انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

سفارش پایان نامه|پایان نامه کامپیوتر کنترل وسائل خانگی از طریق خط تلفن 80 ص


کنترل از راه دور وسايل با استفاده از خط تلفنفهرست مطالب

موضوع                                                                                                                       صفحه

مقدمه
فصل اول: تشريح پروژه ها
1-1-    پروژه اول...............................................................................................................................................10
1-1-1-    مشكلات....................................................................................................................................14
1-1-2-    مزايا...........................................................................................................................................14
1-2-     پروژه دوم................................................................................................................................................15
1-2-1-    مشكلات.....................................................................................................................................22
1-2-2-    مزايا............................................................................................................................................22
1-3-    پروژه سوم.................................................................................................................................................23
1-3-1-    مشكلات.....................................................................................................................................26
1-3-2-    مزايا...........................................................................................................................................26
1-4-    پروژه چهارم.............................................................................................................................................27
1-4-1-    مشكلات....................................................................................................................................30
1-4-2-    مزايا...........................................................................................................................................30
1-5-    پروژه پنجم...............................................................................................................................................31
1-5-1-    مشكلات....................................................................................................................................34
1-5-2-    مزايا...........................................................................................................................................34
1-6-    پروژه ششم...............................................................................................................................................35
1-6-1-    مشكلات....................................................................................................................................36
1-6-2-    مزايا...........................................................................................................................................36
1-7-    پروژه هفتم................................................................................................................................................37
1-7-1-    مشكلات....................................................................................................................................39
1-7-2-    مزايا..........................................................................................................................................39
1-8-    پروژه هشتم..............................................................................................................................................40
1-8-1-    مزایا............................................................................................................................................42

فصل دوم: خلاصه پروژه ها...................................................................................................................................................43

فصل سوم: پيوست................................................................................................................................................................46
    3-1- تصاوير.........................................................................................................................................................47
    3-2- منابع و ماخذ ............................................................................................................................................. 75
فهرست اشكال

