انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

انجام پایان نامه آيين‌نامة فعاليت کارگزار معرف و کارگزارمتعهد خريد در بورس اوراق بهادار

انجام پایان نامه|آيين‌نامة فعاليت کارگزار معرف و کارگزارمتعهد خريد در بورس اوراق بهادار

آيين‌نامة فعاليت کارگزار معرف و کارگزارمتعهد خريد در بورس اوراق بهادار
تعاريف
مادة 1  اصطلاحات به كار رفته در اين آيين‌نامه به شرح زير است:
سازمان:  سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.
هیئت پذیرش:  هیئت پذیرش اوراق بهادار است.
كارگزار:  شركت كارگزاري عضو "سازمان" است.
عرضة اولية عام: عرضة‌ اوراق بهادار به عامة سرمايه‌گذاران براي اولين بار است كه مي‌تواند در بورس يا خارج از آن انجام شود.
عرضة اوليه در بورس: عرضة اوراق بهاداري است كه "عرضة‌ اولية عام" آن قبلاً خارج از بورس انجام شده، و براي اولين بار جهت معامله در بورس عرضه مي‌شود.
عرضة اوليه: اصطلاحي است كه "عرضة اولية عام" و "عرضة اوليه در بورس" هر دو را شامل مي‌شود.
کارگزار معرف:  "کارگزاری" است که با مجوز "سازمان" براي پذيرش اوراق بهادار شركت‌هاي متقاضي پذيرش در بورس و "عرضة اولیة" اوراق بهادار آن‌ها اقدام مي‌نمايد.
تعهد خريد: تعهد خرید ماندة اوراق بهاداری است كه "عرضة اولية عام" آن در بورس انجام شده و تا پايان دورة عرضه، فروش نرفته است. منابع مالی لازم برای ایفای تعهد خرید از محل وجوه "کارگزار" یا سایر متقاضیان خرید خواهد بود. در صورتي‌كه "عرضة اولية عام" مربوط به افزايش سرمايه باشد، از عنوان "تعهد پذيره‌نويسي" به‌جاي "تعهد خريد" استفاده خواهد شد.
کارگزار متعهد خريد:  "کارگزار معرفی" است که با مجوز "سازمان،" "تعهد خريد" را نيز انجام می‌دهد. در صورتي‌كه "عرضة اوليه" مربوط به افزايش سرمايه باشد، كارگزار متعهد خريد عنوان "كارگزار پذيره‌نويس" خواهد داشت.
سنديكاي خريد: مجموعه‌اي از "كارگزاران متعهد خريد" است كه مشتركاً مسؤوليت "تعهد خريد" را برعهده مي‌گيرند.
كارگزار مُقدم متعهد خريد: "كارگزار متعهد خريد" رابط سنديكاي خريد با "سازمان" است كه از طرف اعضاي سنديكا به‌عنوان كارگزار مُقدم به "سازمان" معرفي مي‌شود، و کلیة مسؤوليت‌ها را در قبال "سازمان" برعهده دارد.
اميدنامه: سندي است كه اهداف، نرخ بازدة مورد انتظار، شرايط و كلية ويژگي‌هاي مربوط به اوراق بهادار موضوع "عرضة اوليه" را شرح مي‌دهد، و تصويري از آيندة سرمايه‌گذاري براي تصميم‌گيري در اختيار سرمايه‌گذاران قرار مي‌دهد. اين سند قبل از انتشار عمومي بايد به تأييد "سازمان" برسد.
حداکثر مساعی: تعهد "كارگزار معرف" به‌‌تلاش براي فروش هرچه بيشتر اوراق بهادار به بهترين قيمت ممكن به عامة سرمايه‌گذاران است.

