انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

مشاوره پایان نامه| پزشکی


چكيده    
مقدمه    
فصل اول: كليات    
1-1- آناتومي پستان    1
1-2- بافت شناسي پستان    5
1-3- فيزيولوژي پستان    10
1-4- تاريخچه كشف هورمون پرولاكتين و شرح اعمال آن در شيردهي از ديدگاه بيولوژي سلولي    13
الف- تاريخچه كشف پرولاكتين    13
ب- مهار عمل پرولاكتين    14
ج- محرکهای پرولاكتين    14
د- اعمال پرولاكتين از ديدگاه بيولوژي سلولي    14
هـ ارزيابي پرولاكتين    15
و- نقش پرولاكتين در لاكتوژنز    15
1-5 شير مادر، محتويات و فوايد آن    16
الف- آغوز (کلستروم)    16
ب- بررسي تفاوت آغوز و شير موقتی    17
ج- محتويات و فوايد شير مادر    17
1-6- تغذيه با شير مادر    19
الف- ناکافی بودن شیر مادر    20
ب- موارد قابل توجه در طی شیردهی    22
ج- جلوگیری از بارداری در زمان شیردهی    24
د- از شیرگیری    25
1-7- اثرات شير مادر بر سيستم‌هاي گوناگون بدن نوزاد    25
الف- تأثير شير مادر بر استخوان سازي نوزاد    25
ب- تأثير شير مادر بر رشد و تكامل سيستم عصبي نوزاد    26
ج- تأثير شير مادر بر سيستم ايمني نوزاد و حمايت ايمونولوژيك غير قابل جايگزيني آن    26
د- تأثير شير مادر بر تعادل وزن، قد و رشد نوزاد    27
هـ تأثير شير مادر بر سيستم تنفسي نوزاد    27
و- تأثير شير مادر بر سيستم قلب و عروق نوزاد در سالهاي آتی زندگي    28
ز- تأثير شير مادر بر سيستم گوارشي نوزاد    28
ح- تأثير شير مادر بر سيستم شنوايي نوزاد    28
ط- تأثير شير مادر بر كاهش ميزان كم خوني نوزاد    29
ی- تأثیر شير مادر در پيشگيري از ديابت نوع 2    29
ک- تأثير تغذيه با شير مادر بر مننژيت ناشي از هموفيلوس آنفلوآنزا    29
1-8- فوايد شيردهي بر مادر شيرده    29
1-9- مقايسه محتواي شير مادر با شير گاو    30
1-10- محتواي شير خشك و مضرات آن در مقايسه با شير مادر    31
1-11- خطرات شیرخشک    34
1-12- موارد منع شيردهي    34
1-13- مادران شيرده شاغل    35
1-14- تأثیر الكل بر شيردهي    36
1-15- تأثير سيگار بر شيردهي    38
1-16- بيماريهاي پستان    39
1-16-1- ناهنجاريهاي رشد پستان    39
1-16-2- ترشّحات غير طبيعي پستان    39
1-16-3- غدد پستان    40
1-16-4- ترك و زخم نوك پستان، راههاي پيشگيري و درمان    42
1-16-5- پديده رينود    43
1-16-6- حساسيت موضعي پستان    44
1-16-7- تورم و پرخوني پستان    45
1-16-8- التهاب پستان    46
1-16-9- آبسه پستان    46
1-17- شيردهي و داروها    46
1-17-1- فاكتورهاي مؤثر در ترشّح دارو و ورود آن به داخل شير    47
1-17-2- مكانيزم انتقال داروها به داخل شير    48
1-17-3- دسته داروها بر حسب مضر یا بی ضرر بودن در طي شيردهي    48
1-17-3-1- دسته داروهاي بي‌ضرر در طي شيردهي    48
1-17-3-2- دسته داروهايي كه در طي شيردهي كمتر ايمن هستند    51
1-17-3-3- دسته داروهايي كه در طي شيردهي خطرناك هستند    52
1-17-4- موارد قابل ذکر در مورد مصرف داروها در طي شيردهي    53
1-17-5- دم كرده‌هاي گياهي بي‌ضرر در طي شیردهی    54
1-17-6- اشعه X و اسكن‌ها در طي شيردهي    65
فصل دوم: محركهاي شيردهي (گياهي و شيميايي)    