شکل 1. یک شکل مفهومی که ساختار دستگاه کنترل از راه دور پروژه جاری را نمایش می دهد.
شکل 2. یک بلوک دیاگرام از سیستم دستگاه کنترل از راه دور ، شکل یک است.
شکل 3. شامل اشکال 3B,3A که یک فلوچارت از سیستم کنترلی که در شکل 2 است را نشان می دهد.
شکل 4. یک شکل مفهومی که ساختار یک کنترل از راه دور دیگر را که در این پروژه گنجانده شده است نمایش می دهد.
شکل 5. یک بلوک دیاگرام از سیستم کنترل ، دستگاه کنترل از راه دورِ ، شکل 4 است.
شکل 6. یک بلوک دیاگرام که ساختار مدار آداپتور شکل 4 را نمایش می دهد.
شکل 7. نمای جلوی قسمت نمایش دستگاه کنترل در شکل 4 است.
شکل 8. که شامل اشکال   می شود فلوچارتهایی از عملیات سیستم کنترل در شکل 5 هستند.
شکل 9. یک شکل مفهومی که ساختار یک کنترل از راه دور دیگر که در این پروژه گنجانده شده است نمایش می دهد.
شکل 10. یک بلوک دیاگرام از سیستم کنترل، دستگاه کنترل از راه دور شکل 9 است.
شکل 11. (که شامل اشکال A11وB11 می شود.) فلوچارتهایی از عملیات سیستم کنترل شکل 10 است برای دستگاه کنترل از راه دور شکل 9.
شکل 12. نمودار زمان از عملیات نمایش داده شده در شکل 11 است.
شکل 13. یک شکل مفهومی که ساختار یک کنترل از راه دور دیگر که در این پروژه گنجانده شده را نمایش می دهد.
شکل 14. یک بلوک دیاگرام از سیستم کنترل ، دستگاه کنترل از راه دور شکل 13 است.
شکل 15. یک قسمت از فلوچارت دستورات در سیستم کنترل شکل 13 است زمانی که سیستم تهویه کنترل می شود.
شکل 16. نمودار زمان از عملیات نمایش داه در شکل 15 است زمانی که کاربر به فرمان داده سیستم تهویه را انتخاب می کند
شکل 17. یک بلوک دیاگرام که ارتباطات یک دستگاه کنترل از راه دور دیگر را كه در این پروژه گنجانده شده نمایش می دهد.
شکل 18. نمای بالای صفحه کنترل دستگاه کنترل شکل 17 است.
شکل 19. یک بلوک دیاگرام از سیستم کنترل ، دستگاه کنترل از راه دور شکل 17 است.
شکل 20. (که شامل اشکال 20B,20A می شود) فلوچارتهایی از عملیات سیستم کنترل شکل 19است.
شکل 21. یک بلوک دیاگرام که ارتباطات یک دستگاه کنترل از راه دور دیگر که در این پروژه گنجانده شده را نمایش دهد.
شکل 22. یک شکل مفهومی که ساختار یک کنترل از راه دور دیگر که در این پروژه گنجانده شده را نمایش دهد.
شکل 23. یک طرح کلی از نمای جلوی که یک قسمت از دستگاه کنترل در شکل 22 است.
شکل 24. یک طرح کلی از شمای اتصال (دیاگرام اتصال) انتقال دهنده مادون قرمز نمایش داده شده در شکل 22 و 23 است .
شکل 25 . یک دورنما از دستگاه کنترل گنجانده شده در این پروژه را نمایش می دهد.
شکل 26. یک نمایش خلاصه از انواع جهت یابی که سیگنالها کنترلی (از روی دستگاه کنترلی که بر روی دیوار نصب شده) انتقال پیدا می کنند.
شکل 27. یک نمایش خلاصه از انواع جهت هایی که سیگنال بر روی سطح افقی از دستگاه کنترل پیدا می کنند.
شکل 28. نمای جلوی دستگاه کنترل پروژه جاری است.
شکل 29. نمایش قطعه، قطعه از دستگاه کنترل شکل 28 است که برداشته شده از خط
X             X´
شکل 30. نمایشی از انتقال دهنده اول است که بر روی دستگاه کنترل شکل 28 نصب شده است.
شکل 31. نمایشی از انتقال دهنده دوم است که بر روی دستگاه کنترل شکل 28 نصب شده است.
شکل 32. درب زاویه عمودی که توسط 4 ديوِد نوری ای که در اشکال 30 و 31 نمایش داده شده اند را نمایش می دهد.
شکل 33. درب زاویه افقی که توسط 4 ديود نوری ای که در اشکال 30و 31 نمایش داده شده اند را نمایش می دهد.
شکل 34. یک نمای عمودی از دستگاه فرستنده که در شکل 28 و 30 وجود دارد وقتی از دستگاه جدا شده و روی دیوار نصب می شود.
شکل 35. نمای جلوی یک دستگاه کنترلی است که در این پروژه موجود است.
شکل 36. قسمتی از طرح کلی داخل دستگاه کنترلی است.
شکل 37. یک طرح از مدار چاپ شده است که در شکل 36 نمایش داده شده است.
شکل 38. نمای پشت دکمه ای است که در شکل 35 نمایش داده شده است.
شکل 39. یک دیاگرام مسیر جریان از دیود ساطح کننده نور بر روی دستگاه کنترل در شکل 35 است.