شرايط اعطاي مجوز
مادة 2  اعطای مجوز فعالیت "کارگزار معرف" به‌پیشنهاد دبیرکل و توسط هیئت‌مدیرة "سازمان" صورت می‌گیرد. متقاضی باید با تکمیل فرم‌هاي طراحی‌شده توسط "سازمان،" تقاضاي خود را ارائه دهد.
مادة 3 "کارگزار معرف" موظف است برای انجام امور مربوط به معرفی اوراق بهادار شرکت‌ها به‌منظور پذیرش و "عرضة اولیه،" بخش مطالعاتي و اجرايي جداگانه‌ای در شرکت کارگزاری خود فراهم آورد.
مادة 4  "کارگزار" متقاضی دریافت مجوز، مکلف است حداقل یک نفر با گواهی‌نامة "تحلیل‌گری در بازار سرمایه" را به صورت تمام وقت برای انجام امور مربوط به معرفی شرکت‌های متقاضی پذیرش در اختيار داشته باشد.
تبصره: در صورتی‌که به تشخیص دبیرکل "سازمان" تعداد دارندگان گواهی‌نامة "تحلیل‌گری در بازار سرمایه،" کافی نباشد، "کارگزار معرف" می‌تواند کارشناس موضوع مادة 4 را از میان دارندگان گواهی‌نامة "اصول مقدماتی کارگزاری" انتخاب کند.
مادة 5  دبیرکل "سازمان" ظرف حداكثر 30 روز پس از دريافت مدارك متقاضي، به ترتیب مقرر در مادة 2 آیین‌نامه نظر هیئت‌مدیره را به وی ابلاغ می‌کند. در صورت اعطای مجوز به متقاضی، وی حداکثر 60 روز پس از دریافت مجوز، ملزم به تشکیل و تجهیز بخش مربوطه و ارائة خدمات است.
مادة 6  حداقل سرمایة پرداخت‌شدة شركت كارگزاري متقاضي دريافت مجوز "کارگزار معرف،" 10 میلیارد ریال می‌باشد.
مادة 7  مجوز فعالیت "کارگزار معرف" برای دورة دوساله اعطا می‌شود و پس از اتمام دورة مزبور، مجوز قابل تمدید است.
تبصره:  هزینة اعطا و تمدید مجوز فعالیت "کارگزار معرف" سالانه توسط شورای بورس تعیین و توسط "سازمان" دریافت می‌شود.
مادة 8  شرایط و مراحل اعطای مجوز به "کارگزار متعهد خريد" همانند "کارگزار معرف" است، با این تفاوت که حداقل سرمایة پرداخت‌شدة كارگزار متقاضي دريافت مجوز "كارگزار متعهد خريد" 30 میلیارد ریال می‌باشد.
مادة 9  اعطاي مجوز "كارگزار متعهد خريد" به كارگزاري كه قبلاً مجوز "كارگزار معرف" را نداشته است، به‌معناي اعطاي هم‌زمان هر دو مجوز است.

الزامات و چگونگی ارائة خدمات "کارگزار معرف"
مادة 10  شرح خدمات "کارگزار معرف" به شرکت متقاضی پذیرش در قرارداد فی‌مابین طبق مادة 13 خواهد بود. این قرارداد که در دو نسخه تنظیم می‌شود و شرکت متقاضی پذیرش و "کارگزار معرف" هرکدام یک نسخه را در اختیار خواهند داشت، تعهدات و حقوق دو طرف را مشخص خواهد کرد و حداقل موارد زیر را دربرمی‌گیرد:
-    میزان حق‌الزحمة "کارگزار معرف؛"
-    تعهدات شرکت متقاضی پذیرش، شامل ارائة اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای رسیدگی به درخواست پذیرش براساس آیین‌نامة شرایط و ضوابط پذیرش اوراق بهادار در بورس؛
-    دورة قرارداد و شروط احتمالی اتمام پیش از موعد آن؛
-    انتخاب داور به‌منظور رسیدگی به اختلافات احتمالی.
مادة 11 "کارگزار معرف" مکلف است حداکثر 7 روز کاری پس از امضاي قرارداد، رونوشت قرارداد را براي "سازمان" ارسال دارد.
مادة 12  "کارگزار معرف" ملزم است 8 درصد از حق‌الزحمة قرارداد موضوع مادة 10 را بابت حق رسیدگی و نظارت به "سازمان" پرداخت نماید.
مادة 13  خدمات قابل ارائة "کارگزار معرف" به شرح ذیل است:
1-    آشناكردن مدیران و سهامداران عمدة شرکت متقاضی پذیرش با فرآیند پذیرش، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط با این فرآیند،
2-    تهیه و تنظیم مدارک و مستندات مورد نیاز "هیئت پذیرش،"
3-    تهیه و تنظیم گزارش مقدماتی در مورد وضعیت عمومی شرکت در چارچوب استانداردها و ضوابط اعلام‌شده از سوی "سازمان،"
4-    ایجاد هماهنگی‌های لازم برای بازدیدها و برگزاری جلسات مشترک "سازمان" و "هیئت پذیرش" با مسؤولان شرکت،
5-    تطبيق و اصلاح پيش‌نويس اساسنامة شركت مطابق اساسنامة نمونة شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس،
6-    تهية "اميدنامه"
7-    پیگیری موارد مربوط به پذیرش و فراهم‌آوردن مقدمات لازم جهت انجام معاملة اوراق بهادار شرکت در بورس،
8-    ارائة گزارش توجیهی درمورد قیمت اوراق بهادار شرکت،
9-    بازاریابی برای فروش میزان توافق‌شدة اوراق بهادار موضوع قرارداد يادشده در مادة 10 با رعايت شرط "بيشترين تلاش."
مادة 14 "کارگزار معرف" مکلف است يك نفر از همكاران مطلع خود را برای انجام پیگیری‌های لازم در طول مدت بررسی تقاضای پذیرش شرکت، به "سازمان" معرفی کند.

