتور ولتاژ است . ساده ترين اين دستگاه ها كه از نوع تركيب موازي است در شكل 22 نشان داده شده است همانطور كه مي بينيم اين دستگاه تنها از يك ديود زنر و يك مقاومت سري تشكيل شده است . براي عملكرد صحيح ديود زنر بايد در و ضعيت شكست قرار گيرد . بنابر اين اولين نياز اين دستگاه محاسبه مينيم Rl براي اقطاع اين شرط است . قبل از قرار گرفتن در وضعيت شكست ديود زنر يك اتصال باز است .

انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

سفارش پایان نامه