مقدمه:
این پروژه به دستگاه های کنترل از دور همانند سیستم های کنترل از راه دور یا کنترل ها (کنترل تلویزیون و ... ) مربوط می شودکه در واقع بدین معناست که سیگنالهای متعدد دستوری بیرون از منزل از طریق خط تلفن می توانند انتقال یابند تا عملیات دستگاههای الکتریکی موجود در منزل (مکانی که سیگنالها دریافت می شوند)را کنترل کند. به طور خاص، پروژه حاضر مربوط به دستگاههای کنترل از راه دوری می شود که به طور اتوماتیک اگر کسی در محل نباشد پاسخ تماس گیرنده را داده و عمليات دستگاه الکتریکی کنترل می کنند.
دستگاههای کنترل از راه دور متداول با استفاده از خط تلفن سیگنال دستورات تماس گیرنده را انتقال می دهند، که در این حالت سیگنالها به طور معمول شامل یک دستگاه پاسخ گو اتوماتیک است که به طور اتوماتیک به تماس وارده و دستگاه مربوطه (با توجه به سیگنال دستور) پاسخ می دهد.
با جزئیات بیشتر، دستگاه پاسخ گوی اتوماتیک به تماس گرفته شده عکس العمل نشان داده و یک پیغام از پیش معین شده به همراه یک سیگنال کنترلی مشخص برای حالت مخصوص عملیات دستگاه به تماس گیرنده ارسال می کند.
 سیگنال کنترلی به وسیله یک دستگاه که دستگاه های داخل منزل را کنترل می کند ترجمه می شود. با این روش ( فعلی کنترل از راه دور) کاربر باید دقیقاً درزمان مورد نظر دستورات را به دستگاه مورد نظر در خانه انتقال بدهد تا دستگاه مورد نظر را کنترل کند. به مفهوم دیگر عملیات مربوطه قابل انجام نخواهد بود مگر اینکه در لحظه بحرانی تلفن در دسترس کاربر باشد.
بنابراین یک هدف اساسی در پروژه فعلی ارائه یک دستگاه کنترل از راه دور است که از طریق خط تلفن کار کند که در آن کاربر مجبور نباشد که دستورات را هربار که می خواهد به دستگاه دستور بدهد ارسال کند.
هدف فوق از پروژه فعلی از طریق یک دستگاه کنترل از راه دور توسعه یافته که در داخل خود حافظه دارد میسر می شود ، بدین معنا که برای ذخیره فرمان و داده عملیات از دستگاه های مختلف که شامل زمانی که دستگاه ها قرار است روشن یا خاموش شوند و توانایی تعداد این دستورات برای دستگاه ها با توجه به برنامه فرمان بندی شده در حافظه را داراست. این دستگاه کنترل از راه دور می تواند براي تعداد زیادی از خصوصیات آماده شود.
بنابراین یک هدف دیگر از پروژه فعلی این است که یک دستگاه کنترل از راه دوری ارائه کنیم که دستگاه را بدون استفاده از سیم کنترل کند، (برای مثال با استفاده از ارسال نور مادون قرمز یا امواج مافوق صوت).
همچنین یک هدف دیگر از پروژه فعلی وجود دارد و آن این است که دستگاه کنترل از راه دوری درست کنیم که هر دستگاه ما را با استفاده از کنترل بی سیم خود کنترل کنیم.
هنوز یک هدف دیگر از پروژه فعلی وجود دارد که دستگاه کنترل از راه دوری درست کنیم که بتوانیم بر روی آن فرستنده ابتدائی نصب کنیم که برای فرستادن سیگنالهای کنترلی به دستگاه های دیگر و یک اتصال دهنده اتصالات اضافی که برای انتقالات ضروری استفاده می شود (که برابری می کند با انتقال دهنده اصلی نصب شده) و می تواند نزدیک دستگاههای انتخاب شده برای کنترل قرار بگیرد.
یک هدف دیگر از پروژه فعلی این است که دستگاه کنترل از راه دوری درست کنیم که عملیات کنترل از راه دور را حتی اگر تلفن یا دستگاه پاسخ گوی اتوماتیکی مثل دستگاه پیغام گیر در خط قرار داشت و تماس کاربر را دریافت کرد بتواند عملیات را انجام دهد.
 یک هدف دیگر از پروژه فعلی این است که دستگاه کنترل از راه دوری درست کنیم که به راحتی بتوانیم متوجه شويم که آيا عملیاتی که قصد انجام بوده است به وقوع پیوسته اند؟
هدف دیگري از پروژه فعلی آن اینست که دستگاه کنترل از راه دوری درست کنیم که برای مجموعه ای از انتقال دهنده ها کاملاً قابل چرخش بوده تا دیوار نوری مادون قرمز دقیقاً بتواند دستگاه مورد نظر برای کنترل(برای انتقال داده) را هدف گیری کند  .
این هدف ها و امکانات اضافه شده از طریق ارائه کردن یکی از دستگاههای کنترل از راه دور که در ادامه شرح داده شده اند قابل دسترس خواهند بود.