الزامات و چگونگی ارائة خدمات "کارگزار متعهد خريد"
مادة 15 "کارگزار متعهد خريد" علاوه بر ارائة خدمات "کارگزار معرف،‌" به انجام موارد زیر نیز متعهد می‌باشد:
1-    "سازمان" را از داشتن منابع كافي براي تأمین مالی‌ توسط خود يا ساير خريداران بالقوه به‌منظور انجام تعهدات خريد در هر قرارداد مطمئن سازد،
2-    آن بخش از اوراق بهادار ناشر را که در عرضة اولیه به‌فروش نرسیده و مطابق قرارداد با ناشر، متعهد خريد آن شده است، خریداری کند.
مادة 16 حداکثر مبلغ "تعهد خريد" 25 برابر ارزش ویژة (حقوق ساحبان سهام) مندرج در آخرين ترازنامة حسابرسي‌شدة "کارگزار متعهد خريد" با رعایت بند "ب" مادة (31) آیین‌نامة معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران خواهد بود. کارگزار "متعهد خرید" از شمول قسمت اخیر تبصرة 1 مادة 32 آیین‌نامة معاملات (موضوع خرید سهام عرضة اول) خارج است.
مادة 17 در صورتي‌كه منابع مالي لازم براي "تعهد خريد" عرضة اوليه بیش از 5 برابر حاصل‌ضرب درصد سهام شناور آزاد الزامی در حداقل سرمایة شرکت‌های پذیرفته‌شده باشد، عرضه مي‌تواند از طريق "سنديكاي خريد" انجام شود. فرم قرارداد مربوط به مشاركت "كارگزاران متعهد خريد" در سنديكا توسط "سازمان" تهيه و در اختيار اعضاي سنديكا قرار مي‌گيرد. "كارگزار مُقدم متعهد خريد" همواره رابط "سنديكاي خريد" با "سازمان" است، و در قبال كلية تعهدات يادشده مسؤوليت دارد.
مادة 18 "عرضة اوليه" به‌شرح مذکور در مادة 29 و تبصرة ذیل آن به‌قيمت ثابت انجام مي‌شود، و دورة عرضه حداكثر به‌مدت پنج روز خواهد بود.

امتيازات "کارگزار معرف" و "کارگزار متعهد خريد"
مادة 19 عرضة اولية كلية سهام و اوراق مشاركت شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار صرفاً از طریق "کارگزار معرف" یا "کارگزار متعهد خريد" انجام می‌شود.
مادة 20 در قرارداد في‌مابين مالک سهام با "كارگزار معرف" يا "كارگزار متعهد خريد" طرفین می‌توانند متعهد شوند که عرضة سهام و حق‌تقدم آن براي حداكثر شش ماه پس از عرضة اوليه منحصراً از طريق "كارگزار معرف" يا "كارگزار متعهد خريد" يادشده انجام شود.