2-1- گياهان داروئي محرك شيردهي    66
2-2- قطره گياهي شيرافزا    81
2-2-1- مواد مؤثره گياهان موجود در قطره شيرافزا    81
2-2-2- فارماكولوژي    82
2-3- محركهاي شيميايي: داروهاي محرك شيردهي    93
2-3-1- متوكلوپراميد، دارويي با عارضه جانبي شيرافزايي    93
فصل سوم: بررسي آماري و نتايج    
3-1- مطالب جمع‌آوري شده حاصل از نظريات 200 پزشك (متخصص زنان، اطفال و ماما)    100
3-1-1- بررسي معيارهاي پزشكان در مورد سنجش كافي بودن ميزان شير مادر    100
3-1-2- بررسي علل ناكافي بودن ميزان شير مادر    100
3-1-3- موارد ذكر شده به منظور افزايش شيردهي در درجه اول    100
3-1-4- بررسي آمار بدست آمده از پزشكان (بر حسب درصد)    101
3-1-5- علل تجويز فرآورده های خوراکی متوكلوپراميد    101
3-1-6- علل تجويز قطره شير افزا    101
3-1-7- علل عدم تجويز فرآورده های خوراکی متوكلوپراميد توسط آن دسته از پزشكان كه آنرا تجويز نمي‌كنند    101
3-1-8- علل عدم تجويز قطره شيرافزا توسط آن دسته از پزشكان كه آنرا تجويز نمي‌كنند    102
3-1-9- ساير موارد دارويي تجويز شده به منظور افزايش شير مادر    102
3-2- ترسيم نتايج حاصل به صورت جدول و نمودار ستوني    103
3-3- استفاده از روش آماري مجذور خي    104
3-4- آزمون فرض صفر و مقابل و ترسيم جدول فراواني‌هاي مورد انتظار بر اساس آن    104
3-5- فرمول مجذور خي و محاسبات    105
فصل چهارم    
بحث و نتيجه‌گيري    106
خلاصه انگليسي    108
فصل پنجم: مراجع    

 
منابع:
1. دكتر زرگري – علي؛ گياهان داروئي – جلد اول؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ چاپ هفتم؛ 1376.
2. دكتر زرگري – علي؛ گياهان داروئي – جلد دوم؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ چاپ ششم؛ 1375.
3. دكتر زرگري – علي؛ گياهان داروئي – جلد سوم؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ چاپ ششم؛ 1375.
4. دكتر زرگري – علي؛ گياهان داروئي – جلد چهارم؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ چاپ ششم؛ 1376.
5. دكتر زرگري – علي؛ گياهان داروئي – جلد پنجم؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ چاپ پنجم؛ 1374.
6. دكتر رخشان – محمد؛ فيزيولوژي پزشكي گايتون؛ ترجمه دكتر نياوراني – احمد رضا - جلد دوم؛ مؤسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده؛ نشر طبيب؛ چاپ اول تابستان 1375.
7. دكتر خدمت – حسين، دكتر علمداري – شهرام؛ چكيده پزشكي، بيماريهاي داخلي (اصول طب داخلي  هاريسون 1998- مباني طب سسيل 1997) – جلد نهم؛ مؤسسه فرهنگي انتشاراتي تيمورزاده؛ نشر طبيب؛ چاپ اول تابستان 1379.
8. جان كوئيرا – لوئيز كارلوس؛ بافت شناسي پايه؛ ترجمه دكتر شارقي قهرمان- مهران، دكتر رياضي اصفهاني – محمد؛ نشر كتب دانشگاهي تهران؛ چاپ سوم؛ تابستان 1369.
9. دين– ام. آر. اي؛ آناتومي و فيزيولوژي پايه – جلد دوم؛ ترجمه طهماسب‌پور –حميد رضا، زعيم كهن - مسيب؛ مركز نشر اشارت؛ چاپ هفتم؛ 1374.
10. گوري – كا-باتاچاريا؛ ريچارد- آ-جان سون؛ مفاهيم و روشهاي آماري؛ ترجمه دكتر ابن شهر آشوب – مرتضي؛  ميكائيلي- فتّاح، جلد دوم؛ نشر كتب دانشگاهي تهران؛ چاپ اول 1366.