فصل اول


تشريح پروژه ها
    
1-1- پروژه 1
    دستگاه کنترل از راه دوری که در این پروژه گنجانده شده در ادامه از طریق شکل تشریح مي شود و ساختار مفهومی آن را نشان داده مي شود.
 شکل 2 یک بلوک دیاگرام از سیستم کنترل و شکل 3 یک فلوچارت از عملیات دستگاه است. با نگاه اول به شکل 1، عدد 1 نشان دهنده دستگاه کنترل پروژه فعلی است که به دکمه IN مجهز شده ، عدد 2 برای حالت انتخاب عملیاتی که قرار است انجام شود وقتی شخصی در منزل حضور دارد (بعد از این آن را به عنوان ورودی IN) ( می شناسیم) و دکمه 3 خروجی برای نوع دیگری از عملیات در نظر گرفته شده که زمانی استفاده می شود که کسی در خانه نیست تا تلفن را دریافت کند. (از این به بعد آن را به عنوان خروجی (out) می شناسیم)
 دکمه های 4 و 5 و 6 به ترتیب برای روشن و خاموش کردن دستگاههای 12 و 13 و 14 هستند. چراغهای نمایش 7 و 8و 9 بدین منظور استفاده شده اند که روشن یا خاموش بودن دستگاههای 12 و 13 و 14 را مشخص کنند. دیپ سویچ 10 برای مشخص کردن کد اعداد و شماره 11 برای مشخص کردن زمان. دستگاه کنترلی فقط به دستگاههای 12 و 13 و 14 از طریق رله متصل نیست بلکه در تلفن 15 (از طریق ترمینال 16) به خط تلفن 17 متصل است ارتباط دارد.
سیستم کنترل دستگاه با توجه به شکل 2، شامل قسمتهای زیر است:
1) یک میکروکامپیوتر 18 است که سیگنال ها را به طور کامل کنترل می کند و اوسيلیتور (OSC ) 19 سیگنالهای استاندارد و کلاک (Clk) را برای ریزکامپیوتر 18 درست می کند.
2)یک مبدل سیگنال ها 20 برای ارسال سیگنالهای تماس دریافتی به ریز کامپیوتر 18 (در صورت لزوم آنها را به فرم سازگار برای ریزکامپیوتر18 ترجمه می کند).
 3)رمز گشای بوق 21 که سیگنالهای چند فرکانس از تلفن تماس گیرنده از طریق خط 17 ارسال شده را رمز گشایی کرده و به ریزکامپیوتر 18 ارسال می کند.
4)ترکیب کننده صدا 22 برای ایجاد صدای ویژه
5)تقویت کننده   23 برای تقویت کردن صدایی که از ترکیب کننده صدا 22 می آید.
6)واسط 24 برای متصل کردن سیگنالهای فرکانس های چند گانه و سیگنالهای صوتی به خط تلفن 17. 7)رله 25 برای بستن مدار DC که فرمان خود را از طریق مبدل سیگنال 20 دریافت می کند.
 8)گرداننده 27 که سیگنال را برای کنترل لامپ 26 و ترمینال دستگاه 14 و 13 و 12 انتقال                می دهد.
9)سوئیچ انتخاب حالت 28 (SW Mode) برای انتخاب حالت ورودی یا خروجی عملیات فوق استفاده می شود.
 10)مدار کلاک 29 برای نمایش و ذخیره ساعت .
11) ROM شماره 30 برای ذخیره برنامه ها و ریز برنامه ها برای کنترل عملیات مختلف و پاسخ گوئی به تماس ها.
12) RAM شماره 31 برای ذخیره دستورات تماس گیرنده.
13) قسمت نصب کد (code set) 32 برای تنظیم کردن کد عددی.
14) منبع جریان (power) 33 همانند باطری عمل می کنند.