شرايط تعليق و لغو مجوز
مادة 21  در صورتي‌كه "کارگزار معرف" شرايط اعطاي مجوز موضوع این آیین‌نامه را نقض كند، "هیئت‌مدیره" مي‌تواند تا تحقق مجدد آن شرايط، مجوز مربوطة وي را معلق كرده و مهلت زماني معيني براي تحقق شرايط مزبور تعيين کند. در صورت عدم تحقق، مجوز مذکور لغو خواهد شد.
مادة 22 "هیئت‌مدیره" در صورت تخلف "کارگزار معرف" از انجام وظايف تعيين‌شده در اين آيين‌نامه، تمهیدات انضباطی را طبق آیین‌نامة مربوطه اعمال کند.
مادة 23  در صورت درخواست "کارگزار معرف" براي لغو مجوز، "سازمان" حداكثر در مدت 15 روز كاري به اين درخواست رسيدگي خواهد كرد و تا زمان اعلام نظر "سازمان،" "کارگزار معرف" موظف است به وظایف خود عمل کند. در این صورت، "کارگزار معرف" مکلف است کلیة تعهدات موضوع قرارداد خود را به پایان رسانیده یا با کسب موافقت طرف‌های قراردادهای خود این وظایف را به "کارگزار معرف" دیگری واگذار نموده و کلیة هزینه‌های مربوطه را تأمین نماید.
مادة 24  چنانچه كارگزار معرف در سه نوبت نتواند حداقل 50% اوراق بهاداري را كه عرضه مي كند، به‌فروش رساند، و از انجام معاملات مربوطه جلوگیری به عمل آمده باشد، مجوز موضوع این آیین‌نامه لغو می‌شود.
مادة 25  شرایط تعلیق و لغو مجوز "کارگزار متعهد خرید" همانند "کارگزار معرف" است.

ساير موارد
مادة 26  افزايش سرمايه به اشكال مختلف، با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و با تصویب مجمع عمومی شركت به‌طور فوق‌العاده، "عرضة اوليه" تلقي شده، و تابع مقررات اين آيين‌نامه می‌باشد.
مادة 27  "كارگزار پذيره‌نويس" كلية وظايف و امتيازات ”كارگزار متعهد خريد“ را خواهد داشت، و خدماتي مشابه وي در حوزة افزايش سرمايه انجام مي‌دهد.
مادة 28  بلافاصله پس از به‌فروش رسيدن اوراق بهادار موضوع "عرضة اوليه، " مراتب توسط "دبیرکل" به بازار اعلام مي‌شود.
مادة 29  تحقق معامله در عرضة اولیه مشروط به آن است که تا پایان مدت عرضة اولیه 20% کل سهام شرکت به‌فروش برسد.
تبصره: درصورتی‌که ارزش روز شرکتی که اوراق بهادار آن "عرضة اولیه" می‌شود، بیش از ده برابر حداقل سرمایة شرکت‌های قابل‌پذیرش در بورس باشد به تشخیص "دبیر کل،" "عرضة اولیه" می‌تواند در چند نوبت ارائه شود، منوط بر این که در هر نوبت، میزان "عرضة اولیه" کمتر از 5 درصد نباشد، و کل عرضه هم حداکثر ظرف چهارماه انجام شود.
مادة 30 "دبیر کل" موظف است در عرضه‌های اولیه‌ای که به روش  "حداکثر مساعی" انجام می‌شود، درصورتی‌که حداقل 50% اوراق بهاداری که عرضه شده، به فروش نرسد، از انجام معامله جلوگیری نماید.
مادة 31 دستورالعمل‌های اجرایی این آیین‌نامه توسط "دبیرکل" تهیه و پس از تصویب "هیئت‌مدیرة" سازمان لازم‌الاجرا می‌باشد.
مادة 32  اين آيين‌نامه در 32 ماده و 3 تبصره تهيه شده و در تاريخ ..................................... به تصويب شوراي بورس رسيد.

انجام پایان نامه حسابداری

 

 

 

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

 

سفارش پایان نامه