11. دكتر سلطان زاده – محمد حسين؛ بيماريهاي تنفسي كودكان؛ مؤسسه نشر جهاد وابسته به جهاد دانشگاهي علوم پزشكي شهيد بهشتي؛ چاپ كامران؛ چاپ اول آذر ماه 1371.
12. دكتر كشاورز – سيد علي؛ اصول تغذيه رابينسون؛ ترجمه خلدي – ناهيد؛ نشر سالمي؛ چاپ اول بهار 1378.
13. دكتر سهرابي – مسعود رضا، دكتر بهرامي – منصور، وثوق – سيمين؛ مروري بر تغذيه باليني؛ 1373.
14. مهندس امين – غلامرضا؛ گياهان داروئي سنّتي ايران – جلد اول؛ نشر معاونت پژوهشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – چاپ فرهنگ؛ خرداد 1370.
15. دكتر محتسبي – محمد،‌ دكتر مجلل ثقفي - شهين؛ دانستني‌هاي پزشكي بانوان؛ چاپ آرين؛ چاپ اول 1382.
16. دكتر قاضي جهاني – بهرام، دكتر بشيريان – منوچهر، دكتر جهانگيري – بيژن؛ فارماكولوژي پزشکي گات – جلد دوم؛ نشر: تهران؛ مركز نشر اشارت؛ چاپ اول 1371.
17. دكتر حاجي آخوندي – عباس، دكتر بليغ - ناصر؛ راهنماي كاربردي گياهان داروئي؛ مركز انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي؛ چاپ اول پاييز 1381.
18. ولاگ – ژان و استودولا - ژيري؛ گياهان داروئي: روشهاي كشت، برداشت و شرح مصوّر رنگي 256 گياه؛ ترجمه زمان – ساعد؛ نشر ققنوس؛ چاپ اول 1370؛ چاپ سوم؛ 1376.
19. دكتر خدّام – رامين؛ راهنماي جيبي كاربرد داروهاي ژنريك ايران؛ نشر ديباج؛ چاپ دوم بهار 1380.
20. انجمن ترويج تغذيه با شير مادر؛ فصلنامه شير مادر؛ شماره 8؛ سال دوم؛ زمستان 1380.
21. تغذيه با شير مادر؛ يافته‌هايي براي سلامت آينده. انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت بهداشتي، اداره كل بهداشت خانواده، اداره كودكان؛ يونيسف 1999.
22. سيماي جمعيّت و سلامت در ايران؛ انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، معاونت سلامت، دفتر سلامت خانواده و جمعيّت؛ چاپ صنوبر؛ مهر 1379.23. James, EF Reynolds., Parfitt, Kathleen.: “Martindale, the extra pharmacopoeia” Thirty – first edition volume 1. 1228-1230, 1273, 1996.
24. Lucinda G. Miller, Wallace J. Murray, PhD.: “Herbal Medicinals A clinician’s Guide” 292-293, 1998.
25. Thomas W. Hale, RPh PhD., Kenneth F.llett, BpharmphD.: “Drug The rapy and Breastfeeding From theory to clinical practice”. 1, 2, 4, 88 2002.
26. http:// www. Breast feeding.org/ index.html
27. Cast/eman, M.: “The Healing Herbs”. Emmaus, Pa: Rodale press1991.
28. Fleiss, P.: “Herbal remedies for the breastfeeding mother. Mothering” summer: 68-71, 1988.
29.Hoffmann,D.:“Therapeutic Herbalism: A Correspondence course in phytotherapy”. (self-published)