     عملیات دستگاه کنترل 1 که در بالا توضیح داده شده به عنوان یک مثال است که در آن کاربر عملیات ترمینال دستگاه نشان داده شده با عدد 12 را کنترل می کند. قبل از ترک منزل کاربر دستگاه شماره 12 را روشن می کند، اگر چراغ نمایش 7 نیز همانند دستگاه 12 روشن شد، منبع تغذیه دستگاه 12 بلافاصله شروع به عملیات می کند. اگر این اتفاق افتاد کاربر دکمه کنترل دستگاه 4 را که مربوط به این دستگاه می شود نشان می دهد و این باعث خاموش شدن چراغ نمایش 7 برای دستگاه می شود، بدین ترتیب برق منبع تغذیه را نیز قطع می کند. کاربر سپس دکمه خروجی (out) 3 را فشار می دهد برای انتخاب حالت خروج (out) عملیات و منزل را ترک می کند (شکل شماره 3).
زمانی که فردی خارج از خانه تماس می گیرد (yes in n2) و تلفن 15 زنگ می خورد، سیگنالهای تماس از طریق ریز کامپیوتر 18 و از میان مبدل سیگنال 20 به داخل راه می یابند . بعد از شمارش تعداد مشخصی از تعداد زنگ دستگاه کنترل 1 آن را به عنوان یک تماس در نظر می گیرد و مدار DC مزبور را با استفاده از فعال کردن رله 25 می بندد. اينكار باعث می شود تا به تماس گیرنده پیغامی از طریق تولید کننده صدا 22 ارسال شود و با استفاده از تقویت کننده 23 و رابط 24 به تماس گیرنده اعلام می شود که کسی در منزل نیست که پاسخ تماس او  را بدهد(n3) .
سیستم اکنون برای عملیات كنترل از راه دور آماده است. اگر تماس از طرف فردی بود که قصد نداشت دستوراتی را به دستگاه بدهد، این کاربر متوجه خواهد شد که کسی در منزل نیست که پاسخ تماس او را بدهد. اگر کاربری که تماس را برقرار کرده همان کاربری است که قصد دارد دستگاه ها را کنترل کند، بايد کدهای عددی مورد نظررا همراه با دکمه # درانتها فشار بدهد. (در مورد فشار دکمه در شکل 1 توضیح داده شده است )
 اعداد وارده از طریق رمزگشای بوق 21 رمزگشایی می شوند و به میکروکامپیوتر 18 انتقال می یابند تا تشخیص دهد که کد عددی درست دریافت شده باشد. اگر مشخص شد که کد مزبور صحیح است    (yes in n6) پیغامی به کاربر برای دریافت ورودی ارسال می شود. (n5) تمام پیامهایی که به کاربر ارسال می شوند با پیش صدای بوق هستند (مثل دینگ ـ دونگ) که به کاربر هشدار دهند که پیغام گفتاری قرار است پخش شود. (اما هیچکدام از این صداهای بوق قصد محدود کردن دامنه پروژه را ندارند.)
در ادامه کاربر یک کد دلخواه را با توجه به جدول کدها مي بايست وارد کند.  یک مثال از نحوه وارد کردن در جدول 1 آمده است که در آن 3 ترمینال دستگاه با شماره 1 و 2 و 3 وجود دارد.جدول شماره 1- کدهای عملیات
کد دستگاه                       کد کنترل     عملیات
1    0
1
2    دستگاه شماره 1 را خاموش می کند
دستگاه شماره 1 را روشن می کند
دستگاه شماره 1 را در حالت نمایش قرار می دهد
2    0
1
2    دستگاه شماره 2 را خاموش می کند
دستگاه شماره 2 را روشن می کند
دستگاه شماره 2 را در حالت نمایش قرار می دهد
3    0
1
2    دستگاه شماره 3 را خاموش می کند
دستگاه شماره 3 را روشن می کند
دستگاه شماره 3 را در حالت نمایش قرار می دهد

    کاربری که می خواهد با دستگاه شماره 1 کار کند کد "ll #" را با توجه به جدول 1 وارد می کند. (N6 ) سیستم پس از آن پیغام می دهد که زمان شروع را مشخص کنید. (n7) . اگر کاربر "# 1415 " را برای مثال وارد کند که معنای آن این خواهد بود که دستگاه شماره 1 در ساعت 15/7 بعدازظهر فعال شود (n8) ، سیستم به صورت شفاهی اعلام می کند زمان را برای تائید مشخص کنید. (n9) . اگر خطا رخ دهد (NO in n10) کاربرمی تواند سیستم را به حالت n7 به عقب برگرداند. سیستم می خواهد بداند که دستگاهها چه مدت زمانی باید در حالت روشن باقی بمانند (n11) . اگر برای مثال کاربر "# 0030 " را وارد کند مشخص می کند این دستگاه از زمان مشخص شده باید 3 ساعت روشن باشد (n12) ، سیستم مجدداً تائید ورودی را اعلام می کند (n13). ) همانند مرحله n9 (. اگر هیچ خطایی رخ نداد (yes in n14) کاربر همچنان مجاز به لغو کردن تنظیمات است (NO in n15) و بازگشت به مرحله n6 ، اما اگر کاربر از تنظیمات راضی بود برای تائید یک کد (همانند "#00 " ) برای تائید عملیات فوق وارد می کند. (yes in n15) . بنابراین دستگاه کنترل 1 از خط تلفن 17 جدا می شود (n16) و زمان مشخص شده در مرحله n8 فرا رسید (yes in n17) و دستگاه مشخص شده روشن می شود .

1-1-1- مشكلات
 یکی از اشکالاتی که در مورد دستگاهی که در فوق اشاره شد وجود دارد این است که ترمینال دستگاه برای کنترل به دستگاه شماره 1 به وسیله کابل متصل شده است. بنابراین هزینه نصب کم نیست و کابلهایی که به دستگاهها متصل شده اند، نمای زشتی را به وجود آورده اند. اگر از روش انتقال قدرت so-called استفاده شود. دستگاهها برای چنین انتقالی کاملاً هزینه یکسانی خواهند داشت وهمينطور نیاز به فیلترهای مانع برای جلوگیری از هدر رفتن سیگنال نیاز خواهد بود . برای جلوگیری از خرابی انتقال به علت اختلاف فاز میان ارتباط سیستم تک فاز 3 کابله، از خازنهای جانبی و فیلترهای نویز گیر برای حذف نویز دستگاههای الکتریکی موجود در منزل و غیره استفاده کرده ایم.

1-1-2-  مزايا
پروژه فعلی با تجسم خاصی در بالا تشریح شد اما دامنه پروژه فعلی هرگز محدود نخواهد بود. تعداد دستگاههای کنترل محدود به 3 تا نخواهد بود و عملیات می توانند برای وضعیت های دیگر نيز طراحی شوند.
 اجزاي اصلی پروژه جاری بمنظور دستگاههايي که در اشکال 1 و 2 و 3 نمایش داده شده اند طراحي گرديده اند اما در آنها ذکر نشده که این اشیا می توانند در جنبه هاي مختلفی توسعه یابند.