30. Jensen, R.: “Fenugreek-over looked but not forgotten”. UCLA lactation Alumni Association Newsletter. 1, 2 - 3, 1992.
31. Ody, P.: “The complete Medicinal Herbal”. New york: Dorling kindersley, 1993.
32. Rosengarten, F.: “The Book of Spices”. Wynnewood, Pa: Livingston publishing Co., 1969.
33. Simon, J, et. al.: “Herbs, An Indexed Bibliography 1971-1980. New-york: Archon Books, 1984.
34. Thomson, W.: “Herbs That Heal” New york: Charles Scribner’s sons, 1976.
35. Hermann, M.: “Herbs and Medicinal Flowers” New york: Galahad Books, 1973.
36. http:// www. Herbs and Breastfeeding. htm
37. http: // www. Konzababy. tripoel. com/baby-sling.htm
38. http: // www. Keepkids. Healty. com/newborn/new born. html
39. http: // www. Lactation services.com
40. http: // www. Breastfeeding momease.com/index.htm
41. http: // www. Breast feeding. htm
42. http: // www. Herbs for increasing milk supply.htm
43. Ryon, A.: “resurgence of breastfeeding in the united states”. Pediatrics., 99 (4): E12. Abstract. 1997.
44. Scariati, P, Grummer-strawn L, Feins.: “Alongitudinal analysis of infant morbidity and the extent of breastfeeding in the united states.” Pediatrics, 1997, 99 (6): E5. Abstract. 1997.
45. Wright A, Bauer M, NaylorA.: “Increasing breastfeeding rates to reduce infant illness at the community level”. Pediatrics., 101 (5): 837-44, 1998.
46. Whorwell P, Holdstock G, Whor well G.: “Bottle feeding; early gastroenter-it is, and inflammatory bowel disease”. Brit J Med, Feb: 382, 1979.
47. Mayer EJ, Hamman RF, GayEC.: “Reduced risk of IDDM among breast-fed children: The colorado IDDM Registry. Diabetes”., 37: 1625-32, 1988.
48. Koletzo S, Sherman P, Corey M.: “Role of infant feeding practices in development of Crohn’s disease in childhood”. Brit J Med., 298: 1617-8, 1989.
49. http: // www. Herbals and Breast feeding. Htm.
50.Nice, FJ.: “Breastfeeding and over-the-counter medications”, Pharmacy Times, 58: 114-24, 126-7, 1992.
51. Tyler, V.: “Herbs  Of  choice: The  Therapeutic use of phytomedicinals”. Binghamton,NY: pharmaceutical  products  press,1994.
52. Blumenthal,M.,Gruewald,J.,Hall,T.,Riggins,C.,Rister,R.: “the complete German   Commission  E  Monogra phs: Therapeutic Guide  to  Herbal Medicines”, Austin,Tx:American   Botanical society,1998.
53. Kopec,k.: “Herbal  medications  and  breastfeeding”. J,Hum lact., 15 (2):157-61,1999.
54.Shoup,J.,Garson,Ds.: “Anticoagulant use during lactation.”J,Hum  Lact, 15(3): 255- 7,1999.
55. Menella,JA.,Beauchamp,GK.:  “Maternal  diet alters the  sensory quantities  of human  milk  and the  nursling’s  behavior”. Pediatrics.,3(2)
: 93-100,1991.
56. Menella,JA.,Beauchamp,Gk: “The effects  of  repeated  exposure to gorlie-flavored milk  on the  nursling’s behavior”. Pedres.,34(6):805-8,1993.
57. Miller, LG.: “lterbal  medicinals:selected Clinical Considerations  focusing  on  known  or potential  drug-herb  interactians”. Arch  Intern Med.,158 (20):2200-11,1998.
58. Patton,sB.,Love,EJ.: “Drug-induced depression: incidence, avoidance and management”. Drug saf.,10(3):203-19,1994.
59. Howard,cr.,Lawrence, CA.: “Drugs and  breastfeeding”. Clin  Perinatal., 26 (2): 447-78, 1999.
60. “Review of Natural product, Facts and Comparisons”, 1996. Louis, st., Walter Kluwer company.
61. Chang, J.: “Medicinal herbs: drugs or dietary supplements? Biochemical Pharmacology”., 59:211-219, 2000.
62. http:// www. Physicians select. com
63. http:// www. Sativan (As paragus racemosus) Information. htm
64. http:// www. Parenting web. com / index. htm
65. Heil., “S.H., Hungund, B. L., Zheng, Z.H., Jen, K. L. And Subramanian, M. G.: “Ethanol and lactation: Effects of milk lipids and serum constituents Alcohol”., 18: 43-48, 1999.
66. Hunt, P. S., Kraebel, K. S., Rabine, H., Spear, L. P And spear, N. E.: “Enhanced ethanol intake in preweanling rats following exposure to ethanol in a nursing context”, Developmental Psychobiology. 26: 133-153, 1993.