1-2- پروژه 2
 نوع دیگری از دستگاه کنترل از راه دوری که در پروژه جاری ذکر شد می توانند در خانه بدون هزینه زیاد و بدون نمای ناخوشایند کابلی و همچنین فیلترهای بلاک نصب خازنهای جانبی، فیلترهای نویزگیر نصب شود. توضیحات این مورد در اشکال 4 تا 8 آمده است که به عنوان دستگاه کنترل هدف به وسیله امواج ماورا صوت یا اشعه مادون قرمز مشخص شده است.
همان طور که در شکل 4 که یک شکل مفهومی است و ساختار یک کنترل از راه دور را نمایش می دهد دستگاه کنترل 101 قصد کنترل عملیات دوربین فیلم برداری 103 و آداپتور 105 برای لامپ 104 و سیستم تهویه هوای 106 را دارد. انتخاب حالت 102 برای انتخاب حالت دستگاه ورودی یا خروجی را دارد. دکمه 107 برای انتخاب یکی از دستگاهها موجود در منزل برای عملیات یا مشخص کردن زمان عملیات آنها استفاده می شود. دکمه ساعت 108 برای مشخص کردن زمان ، دکمه 109 برای انصراف دادن از زمان فعلی ، دکمه تنظيم کد ها 110 برای مشخص کردن کدها و دکمه پائین و بالا (یا  ) برای اضافه یا کم کردن زمان در حالت تنظیم زمان ، دکمه تنظیم 112 برای مشخص کردن ورودی که در ادامه شرح داده خواهد شد، قسمت نمایش 113 برای نمایش اطلاعات و دستگاه انتقال 115 برای انتقال سیگنالهای کنترلی به فرم تابشی همانند نور مادون قرمز 114، آداپتور 105 نور مادون قرمز 114 که توسط دستگاه کنترل 101 دریافت می کند . و برای کنترل روشن، خاموش شدن دستگاه های متصل شده مثل لامپ 104 ، قسمت دریافت نور 116 ، پریز برق 117 و خروجی برق 118 برای کنترل دستگاههای متصل شده. دوربین فیلمبرداری 103 و دستگاه تهویه هوا 106 طوری طراحی شده اند که توسط نور مادون قرمز کنترل شوند.
 اگر دستگاههای مربوط برای چنین ارتباطی آماده شده بود، به هیچ شخص خاصی برای نصب دستگاههای دریافت کننده احتياج نخواهد بود. همانند دستگاههای نمایش داده شده در شکل 1 ، این دستگاه کنترل 101 به صورت موازی با تلفن 121 از طریق خط تلفن 119 به وسیله ترمینال 120 متصل است.
    سیستم کنترل دستگاه کنترل شماره 1 در شکل شماره 5 تشریح شده است که در آن اعداد 125 به وسیله 132 به ترتیب نشان دهنده ریز کامپیوتر، اوسیلیتور، مبدل سیگنال ، رمز گشای tone ، تولید کننده صدا، تقویت کننده صدا ، میانجی و رله هستند که در  شکل 2 توضیح داده شد. همین طور اعداد 134 و 135 برنامه ذخیره کننده ROM و RAM برای ذخیره دستورات تماس گیرنده را نشان می دهند.
 شکل 5 همچنین مدار 123 را نشان می دهد که در آن قسمت نمایش 113 را با میکروکامپیوتر 125 مرتبط می کند، کلید ماتریس 136 با دکمه107 و دکمه ساعت 108، reset مي شود. و فرستنده مادون قرمز 115 که سیگنالهای مادون قرمز کنترلی را در پاسخ به دستورات ریزکامپیوتر 125 ارسال می کند.
    ساختار مدار آداپتور 105 در شکل 6 به وسیله دیاگرام بلوک نمایش داده شده است. همان طور که در رابطه با شکل 4 توضیح داده شد. آداپتور 105 برای کنترل دستگاههای الکتریکی همانند لامپ 104 است. (با توجه به سیگنال مادون قرمزی که از طریق دستگاه 101 دریافت می کند) بنابراین آداپتور 105 به یک مدار دریافت کننده (سیگنال 138 ارائه شده) مجهز گرديده که سیگنال های مادون قرمز را از دستگاه 101 دریافت کند. مدار کنترل 140 برای روشن و خاموش کردن برق رله 139 با استفاده از سیگنال دریافتی از مدار دریافت 138 استفاده مي گردد. یک منبع تغذیه 141 و یک متصل کننده 118 برای متصل کردن به دستگاههای الکتریکی (که مثل لامپ 104 کنترل شدند) و یک پریز 117 برای اتصال به منابع تغذیه خارجی.
    شکل 7 نمای جلوی قسمت نمایش 113 از دستگاه کنترل 101 است که در شکل 4 نمایش داده شده بود. صفحه نمایش 113 با نمایش ورودی (IN) 143 ارائه شده برای نشان دادن حالت ورود عملیات صفحه نمایش خروجی (out) 144 برای نشان دادن حالت خروج عملیات است . صفحه نمایش جاری 145 برای نشان دادن اینکه آیا دستگاهی برای کنترل انتخاب شده است مي باشد.
 شماره دستگاههای نمایش داده شده برای مشخص کردن این است که کدام دستگاهها دارای تنظیم اولیه هستند را در صفحه نمایش می دهد. 149 و 150 برای بازگرداندن نوار ویدیو که در زیر توضیح داده خواهد شد. یک درگاه نمایش های عددی 151 و 152 برای مشخص کردن شماره درگاه و نمایش دهنده زمان ON 153 زمان شروع ضبط را برای کلیدهای آداپتور 105 مشخص می کند. نمایش دهنده زمان خاموش (OFF) 104 برای مشخص کردن زمان خاموش کردن آداپتور 105 است. Pm, Am با 156,155 نمایش داده مي شوندکه برای تفکیک Pm, Am از زمانهای نشان داده شده استفاده می شود. کد نمایش 157 برای روشنایی استفاده می شود. زمانی که کد وارد شد قسمت نمایش اعداد 158 برای نمایش زمان ، طول زمان ضبط 159 و 160 برای نشان دادن مدت زمان ضبط دستگاه فیلمبرداری 103 یا مدت زمانی که آداپتور 105 قرار است روشن باشد استفاده می شود.
در حالت ورودی عملیات کاربر فرمان جاری را با استفاده از دکمه های ساعت 108 وارد کرده و سپس کد عددی را توسط دکمه تنظیم کد 110 وارد می کند. زمانی که دکمه جاری 107 وارد می شود شماره دستگاههای نمایش داده شده از 1 به 2 از 2 به 3 تغییر می یابند. اگر دکمه تنظیم 112 فشار داده شد. اعداد مربوط به هر دستگاه بر روی دستگاهها نمایش داده می شوند و دستگاهی که انتخاب شده و چراغها شروع به چشمک زدن مداوم می کنند نشان می دهد که چه داده ای باید توسط کاربر وارد شود. ورود داده مورد نظر از طریق دکمه های پائین و بالا و 111 و دکمه تنظیم 112 انجام می شود. جدول شماره 2 نشان دهنده چندین گونه مثال از نحوه ورود اطلاعات است. در جدول شماره 2 دستگاه فیلم برداری 103 و دستگاه تهویه 106 با شماره دستگاههای 1و2 مشخص شده اند.
جدول شماره 2
مثال    دکمه های عملیاتی و نمایش
تنظیم ساعت به am 9:05     Set, “os”,  , set, “Qmq”, , clock

تنظیم کد عددی 1234    Set , “3y”, , set , “12”,  , code number
انتخاب دستگاه شماره 1    “1” , set , reset
بازگرداندن نوار    Set , “Rewind”150,  

انتخاب مسیر 10    Set , “10”,  

تنظیم شروع ضبط در ساعت pm 3:15    Set , “15”,  ,set ,"pm3",

تنظیم ضبط برای 2 ساعت و 10 دقیقه    Set,”10”,  , set , "2",

انتخاب دستگاه شماره 2    “2”,set, ,Preset, Preset
شروع دستگاه شماره 2 در ساعت pm 6    Set , “3D” ,  ,set , "pm6"

لغو خودکار دستگاه شماره 1    CANCEL, “1”,PREset
لغو خودکار دستگاه شماره 2    Cancel, “2” , PRESET, Preset
نكته :
     نوشته هائی که در داخل " ...." يا  “….”آمده مقدمه هایی هستند که روی صفحه نمایش ظاهر می شوند.
با توجه به جدول 2 و شکل 7، اگر دکمه تنظیم 112 زمانی که دستگاه عدد 146 را نمایش می دهد (به جای 147، یا 148 ) فشار داده شود . دستگاه شماره یک که همین دستگاه ضبط تصویر 103 است انتخاب شده در صفحه نمایش ، اعداد 149، 151، 153 و 159 روشن می شوند. که داده هایی که برای تنظیم دستگاه تصویر 103 نیاز است را نشان می دهد. اگر این تنظیمات اولیه باشد علامت " ...." يا  “….” در قسمت نمایش عددی 152، 158 و 160 نشان داده خواهد شد. اگر دوربین ضبط تصویر از قبل تنظیم شده باشد، اعداد تنظیم شده قبلی در این قسمت 152، 158و 160 نمایش داده خواهند شد.
از زمانی که نمایشگر بازگشت به عقب (" مربوط به فیلم")  150 چشمک می زند، دکمه تنظیم 112 پس از دکمه پائین و بالای 111 فشار داده می شود تا دستگاه را روشن کرده و نوار را به عقب برگرداند. اگر لازم به برگرداندن عقب نوار نبود . نمایش بازگشت به عقب 150 خاموش خواهد شد. سپس از زمانی که عدد 1 در صفحه نمایش 152 چشمک می زند کاربر لازم است که دکمه پائین یا بالا را برای انتخاب نوع کانال (مثلاً "10") وارد کند ، و سپس دکمه تائید 112 را فشار دهد. سپس قسمت ساعت و دقیقه a 158، b 158 ، a 160 و b 160 از صفحه نمایش 158 و 160 به طور مداوم چشمک می زنند و هر بار کاربر دکمه پائین و بالای 111 و دکمه تنظیم 112 را برای کامل شدن تنظیمات فشار می دهد . به محظ اینکه تنظیمات کامل شد، صفحه نمایش 113 زمان جاری را نمایش می دهد، و صفحه نمایش جاری 145 و شماره دستگاه 146 روشن می شود.
بدون اینکه بگوید که دستگاههای دیگر با این روتین مشابه تنظیم شوند به کار خود ادامه می دهد.
روتین های ابتدائی برای حالت خروجی عملیات در شکلهای 8A- 8J تشریح شده است. بیائید فرض کنیم که کاربر 1 نوار را در دوربین فیلمبرداری 103 قرار داده (دستگاه شماره 1) و چراغ 104 را روشن کرده (دستگاه شماره 3) و آداپتور 105 متصل شده است. کاربر سپس دکمه حالت انتخاب 102 را برای حالت خروجی (n101) می فشارد و منزل را ترک می کند. زمانی که کاربر می خواهد تا وسائل داخل منزل را از طریق خط تلفن 119 کنترل کند. از خارج با تلفن تماس گرفته، و تلفن 121 در خانه به صدا در می آید تا زمانی که ریز کامپیوتر 125 پیغام شفاهی را از طریق تولید کننده صدا 129، تقویت کننده 130 و رابطه 131 اعلام کند و درخواست ورودی از کاربر کند. (مراحل n102 الی n105 ) به طور مشابه مراحل n3 تا n5 است که در شکل 3 توضیح داده شده بود.
در پاسخ به درخواست ورودی در مرحله n105 کاربر کد "ll# " (n106) را با توجه به جدول کدی که در جدول 3 نشان داده شده (اگر هدف تماس تنظیم دوربین فیلمبرداری 103 باشد) وارد می کند.
جدول شماره3
شماره دستگاه    کد کنترل    عملیات
0    0
0
1
2    خط تلفن را قطع می کند
تنظیمات را cancel می کند
تنظیم می کند
تنظیمات را کنترل می کند
1    3
4
5
6
0
1    نوار را به عقب باز می گرداند
شماره کانال را تنظیم می کند
زمان شروع را مشخص می کند
طول ضبط را مشخص می کند
تنظیمات را cancel می کند
تنظیم می کند
2    2
3
4
0
1    تنظیم را کنترل می کند
روشن می کند
خاموش می کند
تنظیمات را cancel می کند
تنظیم می کند
3    2
3
4    تنظیمات را کنترل می کند
روشن می کند
خاموش می کند
پس از آن دوربین فیلمبرداری 103 به صورت محاوره ای بین کاربر و ریزکامپیوتر 125 تنظیم می شود. از کاربر به صورت محاوره ای ترتیب پرسیده می شود که آیا مایل است که نوار به عقب بازگردد (n107) یا کدام کانال تلویزیون را باید ضبط کند (n111) و کی عملیات ضبط باید آغاز شود (116 n ) و طول زمان ضبط چقدر خواهد بود (117 n ) . زمانی که کاربر در هر یک از این سوالات پاسخ گفت (108 n و 112 n و115 n و 118 n). پاسخ کاربر برای تائید نمایش داده می شود (109 n یا 110 n، 113n، 116n، 119 n). زمانی که تمام داده ها تنظیم شد صدای بوقی برای نشان دادن پایان به صدا در می آید. هر ورودی در RAM ذخیره شده و دستگاه مربوطه عدد 146 را نمایش می دهد.


انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

سفارش پایان نامه