67. Lawton, M. E.: “Alcohol in breast milk”, Australian Journal of obstetrics and Gynaecology., 25: 71-73, 1985.
68. Little, R. E.: “Maternal use of alcohol and breast-fed infants”, New England Journal of Medicine., 322: 339, 1990.
69. Little, R. E., Lambert, M. D., Worthington- Roberts, B.: “Drinking and smoking at 3 months post-partum by lactation history”, Pediatric and Perinatal Epidemiology., 4: 290-302, 1989.
70. Little, R. E., Anderson, K. W., Ervin, C. H., Worthington-Roberts, B., Clarren, S. K.: “Maternal alcohol use during breastfeeding and infant mental and motor development at one year”, New England Journal of Medicine., 321: 425-430, 1990.
71. Mendelson, W. B., Hill, S. Y.: “Effects of the acute administration of ethanol on the sleep of the rat”, A dose – response study, pharmacology, Biochemistry and Behavior., 8: 723-726, 1978.
72. http://www. Human parenting. com/Book/chap 2/Breast feeding–breastmilk. htm
73. http:// www. Storknet. com/index.html
74. http:// www. Medstat. Med. Utah. Edu/kw/human-report/Lectures/prolactin.htm
75. http:// www. Caroldenny. com/info.htm
76. http:// www. Breastfeed.com
77. http:// www. Shirleys-wellness-cafe. com/birth.htm
78. http://www. Breastfeeding basics.Org/cgi-bin/deliver.cgi/content/Drugs/ smoking. html.
79. http:// www. Breastfeeding basics. Org/cgi-bim/deliver.cgi/content/Drugs/herbs. html
80. http:// www. Keepkidshealthy.com/breastfeeding/guide/drugs-breastfeeding.html
81. http:// www. Motherisk.org/breastfeeding/index.html
82. http:// www. Breastfeeding basics. Org/cgi-bin/deliver.cgi/content/Drugs/prepass. html
83. http:// www. Drugs safety during breastfeeding.htm
84. http:// www. Breastfeeding.com/catalog/product.htm
85. http:// www. Google.Grewia+hirsuta+chemical+ingredient.
86. http:// www. Health.yahoo.com
87. http:// www. Pregnancy. com.au/raspberry-leaf.htm
88. Last up dated 1999, BFHI News apr-june 2001.
89. Bensky. D Gamble A.: “The pharmacology of chinese herbal medicine, materia medica”. Eastland press, seattle. 440-441, 26,1986.
90. H. K. Bakhru.: “Herbs that heal”. 2000.
91. http:// www.uk-muscle/co/uk.comفهرست جداول
شماره جدول
    عنوان     صفحه
جدول 1-1-    مقايسه شير انسان، شير گاو و شير خشك    33
جدول 1-2-    داروهاي بي ضرر در طي شيردهي در دوزهاي معمول    55
جدول 1-3-    داروهاي احتمالاً بي ضرر در طي شيردهي در دوزهاي معمول    58
جدول 1-4-    داروهاي بالقوه خطرناك در طي شيردهي    61
جدول 1-5-    داروهايي كه اصلاً ايمن نيستند (داروهاي خطرناك در طي شيردهي)    64
جدول 3-1-    فراواني‌هاي مشاهده شده    103
جدول 3-2-    فراواني‌هاي مورد انتظار    104

نمودار ستوني 3-1-    فراواني پزشكان متخصص و ماما بر حسب درصد با توجه به نوع داروي تجويز شده    103

 
فهرست اشكال
شماره شكل
                            عنوان    صفحه
شكل 1-1    ساختمان پستان در زن    4
شكل 1-2    مسيرهاي اصلي تخليه لنفاوي پستان    4
شكل 1-3    نمونه يك سلول آلوئولي غدد پستاني با سلولهاي ميواپي تليال قابل انقباض    9
شكل 1-4    ترشّح اجزاي شير توسط سلول اپي تليوم آلوئولار و عبور داروها به داخل و خارج آن    50
شكل 2-1    Foeniculum   vulgare    83
شكل 2-2    Carum   carvi    84
شكل 2-3    Anethum   graveolens    85
شكل 2-4    Trigonella   foenum-graecum    86
شكل 2-5    Ocimum   basilicum    87
شكل 2-6    Urtica   dioica    88
شكل 2-7    Coriandrum   sativum    89
شكل 2-8    Daucus  carota    90
شكل 2-9    Linum   usitatissimum    91
شكل 2-10    Cnicus   benedictus    92

 
«چكيده»
در چند دهه اخير اطلاعات علمي گسترده‌اي در مورد تغذيه با شير مادر منتشر شده است. تأثير اعجاب انگيز تغذيه با شير مادر بر سلامت مادر و كودك، رشد و بقاي كودك، كاهش مرگ و مير، ارضاي نيازهاي عاطفي كودك، احساس امنيت او و نيز صرفه جويي اقتصادي در بعد خانواده و در بعد كشوري، سازمانهاي بين‌المللي را بر آن داشته كه با مشورت و جلسه‌هاي متعدد و از راههاي گوناگون، براي ترويج تغذيه با شير مادر تلاش كنند. (11)
سازمان جهاني بهداشت و يونيسف، تغذيه انحصاري شيرخواران با شير مادر را براي مدت 6 ماه توصيه مي‌كنند. به اين معني كه در 6 ماه اول زندگي، نوزادان فقط از شير مادر تغذيه شوند و حتي آب و يا مايع ديگري به آنها داده نشود. (21) اما در سراسر جهان تعداد معدودي از نوزادان براي بيش از چند هفته اول به طور انحصاري با شير مادر تغذيه مي‌شوند. (88)
در اين پايان نامه، به منظور بررسي عملكرد پزشكان متخصص و ماما در مواجهه با كاهش شير مادران تحقيق صورت گرفته است. در بررسي آماري با  200 پزشك متخصص و ماما در چهار بخش تهران و شهرستان كرج مصاحبه انجام شده است به منظور اينكه مشخص گردد که در جهت افزايش شير مادران، كداميك از دو داروي شيرافزا (گياهي) و يا متوكلوپراميد (شيميايي) را تجويز مي‌كنند و علت چيست؟
بررسي نتايج حاصل از تحقيق نشان داده كه کلیّه پزشكان، در درجه اول به موارد طبيعي از جمله تغذيه كامل و كافي مادر شيرده، آرامش روحي و حمايت عاطفي او از طرف خانواده و شيردهي مكرّر نوزاد اشاره نموده اند. 66 درصد پزشكان، قطره گياهي شير افزا را توصيه كرده اند، 5/16 درصد نيز قرص (يا قطره) متوكلوپراميد را تجويز كرده و 5/15 درصد فقط به رعايت موارد طبيعي مذكور اشاره داشته اند و هيچ دارويي توصيه نكرده اند.
اين نتايج در كل بيانگر اين است كه اكثر پزشكان ترجيح مي‌دهند تا حدّ ممكن داروي شيميايي تجويز نكنند. به جهت بررسي ارتباط ديدگاه پزشكان در زمينه تجويز با تخصص آنها، از روش آماري مجذور خي استفاده شد. نتايج نشان داد كه ديدگاه پزشكان در رابطه با تجويز دارو ارتباطي با نوع تخصّص آنها ندارد و صرفنظر از اينكه متخصص اطفال يا متخصص زنان – زايمان و يا ماما باشند، از تجويز داروي شيميايي تا آنجا كه مقدور است، خودداري مي‌نمايند و جامعه متخصص كشور ما (صرفنظر از نوع تخصص) در جهت كمك به افزايش شير مادر، همچنان گرايش بيشتري به فرآورده‌هاي گياهي دارند.
 
«مقدمه»
كليه سازمانهاي مهم ملي و بين‌المللي بهداشت و گروههايي كه با تغذيه مادر و كودك سر و كار دارند، تغذيه با شير مادر را براي نوزاداني كه به موقع متولد شده اند ، ‌توصيه مي‌كنند. دليل اين امر آن است كه شير مادر بهترين انتخاب براي شيردهي نوزاد است و حاوي حدود 200 ماده مي‌باشد كه توسط غدد شيري در پاسخ به تقاضاي نوزاد و مكيدن او توليد مي‌شود. (13)
در مهر ماه سال 1369 در محل سازمان ملل متحد، ترويج تغذيه با شير مادر به عنوان يكي از اهداف مهم به تصويب رسيد. سپس در مرداد ماه سال 1370 در ايتاليا برنامه‌اي تدوين گرديد مبني بر اينكه مادران شيرده بايد بتوانند تا 6 ماهگي نوزاد را فقط با شير خود و بعد به همراه تغذيه كمكي تا 2 سالگي شير دهند. (11) در اين رابطه، توصيه آكادمي كودكان امريكا اين است كه نوزادان بايد به مدت 4 تا 6 ماه فقط از شير مادر تغذيه شوند. (13)
مطالعات پزشكي فراوان بر روي شير مادر، نشان داده است كه در طي زمان شيردهي، تركيب شير لحظه به لحظه تغيير مي‌كند. اين تغيير متناسب با نياز نوزاد و به منظور تغذيه ايده‌آل او در جهت رشد و تكامل است و هرگز دو مادر، شير با كيفيت يكسان توليد نمي‌كنند. (13)
با گذشت زمان و صنعتي شدن جوامع، تعداد قابل توجّهي از مادران، تمايلی به شيردهي ندارند، يا به دلايل مختلف از جمله اشتغال و تحصيل و در نتيجه عدم حضور در منزل به منظور شيردهي و از طرفي به دليل مشكلات روحي و جسمي، فرزندان از نعمت شير مادر محروم مي‌شوند. (21)
آخرين آمار منتشر شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از كل كشور (مهر ماه سال 1379)، نشان مي‌دهد كه تغذيه انحصاري با شير مادر تا 6 ماهگي در كل كشور 1/44 درصد بوده است. همچنين اين رقم در استان تهران (جدا از شهر تهران) 8/38 درصد مي‌باشد. در شهر تهران نيز اين بررسي، عدد 1/38 درصد را نشان مي‌دهد كه متأسّفانه نتايج مذكور چه در كل كشور و چه در استان تهران و شهر تهران، رضايت بخش نيست و هنوز آگاهي مادران از ضرورت تغذيه انحصاري با شير مادر كافي نيست. (22)
حل اين مشكل نيازمند افزايش آگاهي عمومي خانواده‌ها و نيز بالا بردن دانش تخصصي پزشكان، داروسازان به عنوان مشاور پزشك و راهنماي بيمار،‌ كارشناسان تغذيه و بالاخره ماماها و فراهم آوردن شرايطي براي مادران است كه شير كافي براي شيردهي داشته باشند و بتوانند تغذيه انحصاري كودك را ادامه دهند. به همين منظور تحقيقي صورت گرفت و 200 پزشك (76 نفر متخصص اطفال – 92 نفر متخصص زنان - زايمان و 32 نفر ماما) در سطح شهر تهران (شمال – جنوب – شرق و غرب) و كرج بزرگ ملاقات گرديدند، به منظور تعيين اينكه 1- در مواجهه با مادران شيرده با شير كم چه پيشنهاد مي‌كنند؟ 2- كداميك از دو داروي شيرافزا (گياهي) و متوكلوپراميد (شيميايي) را جهت افزايش شير مادران تجويز مي‌كنند؟
البته تحقيقاتي در بعضي شهرهاي ايران صورت گرفته است از جمله:
تعيين درصد شيرخواران مصرف كننده شير خشك و عوامل مؤثر در استفاده از آن نزد شير خواران مناطق شهري و روستايي شهرستان تاكستان از استان قزوين (سال 1377). بررسي عوامل مؤثر بر تغذيه با شير مادر در مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي – درماني شهر تبريز (74-1373).
بررسي طول مدت شيردهي و علل قطع زودرس شير مادر در زنان ساكن تهران (1368). نيز تحقيقي با عنوان بررسي و شناخت برخي از ويژگيهاي بيوشيميايي شير مادران ايران و نيز بررسي وضعيت رشد و نقش تغذيه با شير مادر در كودكان صورت گرفته است.
با بررسي كه در مورد انجمن‌هاي فعّال در كل كشور انجام شد، مشخص گرديد كه در حال حاضر يك انجمن غير دولتي (N.G.O) در تهران با نام انجمن حمايت از شير مادر  مشغول به كار است. البته يك انجمن به نام انجمن تنظيم خانواده  نيز در تهران وجود دارد كه به صورت محدود در مورد شير مادر برنامه دارد. در هيچ شهر ديگري در ايران، انجمن حمايت از شير مادر تشكيل نشده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در بخش بهداشت خانواده  نيز در اين زمينه فعاليت دارد.

انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

انجام پایان نامه | دانلود مقاله

سفارش پایان نامه